Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adriána CsinádyIstván Czigler2010-07-14 11:00:00Emóciók és evolúciósan megalapozott menekülési válasz 5-8 évesekkel végzett téves vélekedés tesztekben2010-09-29
Ágnes BernáthJudit Molnárné Kovács2014-11-27 11:00:00Az elmeolvasás és az elmeolvasásra irányuló igény szerepe egészséges felnőtt személyek társas viselkedésében2015-02-02
Ágnes Gintner Tamásné HornyákGabriella Pusztai2023-05-05 11:00:00Újító pedagógusok professzionális tőkéje és eredményessége hátrányos helyzetű régiók középfokú oktatási intézményeiben2023-05-10
Ágnes Harsányiné PetneháziJudit Páskuné Kiss2019-05-21 11:00:00Hátrányos helyzetű tehetséges tanulók szociális-érzelmi intelligenciájának vizsgálata a társas háló tükrében2019-06-26
Ágnes Hőgye-NagyÁkos Münnich2016-09-02 11:00:00A biztonságos közúti viselkedést befolyásoló tényezők és a közlekedés biztonsági kultúrájának vizsgálata, módszertani megfontolásai2016-09-21
Ágnes Inántsy-PapGabriella Pusztai2019-04-10 12:00:00Kontinuitás és pedagógiai érzékenység.A magyarországi görögkatolikus iskolák társadalmi funkciója2019-05-13
Ágnes NótinJudit Páskuné Kiss2015-09-24 11:00:00Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál2015-11-11
Ágnes Réka Deákné DusaIldikó SzabóÁgnes Engler2017-12-06 12:00:00Nemzetköziesedés a Debreceni Egyetemen: A hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze2018-01-31
Ágnes Sárosi-BlágaImre Kovách2020-09-30 12:00:00Lokális identitás és vidékfejlesztés a székelyföldi Felcsík kistérségben2020-11-04
Ágnes Vargáné EnglerGabriella Pusztai2010-06-30 12:00:00Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálata2010-09-29
Ágota SillóHajnalka Fényes2020-10-12 11:00:00Önkéntesség a Csíki-medence fiataljai körében2020-11-04
Alice HausmannLászló Tamás Szabó2012-01-18 12:00:00Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között2012-01-25
Andor SzőcsHajnalka Fényes2021-07-02 15:00:00Hallgatói munkavállalás a felsőoktatási expanziót követő években - Tanulás melletti munka jellemzői a Debreceni Egyetemen2021-09-15
András György BalázsBalázs Krémer2021-02-08 13:00:00Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Gettó-e a szegregátum?2021-03-09
András RónaiGergely Angyalosi2011-06-10 13:30:00A kifejezés2011-06-29
Andrea BordásLászló Tamás Szabó2017-12-20 12:00:00Romániai magyar pedagógusok szakmai fejlődése – narratívák a rendszeren belülről2018-01-31
Andrea HomokiIbolya Gönczi2014-12-17 12:00:00A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban2015-02-02
Andrea Szelesné ÁrokszállásiIstván Murányi2017-03-22 12:00:00Rekrutáció és pályaszocializáció regionális összehasonlításban. Mentőtiszt szakirányon tanuló hallgatók érték- és pályaorientációja2017-04-12
Andrea UjvárosiVeronika Bocsi2018-10-24 12:00:00Az idegen nyelvű interpretáció a magánének tanításában2018-11-07
Anikó BenyákLászló Balogh2008-09-17 11:00:00A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál2008-09-24
Anikó Fülekiné JoóErzsébet Bujdosóné Dani2019-02-07 12:00:00Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére2019-03-27
Anikó Vargáné NagyLászló Brezsnyánszky2013-12-18 12:00:00Jausz Béla a pedagógus professzor. Az 1919–1959 közötti szakmai életút elemzése2014-02-12
Anikó VidraGabriella Kiss2006-12-06 12:00:00A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásában2007-06-02
Anita GalánJudit Csoba2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében2018-09-26
Anita HorkaiMihály Fónai2008-12-10 12:00:00Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon2008-12-17
Anita Rusinné FedorMihály Fónai2013-03-27 12:00:00„Kettős kötődés” – A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja.2013-05-08
Anita Szemán-NagyPéter Molnár2009-05-08 11:00:00Intergenerációs spirálok szerepe az antenatális depresszió létrejöttében2009-05-27
Annamária Máténé PusztaiAntal Bugán2009-06-26 13:00:00Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek elemzése2009-09-30
Attila DobosGábor Biczó2021-04-28 14:00:00Interkulturalitás az egészségügyben – egy filozófiai hermeneutikai analízis2021-05-20
Attila KörmendiGyőző Pék2011-06-27 11:00:00Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál2011-06-29
Attila SzabóIstván Kelemen2016-09-23 14:00:00Phenomemology and psychosomatics: a Jungian and post-Jungian approach2016-11-09
Attila Zoltán KenyeresErika Juhász2019-05-02 12:00:00Televízió és tanulás. A televízió és a posztklasszikus dokumentumfilmek szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak informális tanulásában2019-05-13
Balázs BerkovicsGergely Angyalosi2013-02-01 14:00:00Kritika és módszer Foucault-nál2013-03-19
Balázs HörichZoltán GyörgyiAnikó Fehérvári2023-06-02 11:00:00Tanulói eredményesség a mobilitási aspirációk tükrében2023-06-28
Balázs István CzékmánAndrás Buda2022-06-24 11:00:00Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában - Intézményi szintű implementáció és integráció, pedagógiai-módszertani háttér és tanulókra gyakorolt hatá2022-06-29
Balázs MolnárMagdolna Chrappán2011-12-14 12:00:00Pedagógushallgatók internethasználata és internetalapú tanulási tevékenységei a debreceni egyetem gyermeknevelési és felnőttképzési karán2012-01-25
Beáta Tóthné KosztinLászló Tóth2011-11-16 14:00:00Egy kísérleti oktatási módszer hatásai a természettudományos fogalmi fejlődésre, problémamegoldásra és más pszichológiai tényezőkre2011-11-30
Bella Emerencia HéjjaJudit Páskuné Kiss2022-11-08 15:00:00A zeneművészeti szakgimnazista tanulók pályaalakulásával kapcsolatos mutatói a szociál-kognitív pályamodell mentén2022-11-09
Bence BalassaJózsef Pólik2016-10-20 11:00:00A tudat komfortzónáján kívül – Nietzsche perspektivizmusa2016-11-09
Bernadett KovácsBeáta Erika Nagy2011-01-17 10:00:00A vallásosság/spiritualitás protektív szerepének vizsgálata a kiégéssel kapcsolatban2011-01-19
Bernadett MohácsiAnita Szemán-NagyJános Máth2017-06-19 13:00:00A policisztás ovárium szindrómával élők életminőségét negatív irányba befolyásoló tényezők kvantitatív és kvalitatív vizsgálata2017-06-28
Brigitta KissCsilla Csukonyi2022-11-09 11:00:00A kézilabda játékosok pszichológiai kompetenciáinak módszerspecifikus feltáró vizsgálata2022-12-16
Csaba JancsákTamás Kozma2012-06-27 12:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen. A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái2012-09-26
Csaba SósTamás Valastyán2019-07-11 14:00:00Distancia és ellenirányúság Montaigne, Diderot és Sade gondolkodásában2019-09-25
Csilla CsukonyiÁkos Münnich2009-06-03 11:00:00A társas orientáció (individualizmus és kollektivizmus) és a "cultural trade off"-hipotézis tudatos alkalmazhatóságának vizsgálati lépései: Magunkért legyünk vagy másokért; vagy mások legyenek értünk?2009-06-24
Csilla Imola SzékelyGabriella Pusztai2023-03-24 10:00:00Vallásosság és gyermekkép Kokas Klára pedagógiai munkáiban2023-03-29
Dániel KrivánikTamás Valastyán2021-09-27 14:00:00A láthatatlan labirintus – Gondolatok művészetről, vallásról, tudatról a hegeli fenomenológia tükrében2021-11-11
Dávid RábaiImre Fenyő2021-05-21 15:00:00A hazai labdarúgó akadémiák tehetséggondozó tevékenysége, Labdarúgó akadémisták pedagógiai fókuszú vizsgálata fővárosi és vidéki akadémiák összehasonlításában2021-07-01
Dolli MesterEde Frecska2013-06-18 11:00:00A jövő-orientáció háttértényezőinek vizsgálata főiskolai hallgatók körében2013-06-27
Dóra MedvésJudit Molnárné Kovács2012-12-19 14:00:00A környezettudatosság pszichológiai meghatározói. A társas értékorientáció, a környezeti attitűdök, az észlelt jelentőség és a szokások szerepe.2013-02-14
Dóra Rózsa Lászlóné SzabóLászló Balogh2009-03-18 15:00:00A zenei tehetség fejlődését és kibontakozását befolyásoló tényezők vizsgálata2009-04-29
Dóra Viktória SzanatiBeáta Erika Nagy2011-01-17 12:00:00Koraszülött csecsemők és kisgyermekek receptív és expresszív kommunikációjának elemzése egészségpszichológiai szemszögből2011-01-19
Ede PetrásGabriella Pusztai2010-02-17 12:00:00Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön2010-02-24
Edina Mária KovácsMagdolna Chrappán2019-01-30 12:00:00A társadalmi nem hatása a pedagógusok szakmai céljaira, karrierútjára és elkötelezettségére2019-03-27
Edit NagyLászló Brezsnyánszky2007-12-05 12:00:00Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából2008-04-16
Edit SchranzIbolya Czibere2019-06-03 11:00:00Külföldön munkát vállaló fiatal diplomás nők életkezdési esélyei2019-06-26
Edit Szélesné FerenczAntal Bugán2007-10-16 12:00:00A pszichológiai immunrendszer vizsgálata, a koragyermekkori emlékek individuálpszichológiai értelmezésén keresztül2008-04-16
Emese Beáta BereiGábor FlóraIbolya Gönczi2018-02-21 12:00:00A méltányosság percepciói és befogadással kapcsolatos attitűdök felsőoktatási hallgatók körében2018-03-28
Emese Hajnalka BelényiIldikó Pető2017-02-01 12:00:00Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben2017-02-08
Endre FlaiszErzsébet Rózsa2008-03-07 12:00:00Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig2008-04-16
Erika FigulaIstván Czigler2001-10-19 12:00:00Tanári magatartástípusok2001-10-24
Erika GaramiZoltán Györgyi2014-02-26 12:00:00Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre2014-04-09
Erika SzabóÁkos Münnich2010-04-21 12:00:00A munkahelyi egészségpszichológia és egészségfejlesztés rendszere a Magyar Köztársaság Rendőrségén, valamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei2010-05-05
Erzsébet CeglédiLászló Balogh2018-05-03 11:00:00Oktatáspszichológiai háttértényezők szerepe a biológiatanítás hatékonyságában2018-05-16
Erzsébet Edit PortikImre Fenyő2017-06-07 14:00:00"Jó" gyermekek - felnőtt szemmel2017-06-28
Erzsébet LestyánImre Dávid2019-01-10 11:00:00Tanulási jellemzők fejlődése 10 – 14 éves korban differenciált foglalkoztatási programban résztvevő tanulóknál2019-01-30
Erzsébet PetrikaPál Szabó2012-09-26 12:00:00Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés empirikus vizsgálata2012-10-24
Erzsébet RákóKatalin Mojzesné Székely2010-10-13 12:00:00Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményeinek vizsgálata2010-10-27
Erzsébet SzélÉva Szabó2023-12-06 11:00:00A serdülőkori mentalizáció komplex vizsgálata
Éva Andrea FarkasErika Juhász2007-06-27 12:00:00Rendszerváltás a szakképzésben2007-09-21
Éva HogyinszkiÉva Biróné Kaszás2008-01-18 12:00:00A közösség-elvű társadalomkritika lehetőségei „Az erény nyomában” tervezet2008-04-16
Éva Lívia PodlovicsTibor Schwendtner2016-09-09 13:30:00Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája2016-09-21
Éva MolnárIbolya Czibere2019-10-16 11:00:00Párválasztás és családalapítás elszegényedett, elszigetelődött társadalmi térben2019-11-13
Éva SzolárTamás Kozma2014-01-15 12:00:00A Bologna-folyamat Magyarországon. Felsőoktatási reformviták (1999-2009)2014-02-12
Fanni MaszlagJudit Csoba2022-09-09 11:00:00A cigányok önazonosságának változása – Identitásmintázatok oláh cigány nők három generációjában2022-10-05
Ferenc PénzesOttó Hévizi2012-09-06 15:00:00Friedrich Wilhelm Nietzsche politikai gondolkodása2012-09-26
Fruzsina SzabóIldikó Csépes2020-10-30 12:00:00A nyelvérzék és a nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy kelet-magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál2020-11-04
Gábor DragonyJudit Váradi2023-01-12 13:00:00A népzeneoktatás dimenziói a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris színterein – A népzeneoktatás és népzenészképzés empirikus vizsgálata2023-02-01
Gábor ErdeiTamás Kozma2008-04-16 12:00:00A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban2008-05-13
Gábor János FintorJózsef Szabó2018-03-28 12:00:00Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban2018-05-16
Gábor PappJudit Molnárné Kovács2015-01-23 11:00:00A jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatása2015-02-02
Gabriella DarócziGergely Angyalosi2009-02-04 12:30:00Az alteritás művészete: Weöres Sándor/Psyché2009-10-28
Gabriella JózsaÁgnes Engler2023-03-10 10:00:00Az érettségit adó szakképzésből a felsőoktatásba: a továbbtanulási szándék és a lemorzsolódási rizikófaktorok vizsgálata2023-03-29
Gabriella Mária StarkTamás Kozma2019-02-27 12:00:00Kisebbségi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalai (összehasonlító megközelítésben)2019-03-27
Gabriella Nemes-ZámbóIbolya Czibere2023-06-12 12:30:00Nevelőszülős családok a gyermekvédelemben - A családi élet dimenziói nevelőszülők és utógondozói ellátásban élő fiatalok körében2023-06-28
Gergely Sándor SzabóCsaba Szabó2015-04-28 13:30:00Az elvárások és a hanginger szerepe a binaurális ütemek fenomenológiai hatásaiban2015-05-13
Gyöngyvér PatakiIstván Polónyi2021-01-15 15:00:00A rendszerváltás utáni generáció közéleti magatartásmintái: két eltérő szervezésű felsőoktatási kollégium lakóinak kvalitatív vizsgálata alapján2021-01-28
Győző KuruczÁkos Münnich2021-09-27 12:00:00A ROT-modell: a rejtett oksági tényezők szerepének modellezése a kovariancia-alapú oksági tanulás során2021-11-11
Győző Sándor BánfalviIbolya Czibere2019-10-21 11:00:00Szegénység a Berettyóújfalui kistérségben a pénzügyi és gazdasági válság időszakában2019-11-13
Hajnalka Zsuzsanna HollósiHajnalka Fényes2011-10-12 12:00:00A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. A kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata.2011-10-26
Henrik FarkasGergely Angyalosi2011-11-29 14:00:00A gondolkodás tere. Perspektivizmus, mozgás és affektivitás a filozófiai gondolkodásban.2011-11-30
Ildikó BihariJudit Csoba2021-07-27 13:00:00A hátrányos helyzetű tanulók nem-kognitív készségeinek fejlődése a tanodában2021-09-15
Ildikó Fekete DeákIbolya Czibere2021-04-13 10:00:00Infokommunikációs eszközök használatának hatása a szülő-gyermek kapcsolatra szülői percepciók alapján2021-05-20
Ildikó LehotkaMihály Duffek2023-03-31 11:00:00A zenehallgatás a közoktatási dokumentumok tükrében, és megvalósulása az ének-zene tanórákon2023-05-10
Ildikó OroszLászló Tamás Szabó2001-10-10 12:00:00A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999)2001-10-29
Ildikó TarAntal Bugán2008-01-30 12:00:00Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással2008-04-16
Ilona CsörszPéter Molnár2011-09-23 11:00:00Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei2011-10-26
Ilona Dóra Dabney-FeketeMária Czellér2019-06-19 14:00:00Oktatók tudományos együttműködésének hálózatai a felsőoktatásban2019-06-26
Imre FenyőFerenc Nyizsnyánszky2009-02-11 13:30:00Tudás és társadalom a posztmodernitás korában - Zygmunt Bauman metaforikus társadalomelmélete2009-02-18
Imre TódorGabriella Pusztai2019-09-11 12:00:00Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben2019-09-25


2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )