Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Political Science

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágoston Sámuel MrázSándor Pesti2015-06-25 14:00:00A berlini köztársaság. Változások és dilemmák a német politikai rendszerben 1990-től 2013-ig, különös tekintettel annak mintajellegére2015-10-01
András VargaBoglárka Koller2018-06-18 10:00:00A demokrácia új kérdései az Európai Unióban a gazdasági válság után2018-09-27
Andrea SzabóMáté Szabó2009-11-17 14:00:00Politikai tiltakozások Magyarországon 1993, 20032009-12-17
Anett Margit HorváthMihály Bihari2016-10-25 13:00:00PÁRTPÉNZTÁRAK. A parlamenti pártok éves pénzügyi beszámolóiban közölt záró egyenlegek alakulása a bevételek és kiadások mérlegsorok vizsgálatával (1990-2014)2016-12-06
Anna Róza UngerMáté Szabó2018-09-19 14:30:00Demokrácia a képviseleten túl. A közvetlen demokrácia intézményrendszere és szerepe az Európai Unió demokratizációjában a demokrácia részvételi elmélete alapján2018-09-27
Anna-Mária BíróGáspár Bíró2012-06-08 14:00:00Civil Society Contributions to the Internationalisation of Minority Protection in Europe: The Case of INGOs2012-07-17
Attila AntalMihály Bihari2017-01-05 14:00:00Környezeti Demokrácia Magyarországon. Elmélet és intézményesülés, gyakorlat, speciális részterület2017-03-09
Attila GyulaiMárton Szabó2016-05-17 15:00:00Nyelv és retorika Carl Schmitt politikaelméletében2016-07-14
Attila HorváthTibor Navracsics2017-06-26 13:00:00Zárt vagy nyitott? A pártok versenyének struktúrája a visegrádi államokban (1990–2015)2017-10-12
Csaba TóthTibor Navracsics2012-03-21 16:00:00Marketingorientáció, pártrendszer és az MSZP támogatottságának összeomlása2012-05-03
Dániel MikeczMáté Szabó2017-06-01 14:00:00A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon. Lehetőségstruktúra és mozgalmi innováció2017-10-12
Dénes Barna JakabIstván Stumpf2018-09-12 14:00:00A területi állam válsága/válságai. Fragmentáció-diskurzusok a globalizáció és a kormányzat nélküli kormányzás kontextusában2018-09-27
Emese PupekMihály Bihari2008-02-21 15:00:00Innováció-értelmezések, módszerek és az Európai Közigazgatási Tér (Szervezés-, vezetés-, és közigazgatás-elméleti megközelítés)2008-04-03
Eszter NovaGáspár Bíró2012-11-21 14:00:00Atlantizmus és multipolaritás: A gazdasági válság hatásai az Egyesült Államok transzatlanti politikájára2012-12-13
Gábor MegadjaAndrás KarácsonyAttila Károly Molnár2018-03-02 09:00:00Közép-európai emigránsok modernség-képe. Menekülés a modernitás elől2018-06-01
Gábor PálMárton Szabó2013-04-11 15:30:00A gyűlöletbeszéd fogalma a magyar politikai diskurzusban 1994–20042013-05-15
Gabriella SzabóBalázs Kiss2014-06-19 14:00:00Kommunikáció és integráció. Új utak az európai nyilvánosság vizsgálatában a magyar médiatörvények európai vitájának tükrében2014-09-18
József Zoltán MálikAndrás Körösényi2008-03-06 15:00:00Egy szinoptikus megalapozású, racionális döntésen alapuló politikai elmélet2008-06-12
Miklós SebőkAndrás Körösényi2014-05-29 14:00:00Válság táplálta delegálás. Egy empirikus politikaelméleti keret2014-06-12
Milán PapMárton Szabó2017-04-24 10:00:00A Kádár-korszak „szocialista demokráciája”. Egy ideológiai fogalom elemzése2017-05-25
Péter HorváthAndrás Körösényi2014-01-30 14:00:00Kormányalakítás és koalíciós pártösszetétel Magyarországon, 1990-20102014-03-20
Richárd IzmindiMihály Bihari2016-06-01 14:00:00Magyarország kormányzati rendszerei. kormányzatok fejlődéstörténete és szerkezeti tipologizálása 1848-tól 2010-ig2016-07-14
Szabolcs Péter TillBéla PokolIstván Kukorelli2015-12-09 14:00:00A honvédelem alkotmányos kereteinek hangsúlyeltolódásai a rendszerváltástól az Alaptörvényig2016-03-03
Szilvia HorváthMárton Szabó2015-02-09 16:30:00Demokrácia és politikai közösség. Retorikai-diszkurzív értekezés2015-05-14
Tibor MándiAndrás Körösényi2011-06-22 11:30:00Ideológia és hagyomány. A politikai tudás problémája az angolszász konzervatív és neokonzervatív politikai gondolkodásban2011-09-15
Tibor ÖrdöghTibor Navracsics2014-11-25 16:00:00Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2012 között2014-12-18
Veronika TamásAndrás Körösényi2017-03-29 13:00:00Politikai élet a helyi önkormányzatokban. A helyi politika szereplői, mozgásterük és kapcsolataik a helyi politikai rendszerben2017-05-25
Zoltán Gábor SzűcsMárton Szabó2010-02-10 15:00:00A rendszerváltozás "Antalli pillanata"2010-02-18
Zoltán KántorIstván Schlett2011-05-12 14:00:00A NEMZET INTÉZMÉNYESÜLÉSE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN: A STÁTUSTÖRVÉNY ÉS A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA VONATKOZÓ NÉPSZAVAZÁS KAPCSÁN2011-06-15
Zoltán SimonMihály Bihari2008-11-04 14:00:00Érdekérvényesítés és lobbitevékenység a közpolitikai döntéshozatalban az Európai Unióban és Magyarországon2009-01-29
Zsolt AntalMihály Bihari2011-05-06 13:00:00Közszolgálati média Európában. Az állami részvétel koncepciói a tájékoztatásban2011-06-15
Zsuzsanna MihályffyBalázs Kiss2014-01-09 16:00:00A kampánykommunikáció alakulása Magyarországon: A Fidesz kampányai 1998-20102014-03-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )