Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Literary and Cultural Studies

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes BalajthyPéter Szirák2018-06-21 12:30:00Az utazás művészete a közelmúlt magyar irodalmában2018-09-26
Ágnes CzövekIstván D. Molnár2008-11-28 13:00:00"Bezörgetek a menny kapuin..." A vers mint imádság a XIX-XX. század fordulójának és a XX. század első felének lengyel és orosz költészetében2008-12-17
Ágnes GyörkeTamás Bényei2009-12-04 10:30:00Posztmodern nemzetek Salman Rushdie regényeiben2009-12-16
Ágnes PasztercsákIstván Dobos2003-06-27 10:00:00A népábrázolás hagyományainak módosulása a XX. század első felének finn irodalmában2003-11-29
Ágnes Sz. PallaiPéter Szaffkó2005-05-27 00:00:00A nézők részvételének hatása a brit pedagógiai színjátszás (TIE) alkotófolyamatára2005-11-26
Ákos HerczegPéter Szirák2015-05-20 14:00:00Az én alakzatai a modernség küszöbén. Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában2015-09-16
Andrea BernáthZoltán Hajnády2002-10-11 10:00:00Baratinszkij filozofikus költészete2003-05-24
Andrea Bujdosóné PappIstván Bitskey2010-10-05 14:00:00„válogatot történetekbül készittetet Tükörök”. Taxonyi János exemplumértelmezései2010-10-27
Andrea Krisztina BenedekTamás Lichtmann2009-12-11 13:00:00Von meinen Sternen nur wehn noch zerrissen / die Saiten einer überlauten Harfe Lyrik und Musik: Gesangsmotiv und intermediale Bezugnahmen auf Musikalisches bei Paul Celan2010-01-27
Andrea SzabóEdina Szalay2011-06-06 12:00:00Alice Munro’s Neo-Gothic: Short Fiction From the 1990s2011-06-29
Andrea VirginásTamás Bényei2008-11-07 12:00:00Crime Genres and the Modern-Postmodern Turn: Canons, Gender, Media2008-11-19
Anett Julianna KádárImre Madarász2017-05-02 15:00:00Musica dantesca - Dante költészetének zeneisége2017-05-03
Angelika ReichmannZoltán Hajnády2006-04-20 10:00:00A "szándék allegóriái". Az identitás mítoszai Dosztojevszkij örökében2006-06-03
Annamária CsatáriNóra Séllei2010-06-30 11:00:00Sister Narratives: Margaret Drabble’s The Waterfall and A. S. Byatt’s Possession: A Romance2010-09-29
Antal BabusAndrás (1945-2013) Görömbei2002-07-01 10:00:00Fülep Lajos az 1918-1919-es forradalmakban2002-11-30
Attila AntalAndrás (1945-2013) Görömbei2002-03-01 10:00:00Világalkotó elemek Áprily Lajos költészetében2002-06-08
Attila SebestyénSzabolcs Béla Oláh2014-12-03 14:00:00Menedzsment és humán műveltség: A szervezeti és üzleti élet átlelkesítése2015-02-02
Balázs VenkovitsTibor Glant2014-09-19 14:30:00"We Are Clearly Deceived at Home:" Inter-American Images and the Depiction of Mexico in Hungarian Travel Writing During the Second Half of the Nineteenth Century2014-09-25
Beatrix KricsfalusiMagdolna Balkányi2010-07-06 14:00:00Vom Metadrama zum postdramatischen Theater Spielarten der dramatischen Selbstreflexion im zeitgenössischen deutschsprachigen Drama2010-09-29
Borbála BökösZoltán Abádi Nagy2015-01-23 13:00:00Intermediality and Narrative Identity in Paul Auster’s Ouevre2015-02-02
Borbála KulinAndrás (1945-2013) Görömbei2015-01-16 14:00:00„Ragyognak a tárgyak” – az illyési életmű transzcendenciájának néhány vonásáról2015-02-02
D. Gröller HaraldTamás Lichtmann2008-12-11 13:30:00„Im Spannungsfeld von Klio und Kalliope – Der Schuhmeier-Roman von Robert Ascher”2008-12-17
Dávid CsorbaIstván Bitskey2005-03-11 10:00:00A magyar református hitmélyítő irodalom Debrecenben (1660-1711)2005-06-04
Edit BagossiImre Madarász2007-02-06 14:00:00Pietro Metastasio színpadi művei Magyarországon2007-06-02
Edward Bailey HarryZsolt Virágos2009-05-22 10:00:00A néger vallásos tapasztalat ábrázolásmódjai a XIX. századi afroamerikai irodalomban2009-05-27
Emese CzintosIstván Bitskey2014-06-05 13:00:00„Az olvasóknak mulatságul adtam...” Szempontok a 16. századi magyar verses epika irodalomtörténeti szerepének újragondolásához2014-09-22
Endre SzentkirályiTibor Glant2013-06-11 12:30:00Hungarians in Cleveland 1951-2011: Then and Now2013-06-27
Enikő FarkasIldikó Lőrinszky2014-05-30 11:00:00Le conte oriental en France, de Galland à Nerval : inventions d’un genre2014-09-22
Erika Nagyné SchmelczerTivadar (1933-2014) Gorilovics2004-12-03 10:00:00A rövid forma és az értékviszonyok kifejeződése C. F. Ramuz Naplójában2005-06-04
Erzsébet KelemenPéter Szirák2011-03-04 11:00:00Papp Tibor vizuális költészete2011-03-23
Erzsébet KreplerZoltán Hajnády2003-10-31 10:00:00Lev Sesztov művei a személyes metafizika szemszögéből2004-06-04
Eszter Gerda MiklósJudit Lukovszki2011-04-20 11:00:00A széthangzás terei − koralitás és közösségképek Bernard-Marie Koltès drámáiban2011-04-27
Eszter PabisTamás Lichtmann2004-06-11 10:00:00Die Schweiz als Erzählung. Nationale und narrative Identitätskonstruktionen in Max Frisch Stiller, Wilhelm Tell für die Schule und Dienstbüchlein2004-11-27
Eszter Rőhrig,Ildikó LőrinszkyFranciska Skutta2010-11-09 14:00:00Emma Bovary „másik világá”-nak elbeszélői értékelései Flaubert Bovaryné című regényében2010-11-24
Eszter UreczkyTamás Bényei2017-12-01 14:00:00Cultures of Pollution: Epidemic Disease and the Biopolitics of Contagion in Contemporary Anglophone Fiction2018-01-31
Éva GálBéla Márkus2003-05-09 10:00:00A két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény és Neubauer Pál2003-11-29
Éva MatheyTibor Glant2012-10-12 12:00:00Chasing a Mirage: Hungarian Revisionist Search for us Support to Dismantle the Trianon Peace Treaty, 1920-19382012-10-24
Éva NagyAttila (1930-2015) Tamás2002-11-08 10:00:00A Tanú és a Krónikás. Nézőpont és beszédhelyzet Mészöly Miklós regényeiben2003-05-24
Éva PatakiTamás Bényei2015-03-06 10:00:00Space, Movement and Identity in Contemporary British Asian Fiction2015-04-13
Ferenc Máté BodrogiAttila Debreczeni2011-06-03 12:00:00„egyedül Artistának kívánok tekintetni” – Kazinczy Ferenc és a csiszoltság –2011-06-29
Gábor KisJózsef Goretity2015-05-19 14:00:00Az ördöggel kötött szövetség mitologémája a XIX. századi prózairodalomban (különös tekintettel Conrad Ferdinand Meyer Az asszonybíró című elbeszélésére)2015-09-16
Gábor KödöböczAndrás (1945-2013) Görömbei2005-10-21 10:00:00Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében2005-11-26
Gábor MóroczFerenc Hörcher2017-10-27 14:00:00Az esztétikai önmegváltás problémája Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszéiben és esszéisztikus szépprózájában2017-11-08
Gabriella Lakfalviné SzögediKálmán Kovács2015-01-20 10:45:00A tapasztalás és az önmeghatározás Paul Fleming (1609-1640) költészetében2015-02-02
Gabriella MoiseTamás Bényei2012-10-26 13:30:00The Butterfly’s Wing Clamped together with the Bolts of Iron — Sentient Spaces and Bodies in the “Flesh” of Virginia Woolf’s To the Lighthouse2012-10-26
Gerardo Hugo Alvarez GarcíaKarl Katschthaler2016-02-08 13:00:00Die Geburt eines Klassikers der Moderne. Die Rezeption von Musils Mann ohne Eigenschaften2016-03-16
Gergely Tamás FazakasMihály Imre2009-02-20 14:00:00Közösségértelmezések a XVII. század második felének magyar református imádságos könyveiben (A panaszos könyörgés grammatikai, retorikai, műfaji és antropológiai kérdései)2009-03-18
Györgyi Váradi-KusztosAndrás (1945-2013) Görömbei2013-12-13 14:00:00„Akárha farsangba indulnának…” : Bánffy Miklós három művének értelmező újraolvasása a történeti és kortárs recepció problémafelvetéseinek tükrében2014-02-12
Gyula MaksaPéter Szirák2008-04-18 14:00:00Mediativitás, médiumidentitás, „képregény”2008-05-13
Gyula MikóMihály Imre2008-02-08 14:00:00Az Exequiae Principales és az Exequiarum Coeremonialium libri gyászbeszédei2008-04-16
Gyula SomogyiTamás BényeiGyörgy Kalmár2011-06-29 12:30:00After de Man: Transformations of Deconstruction in Contemporary Literary Theory2011-09-21
Gyula Viktor VattamányAndrás (1945-2013) Görömbei2002-06-28 10:00:00A túl(-)élő reménység: vázlat a sensus numinis retorikájáról2002-11-30
Ildikó CzapTamás Lichtmann2008-02-29 14:00:00Probleme und Gestalten in Hermann Brochs Bergroman. Eine Analyse der drei Romanfassungen2008-04-16
Ildikó OláhBéla Márkus2009-02-13 11:00:00Wass Albert erdélyi korszaka (1923-1944)2009-02-18
Ildikó SzanyiEszter Pabis2016-06-07 13:00:00Gegenwärtige Tendenzen des Mundartgebrauchs und der Mundartliteratur in der Deutschschweiz, insbesondere im Oberwallis2016-09-21
Imre D. MagyariAndrás (1945-2013) Görömbei2013-11-14 14:00:00A magyarországi cigányság irodalmáról2014-02-12
István MercsIstván Bitskey2010-12-21 14:00:00„…az oktatásnak nem földinek, nem hiuságosnak &c. kell lenni…”: Írásértelmezés és retorika a késő barokk prédikációirodalomban2011-01-19
István PuskásIstván Bitskey2005-05-24 10:00:00A reneszánsz színház születése (Pandolfo Collennuccio komédiái és apológiái)2005-11-26
Izabella GaálTamás Lichtmann2012-03-09 11:00:00Herausbildung und Zerfall der männlichen Identität der Protagonisten in Joseph Roths Roman „Radetzkymarsch”2012-03-21
János PenckóferAndrás (1945-2013) Görömbei2002-06-30 10:00:00Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében2002-11-30
József LapisPéter Szirák2011-05-20 13:00:00Az elmúlás poétikája. A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben2011-05-25
Judit KusperPál S. Varga2008-09-12 14:00:00„Eltört a kistükör”. Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi)2008-09-24
Judit SzathmáriTibor Glant2006-08-24 10:00:00In between Cultures: American Indians in Multicultural American Society2006-11-25
Júlia-Réka VallasekAndrás (1945-2013) Görömbei2003-06-06 10:00:00Erdélyi magyar irodalom 1940-44 között2003-11-29
Kálmán MatolcsyDonald E. Morse2011-03-04 12:00:00Confronting „the Boundless and Hideous Unknown”: Science, Categorization, and Naming in H. P. Lovecraft’s Fiction2011-03-23
Katalin Bíróné Nagy2007-05-21 12:00:00Discovery Narratives in Contemporary Native American Fiction2007-10-30
Katalin BódiAttila Debreczeni2005-04-22 10:00:00Egy műfaj apológiája. A XVIII. századi magyar levélregény és kontextusai2005-06-04
Katalin FleiszIstván Dobos2013-10-11 14:00:00Önreflexív alakzatok Krúdy Gyula prózájában2013-11-13
Katalin GyürkyJózsef Goretity2008-02-01 14:00:00"Mindannyian nihilisták vagyunk." Dosztojevszkij és az orosz nihilizmus2008-04-16
Katalin LuffyMihály Imre2009-02-27 14:00:00„Temetö Jajjokan kezdtem én” Beszédmód és íráshasználat az erdélyi fejedelemválság idején2009-03-18
Katalin VéghseöAnna Szabó2006-01-12 10:00:00Espérance et destinée angéliques dans l'univers balzacien et sandien2006-06-03
Krisztina TimárIstván Rácz2010-11-22 14:00:00Silent in the Light and Speaking in the Dark: Journeys of the Self in Emily Brontë’s Poetry.2010-11-24
Lajos LaknerAttila Debreczeni2011-06-10 13:00:00Az Árkádia-pör fogságában. A debreceni Csokonai-kultusz2011-06-29
László OrbánAttila Debreczeni2010-12-10 13:00:00Kazinczy Ferenc művei. Pályám emlékezete (kritikai kiadás)2010-12-15
Lenke Mária NémethZoltán Abádi Nagy2002-06-28 10:00:00'All It Is, It's a Carnival: Reading David Mamet's Women with Bakhtin2002-11-30
Magdolna GátiIstván Bitskey2013-07-03 14:00:00„Sokann hazudnakis, es a mibe vetke nintsis rá foghják…” – Teleki Mihály kommunikációs eljárásai az 1680-as évek Erdélyében2013-09-25
Marcell GrundaAndrea Horváth2018-07-03 08:00:00Kulturelle Lesbarkeiten von Medea. Reflexionen und Projektionen eines Mythos in der Gegenwartsliteratur2018-09-26
Mária Bécsiné MeszesánMihály Imre2011-06-28 13:00:00„Ki nem kezdődik, nem végződik soha”. Az örökkévalóság barokk kifejezési formái a 17. századi magyar nyelvű meditációs irodalomban2011-06-29
Mária HovánszkiAttila Debreczeni2009-05-15 13:00:00„Hogy kezdhessek énekembe…” Avagy Csokonai és a 18. század végének érzékeny énekelt dalköltészete2009-05-27
Mária PallaiTivadar (1933-2014) Gorilovics2013-06-03 16:00:00Drámai és színpadi tér a francia barokk-klasszikus hagyományban és az új színházban2013-06-27
Mariann KeczánBéla Márkus2006-02-17 10:00:00'Mind kántál, aki sorsot örökölt'. Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája (1951-1956)2006-06-03
Marianna Bazsóné SőrésTamás Lichtmann2004-04-28 10:00:00Der Beruf des Dichters. Elias Canettis poetische Auffassung im Spiegel seiner Autobiographie2004-06-04
Márta AsztalosGabriella Tóthné Espák2016-01-29 13:30:00Cases of Patricide and (Self-)Fathering in Selected Novels of the American South2016-03-16
Miklós TakácsAndrás (1945-2013) GörömbeiErzsébet Berta2006-04-21 10:00:00Káin nyelve, Ábel szótlansága - Vallási és esztétikai tapasztalatok összjátéka Ady Endre költészetében2006-06-03
Monika GönczyPál S. Varga2017-10-20 13:00:00„Csillagokká repesztett szöveg…” Szövegközi közelítések a 19. század második felének magyar irodalmához2017-11-08
Nóra LajtosAndrás (1945-2013) Görömbei2013-12-19 14:30:00„Az én hitem az, hogy az ember jó…” Mitopoétika és medialitás Sánta Ferenc rövidprózájában2014-02-12
Norbert BaranyaiAndrás (1945-2013) Görömbei2007-10-12 13:00:00"...valóságból táplálkozik s mégis költészet". Az önéletrajzi (újra)olvasás lehetőségei Móricz Zsigmond regényeiben2007-11-24
Orsolya SzárazIstván BitskeyLászló Pete2010-10-12 14:00:00Paolo Segneri (1624–1694) és magyarországi recepciója2010-10-27
Ottilia VeresTamás Bényei2017-06-27 14:00:00Colonial Encounters in J.M. Coetzee’s Early Fiction: Two Tropes of Intersubjectivity2017-06-28
Patrícia PásztLászló Kálmán Nagy2011-04-11 13:00:00Mai lengyel drámairodalom 1990-től 2005-ig2011-04-27
Péter Ádám2010-03-31 14:00:00Franciaország alkotmányos rendje és politikai intézményei2010-05-05
Péter BényeiPál S. Varga2005-03-18 10:00:00A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében2005-06-04
Péter CsatóZoltán Abádi Nagy2009-09-11 12:00:00Antipodean Conversations: Rhetorical Strategies of Discursive Authority in Richard Rorty’s Metaphilosophy and Political Thought2009-09-30
Péter EredicsTamás Lichtmann2006-03-23 10:00:00Ungarische Stundenten und ihre Übersetzungen aus dem Niederländischen ins Ungarische in der frühen Neuzeit2006-06-03
Péter Levente BereczkiIldikó Lőrinszky2010-09-28 14:00:00Tájkép és leírás. Irodalom és festészet összefüggései Eugène Fromentin életművében2010-10-27
Péter SzabóZoltán Abádi Nagy2009-12-18 12:00:00The Interplay of Space and Place: Zora Neale Hurston’s Cultural Spaces2010-01-27
Rád Boróka ProhászkaDonald E. Morse2010-11-05 11:00:00Transgressing the Limit: Ritual Reenacted in Selected Plays by Edward Albee and Sam Shepard2010-11-24
Réka Dankóné KovácsMagdolna Balkányi2009-10-02 11:00:00Die Aspekte des Fremden in den Kinder- und Jugendromanen von Renate Welsh2009-10-28
Rita NemesAndrás (1945-2013) Görömbei2003-04-09 10:00:00Modern magyar dramatikus szövegmodellek2003-05-24
Róbert OláhMihály Imre2016-12-16 14:00:00Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek könyves műveltsége2016-12-21

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )