Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Kálmán Laki Doctoral School

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adrienne KerényiLászló Muszbek2005-12-14 13:00:00Egy globális thrombocyta funkciós teszt (PFA-100 záródási idő) alkalmazása a thrombocyta funkciós zavarok diagnosztikájában2006-06-03
Ágnes BaloghZoltán Papp2014-04-29 13:00:00Fehérje karboniláció miofilamentáris hatásai és szerepe a posztinfarktusos szívizom - átépülésben2014-05-14
Ágnes CzikoraAttila Tóth2012-11-20 13:00:00Kapszaicin-receptor (TRPV1) agonisták vaszkuláris biológiai hatásai2012-12-06
Ágnes SimonJános Kappelmayer2012-11-29 14:00:00A véralvadás XIII-as faktorának megjelenése akut myeloid leukémiás sejtekben2012-12-06
Ágota SchlammadingerZoltán Boda2006-05-05 13:00:00A von Willebrand faktor és a GPIb-IX-V komplex kóros működésének vizsgálata von Willwbrand betegségben és Bernard-Soulier szindrómában2006-11-25
Alexandra KissZoltán Csanádi2014-10-03 13:00:00Egyszerűsített pitvarfibrilláció ablációs technikák értékelése a klinikai siker és a biztonságosság alapján2014-11-12
Amir-Houshang ShemiraniLászló Muszbek2011-02-28 14:00:00Factor XIII and its Val34Leu Polymorphism in Atherothrombotic Diseases2011-03-25
Andrea DaragóAttila Tóth2015-06-17 13:00:00Az angiotenzin konvertáz enzim (ACE) szerepe kardiovaszkuláris kórképekben2015-09-16
Andrea MolnárAttila Tóth2010-04-19 13:00:00A humán szívizom kontraktilitását befolyásoló celluláris és molekuláris folyamatok tanulmányozása2010-04-28
Attila FehérZsolt Bagi2012-02-24 13:00:00A mikroerek vazomotor működésének vizsgálata az elhízás állatkísérletes modelljeiben2012-03-22
Béla NagyJános Kappelmayer2010-03-01 14:00:00A vérlemezkék aktivációs markereinek vizsgálata „in vitro” kísérletekben és protrombotikus állapotokban2010-04-09
Bettina Erzsébet KovácsLászló Muszbek2015-05-19 14:00:00Deficiens heparin kötést eredményező antitrombin rendellenesség felismerése és differenciál diagnosztikája2015-06-15
Csaba Hegedűs2000-04-21 13:00:00Határfelületi rendszerek vizsgálata a fogászatban2000-11-11
Csaba KirályIstván ÉdesZsolt Bagi2010-01-22 13:00:00A nitrátok hatása posztinfarktusos betegeken és állatkísérletes elhízásban2010-02-19
Dániel CzurigaZoltán Papp2012-04-24 13:00:00A kontraktilis fehérjerendszer Ca2+-érzékenységének jelentősége szívelégtelenségben2012-04-27
Dávid Ágoston KovácsPál Soltész2017-12-06 13:00:00Artériás stiffness vizsgálatok vesetranszplantált betegekben2018-01-31
Edina Nagy-BalóZoltán Csanádi2014-04-24 13:00:00Cerebrális mikroembolizáció vizsgálata multipoláris körkörös rádiófrekvenciás katéterrel végzett pulmonális véna izoláció során2014-05-14
Emese BányaiViktória Jeney2018-10-08 13:00:00Humán podocyták hem-stresszre adott válaszreakciói
Emese Gyöngyvér KovácsLászló Muszbek2014-05-07 12:30:00Az aszpirin trombocita ciklooxigenáz-1-re kifejtett hatásának kimutatása2014-05-14
Emília BaloghZsolt Kőszegi2016-09-27 13:00:00A homocisztein szerepe a natív koronáriák és a véna graftok ateroszklerotikus megbetegedéseiben2016-11-09
Emőke NagyJózsef Balla2010-11-22 13:00:00Hemolízis, hemoglobin-oxidáció és hem-mediálta lipidoxidáció az érelmeszesedéses lézióban2010-12-15
Enikő BaloghViktória Jeney2018-10-03 13:00:00Humán mesenchymális őssejtek és szemlencse epithél sejtek oszteogenikus differenciálódásának vizsgálata
Éva AjznerLászló Muszbek2003-02-25 11:00:00Veleszületett és szerzett parahaemophilia molekuláris genetikai és biokémiai karakterizálása2003-05-24
Éva KarásziJános Kappelmayer2002-12-19 13:00:00Új módszerek az akut leukémiák diagnosztikájában és prognosztikai megítélésében2003-05-24
Éva KatonaLászló Muszbek2001-12-17 13:00:00Új, monoklonális antitestek alkalmazásán alapuló módszerek a véralvadás XIII-as faktorának kvantitatív meghatározására2002-06-08
Flóra KissJános Kappelmayer2008-04-18 13:00:00Áramlási citometriai markervizsgálatok optimalizálása hematológiai kórképekben2008-05-13
Gergely LosonczyLászló Muszbek2007-04-02 13:00:00Glanzmann thrombastheniát okozó mutációk hatása a fibrinogén receptor szintézisére, intracelluláris transzportjára, felszíni expressziójára és funkciójára2007-06-02
György KerekesPál Soltész2011-12-20 13:00:00A rheumatoid arthritis mint vascularis betegség2012-02-10
Gyula Péter SzigetiZoltán PappLászló Kovács2001-09-09 13:00:00[Ca2+]i-függő ionáramok az aritmiák kialakításában2001-11-17
Gyula ReményiMiklós Udvardy2013-09-10 13:00:00Coated-thrombocyták. A thrombocyták hiperaktív szubpopulációja. Alapkutatás és klinikai megfigyelések2013-09-20
Henrietta DérPál Soltész2010-11-25 14:00:00Angiológiai eltérések és immuno-inflammatorikus mechanizmusok primer antifoszfolipid szindrómában2010-12-15
Ibolya RutkaiAttila Tóth2012-01-20 13:00:00A 2-es típusú diabetes és oxidatív stressz vaszkuláris hatásai2012-02-10
Ildikó FöldiMária Papp2017-06-19 13:00:00A veleszületett és a szerzett immunitás humorális komponenseinek vizsgálata krónikus gyulladással járó gasztroenterológiai kórképekben2017-06-28
Ildikó RáczZsolt Kőszegi2017-09-26 13:00:00A koronária betegség akut perkután és elektív műtéti revaszkularizációjának eredményeit befolyásoló tényezők2017-11-08
István Ferenc ÉdesZoltán Papp2008-11-21 13:00:00A szarkomer dinamika (Frank-Starling-mechanizmus) molekuláris vizsgálata különböző emlős fajokban fiziológiás és patológiás körülmények között2008-12-12
Judit Budainé TóthJános Kappelmayer2018-04-23 13:30:00Hematológiai elváltozások vizsgálata experimentálisan létrehozott letális szepszis modellben2018-05-16
Károly PalatkaMiklós UdvardyIstván Altorjay2006-06-12 13:00:00Nitrogén-monoxid szintetáz izoformák vizsgálata krónikus gyulladásos bélbetegségekben2006-09-19
Katalin ÚriErzsébet Lizanecz2017-03-28 13:00:00A keringő angiotenzin-konvertáló enzim 2 szerepe kardiovaszkuláris kórképekben2017-05-03
Kitti Bernadett KovácsZsuzsanna Bereczky2015-05-26 13:00:00Ritka öröklött hemosztázis rendellenességek molekuláris genetikai és fehérje biokémiai vizsgálata2015-06-15
Kornél Miszti-BlasiusJános Kappelmayer2014-03-12 13:00:00A P-Szelektin Glikoprotein Ligand-1 szerepének vizsgálata sejt-sejt interakcióban2014-04-09
Krisztina Pénzes-DakuLászló Muszbek2014-09-11 13:00:00A XIII-as véralvadási faktor alegységek egymással, és glutamin tartalmú szubsztrátokkal való kölcsönhatásának tanulmányozása2014-09-22
László NagyZoltán Papp2017-11-14 13:00:00Új típusú pozitív inotróp szerek hatásmechanizmusának vizsgálata2018-01-31
László RejtőMiklós Udvardy2004-09-20 13:00:00Kóros thrombocyta-számmal vagy funkcióval járó betegségek komplex haemostaseologiai és molekuláris biológiai vizsgálata2004-11-27
László TóthIstván Komáromi2015-05-27 13:00:00A humán ciklooxigenáz-1 aszpirinnel történő gátlásának és az antitrombin működésének in silico vizsgálata2015-06-15
Marcell ClemensZoltán Csanádi2012-12-07 13:00:00Újabb megfigyelések beültethető cardioverter defibrillátor és reszinkronizációs eszközös terápia hosszabb távú utánkövetése során2013-03-19
Mária KunLászló Muszbek2018-03-06 13:00:00XIII-as faktor A alegység ellenes allo- és autoantitestek diagnosztikája és klinikai következményei három eset kapcsán2018-03-28
Mária PappMiklós Udvardy2008-04-21 13:00:00Vascularis, immunológiai és genetikai tényezők lehetséges patogenetikai szerepe néhány gasztroenterológiai kórképben2008-05-13
Márta AlberthCsongor Kiss2006-10-05 13:00:00Sérült immunitású gyermekek orális és dentális elváltozásai, a megelőzés és a kezelés lehetőségei2006-11-25
Márta VitaiLászló Góth2011-05-27 12:00:00A kataláz és a GRB10 gén polimorfizmusainak kapcsolata a 2-es típusú diabétesszel Magyarországon2011-06-17
Mendelboum Raviv ShlomitJolán Hársfalvi2012-12-12 13:00:00Collagen And Thrombin, Two Of The Crucial Components Of Thrombus Formation2013-03-19
Mihran MartirosyanZoltán Csanádi2017-09-22 13:00:00Evaluation of learning curve and safety aspects of phased radiofrequency ablation procedures for pulmonary vein isolation in atrial fibrillation2017-11-08
Miklós FagyasAttila Tóth2014-05-28 13:00:00Angiotenzin-konvertáló enzim: endogén gátlás mechanizmusa és a gyógyszeres terápia hatékonysága2014-06-18
Miklós KáplárMiklós Udvardy2002-12-02 13:00:00A thrombocyta-leukocyta vegyes aggregátum képződés, a thrombocyta EDRF/NO termelés és a haemorheologiai tényezők változása diabetes mellitusban, szerepük az angiopathia kialakulásában2003-05-24
Miklós László UdvardyJolán Hársfalvi2009-11-02 13:30:00A von Willebrand faktor szerkezetének és működésének összefüggései2009-12-09
Nóra ErdeiZsolt Bagi2008-03-14 13:00:00A 2-es típusú diabetes mellitus mikrovaszkuláris hatásai2008-04-16
Nóra SipekiMária Papp2016-12-16 13:00:00A veleszületett immunitás egyes fehérjéi ellen kialakuló autoantitestek szerepe krónikus gyulladással járó gasztroenterológiai kórképek patogenezisében és jelentőségük a kórlefolyás előrejelzésében2017-02-08
Péter BatárMiklós Udvardy2007-05-04 13:00:00Dual-Agonist Activated Platelets: An Emerging Component of the Primary Hemostatic Response2007-11-24
Péter IlonczaiZoltán Boda2015-12-21 14:00:00Súlyos haemostasis zavarok kezelésének új szempontjai: antikoaguláns stratégia antithrombin deficites terhességben, gyulladásos bélbetegséghez társuló thromboembolia és szerzett haemophilia2016-01-27
Réka GindeleZsuzsanna Bereczky2018-03-26 13:00:00Genotípus-fenotípus összefüggések tanulmányozása hemosztazeológiai kórképekben; Antitrombin deficiencia és az Osler-Rendu-Weber kór2018-05-16
Renáta Erika LaczikPál Soltész2012-02-28 13:00:00Az oxidált LDL elleni autoantitestes folyamatok szerepe atherotrombotikus kórképek immuno-inflammatorikus folyamataiban2012-03-22
Renáta HudákJános Kappelmayer2018-03-29 13:00:00Celluláris prokoaguláns funkció vizsgálata thrombin generációval2018-05-16
Roland FedorAttila Tóth2014-11-03 13:00:00Az angiotenzin-konvertáló enzim I/D polymorphismusának szerepe veseátültetést követően a graft és a recipiens hosszútávú túlélésében2014-11-12
Rudolf KolozsváriZsolt Kőszegi2011-10-03 13:00:00A coronaria léziók funkcionális konzekvenciáinak integrált értékelése: holisztikus megközelítés non-invazív és invazív kardiális képalkotó technikákkal2011-11-04
Tamás JózsaGyörgy Balla2008-01-10 13:00:00Az embryonális fejlődési maradványok megjelenésének és előfordulásának vizsgálata a gyermeksebészeti gyakorlatban2008-04-16
Tamás TornaiMária Papp2017-05-19 13:00:00A bakteriális infekciók diagnosztikájának és a kórlefolyás előrejelzésének vizsgálata májcirrhosisos betegekben2017-06-28
Teréz Nyesténé NagyLászló Góth2017-10-26 13:00:00Kataláz gén polimorfizmusok, DNS mutációk és kataláz enzim aktivitás kapcsolatának vizsgálata.2017-11-08
Tibor FülöpIstván ÉdesZsolt Bagi2008-06-03 13:00:00A coronária microerek vazomotor működésének vizsgálata metabolikus szindrómában szenvedő betegekben2008-06-17
Tibor SzűkIstván Édes2008-12-01 14:00:00Az intracoronariás stent implantációt kiegészítő clopidogrel kezelés sémáinak elemzése2008-12-12
Tímea SzántóJolán Hársfalvi2007-07-03 13:00:00Modulation of the binding of von Willebrand factor to glycoprotein Ib or collagen by mutations and phage peptides2007-11-24
Tímea Zsuzsanna BeleznaiZsolt Bagi2012-06-05 13:00:00A mikroerek vazomotor működésének vizsgálata diabetes mellitusban2012-06-27
Tünde RadicsIldikó Márton2005-02-04 13:00:00Immunológiai és inflammatorikus folyamatok vizsgálata krónikus apikális periodontitiszben2005-03-01
Valéria NagyGyörgy PflieglerAndrás Berta2005-05-30 13:00:00Szemfenéki vascularis történések- a thrombophilia ritka megjelenési formái2005-11-26
Viktória CsatóZoltán Papp2015-05-11 13:00:00Gyulladásos szöveti mediátorok vazomotorikus hatásai2015-05-13
Viktória JeneyJózsef Balla2002-09-24 13:00:00Vas-porfirinek és hem-proteinek hatására kialakuló oxidatív stressz-indukció és stressz-adaptáció2002-11-30
Zarjou AbolfazlJózsef Balla2014-09-19 13:00:00Ferritin: A Potent Inhibitor of Vascular Calcification and Osteoblast Activity2014-11-12
Zita HertelendiZoltán PappAttila Tóth2008-12-18 13:00:00A myofibrilláris fehérjék szulfhidril oxidációjához köthető kontraktilis hatások humán szívizomsejteken2009-03-06
Zita SzikszaiSándor Imre2004-01-14 13:00:00Klinikai hemoreológiai vizsgálatok2004-06-04
Zoltán András MezeiLászló Muszbek2017-09-22 13:00:00Regulation of plasma factor XIII levels in healthy individuals; factor XIII and the risk of coronary artery disease2017-11-08
Zsófia Ágnes Jóna-UjjLászló Rejtő2017-06-30 13:00:00A Wilms tumor antigén prognosztikai szerepe és terápiában történő alkalmazása malignus hematológiai kórképekben2017-10-04
Zsolt OláhZoltán Boda2012-11-27 13:00:00A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai2012-12-06
Zsuzsa KonczLászló Muszbek2012-10-31 14:00:00Az V-ös faktor Leiden mutációjának trombomodulin függő hatása a XIII-as faktor aktivációra, a fibrin- és az alfa2-plazmin inhibitor közti keresztkötések kialakulására és a fibrinolízis folyamatára2012-12-06
Zsuzsa Máthéné SzigetiLászló Módis2006-11-29 13:00:00Az extracellularis matrix molekulák szerepe a nervus opticus regenerációban békában2007-06-02
Zsuzsanna BagolyLászló Muszbek2008-04-28 13:00:00The Regulation of Blood Coagulation Factor XIII by Human Neutrophil Proteases2008-05-13
Zsuzsanna BereczkyLászló Muszbek2007-04-11 13:00:00A FXIII aktivitása, antigén szintje és a FXIII-A Val34Leu polimorfizmusa coronaria betegségben2007-06-02
Zsuzsanna Zita OroszLászló Muszbek2011-04-27 14:00:00A XIII-as véralvadási faktor humán könnyben2011-05-06

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )