Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Lutheran Theological University

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes PángyánszkyLajos Szabó2015-09-11 10:30:00"Tanítás és tanulás felnőttkorban: szemléletváltás a felnőttkatekézisben"2015-10-21
András KorányiZoltán Csepregi2004-06-30 14:00:00Leben und Biographie: Die heilige Elisabeth von Thüringen und Ungarn im Spiegel der wissenschaftlichen Forschung des 20. Jahrhunderts2004-09-17
András SzabóTamás Béres2015-06-26 10:30:00Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig: A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése2015-07-31
András SzalaiPéter Szentpétery2013-06-14 09:30:00Az iszlám kereszténységképe és ennek hatása a két vallás viszonyára2013-06-20
András SzirtesAndrás Reuss2003-06-16 14:00:00Hit és megértés - Rudolf Bultmann teológiájának alapvonásai és jelentősége a posztmodernben2003-09-18
Attila SimonEszter Kodácsy-Simon2019-03-07 14:00:00A szexuálpedagógia komprehenzív programjának reflexiói teológiai és valláspedagógiai kontextusban2019-04-02
Elvira GömböczLajos SzabóJános Wildmann2011-10-21 14:30:00A gazdasági globalizáció főbb társadalmi hatásai és a keresztény egyházak felelőssége2011-10-24
Endre VáradyMárta Cserháti2019-07-05 14:00:00A zsidókereszténység identitásformálódási körülményeinek vizsgálata a Kr. u. - i első század vonatkozásában2019-08-29
Enikő BöröczZoltán Csepregi2006-11-15 14:00:00Ordass Lajos második "aktív" püspöksége a 1956. nov.1. és 1958. jú. 17. közötti időszakban2006-12-19
Eszter Kodácsy-SimonTamás Béres2009-06-17 16:30:00Paul Tillich teológiájának jelentősége a természettudomány és a vallás kapcsolatában2009-06-17
Éva Petra VerebicsJutta Hausmann2018-05-30 10:30:00A szöveg kettős beágyazottsága. Kultúratudományos szempontok a Zsolt 18//2Sám 22 értelmezéséhez2018-06-04
Gábor OroszAndrás Reuss2006-04-24 14:00:00Idegen méltóság. Teológiai véleményelkotás új kontextusban: preimlantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve2006-06-17
Gyöngyi VargaJutta Hausmann2003-02-11 14:30:00Az elsőszülött áldása2003-03-06
Gyuláné GerőfiMárta CserhátiTamás Fabiny2009-04-29 14:30:00Az Ószövetség recepciójának vizsgálata a Zsidókhoz írt levélben az intertextuális módszer segítségével2009-06-17
Ilona Szent-IványiPéter Szentpétery2011-11-07 16:30:00Az egyezkedés lehetőségei. Adalékok a keresztény-iszlám vallásközi párbeszéd legújabb történetéhez2011-11-21
Jenő SándorTamás Béres2017-01-30 10:30:00IDENTITÁS A MORÁLIS TÉRBEN: Az énidentitás mint a gazdasági és a morális cselekvés motivációs forrása a vállalkozóiság kontextusában2017-05-04
Károly BácskaiTamás Fabiny2006-11-14 14:00:00Boldogok a kicsinyek. Az evangéliumi kicsinység vizsgálata a szinoptikusokban, tekintettel annak krisztológiai, ekkleziológiai és szociális aspektusaira.2006-12-19
Károly HafenscherGabriella Hubert2009-06-12 14:00:00Ágenda-tradíció és a jelen kihívásai2009-06-19
Károly István TóthAndrás Korányi2021-03-03 11:00:00Teológiai élet magyarországi evangélikus teológiai folyóiratokban az 1940-es években2021-04-07
Kinga Beatrix SzűcsTamás Béres2021-03-26 13:30:00Növényi etika és teológia2021-04-07
Máté JoóbLajos Szabó2006-03-30 14:00:00A békesség élménye. Az egyéni bűnbánat kvalitatív tartalomelemzése pasztorálpszichológiai szempontból2006-05-10
Pál Sámuel LacknerAndrás Korányi2009-06-16 14:00:00Az evangélikus egyházi struktúrák változásai az egykori Osztrák-Magyar Monarchia és utódállamai területén 1734-1945 között2009-06-17
Péter KocsisGábor Orosz2020-07-15 10:00:00A vallási pluralizmus kihívásai a közéleti teológia számára2020-08-11
Péter RónayMiklós Kőszeghy2012-12-18 10:30:00„És tenger sincs többé.” – Jel 21,1 (a kígyó, a tenger és a sárkány mint mitologikus-szakrális szimbólumok vizsgálata az európai eszmetörténet gyökereiben)2012-12-19
Tamás BéresAndrás Reuss2003-02-14 14:00:00Metafizika és hermeneutika között (A mitosz értelmezése Paul Tillichnél)2003-03-06
Tamás GáncsMárta Cserháti2017-12-11 10:30:00Mária Magdolna szerepének és történetének vizsgálata kanonikus és apokrif evangéliumok alapján: Rehabilitációs kísérlet a posztkoloniális interpretáció segítségével2018-01-09
Tamás SüllJutta Hausmann2007-11-26 15:30:00A nő és a férfi kapcsolata az Ószövetség fényében.2007-12-19
Virgil LászlóMárta Cserháti2017-12-11 13:30:00A keresztény ember istengyermekségének értelmezési formái az Újszövetségben2018-01-09
Zsolt László MézesLajos Szabó2018-04-26 12:30:00Látni a láthatatlant. A láthatatlan színház elmélete és gyakorlata.2018-06-04

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )