Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Ferenc Deak Doctoral School of Law

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám VargaMiklós Lévay2001-01-01 00:00:00Közlekedési balesetek és azok kriminológiai összefüggései különös tekintettel a hivatásos állományú személyek (rendőr, határőr) elkövetői magatartására2001-06-21
Adrienn JámborAnita Paulovics2016-09-15 13:30:00A kedvtelésből tartott állatok jogi védelme2016-12-06
Adrienn NagyZsuzsa Wopera2010-11-04 11:00:00Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából2010-12-22
Ágnes JuhászGyörgy 1955-2015 BíróJudit Lévayné Fazekas2011-09-16 13:00:00A közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében2011-10-05
Ágnes Katalin Kókai-Kunné SzabóTamás Prugberger2013-11-13 10:00:00A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések2013-12-11
Ágnes Kovácsné SiposÉva Erdős2007-05-03 13:00:00A jegybanki függetlenség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig2007-06-12
Ágnes Pápai-TarrÁkos Farkas2010-06-02 12:00:00A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban2010-06-09
András JakabMiklós Szabó2006-01-01 00:00:00A magyar jogrendszer szerkezete2007-03-21
Andrea CsécsyGyörgy 1955-2015 Bíró2008-11-19 13:00:00A szerződésszegés jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése2008-12-16
Andrea Cserbáné NagyZsuzsa Wopera2012-06-15 11:30:00A házasági jog kodifikációi2012-06-19
Andrea JánosiÁkos Farkas2013-05-09 10:00:00A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére2013-06-17
Andrea NagyAndrás Bragyova2007-04-13 11:00:00Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban (Romák/cigányok az Unióban)2007-06-12
Andrea RostaMiklós Lévay2006-12-13 14:00:00A fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés2007-03-21
Anikó RaiszPéter Kovács2009-12-09 13:00:00Az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának egymásra hatása2009-12-18
Anita EgediMiklós Lévay2007-04-13 11:00:00Tudatmódosító szerek és büntetőjogi felelősség2007-06-12
Anita NagyErika Jámborné Róth2008-02-19 14:00:00Eljárást gyorsító rendelkezések a büntetőeljárás bírósági szakaszában2008-03-06
Anna KissÁkos Farkas2006-01-01 00:00:00A sértett szerepe a büntetőeljárásban2007-03-21
Anna PetrasovszkyIstván Mihály Stipta2012-03-29 12:15:00Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra2012-06-19
Annamária Eszter SzabóAnita Paulovics2009-06-03 11:00:00A kulturális örökség joga2009-06-10
Antal BirkásMiklós SzabóSándor Fazakas2008-10-22 14:00:00Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei2008-12-16
Balázs ElekÁkos Farkas2008-02-19 12:00:00A vallomások befolyásolása a büntetőeljárásban2008-03-06
Balázs M. TóthAndrás Bragyova2012-05-24 13:00:00Az etnikai profilalkotás a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben2012-06-19
Béla SzathmáryBéla Szabó2005-05-26 14:00:00A Magyarországi Református Egyház szervezetének fejlődéstörténete, és jelenlegi működése, különös tekintettel az egyházi bíráskodásra2005-06-13
Bence UdvarhelyiJudit Jacsó2018-01-16 13:00:00Az uniós anyagi büntetőjog és alkotmányos alapjai a Lisszaboni Szerződés tükrében2018-01-31
Bernadett SzekeresNóra Jakab2018-10-03 12:00:00Munkajogon innen – munkaviszonyon túl. A gazdaságilag függő önfoglalkoztatás és annak munkajogi védelme
Bernadett VeszprémiAndrás TormaIstván Balázs2011-04-06 14:00:00A köztisztviselők felelősségi rendszere2011-06-06
Csaba PákozdyPéter Kovács2006-06-14 13:00:00A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára2006-07-12
Csilla CsákTamás Prugberger2001-03-27 14:00:00Az integrált szövetkezeti hitelintézetek szervezeti és funkcionális megközelítése2001-04-03
Dauernheim JörgTamás PrugbergerGyörgy 1955-2015 Bíró2007-04-19 15:00:00Die Anfechtung von Rechtshandlungen nach der Insolvenzordnung und dem Anfechtungsgesetz 1999 der Bundesrepublik Deutschland2007-06-12
Ebert Donat,János 1928-2015 † Zlinszky2002-02-06 11:00:00Die Grundlagen der Enbtscheidungen des ungarischen Verfassungsgerichtes2002-03-20
Edina VinnaiMiklós Szabó2011-12-19 14:00:00Nyelvhasználat a jogi eljárásban2012-01-25
Edit FakóÁkos Farkas2003-12-16 11:00:00Diverzió a német, az osztrák és a magyar büntetőeljárásban2004-03-29
Edit FogarassyMiklós Lévay2012-05-02 13:00:00Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra2012-06-19
Edit SápiTímea Heinerné Barzó2018-10-08 11:00:00A színpadi művek szerzői jogi védelme
Edit Zsuzsanna TárczyJudit BartaPéter Miskolczi Bodnár2012-06-27 11:30:00A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2012-07-04
Emese BátyiAnita PaulovicsAndrás Bragyova2016-11-03 11:00:00A doktori képzés és a tudományos minősítés Magyarországon2016-12-06
Emese TörőTamás Prugberger2005-04-21 11:00:00A köz- és versenyszférában megvalósuló vezetői jogállás kritikai elemzése2005-06-13
Emese ÚjváriIstván Mihály StiptaBéla Szabó2014-09-01 13:30:00A kezes megtérítési igényei a római jogban2014-09-25
Emőke MartonAndrás Torma2002-05-03 10:00:00A hulladékjog egyes területei az Európai Unióban és Magyarországon2002-05-22
Ernő KállaiMiklós Szabó2008-05-22 13:00:00Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok elméleti modellje és működési gyakorlata Magyarországon2008-05-30
Erzsébet TamásiMiklós Lévay2007-04-18 15:30:00A családon belüli erőszak férfi szereplői2007-06-12
Eszter GilányiErika Csemáné Váradi2017-06-06 13:00:00A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében2017-06-21
Eszter KirsPéter Kovács2009-06-24 14:00:00A tényfeltáró és békéltető bizottságok helye a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás intézményrendszerében2009-07-08
Ferenc SánthaMiklós Lévay2004-05-25 15:00:00A jogi személyek, egyéb szervezetek büntetőjogi felelősségének anyagi jogi kérdései2004-06-01
Gábor Attila TóthAnita PaulovicsAndrás Bragyova2009-05-07 13:00:00Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról2009-06-10
Gábor MélypatakiZoltán Rácz2016-06-27 13:00:00A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával2016-09-14
Gábor Péter PalástiJudit Lévayné FazekasLászló Burián2008-12-08 13:00:00A szerződésre alkalmazandó jog felek általi megválasztása (a jogválasztás)2008-12-16
Gábor RokolyaIstván Mihály Stipta2012-06-13 14:30:00A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban2012-06-19
Gábor SulyokPéter Kovács2004-04-28 12:30:00A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata2004-06-01
Gabriella Klára CsűrösÉva ErdősTamás Horváth M.2012-06-01 13:00:00Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai2012-06-19
Gergely FliegaufIlona Görgényi2011-05-20 13:00:00A börtön és a kábítószer kapcsolata: európai és hazai kriminológiai helyzetelemzés2011-06-06
Glatzel BrigitteTamás Prugberger2001-11-16 10:00:00Die Einfluß von EG-Recht auf den Frauenschutz am Vorabend des EG-Beitritts Ungarns - Bemerkung aufgrund deutschen Rechts2002-02-06
Gyöngyi Melinda Miskolczi-Bodnárné HarsányiLászló Leszkoven2012-06-14 16:00:00A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai2012-06-19
György KenderesTamás Prugberger2007-03-20 13:00:00A munkaszerződés hazai szabályozásának dogmatikai kérdései és ellentmondásai2007-06-12
György MarinkásAnikó Raisz2016-04-05 11:00:00Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai2016-05-26
György VirágIlona Görgényi2001-05-28 13:00:00A szexuális erőszak áldozatai2001-06-21
Györgyi CsákóGyörgy 1955-2015 Bíró2001-05-24 13:00:00A károsult védelme a felelősségbiztosításban2001-06-21
Henriett RabTamás Prugberger2010-05-04 13:00:00A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái2010-06-09
Hilda TóthTamás Prugberger2010-11-15 13:00:00A táppénzről2010-12-22
Ibolya Katalin KonczIstván Mihály Stipta2007-03-30 14:00:00A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon2007-06-12
Ildikó BabjákBéla Szabó2006-02-15 11:00:00Árucsere-ügyletek a germán népek szokásjogában2006-03-13
Ildikó BarthaJudit Lévayné FazekasErnő Várnay2010-10-06 13:00:00Az Európai Közösség és a tagállamok nemzetközi szerződéskötési hatáskörei az Európai Bíróság esetjogában2010-12-22
Imre MátyásJudit Lévayné Fazekas2005-11-14 15:00:00Az európai szerződésjog egyesítése a közösségi jogalkotás és a magyar rekodifikáció tükrében2006-03-13
István BajánházyBéla Szabó2008-12-16 14:00:00Az állami vagyonnal kapcsolatos szerződések Livius munkájában2008-12-22
István MezőAndrás Bragyova2010-06-15 12:00:00
eredménytelen
Személyes adatok védelme az Európai Unió jogában és Magyarországon2010-07-05
István OlajosTamás Prugberger2006-09-29 15:00:00A mezőgazdasághoz kapcsolódó vidékfejlesztés jogának bevezetése Magyarországon2007-03-21
István TurkovicsAndrás Torma2012-06-26 16:00:00A közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere Magyarországon2012-07-04
János Ede SzilágyiCsilla Csák2008-09-24 13:00:00Borjog, különös tekintettel az eredetvédelem kérdéseire2008-12-16
Johanna FarkasIlona Görgényi2013-05-23 13:30:00Gyermekek sérelmére elkövetett családon belüli erőszak2013-06-17
József GulaMiklós Lévay2008-02-20 14:00:00Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában2008-03-06
József PalloErika Jámborné RóthJózsef Lőrincz2009-12-18 11:00:00A gyógyító jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései2010-03-10
Judit BaloghIstván Mihály Stipta2001-02-23 13:00:00A nyugat-európai kodifikációk hatása a magyar magánjog polgári kori fejlődésére2001-03-06
Judit BartaPéter Miskolczi Bodnár2001-05-23 14:00:00A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képező magánnyugdíjpénztárakra2001-06-21
Judit MolnárZsuzsa Wopera2012-06-06 13:00:00A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében2012-06-19
Katalin GörögJudit Lévayné Fazekas2012-04-03 14:00:00Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban2012-06-19
Katalin Szűcs Lászlóné SiskaIstván Mihály Stipta2001-01-21 13:00:00Az árvaszékek története és jogi szabályozása Szabolcs megyében 1848-1880 között2001-03-06
Kinga PázmándiPéter Miskolczi Bodnár2006-03-09 14:30:00A reklám a tisztességtelen verseny elleni és a modern reklámjog határán, különös tekintettel az összehasonlító reklámra vonatkozó szabályozási megoldások Európai Uniós összefüggéseire2006-06-13
Krisztián SzabóErika Jámborné Róth2010-05-26 11:00:00Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban2010-06-09
Krisztina BányaiTamás PrugbergerIstván Olajos2016-06-22 13:00:00A magyar mezőgazdasági föld tulajdoni és használati forgalmának jogi korlátai és azok kijátszása2016-09-14
Krisztina FarkasErika Jámborné Róth2016-05-19 12:00:00Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban2016-05-26
Krisztina HorváthPéter Kovács2003-06-24 13:00:00Az emberi jogok európai egyezményének gyakorlata az időtényező, valamint az ezredforduló egyes földrajzi, történelmi és politikai kihívásai tükrében2003-12-02
László KisÁkos Farkas2011-04-26 14:00:00A titkos adatgyűjtés szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel az Európai Unió keretében folytatott együttműködésre2011-06-06
László LeszkovenGyörgy 1955-2015 Bíró2007-06-07 11:00:00Az ingó tulajdonjog-fenntartás elméleti megközelítése2007-06-12
László PribulaGyörgy 1955-2015 Bíró2003-11-21 11:00:00A reklámtevékenység és a reklámszerződések hazai jogi szabályozása2004-02-17
László Tibor NagyIlona Görgényi2009-09-29 13:00:00A garázda jellegű bűnözés büntetőjogi és kriminológiai aspektusai2009-12-18
Magdolna GedeonBéla Szabó2003-01-01 00:00:00A cirkuszi játékok jogi szabályozása az antik Rómában2003-06-18
Magdolna Márta VallasekTamás Prugberger2013-06-21 10:30:00A román nyugdíjrendszer fejlesztésének irányvonalai a jogharmonizáció tükrében2013-07-03
Mária BalásházyPéter Miskolczi Bodnár2008-04-23 15:00:00Belső viszonyok a magyar korlátolt felelősségű társaság társasági szerződéseiben2008-05-30
Mihály PetkóGyörgy 1955-2015 Bíró2007-11-15 13:00:00A szellemi alkotások hasznosításának lehetőségei a magyar jogban2007-12-05
Nelli VargaPéter Miskolczi Bodnár2009-06-11 15:00:00A fogyasztói pénzügyi lízing2009-07-08
Nikolett Ágnes TóthGyörgy 1955-2015 Bíró2014-11-19 13:00:00A sportjog, mint sajátos szakjog2015-01-30
Nóra JakabTamás PrugbergerGyörgy Könczei2011-06-14 13:00:00A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései2011-07-05
Nóra SzélesMiklós Lévay2009-06-16 15:30:00A szervezett bűnözés elleni fellépés büntetőjogi eszközei az Európai Unióban2009-07-08
Norbert VargaIstván Mihály StiptaMária Homoki-Nagy2009-07-06 11:00:00A magyar állampolgársági jog a 19. században (Az első állampolgársági törvény [1879:L. tc.] előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880-1890)2009-07-08
Pál SáryBéla Szabó2003-02-18 10:00:00Sulla büntetőjogi reformjai2003-06-18
Péter M. NyitraiIlona Görgényi2003-12-17 10:00:00A kiadatás intézménye a nemzetközi büntetőjogban - egy új korszak régi-új kihívásai Európában2004-03-29
Péter NagyJudit Lévayné Fazekas2010-06-10 13:00:00A gazdasági társaságok elsődleges letelepedési jogának problémája, és az erre adható közösségi jogi megoldások2010-07-05
Péter SólyomMiklós SzabóJózsef Szabadfalvi2012-10-29 13:00:00Alkotmány és politikai integráció2013-01-30
Petronella DeresMiklós Lévay2007-12-19 10:00:00Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűncselekményekre2008-03-06
Réka Gondosné PusztahelyiGyörgy 1955-2015 Bíró2013-06-04 13:00:00A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai2013-06-17

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )