Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of History

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BollókKornél SzovákCsanád Bálint2012-10-15 14:30:00Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez2012-12-04
Ádám NovotnikPéter Kovács2019-11-04 10:00:00Jelképes temetkezések a római császárkorban, különös tekintettel a dunai provinciákra2019-11-26
Adrienn MarschalSándor M. Kiss2016-05-09 13:00:00Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében (Csolnok, Oroszlány, Tatabánya)2016-06-14
Ágnes TutuskóJózsef Botlik2016-05-02 08:30:00Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai2016-06-14
Albert GodenaNorbert Medgyesy-Schmikli2017-10-02 13:00:00A győri Magyar Vagon- és Gépgyártás edukációs vonzáskörzete és szerkezetváltásai, (1896-1914)2017-12-05
András MezeyZsuzsanna Bögre2013-12-13 15:00:00Csongrád megyei katolikus ifjúsági kisközösségek és bázisközösségek 1946 és 1980 között, a hivatalos egyház és a pártállam vonatkozási keretében.2014-03-18
András SchlettLászló Rieger2004-12-01 10:00:00A Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 és 1990 között2005-05-17
András VirágSándor M. Kiss2013-12-13 12:00:00Párhuzamos életek, avagy a magyar cserkészet titkos története (1939-1993)2014-03-18
Anikó LászlóSándor Őze2016-04-18 13:30:00Apokaliptikus államelmélet és világszemlélet a XVII. században2016-06-14
Anita BojtosSándor Őze2018-05-18 09:00:00A pálos rend XVII. századi története, különös tekintettel a rend szellemiségére2018-06-19
Anna ForgácsAntónia Hüttl2004-12-01 13:00:00"Egészségügyi rendszerek mai hatékonyságának történeti gyökerei"2005-05-17
Antónia HüttlKatalin Botos2002-01-01 00:00:00Gazdaságstatisztikai fogalmak történeti fejlődésben2002-06-12
Áron MáthéMiklós HorváthMária Schmidt2012-12-14 09:00:00A zuglói nyilasok pere (1966-67): értelmezési lehetőségek2013-03-12
Attila SzörényiMiklós Horváth2012-05-02 12:00:00A Standard-per előzményei és előkészítése 1948-19502012-06-12
Balázs Péter KarlinszkyKornél Szovák2013-09-27 14:00:00A veszprémi káptalan a középkorban. A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai.2013-12-03
Balázs TamásiIda Fröhlich2014-05-13 15:30:00Jeremiás és Báruk hagyományai a Második Szentély korában: Prófécia és történelemszemlélet2014-06-17
Bálint KovácsSándor Őze2010-09-28 12:00:00Die kulturelle Vermittlungsrolle der Literatur und Religion bei der Integration der Armenier in Siebenbürgen (18. Jahrhundert)”2010-12-16
Barnabás GuitmanSándor Őze2009-12-11 08:30:00A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere2010-04-15
Beáta Szlavikovszky2009-05-22 11:00:00Fejezetek a magyar–olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között2009-10-02
Bence Ákos LukácsMiklós HorváthPéter Szabó2020-06-18 09:00:00A kaposvári 10. "rosseb" gyalogosztály harcai Magyarország védelmében2020-06-30
Bernadett AsztalosSándor Őze2011-02-14 14:30:00„Ha Isten velünk, ki ellenünk…” Nádasdy Tamás magánélete négy megközelítésben, levéltári források alapján2011-03-17
Bogdan AdamczykSándor Őze2014-05-12 10:00:00Isten szolgája fr. Kelemen Didák életének és tetteinek recepciója2014-06-17
Borbála FábiánIstván Berényi2010-05-20 11:00:00„A mívelt városokban szükséges utczavilágításról” Magyarország 1914 előtti közvilágítástörténete – Néhány törvényhatósági jogú város példáján keresztül –2010-06-10
Borbála Igazné PrónaiJózsef Botos2007-02-28 16:00:00A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon2007-06-25
Csaba BaucsekSándor Őze2020-06-12 12:30:00A füleki ferencesek szervező szerepe Fülek társadalmában, művelődésében és kulturális emlékezetében a XIX. század végétől 1945-ig2020-06-30
Csaba NagyKatalin Botos2011-05-20 14:00:00Kényszerek és remények. A magyar IMF és IBRD csatlakozás rövid története2011-06-09
Dániel BácsatyaiKornél Szovák2016-09-30 09:00:00A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői2016-12-13
Dávid Márton LászlóSándor M. Kiss2011-12-05 14:00:00Nickelsburg László és a Baross téri csoport2012-03-13
Dávid StöckertMargit (1961-2016) Földesi2014-09-25 10:00:00A Harmadik Birodalom németségpolitikája Magyarországon; magyarnémetek Németország árnyékában (1938-1945)2014-12-02
Elek SzaszkóGyörgy Rácz2014-04-28 10:00:00A Szeri Pósafi család. Egy alföldi előkelő család története a XIV-XV. században2014-06-17
Eszer KovácsSándor Őze2009-05-19 10:00:00MAGYARORSZÁGI JEZSUITÁK ÉS A CSEH RENDTARTOMÁNY (CSEHORSZÁG, MORVAORSZÁG ÉS SZILÉZIA) 1773-IG2009-06-30
Éva CseszkaSándor M. Kiss2005-04-26 09:00:00Gazdasági típusú perek különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)2005-05-17
Éva Szelke-TulipánSándor M. Kiss2010-05-17 14:00:00A Köztársaság téri ostrom 1956-ban Szigorúan ellenőrzött emlékezet2010-06-10
Fanni HendeAndrás ForgóGéza Pálffy2017-05-10 12:00:00Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között2017-06-06
Frigyes SzücsiAttila Türk2019-05-13 09:00:00Temetkezési szokások az avar kori Mezőföldön és az 5-10. századi térhasználati és kontinuitási kérdések2019-06-18
Gábor CsikósJózsef Ö. Kovács2019-03-01 09:00:00Egyéni és kisközösségi autonómiák (1850-1970) Jászdózsa és Páty társadalomtörténetének példáján2019-03-26
Gábor HarrachMargit (1961-2016) Földesi2013-04-11 09:00:00Demográfiai mutatók területi sajátosságai a Magyar Királyságban a 20. század elején (Etnikumok és felekezetek szerepe a házasodás és a termékenység alakulásában)2013-06-11
Gábor KeményMáté Botos2010-05-21 14:00:00KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI GONDOLKODÁS A XX. SZÁZAD ELSİ FELÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL OSWALD VON NELL-BREUNING SJ GONDOLATAIRA2010-06-10
Gábor NemesKornél Szovák2014-05-08 14:00:00Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata különösen VII. Kelemen pápa idején (1523–1526)2014-06-17
Gábor NyáriJózsef Botlik2017-05-18 15:00:00"45-ösök"- A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945-19562017-06-06
Gábor TörökMiklós Horváth2015-09-07 14:00:00Fejezetek a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok történetéből (1979-1984)2015-12-15
Gabriella Anna LovászIstván Kőrösi2008-04-17 10:00:00Olasz-magyar politikai és gazdasági kapcsolatok a második világháború után, a gazdasági együttműködések tükrében2008-06-03
Gergely Bokodi-OláhMiklós Horváth2014-11-11 14:00:00Nemzetőrség - 19562014-12-02
Gergely MohayPéter Kovács2010-02-08 10:00:00Panaitiosz hatása Polübiosz történetírására2010-04-15
Gergely SallaiIstván Berényi2008-05-13 13:30:00„A határ megindul, az ország nagyobb lesz…” A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata (1938. május-1939. március)2008-06-03
Géza KasJános Varga J.Klára Hegyi2010-12-09 10:00:00Várrombolás hazánkban a török kiűzése után (1699 – 1702)2011-03-17
György DupkaMiklós Horváth2014-09-19 13:00:00A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–19462014-12-02
Hajnalka KuffartKornél Szovák2018-10-16 10:00:00Modenában őrzött esztergomi számadáskönyvek és az esztergomi érseksége udvartartása2018-12-04
Ildikó Cserényi-ZsitnyányiMiklós Horváth2016-09-27 11:30:00A Rákosi-korszak bányamérnök-perei; Különös tekintettel Vargha Béla és társai ügyére2016-12-13
Ildikó FejesFerenc Gereben2014-11-13 16:00:00A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban2015-03-17
Ilona TarkóZsuzsanna Jánokiné Újváry2012-12-12 11:30:00Rabkereskedelem és anyagi kultúra a XVI–XVII. században a Batthyány család levéltára alapján2013-03-12
István GalambosSándor M. Kiss2017-04-27 13:00:00Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai történéseihez2017-06-06
István Gergely SzűtsJózsef Ö. Kovács2017-05-18 12:00:00A Herendi Porcelángyár története a 20. század első felében2017-06-06
István Zombori2006-11-24 11:00:00„Jagello- Habsburg rendezési kísérlet 1523-ban”2007-03-12
János Balázs VéberKlára Pajorin2010-05-14 10:00:00Két korszak határán, Váradi Péter és leveleskönyve2010-06-10
János Előd KávássyKatalin Botos2013-05-15 14:00:00A magyar-amerikai kapcsolatok alakulása Ronald Reagan két elnöki periódusa idején, 1981-1988-ban2013-06-11
Józsa Bácsfainé HéviziMiklós Horváth2009-03-31 11:30:00Prohászkai lelkülettel - a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930-1970)2009-05-20
József BalázsSándor Őze2016-11-25 08:30:00Machumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vitae, ac doctrina2017-03-21
József GátasIda FröhlichPéter Lautner2014-05-05 09:00:00Trónlátomás a színpadon. Ezekiélosz Exagogé című drámájának politikatörténeti olvasata2014-06-17
József Szanyi M.József Botlik2017-10-31 10:30:00Kárpátalja visszacsatolása Magyarországhoz (1938-1939). Autonómia, birtokbavétel, katonai akciók.2017-12-05
Katalin Albertné ZomboriMiklós Horváth2014-05-06 15:00:00Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58)2014-06-17
Katalin Anita KovácsSándor Őze2016-11-11 12:00:00Az erdélyi fejedelmi udvar hollandiai diplomáciai és ideológiai kapcsolatai a 17. században2016-12-13
Katalin ErősKornél Szovák2020-03-03 14:00:00Búcsúk és búcsúlevelek a késő középkori Magyarországon2020-03-31
Katalin KelemenLászló Rieger2007-12-11 09:00:00Földpiac- földár a magyar közgazdasági gondolkodásban a II. világháborútól a rendszerváltozásig2008-04-04
Kristóf SzuromiSándor Őze2017-04-06 15:00:00Azellenségkép árnyékában: az oszmánkép európai aspektusai2017-06-06
Krisztina TóthPéter Tusor2013-05-13 14:00:00A szombathelyi egyházmegye (1936-1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása2013-06-11
László NagySándor M. KissAttila Horváth2014-10-07 10:00:00Az „ifjabb” Andrássy Ifj. gr. Andrássy Gyula politikai, tudományos és kulturális tevékenységének fő irányelvei2014-12-02
László Péter SchramekZsuzsanna Jánokiné Újváry2011-05-20 10:00:00Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század első felében Pest megye példáján keresztül2011-06-09
László SzelkeSándor M. Kiss2012-12-14 11:30:00Titkok, legendák, sorsok. A Gresham-palota története és angolszász kapcsolatai2013-03-12
Mariann PolyákSándor Őze2013-09-27 11:00:00Görög katolikus és állami elemi népiskolák Bereg vármegyében a dualizmus elején2013-12-03
Marianna RiskóJózsef Botlik2017-05-08 10:00:00Chira Sándor (1897 - 1983), a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye püspökének élete és vértanúsága2017-06-06
Márk HaramzaLászló VeszprémyBéla Török2019-10-25 12:00:00A 9–10. SZÁZADI KÁRPÁT-MEDENCEI SZABLYÁK ARCHEOMETALLURGIAI ÉS HADTÖRTÉNETI VONATKOZÁSA2019-11-26
Martin GulyásIstván Ötvös2019-10-21 10:00:00"Szocializmust akartunk, de magyar úton" A forradalmi munkástanácsok a szocialista rendszer szétesése és újjáépülése időszakában (1956-1957)2019-11-26
Márton LászlóKatalin Botos2013-11-22 14:30:00Kollektivizálás a Székelyföldön (1959-1962)2014-03-18
Mihály Zsolt IviczJózsef Alvincz2004-12-03 10:00:00A magyar mezőgazdaság XX. századi helyzetének elemzése, különös tekintettel a kisbirtokra2005-05-17
Nóra Margaréta DávidIda Fröhlich2009-12-14 13:00:00A qumráni közösség thanatológiája a második Szentély korának gyakorlatában és eszmerendszerében2009-12-17
Nóra SzekérSándor M. Kiss2009-04-20 14:00:00A Magyar Közösség története2009-05-20
Norbert Medgyesy-SchmikliIstván Kilián2006-10-20 12:00:00A csíksomlyói misztériumdrámák forrásai és ferences lelkiségtörténeti háttere2007-03-12
Örs KovácsMáté Botos2013-05-15 11:00:00Az 1968-as májusi diákmozgalom és de Gaulle bukásának külpolitikai összefüggései2013-06-11
Örs SomfaySándor M. Kiss2014-05-06 13:00:00Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa2014-06-17
Péter IllikZsuzsanna Jánokiné Újváry2009-05-20 12:00:00TÖRÖK DÚLÁS A DUNÁNTÚLON TÖRÖK KÁRTÉTELEK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI HÓDOLTSÁGI PEREMVIDÉKEN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN2009-06-30
Péter Márki-ZaySándor Szakács2006-05-11 10:00:00Magyarország 20. századi fejlődésének összehasonlító elemzése2006-05-24
Péter Peregrin KálmánSándor Őze2014-05-12 16:30:00A Magyar Katolikus Egyház helyzete a kádári egyházpolitika első éveiben a teológiai összefüggések tükrében2014-06-17
Réka Ágnes SzemerkényiKatalin Botos2007-09-12 09:00:00Energia és biztonságpolitika 1945-1990 Magyarország szénhidrogén - ellátása a hidegháború idején2007-10-11
Rita KeglovichMiklós Horváth2019-03-05 09:00:00A Nagy Háború magyar hadifoglyai Olaszországban2019-03-26
Sándor ifj. SarkadySándor M. Kiss2016-02-29 10:00:00A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban (1919–1948)2016-06-14
Sándor SeremetJózsef Botlik2016-05-09 10:00:00A mai Kárpátalja határainak kialakulása az I. világháború után (1918-1925)2016-09-20
Szilvia SzirákiSándor Őze2010-12-10 09:00:00Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben2011-03-17
Tamás GoreczkyImre Ress2012-05-11 09:00:00Burián István, egy magyar diplomata az Osztrák-Magyar Monarchia szolgálatában2012-06-12
Tarsoly István KollegaJános Szulovszky2011-11-17 10:00:00II. JÓZSEF NÉMET TELEPESEI 1784–17872012-03-13
Tibor MartíZsuzsanna Jánokiné Újváry2013-12-09 12:00:00Gróf Esterházy László (1626-1652). Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez2014-03-18
Tibor NeumannGyörgy Rácz2006-12-15 14:00:00„A Korlátköviek Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV-XVI. században”2007-03-12
Tímea Sztancsné KardosZsuzsanna Jánokiné Újváry2020-06-17 11:00:00Thököly Imre és udvarának familiárisai2020-06-30
Viktor MarekSándor M. Kiss2012-12-14 14:00:00A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében2013-03-12
Viktorné MacskaAndrás BácskayGábor Kalla2018-12-06 09:30:00Secrets from the Deep Internal Structure and Systems of Interpretation in the Omen Series Šumma izbu2019-03-26
Violetta Mányó-VárócziKatalin Botos2016-02-18 11:00:00Varga István a tudományszervező és gazdaságpolitikus2016-03-08
Zsófia Teréz SzirtesZsuzsanna Jánokiné Újváry2015-05-08 09:30:00Az erdélyi szászság érdekérvényesítése az átmeneti korszakban (1690-1711)2015-09-22
Zsolt HernádyRóbert Hermann2016-02-10 13:00:00"Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak" Schweidel József tábornok élete2016-03-08
Zsuzsanna BorvendégSándor M. Kiss2016-10-24 12:30:00Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében2016-12-13
Zsuzsanna NagyZsuzsanna Jánokiné Újváry2020-06-26 10:00:00Bethlen Gábor külpolitikája és a francia diplomácia a harmincéves háborúban (1619-1629)

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )