Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Education

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Anita LanszkiJános Ollé2018-05-10 15:00:00A digitális történetmesélés mint tanulásszervezési eljárás tanulástámogató és kompetenciafejlesztő hatása az oktatási folyamatban2018-05-22
Csaba KomlóTamás Köpeczi-Bócz2017-01-30 15:00:00A tanári mesterszakos hallgatók elektronikus portfóliójának vizsgálata az Eszterházy Károly Egyetemen2017-03-24
Edit Spiczéné BukovszkiJenő BárdosPál Heltai2017-03-31 11:00:00Az önálló nyelvtanulóvá nevelés lehetőségei: felsőoktatási szaknyelvtanárok nézetei a nyelvtanulói autonómiáról2017-04-05
Erzsébet SzentesÁgnes Ludányi2016-06-28 11:00:00A pályaszocializáció felsőoktatási lehetőségeinek vizsgálata2016-06-30
Judit Orgoványi-GajdosIván Falus2018-06-22 13:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók pedagógiai problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése design-alapú kutatás keretében2018-07-04
László PonyiErnő Kállai2017-11-25 10:00:00Közművelődés és a romák : Roma közösségi házak vizsgálata az Észak-magyarországi régióban2017-12-18
Luca TiszaiBéla Pukánszky2018-05-23 14:00:00A közös zenélés szerepe a befogadó attitűd kialakításában : Modellprojekt és hatásvizsgálat.2018-07-04
Mária VinczeVilma Pintér Miklósné EőryJenő Bárdos2018-10-19 13:00:00A magyar mint idegen nyelv pedagógiája, különös tekintettel az olvasás- és írástanításra
Natasa Döbörné FizelBéla Pukánszky2018-02-16 13:00:00A polgári iskolai tanárképzés professzionalizációja és intézményesülésének utolsó szakasza : Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a tanárképz2018-03-01
Orsolya SavellaLóránt DávidPéter Fritz2018-02-01 10:00:00Informális tanulás egészségmagatartás - formáló hatása az egészségturizmusban2018-03-01
Réka RacskoLajos Kis-Tóth2017-02-23 11:00:00Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani megalapozásáról2017-03-24
Zsuzsanna HunyadiMihály DuffekBéla Pukánszky2018-05-23 10:00:00Zongoraiskolák tantárgy-pedagógiai összehasonlító elemzése - különös tekintettel a zenei képességek fejlesztésére.2018-07-04

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )