Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Earth Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adalbert (Rácz Béla) RatsGyörgy Szakmány2014-04-29 14:00:00Kárpátaljai őskőkori kőeszközök és lehetséges nyersanyagok archeometriai vizsgálati eredményei2014-06-12
Ádám KullmannJózsef Nemes-Nagy2009-09-30 14:00:00A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása2009-11-19
Ádám LeelőssyRóbert Mészáros2018-01-29 13:00:00Szennyezőanyagok légköri koncentrációját előrejelző modellrendszer fejlesztése és alkalmazása2018-03-08
Adrienn KissLászló Fodor2010-02-15 10:00:00Az Északi-Bakony szerkezetalakulása2010-04-28
Ágnes ErőssKároly Kocsis2018-09-27 16:00:00Szimbolikus terek és térhasználat többnemzetiségű városokban: Beregszász és Nagyvárad példája
Ágnes Tímea Cserkész-NagyOrsolya Sztanó2014-06-25 14:00:00Egy Tisza-völgyi pleisztocén folyó rekonstrukciója ultranagy felbontású szeizmikus szelvények alapján2014-09-18
Ágoston SasváriLászló Csontos2009-12-16 14:00:00Középső-kréta rövidüléses deformáció és szerkezeti betemetődés a Gerecse területén2010-02-18
Ákos JakobiJózsef Nemes-Nagy2007-10-16 12:30:00Hagyományos és új területi különbségek az információs társadalomban2007-11-15
Alex CsapákImre Vidéki2009-09-25 09:00:00Települési vízgazdálkodás, lakossági csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás2009-11-19
András DutkóMátyás Márton2004-06-22 10:00:00Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza2004-10-14
András NagyJózsef Nemes-Nagy2012-11-06 10:00:00A fejlettség, elmaradottság mérése a magyar területfejlesztési politikában2012-12-13
András SikGyula GábrisLászló Mari2011-12-13 11:30:00Távérzékelés és felszínalaktan: Keringőegység-adatok térinformatikai integrálása a Mars jeges lejtőformáinak vizsgálatához2012-02-16
András Tamás SeresÁkos (MET) Horváth2015-01-22 14:00:00Zivatarklimatológiai elemzések és a nagy csapadékhozamú, konvektív jelenségek, időszakok vizsgálata Magyarországon2015-03-19
András UhrinOrsolya Sztanó2012-02-10 09:15:00Vízszintváltozási ciklusok és kialakulásuk okai a késő-miocén Pannon-tó egyes részmedencéiben2012-05-03
Andrea Beáta Raucsikné VargaGyörgy Szakmány2009-12-16 10:00:00A dél-dunántúli paleozoos–alsó-triász sziliciklasztos kőzetek kőzettani és geokémiai vizsgálatának eredményei2010-02-18
Andrea PődörMátyás Márton2002-06-19 13:00:00Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése)2002-10-17
Angéla OlaszMátyás Gede2018-09-21 14:00:00Big Data és térbeliség. Nagyméretű raszteres téradatok elosztott számítási környezetben történő feldolgozásának elméleti és módszertani kutatása
Anikó KernJudit Bartholy2012-05-04 10:00:00NDVI vegetációs index előállítása távérzékelt AVHRR és MODIS adatok alapján2012-07-17
Anita CsikiÁgnes Bernek2011-06-01 14:30:00Az amerikai transznacionális vállalatok terjeszkedési és lokalizációs stratégiái az értékesítési adatok tükrében 1983-tól 2007-ig2011-09-15
Anita ErőssJudit Mádlné Szőnyi2010-09-29 10:00:00Characterization of fluids and evaluation of their effects on karst development at the Rózsadomb and Gellért Hill, Buda Thermal Karst, Hungary2010-10-20
Áron KincsesMária L. Rédei2010-12-08 16:00:00A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata magyar nézőpontból2011-03-17
Attila Balázs PetrikLászló Fodor2017-02-06 14:00:00A Bükk déli előterének kainozoos szerkezetalakulása2017-03-09
Attila Csaba KondorZoltán Kovács2011-04-07 14:00:00A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabályozás lehetőségei Magyarországon2011-06-15
Attila PéntekFerenc Molnár2010-04-21 14:30:00Partial melting and melt segregation within the contact aureole of the Sudbury Igneous Complex (Ontario, Canada) and their significance in hydrothermal Cu-Ni-PGE mineralization of the footwall2010-09-30
Attila VirágMiklós Monostori2014-03-18 14:30:00Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata2014-06-12
B. Eszter BerényiZoltán Kovács2010-06-29 15:00:00Történelmi városrészek átalakulásának társadalomföldrajzi vizsgálata Budapest belvárosában2010-10-20
Balázs BadicsGyörgy Pogácsás2011-04-26 13:00:003D medencemodellezés külföldi és magyarországi esettanulmányok alapján2011-06-15
Balázs BradákErzsébet Horváth2014-12-15 14:00:00Magyarországi lösztípusok mágneses szövetének összehasonlító elemzése és szerepük a pleisztocén kori környezetrekonstrukcióban2015-03-19
Balázs HeiligFerenc Horváth2013-12-19 10:30:00Pc3-4-es pulzációk vizsgálata a magnetoszférában2014-03-20
Balázs KissSzabolcs Harangi2015-03-31 13:00:00A csomádi dácit petrogenezise: következtetések a magmatározó-rendszer felépítésére és folyamataira2015-05-14
Balázs KohánSándor Papp2014-12-19 11:00:00GIS-alapú vizsgálat a Duna-Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében2015-03-19
Balázs MadarászÁdám Kertész2009-06-26 10:30:00A magyarországi erubáz talajok komplex talajtani vizsgálata, különös tekintettel agyagásvány-összetételükre2009-08-27
Balázs SzabóZoltán Kovács2015-07-14 13:00:00Lakóhelyi mobilitás a posztszocialista nagyvárosokban2015-10-01
Bálint PéterdiGyörgy Szakmány2012-05-18 10:00:00Szerszámkövek és csiszolt kőeszközök archeometriai vizsgálatának eredményei (Balatonőszöd- Temetői dűlő lelőhely, késő rézkor, bádeni kultúra)2012-07-17
Barbara BekeLászló Fodor2016-12-13 14:00:00A deformációs szalagok szerepe a kainozoos porózus üledékek szerkezetfejlődésében Észak-Magyarországon2017-03-09
Béla KovácsJános GyörffyGábor Timár2011-01-14 11:00:00A műholdas helymeghatározó rendszer (GPS) és a délszláv térség történeti és modern térképeinek kapcsolata2011-03-17
Béla MunkácsyDávid Karátson2005-05-06 10:00:00A szélenergia és hasznosításának környezeti vonatkozásai magyarországi példákon2005-10-20
Bence ToronyiKároly Kis2016-12-12 14:30:00Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján2017-03-09
Benedek GálFerenc Molnár2013-12-17 14:00:00The influence of magmatic processes and late-magmatic fluid-segregation on the Cu-Ni-PGE mineralization of the South Kawishiwi Intrusion (Duluth Complex, Minnesota)2014-03-20
Benedek SimóIstván Elek2017-05-02 14:00:00Földtani adatok kartografált, interaktív megjelenítése a weben open-source eszközök segítségével2017-05-25
Borbála GyapayZsolt Bottlik2015-02-25 10:00:00Etnikai kisebbségek társadalom-földrajzi vizsgálata Berlinben2015-05-14
Brigitta CzaunerJudit Mádlné Szőnyi2013-01-17 11:00:00REGIONAL HYDRAULIC FUNCTION OF STRUCTURAL ELEMENTS AND LOW-PERMEABILITY FORMATIONS IN FLUID FLOW SYSTEMS AND HYDROCARBON ENTRAPMENT IN EASTERN-SOUTHEASTERN HUNGARY2013-03-21
Csaba Zsolt TormaJudit Bartholy2011-12-19 10:00:00Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával2012-02-16
Csilla GalambosMátyás Márton2006-06-06 10:00:00Digitális földtani térképek jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára2006-06-22
Csilla Péliné NémethJudit Bartholy2016-04-25 14:00:00A regionális szélklíma tendenciáinak elemzése a globális klímaváltozás függvényében2016-05-19
Dávid KarácsonyiFerenc Probáld2009-06-04 11:00:00Ukrajna vidékföldrajza2009-08-27
Edina ProndvaiAndrás Galácz2011-11-16 17:00:00A pteroszauruszok (repülő hüllők) egyes funkcionális anatómiai és egyedfejlődési aspektusainak vizsgálata2011-12-08
Edit BabinszkiPéter Márton2009-04-23 15:00:00Mágneses ásványok azonosítása mágneses módszerekkel a Pannon-tó finomszemcsés üledékében. A greigit széleskörű elterjedésének őskörnyezeti és magnetosztratigráfiai jelentősége2009-06-11
Edit HágelIstván Matyasovszky2010-01-29 14:00:00Development and operational application of a short-range ensemble prediction system based on the ALADIN limited area model2010-04-28
Elemér SzabóLajos Kurtán2009-11-06 10:00:00A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei2009-11-19
Emese Réka BodorMiklós Kázmér2016-01-07 14:30:00Növényi reproduktív képletek a Mecseki Kőszén Formációból2016-03-03
Emese SvábLászló Zentai2008-10-14 14:00:00Sekélyvizű tavak víminőség-vizsgálata, állapotfelmérése műholdas távérzékelés segítségével2009-01-29
Emőke TóthMiklós Monostori2009-06-25 10:00:00Őskörnyezeti változások a Középső-Paratethysben a szarmata folyamán a mikrofauna őslénytani és geokémiai vizsgálata alapján2009-08-27
Enikő Gizella Gazdagné RózsaJudit Mádlné Szőnyi2010-02-01 13:30:00Fuzzy koncepción alapuló környezeti és egészségkockázat becslés Gyöngyösoroszi környékén2010-04-28
Erika Katalin BodnárGyörgy (1941-2007) Perczel2008-04-18 10:00:00A kavicsbányászat környezeti hatásainak vizsgálata Délegyháza térségében2008-06-12
Erzsébet TóthTamás Weiszburg2007-12-07 13:00:00A glaukonit-szeladonit csoport analitikája és kristálykémiája, hazai képződmények adatai alapján2008-02-07
Eszter LábóIstván Geresdi2017-07-10 10:00:00A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése2017-10-12
Eszter Simonné DombóváriJosé Jesus Reyes Nunez2012-03-13 10:30:00Interaktív webes alkalmazások lehetőségei a térképészeti alapismeretek oktatásában (4-6-8 osztályos középiskolák számára)2012-05-03
Fanni Dóra KelemenJudit BartholyIstván Faragó2016-11-09 15:00:00Dynamical analyses and sensitivity studies of regional climate model results2016-12-15
Fanni SáfiánBéla Munkácsy2018-06-15 09:30:00A fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon:Energetikai jövőképek szoftveres modellezése2018-09-27
Felicitasz VelleditsJános Haas1998-12-09 11:00:00A bükki középső és felső triász rétegtani korrelációja és fejlődéstörténeti elemzése1999-04-22
Ferenc DombaiTamás Weidinger2008-04-28 14:00:00Hazai villámlás lokalizációs és radar adatok összehasonlító elemzése2008-06-12
Gábor BallabásIstván Pomázi2012-05-11 14:30:00A Közép-dunántúli régió és egyes településeinek környezetvédelmi helyzete2012-07-17
Gábor BotfalvaiAttila Ősi2018-04-19 16:00:00Az iharkúti késő-kréta (santoni) kontinentális gerinces lelőhely szedimentológiai, tafonómiai és paleoökológiai vizsgálata2018-06-01
Gábor KovácsBalázs SzékelyTamás Telbisz2014-04-07 14:00:00Fiatal tektonika és felszínfejlődés kapcsolata az Alpok keleti előterében2014-06-12
Gábor KulcsárJózsef Nemes-Nagy2009-11-13 16:00:00Térségfejlesztési beavatkozások értékelése2010-02-18
Gábor SzalkaiJózsef Nemes-Nagy2008-09-25 10:00:00A közúti forgalom változása Magyarországon (1869-2006)2008-11-06
Gábor TimárFerenc Horváth2003-06-24 14:00:00Geológiai folyamatok hatása a Tisza alföldi szakaszának medermorfológiájára2003-10-15
Gábor TúryÁgnes Bernek2015-09-09 12:00:00A transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulása a Volkswagen példáján2015-12-03
Gabriella BartaErzsébet Horváth2016-12-16 14:30:00Analysis of secondary carbonates from the young loess-paleosol sequences of the Carpathian Basin – especially regarding their paleoenvironmental role2017-03-09
Gabriella KissFerenc Molnár2012-05-09 10:00:00A Neotethys előrehaladott riftesedéséhez kötődő bazaltos tengeralatti vulkanizmus és a kapcsolódó hidrotermás folyamatok ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői Északkelet-Magyarországon és a Din2012-07-17
Gabriella SzépszóAndrás Horányi2014-12-05 11:00:00A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére2015-03-19
Gáspár AlbertLászló Zentai2010-01-05 14:00:00Háromdimenziós földtani modellek fejlesztésének és megjelenítésének módszerei térinformatikai szemlélettel2010-02-18
Gergely BölöniIstván Matyasovszky2012-09-07 10:00:00Background error estimation in an atmospheric limited area model2012-12-13
Gergely HavasLászló Zentai2010-03-12 14:00:00Internetes földtani térképek szerkesztési elvei2010-04-28
Gergely Imre JakabÁdám Kertész2009-01-23 11:00:00Természeti tényezők hatása a talajpusztulás vonalas formáinak kialakulására2009-06-11
Gergely Kiss-CsapóJózsef Nemes-Nagy2010-05-25 13:30:00Hagyomány és modernizáció: Társadalmi és földrajzi átalakulás Ladakhban2010-09-30
Gergely TagaiJózsef Nemes-Nagy2011-12-05 14:30:00Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban2012-02-16
Gyöngyvér SzanyiErzsébet Győri2017-04-10 14:00:00A Pannon-medence S-hullám-sebességterének vizsgálata2017-05-25
György DankuIstván Klinghammer2010-03-19 14:00:00Kozmográfia és kogníció2010-04-28
György KukelyGyörgyi BartaGyörgy (1941-2007) Perczel2009-03-06 14:00:00A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a delokalizációra2009-06-11
Györgyi GelybóJudit BartholyZoltán Barcza2014-06-26 10:00:00Mezőgazdasági területek produktivitásának becslése műholdas és felszíni mérések alapján2014-09-18
Györgyi MatulaLászló Zentai2010-02-19 14:00:00A térinformatika szerepe és lehetőségei az oktatásban (alap- és szakképzés)2010-04-28
Györgyi TubaFerenc Molnár2012-11-23 14:00:00Multiple hydrothermal systems in the footwall of the Sudbury Igneous Complex: fluid characteristics, associated alteration, and the role in footwall-type "low-sulphide" Cu-(Ni-)PGE sulphide mineraliza2013-03-21
Hajnalka BreuerFerenc ÁcsÁkos (MET) Horváth2012-12-18 10:00:00A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon2013-03-21
Hajnalka LőcseiJózsef Nemes-Nagy2010-12-20 13:30:00Területi növekedési pályák Magyarországon 1990-20082011-03-17
Ildikó CoraIstván Dódony2014-04-02 13:30:00Ásványok és szervetlen kristályok szerkezetvizsgálata2014-06-12
Ildikó PieczkaJudit Bartholy2012-12-17 10:00:00A Kárpát-medence térségére vonatkozó éghajlati szcenáriók elemzése a PRECIS finom felbontású regionális klímamodell felhasználásával2013-03-21
Ilona Pajtókné TariLászló Mari2008-04-11 11:00:00A földrajztanítás korszerű módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei.2008-06-12
Izabella Melinda FarkasCsaba SzabóTamás Weiszburg2012-10-29 14:00:00A Gyöngyösoroszi térségében található bányabérci meddőhányó környezetásványtani és geokémiai vizsgálata2012-12-13
János MészárosGábor Timár2016-03-04 13:00:00Folyószabályozási térképek geodéziai alapja2016-05-19
Judit Pappné VancsóImre Vidéki2011-05-16 12:00:00A biomassza, mint energiaforrás hasznosítási lehetőségei, különös tekintettel Magyarországra2011-06-15
Júlia DégiCsaba Szabó2010-01-25 13:00:00Detailed Study of Mafic Lower Crustal Xenoliths from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field2010-02-18
Károly HidasCsaba Szabó2009-12-09 14:00:00Deformation and metasomatism in the subcontinental lithospheric mantle of the Carpathian-Pannonian region (Hungary) and Jeju Island (South Korea)2010-02-18
Katalin BáldiMiklós Monostori2001-10-24 11:00:00Quantitive paleocology, taxonomy and stable isotope composition of Badenian foraminifera (Hungary): subsidence history, ecophenoty pic variation and paleoceanography2002-02-07
Katalin GherdánGyörgy Szakmány2010-06-17 14:00:007000 év kerámiái - Vörs, Máriaasszony-sziget őskori kerámialeleteinek arcehometriai összehasonlító vizsgálata területi kitekintéssel2010-09-30
Katalin GmélingSzabolcs Harangi2010-12-09 10:00:00A Kárpát-Pannon térség miocén-kvarter mészalkáli vulkáni kőzeteinek bór geokémiai összetétele és kapcsolata a szubdukciós folyamatokkal: prompt-gamma aktivációs analitikai vizsgálatok2011-03-17
Katalin TakácsBalázs Nagy2016-11-10 14:30:00Klimatikus, hidrológiai és antropogén hatások értelmezése folyó- és állóvizeink jégviszonyainak évszázados változásában2016-12-15
Katalin ZsoldiJosé Jesus Reyes Nunez2017-04-13 14:00:003D-s térképészeti alkalmazások2017-05-25
Klára Felkerné KóthayCsaba Szabó2010-02-03 10:00:00Alkáli bazaltos magma fejlődéstörténete szilikátolvadék-zárványok vizsgálata alapján, a balaton-felvidéki Hegyestű és Haláp példáján2010-04-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )