Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of György Hevesy Doctoral School of Chemistry

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Acciaro RobertaTibor Gilányi2011-12-21 11:00:00Tuning the internal structure of pNIPAm-based microgel particles and multilayers2012-02-16
Ádám BartosKatalin Uray2009-05-25 10:00:00Biológiailag aktív peptidek oldékonyságának növelése oligoetilénglikol származékokkal2009-06-11
Ádám GyömöreAntal Csámpai2011-12-19 10:30:00Kondenzált piridazinonok szintézise, vázátrendeződése és a közepes gyűrűtagszámú termékek konformációs analízise2012-02-16
Ádám MadarászLászló Túri2009-04-03 10:30:00Az elektron hidratációja inhomogén és nem-egyensúlyi környezetekben2009-06-11
Ádám MészárosZoltán Novák2020-02-13 13:00:00Fluortartalmú reagensek fejlesztése és alkalmazása2020-03-12
Ádám SinaiZoltán Novák2018-04-18 10:00:00Alkinil-amidok rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési reakcióinak vizsgálata2018-06-01
Adél LenLászló Rosta2010-06-25 13:00:00Volfrám huzalok vizsgálata kisszögű neutronszórással2010-09-30
Adrián KalásziÖdön Farkas2007-11-05 14:00:00Konformációs flexibilitás és 3D QSAR2008-02-07
Adrienn NagyAndrás Perczel2020-04-24 14:00:00C-3 epimer cukoraminsavak és új típusú foldamereik szintézise, szerkezetvizsgálata2020-08-06
Ágnes ÁbrahámImre VargaRóbert Mészáros2014-02-17 11:00:00Polielektrolit/tenzid rendszerek stabilitása és az oldat/levegő határfelületi tulajdonság vizsgálata2014-03-20
Ágnes CsapóJózsef Rábai2013-02-27 14:00:00Fluoros organoszilánok Pd-katalizált keresztkapcsolási reakciói2013-03-21
Ágnes MóriczKlára Horváthné Otta2008-02-08 11:00:00Néhány mikotoxin hatásmechanizmusának vizsgálata BioAréna rendszerben2008-04-03
Ágnes Rokobné RévészBálint Sztáray2011-12-16 13:30:00Gas-phase spectroscopic studies on energetics and reactions of transition-metal complexes2012-02-16
Agneša SebőkováMiklósné Perl2010-01-26 14:00:00Gyógyszermaradványok és más szerves szennyezők elemzése szennyvizekben, s a Duna-vízében: trimetilszilil (oxim) éter/észter származékokként, GC-MS módszerrel2010-02-18
Ákos KristonGyörgy Inzelt2012-04-03 10:30:00Protoncserélő-membrán alapú hidrogén-levegő tüzelőanyag-cellák tranziens jelenségeinek vizsgálata multi-scale modellek alkalmazásával2012-05-03
Ákos NemesGyörgy Inzelt2017-12-15 14:00:00Ftalocianinok elektrokémiai és elektrokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata2018-03-08
Ákos SzabóBéla Iván2015-04-13 14:00:00Poliizobutilén és poli(poli(etilén-glikol)-metakrilát) alapú makromolekuláris anyagi rendszerek2015-05-14
Alexandra JakabTibor Soós2015-05-21 13:00:00A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban2015-10-01
Amália MezeiRóbert Mészáros2008-12-22 11:00:00Kationos polielektrolitok és anionos tenzidek közötti kölcsönhatás2009-01-29
Amália SzankaBéla Iván2014-06-12 14:00:00Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása2014-09-18
András CzajlikAndrás Perczel2006-11-27 10:00:00Biológiailag aktív oligopeptidek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel2007-03-22
András HernerPéter Kele2014-05-08 14:30:00Bioortogonális jelzésre alkalmas azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek tervezése, előállítása, tesztelése2014-06-12
András PaszternákLajos Nyikos2010-05-25 14:00:00Alkil-foszfonát monoréteg kialakulása és korrozióvédő hatása2010-09-30
András RókaGyörgy Inzelt2011-04-19 10:30:00Ittrium-hexacianoferrát és ruténium-triklorid - polipirrol nanokompozit felületi rétegek kialakítása és vizsgálata elektrokémiai piezoelektromos nanogravimetriával2011-06-15
Andrea Angelo Pierluigi TripodiGábor Mező2021-03-05 15:00:00Development of a novel class of cyclic NGR peptides for targeted drug delivery2021-07-10
Andrea Beatrix BíróAndrás Kotschy2007-11-20 13:30:00Fémkatalizált reakciók heterociklusokon2008-02-07
Andrea TumminoImre Varga2019-02-04 10:30:00Spreading of macromolecules at the air/water interface2019-04-04
Anikó MeisztericsKatalin SinkóLászló Rosta2011-04-18 14:00:00Bioaktív kalciumtartalmú gél- és kerámiarendszerek2011-06-15
Anikó NemesDénes Szabó2011-04-27 14:00:00Fluorozott építőelemek előállítása és szintetikus alkalmazása2011-06-15
Anna Borsodiné KomáromiZoltán Novák2011-04-07 14:00:00Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése2011-06-15
Anna Mária KeszlerLászló Nemes2011-02-28 13:00:00Nd:YAG lézerrel keltett szénplazmák diagnosztikája emissziós spektroszkópiai módszerrel2011-06-15
Anna PallóJulianna Kardos2010-06-23 10:00:00Humán gamma-aminovajsav transzporter szerkezet és funkció modellezése2010-09-30
Anna SzékelyZoltán Novák2017-09-14 14:00:00Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása hipervalens jódvegyületekkel2017-11-23
Anna VikárGyörgy Lendvay2018-12-11 10:00:00A CZ3Y + X → CZ3 + YX típusú reakciók redukált-dimenziós modelljeinek vizsgálata kváziklasszikus trajektória módszerrel2019-02-07
Annamária Franciska Kovácsné ÁngyánZoltán Gáspári2012-12-14 10:00:00Fehérjék térszerkezetének és evolúciójának vizsgálata a mozgékonyság tükrében2013-03-21
Annamária JakabGábor Mező2009-09-18 14:00:00Szintetikus antigének és tumorellenes hatású biokonjugátumok szintézise és vizsgálata2009-11-19
Attila BorsosTibor Gilányi2013-01-07 11:00:00Poli(N-izopropil-akrilamid) alapú mikrogél rendszerek tulajdonságainak és kationos tenziddel való kölcsönhatásának tanulmányozása2013-03-21
Attila KardosImre Varga2020-06-17 14:00:00Hierarchikus lágy nano- és mikrogél részecskék előállítása és vizsgálata2020-08-06
Attila LengyelErnő Kuzmann2019-12-16 14:00:00Arany-, ón- és vas-mikrokörnyezetek jellemzése nanokompozitokban Mössbauer-spektroszkópia segítségével2020-02-13
Attila Róbert PaczalAndrás Kotschy2008-06-16 15:00:00Heterociklusos karbénprekurzusok szintézise és alkalmazásuk szerves szintézisekben2008-09-04
Attila TajtiPéter Szalay2011-05-12 11:00:00A Born-Oppenheimer közelítésen túlmutató mennyiségek pontos számítása és alkalmazásaik2011-06-15
Attila VrabeczGergely Tóth2007-12-07 10:30:00Classical Simulation Aided Studies on the Structure of Liquids2008-02-07
Balázs Barnabás BerkesGyörgy Inzelt2013-10-03 10:30:00Investigation of adsorption, underpotential deposition and film formation processes with the electrochemical quartz crystal nanobalance technique2013-12-11
Balázs BerlingerGyula Záray2010-05-28 11:00:00Munkahelyi levegőben megjelenő hegesztési füstök toxikus fémtartalmának meghatározására szolgáló mintavételi és analitikai eljárások továbbfejlesztése és összehasonlító vizsgálata2010-09-30
Balázs FábiánPál SohárAntal Csámpai2011-05-09 11:00:00Új kéntartalmú heterociklusos ferrocénszármazékok szintézise és vizsgálata2011-06-15
Balázs Gergely CserépPéter Kele2015-11-24 14:00:00Bioortogonális jelzésre alkalmas kémiai hírvivők és fluoreszcens jelzővegyületek szintézise és alkalmazása2016-03-03
Balázs László TóthZoltán Novák2020-01-16 14:00:00Aromás vegyületek regioszelektív funkcionalizálása nemszimmetrikus jodóniumsók felhasználásával2020-03-12
Balázs MagdaPál Tamás Szabó2018-05-03 14:00:00Tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások klinikai alkalmazásai2018-09-27
Balázs Péter GroszKornél TorkosLászló Horváth2010-12-17 13:30:00Üvegház hatású gázok (CO2, N2O, CH4) talajfluxusainak meghatározása magyarországi mezőgazdasági és erdősült területeknél2011-03-17
Balázs SöpteiAttila Bóta2017-01-12 15:00:00Biomolekulákkal stabilizált arany kvantum klaszterek – Az előállítás aspektusai, a termékek jellemzői és viselkedése2017-03-09
Balázs VargaPéter Kele2015-02-02 14:00:00Synthesis of strained ring systems for bioorthogonal labeling applications2015-03-19
Bálint PethőZoltán Novák2019-09-04 10:00:00Szén-oxigén kötés kialakítása palládiumkatalizált kapcsolási reakciókban2019-11-21
Barbara BeilerÁgnes Sáfrány2010-11-29 10:00:00Pórusos polimer monolitok előállítása sugárzásos polimerizációval2011-03-17
Barbara CsordásAndrás PerczelViktor Farkas2017-03-27 10:00:00Cukoraminosav foldamerek szintézise és szerkezetvizsgálata2017-05-25
Beatrix BostaiAndrás Kotschy2008-06-30 15:00:00Kinoidális tetrazinok szintézise és reaktivitásvizsgálata2008-09-04
Béla KazinczyGábor Pálinkás2008-03-06 15:00:00Kémiai eljárások az ipari hulladék tűzihorganyiszap cinktartalmának hasznosítására2008-04-03
Bence FehérImre VargaAttila Bóta2021-03-02 14:00:00Unique Advantages of Small-angle Scattering in the Field of Soft Condensed Matter2021-03-19
Benedek Imre KárolyiAntal Csámpai2013-01-29 10:00:00Új kinin és ferrocénszármazékok: szintézis, szerkezet, DFT-modellezés, biológiai hatás és organokatalitikus aktivitás2013-03-21
Benedek VakulyaTibor Soós2009-10-08 14:00:00Cinkona-alapú bifunkcionális organokatalizátorok előállítása és alkalmazása enantioszelektív Michael-addíciós reakciókban2009-11-19
Bernadett BacsaGábor DibóGábor Mező2010-10-27 14:00:00Mikrohullámú szintézismódszerek kidolgozása peptidek előállítására2010-12-09
Bianka Ildikó Szalainé ÁgostonAndrás PerczelPéter Tompa2013-06-17 14:15:00Analysis of structure and function of the intrinsically disordered dehydrin ERD142013-09-12
Bianka SövegesPéter Kele2019-04-25 10:00:00Fehérjék fluorogén jelölése aminosav-specifikus kémiai hírvivőkkel2019-09-26
Boglárka BagócsiKatalin Ferencziné Fodor2007-11-28 09:00:00Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatogárfiás technikákkal2008-02-07
Boglárka MarótiTamás BelgyaZoltán Homonnay2019-03-04 14:00:00Non-destructive analysis of metals and alloys using prompt gamma activation analyis and complementary methods2019-04-04
Carsten OlmTamás Turányi2019-01-14 11:00:00Development of optimized kinetic mechanisms for methanol and ethanol combustion2019-04-04
Celesztina Diána Nagy-DomonkosJúlia Benéné Visy2016-03-18 14:30:00Biológiailag aktív béta-karbolin vegyületek humán szérumfehérje kötődésének vizsgálata spektroszkópiai, kromatográfiás és in silico módszerek alkalmazásával2016-05-19
Csaba FábriAttila Császár2012-12-10 15:00:00Quantum chemical computation and characterization of rotational-vibrational states of semirigid and flexible polyatomic molecules2013-03-21
Csaba FodorBéla Iván2012-04-12 10:30:00Poli(N-vinil-imidazol)-l-politetrahidrofurán amfifil polimer kotérhálók és gélek2012-05-03
Csaba István PongorBálint Sztáray2012-02-23 14:00:00Photoelectron spectroscopy and photoionization mass spectrometry of organometallic compounds2012-05-03
Csaba László PeltzLászló Drahos2009-02-11 14:00:00Matematikai módszerek a tömegspektrometriában, a modellezés különböző szintjei2009-06-11
Csanád Botond PénzesÉva Kiss2016-06-10 10:00:00Membránalkotók, gyógyszerhatóanyagok, biopolimerek összetett struktúráinak vizsgálata felületjellemzési módszerekkel2016-09-15
Csilla Kovácsné BogdánZoltán Szakács2008-03-04 15:00:00Etán- és propánvázon szubsztituált oligofoszfonátok és oligofoszfono-karboxilátok protonálódásának és fémkomplexeinek vizsgálata2008-04-03
Csongor SzíjjártóJózsef Rábai2008-06-17 14:00:00Fluoros felszínű nanorészecskék és katalizátorok szintézise, jellemzése és alkalmazhatósági területeinek vizsgálata2008-09-24
Dániel Csaba SimkóZoltán Novák2020-12-07 14:00:00Új reagensek és ligandumok fejlesztése palládiumkatalizált kapcsolási reakciókhoz2021-03-19
Dániel FegyvernekiTibor Soós2019-07-03 16:00:00Szililvegyületek átalakítása triaril-borán Lewis-savakkal2019-09-26
Dániel Vajk HorváthTibor Soós2019-02-27 14:00:00Poliszubsztituált aromás vegyületek előállítása2019-04-04
Daria KaczmarekImre Varga2021-04-23 13:00:00Preparation and characterization of hierarchical soft nanostructures2021-07-10
Diána KutlánMiklósné Perl2007-10-24 15:00:00Az aminosavak és aminok kölcsönhatása ortoftálaldehiddel. A termékek stabilitása, a reakció mechanizmusa és analitikája2008-02-07
Donát SchnöllerÉva Kiss2013-06-24 14:00:00Biológiailag aktív anyagok kölcsönhatása sejtmembránt modellező rendszerekkel2013-09-12
Dóra KőhalmiPéter Surján2008-12-08 11:00:00Lokalizáció és partíció a kvantumkémiában2009-01-29
Dóra PappAttila Császár2017-12-04 13:30:00Variational determination of resonance states of weakly-bound molecular complexes2018-03-08
Edit FegyverRóbert Mészáros2015-07-31 10:00:00A polielektrolit/tenzid asszociáció szabályozása nemionos tenzidek és polimerek segítségével2015-10-01
Edit MátyusAttila Császár2009-11-10 14:15:00Universal variational approaches to the quantum nuclear motion problem2010-02-18
Edit PáriÉva Kiss2021-09-20 10:00:00Experimental investigation of the interaction of bioactive materials with model membranes
Emese SolymosKornél Torkos2014-01-17 14:00:00Determination of urinary DI(2-ethylhexyl) phthalate metabolites as markers for blood transfusion and in sports drug testing2014-03-20
Endre Levente DókusZoltán Bánóczi2018-03-12 14:00:00Peptidmimetikum kalpain inhibitorok szintézise és vizsgálata2018-06-01
Erika Földesné DudásAndrea Bodor2020-02-11 11:00:00NMR studies of folded and disordered proteins and bicelle systems2020-03-12
Erzsébet VargaKornél Torkos2019-05-21 13:00:00Ciklodextrin-származékok alkalmazása elektroforetikus elválasztásokra. Szerkezet-hatás összefüggések vizsgálata2019-09-26
Eszter Erika KozmaPéter Kele2018-03-22 14:30:00Fluoreszcens intracelluláris fehérjejelölés nem-természetes aminosavak genetikai kódolásával2018-06-01
Eszter Hollóné SitkeiGábor Besenyei2010-04-30 11:00:00Sztérikus hatások palládiumkomplexek önszerveződésében2010-09-30
Eszter SzabóZoltán Takáts2019-02-28 10:00:00Új tömegspektrometriás megközelítések a veleszületett anyagcsere-betegségek szűrésében és diagnosztikájában2019-04-04
Eszter VargaTibor Soós2016-03-02 14:30:00Reaktivitás és bifunkcionalitás az organokatalízisben. Mechanizmusvizsgálatok kísérleti és elméleti kémiai módszerekkel2016-05-19
Éva DorkóTibor Soós2018-09-27 14:00:00Szerkezeti finomhangolás a frusztrált Lewis-párok kémiájában2018-11-29
Éva KovátsSándor Pekker2007-03-08 10:00:00Kristályos fullerénszármazékok topokémiai reakciói2007-03-22
Éva Molnárné SzöllősiGábor Dibó2008-10-22 14:00:00A humán szérum alfa1-savanyú glikoprotein oligoszacharid szerkezetének vizsgálata2009-01-29
Éva SugárGyula Záray2015-06-11 14:00:00Hazai élelmiszerek és az előállításukhoz felhasznált víz arzéntartalmának vizsgálata2015-10-01
Éva Zsuzsanna MihálkaPéter SurjánÁgnes Szabados2021-02-12 10:00:00Developments in perturbation theory and studies of spin-projected multireference states2021-03-19
Ferenc KardonRoland Szalay2011-05-12 11:00:00Szililkarbamidátok reakciója oxovegyületekkel, ditio származékaik előállítása és reakcióinak vizsgálata2011-06-15
Ferenc PollreiszKároly Vékey2008-04-04 11:00:00MOLEKULÁRIS KOMPLEXEK TÖMEGSPEKTROMETRIÁS VIZSGÁLATA2008-06-12
Ferenc SiposGyula (1956-2012) Sági2010-04-16 12:00:00Új PNS oligomerek és P-királis mononukleotidok szintézise és szerkezetvizsgálata2010-09-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )