Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of György Hevesy Doctoral School of Chemistry

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Acciaro RobertaTibor Gilányi2011-12-21 11:00:00Tuning the internal structure of pNIPAm-based microgel particles and multilayers2012-02-16
Ádám BartosKatalin Uray2009-05-25 10:00:00Biológiailag aktív peptidek oldékonyságának növelése oligoetilénglikol származékokkal2009-06-11
Ádám GyömöreAntal Csámpai2011-12-19 10:30:00Kondenzált piridazinonok szintézise, vázátrendeződése és a közepes gyűrűtagszámú termékek konformációs analízise2012-02-16
Ádám MadarászLászló Túri2009-04-03 10:30:00Az elektron hidratációja inhomogén és nem-egyensúlyi környezetekben2009-06-11
Ádám SinaiZoltán Novák2018-04-18 10:00:00Alkinil-amidok rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési reakcióinak vizsgálata2018-06-01
Adél LenLászló Rosta2010-06-25 13:00:00Volfrám huzalok vizsgálata kisszögű neutronszórással2010-09-30
Adrián KalásziÖdön Farkas2007-11-05 14:00:00Konformációs flexibilitás és 3D QSAR2008-02-07
Ágnes ÁbrahámImre VargaRóbert Mészáros2014-02-17 11:00:00Polielektrolit/tenzid rendszerek stabilitása és az oldat/levegő határfelületi tulajdonság vizsgálata2014-03-20
Ágnes CsapóJózsef Rábai2013-02-27 14:00:00Fluoros organoszilánok Pd-katalizált keresztkapcsolási reakciói2013-03-21
Ágnes MóriczKlára Horváthné Otta2008-02-08 11:00:00Néhány mikotoxin hatásmechanizmusának vizsgálata BioAréna rendszerben2008-04-03
Ágnes Rokobné RévészBálint Sztáray2011-12-16 13:30:00Gas-phase spectroscopic studies on energetics and reactions of transition-metal complexes2012-02-16
Agneša SebőkováMiklósné Perl2010-01-26 14:00:00Gyógyszermaradványok és más szerves szennyezők elemzése szennyvizekben, s a Duna-vízében: trimetilszilil (oxim) éter/észter származékokként, GC-MS módszerrel2010-02-18
Ákos KristonGyörgy Inzelt2012-04-03 10:30:00Protoncserélő-membrán alapú hidrogén-levegő tüzelőanyag-cellák tranziens jelenségeinek vizsgálata multi-scale modellek alkalmazásával2012-05-03
Ákos NemesGyörgy Inzelt2017-12-15 14:00:00Ftalocianinok elektrokémiai és elektrokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata2018-03-08
Ákos SzabóBéla Iván2015-04-13 14:00:00Poliizobutilén és poli(poli(etilén-glikol)-metakrilát) alapú makromolekuláris anyagi rendszerek2015-05-14
Alexandra JakabTibor Soós2015-05-21 13:00:00A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban2015-10-01
Amália MezeiRóbert Mészáros2008-12-22 11:00:00Kationos polielektrolitok és anionos tenzidek közötti kölcsönhatás2009-01-29
Amália SzankaBéla Iván2014-06-12 14:00:00Új típusú csillag kopolimerek előállítása és funkcionalizálása2014-09-18
András CzajlikAndrás Perczel2006-11-27 10:00:00Biológiailag aktív oligopeptidek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel2007-03-22
András HernerPéter Kele2014-05-08 14:30:00Bioortogonális jelzésre alkalmas azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek tervezése, előállítása, tesztelése2014-06-12
András PaszternákLajos Nyikos2010-05-25 14:00:00Alkil-foszfonát monoréteg kialakulása és korrozióvédő hatása2010-09-30
András RókaGyörgy Inzelt2011-04-19 10:30:00Ittrium-hexacianoferrát és ruténium-triklorid - polipirrol nanokompozit felületi rétegek kialakítása és vizsgálata elektrokémiai piezoelektromos nanogravimetriával2011-06-15
Andrea Beatrix BíróAndrás Kotschy2007-11-20 13:30:00Fémkatalizált reakciók heterociklusokon2008-02-07
Anikó MeisztericsKatalin SinkóLászló Rosta2011-04-18 14:00:00Bioaktív kalciumtartalmú gél- és kerámiarendszerek2011-06-15
Anikó NemesDénes Szabó2011-04-27 14:00:00Fluorozott építőelemek előállítása és szintetikus alkalmazása2011-06-15
Anna Borsodiné KomáromiZoltán Novák2011-04-07 14:00:00Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése2011-06-15
Anna Mária KeszlerLászló Nemes2011-02-28 13:00:00Nd:YAG lézerrel keltett szénplazmák diagnosztikája emissziós spektroszkópiai módszerrel2011-06-15
Anna PallóJulianna Kardos2010-06-23 10:00:00Humán gamma-aminovajsav transzporter szerkezet és funkció modellezése2010-09-30
Anna SzékelyZoltán Novák2017-09-14 14:00:00Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása hipervalens jódvegyületekkel2017-11-23
Annamária Franciska Kovácsné ÁngyánZoltán Gáspári2012-12-14 10:00:00Fehérjék térszerkezetének és evolúciójának vizsgálata a mozgékonyság tükrében2013-03-21
Annamária JakabGábor Mező2009-09-18 14:00:00Szintetikus antigének és tumorellenes hatású biokonjugátumok szintézise és vizsgálata2009-11-19
Attila BorsosTibor Gilányi2013-01-07 11:00:00Poli(N-izopropil-akrilamid) alapú mikrogél rendszerek tulajdonságainak és kationos tenziddel való kölcsönhatásának tanulmányozása2013-03-21
Attila Róbert PaczalAndrás Kotschy2008-06-16 15:00:00Heterociklusos karbénprekurzusok szintézise és alkalmazásuk szerves szintézisekben2008-09-04
Attila TajtiPéter Szalay2011-05-12 11:00:00A Born-Oppenheimer közelítésen túlmutató mennyiségek pontos számítása és alkalmazásaik2011-06-15
Attila VrabeczGergely Tóth2007-12-07 10:30:00Classical Simulation Aided Studies on the Structure of Liquids2008-02-07
Balázs Barnabás BerkesGyörgy Inzelt2013-10-03 10:30:00Investigation of adsorption, underpotential deposition and film formation processes with the electrochemical quartz crystal nanobalance technique2013-12-11
Balázs BerlingerGyula Záray2010-05-28 11:00:00Munkahelyi levegőben megjelenő hegesztési füstök toxikus fémtartalmának meghatározására szolgáló mintavételi és analitikai eljárások továbbfejlesztése és összehasonlító vizsgálata2010-09-30
Balázs FábiánPál SohárAntal Csámpai2011-05-09 11:00:00Új kéntartalmú heterociklusos ferrocénszármazékok szintézise és vizsgálata2011-06-15
Balázs Gergely CserépPéter Kele2015-11-24 14:00:00Bioortogonális jelzésre alkalmas kémiai hírvivők és fluoreszcens jelzővegyületek szintézise és alkalmazása2016-03-03
Balázs MagdaPál Tamás Szabó2018-05-03 14:00:00Tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások klinikai alkalmazásai2018-09-27
Balázs Péter GroszKornél TorkosLászló Horváth2010-12-17 13:30:00Üvegház hatású gázok (CO2, N2O, CH4) talajfluxusainak meghatározása magyarországi mezőgazdasági és erdősült területeknél2011-03-17
Balázs SöpteiAttila Bóta2017-01-12 15:00:00Biomolekulákkal stabilizált arany kvantum klaszterek – Az előállítás aspektusai, a termékek jellemzői és viselkedése2017-03-09
Balázs VargaPéter Kele2015-02-02 14:00:00Synthesis of strained ring systems for bioorthogonal labeling applications2015-03-19
Barbara BeilerÁgnes Sáfrány2010-11-29 10:00:00Pórusos polimer monolitok előállítása sugárzásos polimerizációval2011-03-17
Barbara CsordásAndrás PerczelViktor Farkas2017-03-27 10:00:00Cukoraminosav foldamerek szintézise és szerkezetvizsgálata2017-05-25
Beatrix BostaiAndrás Kotschy2008-06-30 15:00:00Kinoidális tetrazinok szintézise és reaktivitásvizsgálata2008-09-04
Béla KazinczyGábor Pálinkás2008-03-06 15:00:00Kémiai eljárások az ipari hulladék tűzihorganyiszap cinktartalmának hasznosítására2008-04-03
Benedek Imre KárolyiAntal Csámpai2013-01-29 10:00:00Új kinin és ferrocénszármazékok: szintézis, szerkezet, DFT-modellezés, biológiai hatás és organokatalitikus aktivitás2013-03-21
Benedek VakulyaTibor Soós2009-10-08 14:00:00Cinkona-alapú bifunkcionális organokatalizátorok előállítása és alkalmazása enantioszelektív Michael-addíciós reakciókban2009-11-19
Bernadett BacsaGábor DibóGábor Mező2010-10-27 14:00:00Mikrohullámú szintézismódszerek kidolgozása peptidek előállítására2010-12-09
Bianka Ildikó Szalainé ÁgostonAndrás PerczelPéter Tompa2013-06-17 14:15:00Analysis of structure and function of the intrinsically disordered dehydrin ERD142013-09-12
Boglárka BagócsiKatalin Ferencziné Fodor2007-11-28 09:00:00Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatogárfiás technikákkal2008-02-07
Celesztina Diána Nagy-DomonkosJúlia Benéné Visy2016-03-18 14:30:00Biológiailag aktív béta-karbolin vegyületek humán szérumfehérje kötődésének vizsgálata spektroszkópiai, kromatográfiás és in silico módszerek alkalmazásával2016-05-19
Csaba FábriAttila Császár2012-12-10 15:00:00Quantum chemical computation and characterization of rotational-vibrational states of semirigid and flexible polyatomic molecules2013-03-21
Csaba FodorBéla Iván2012-04-12 10:30:00Poli(N-vinil-imidazol)-l-politetrahidrofurán amfifil polimer kotérhálók és gélek2012-05-03
Csaba István PongorBálint Sztáray2012-02-23 14:00:00Photoelectron spectroscopy and photoionization mass spectrometry of organometallic compounds2012-05-03
Csaba László PeltzLászló Drahos2009-02-11 14:00:00Matematikai módszerek a tömegspektrometriában, a modellezés különböző szintjei2009-06-11
Csanád Botond PénzesÉva Kiss2016-06-10 10:00:00Membránalkotók, gyógyszerhatóanyagok, biopolimerek összetett struktúráinak vizsgálata felületjellemzési módszerekkel2016-09-15
Csilla Kovácsné BogdánZoltán Szakács2008-03-04 15:00:00Etán- és propánvázon szubsztituált oligofoszfonátok és oligofoszfono-karboxilátok protonálódásának és fémkomplexeinek vizsgálata2008-04-03
Csongor SzíjjártóJózsef Rábai2008-06-17 14:00:00Fluoros felszínű nanorészecskék és katalizátorok szintézise, jellemzése és alkalmazhatósági területeinek vizsgálata2008-09-24
Diána KutlánMiklósné Perl2007-10-24 15:00:00Az aminosavak és aminok kölcsönhatása ortoftálaldehiddel. A termékek stabilitása, a reakció mechanizmusa és analitikája2008-02-07
Donát SchnöllerÉva Kiss2013-06-24 14:00:00Biológiailag aktív anyagok kölcsönhatása sejtmembránt modellező rendszerekkel2013-09-12
Dóra KőhalmiPéter Surján2008-12-08 11:00:00Lokalizáció és partíció a kvantumkémiában2009-01-29
Dóra PappAttila Császár2017-12-04 13:30:00Variational determination of resonance states of weakly-bound molecular complexes2018-03-08
Edit FegyverRóbert Mészáros2015-07-31 10:00:00A polielektrolit/tenzid asszociáció szabályozása nemionos tenzidek és polimerek segítségével2015-10-01
Edit MátyusAttila Császár2009-11-10 14:15:00Universal variational approaches to the quantum nuclear motion problem2010-02-18
Emese SolymosKornél Torkos2014-01-17 14:00:00Determination of urinary DI(2-ethylhexyl) phthalate metabolites as markers for blood transfusion and in sports drug testing2014-03-20
Endre Levente DókusZoltán Bánóczi2018-03-12 14:00:00Peptidmimetikum kalpain inhibitorok szintézise és vizsgálata2018-06-01
Eszter Erika KozmaPéter Kele2018-03-22 14:30:00Fluoreszcens intracelluláris fehérjejelölés nem-természetes aminosavak genetikai kódolásával2018-06-01
Eszter Hollóné SitkeiGábor Besenyei2010-04-30 11:00:00Sztérikus hatások palládiumkomplexek önszerveződésében2010-09-30
Eszter VargaTibor Soós2016-03-02 14:30:00Reaktivitás és bifunkcionalitás az organokatalízisben. Mechanizmusvizsgálatok kísérleti és elméleti kémiai módszerekkel2016-05-19
Éva DorkóTibor Soós2018-09-27 14:00:00Szerkezeti finomhangolás a frusztrált Lewis-párok kémiájában
Éva KovátsSándor Pekker2007-03-08 10:00:00Kristályos fullerénszármazékok topokémiai reakciói2007-03-22
Éva Molnárné SzöllősiGábor Dibó2008-10-22 14:00:00A humán szérum alfa1-savanyú glikoprotein oligoszacharid szerkezetének vizsgálata2009-01-29
Éva SugárGyula Záray2015-06-11 14:00:00Hazai élelmiszerek és az előállításukhoz felhasznált víz arzéntartalmának vizsgálata2015-10-01
Ferenc KardonRoland Szalay2011-05-12 11:00:00Szililkarbamidátok reakciója oxovegyületekkel, ditio származékaik előállítása és reakcióinak vizsgálata2011-06-15
Ferenc PollreiszKároly Vékey2008-04-04 11:00:00MOLEKULÁRIS KOMPLEXEK TÖMEGSPEKTROMETRIÁS VIZSGÁLATA2008-06-12
Ferenc SiposGyula (1956-2012) Sági2010-04-16 12:00:00Új PNS oligomerek és P-királis mononukleotidok szintézise és szerkezetvizsgálata2010-09-30
Ferenc TormaKlára (1939-2013) Szepesváryné Tóth2012-04-20 14:00:00Elektroanalitikai módszerfejlesztés fémionok stripping voltammetriás meghatározására módosított bizmutfilm elektródokkal2012-07-17
Fruzsina BabosAnna Magyar2014-04-15 10:00:00Fehérje alapú módszerek a Rheumatoid arthritis kimutatására2014-06-12
Fruzsina SzabóZoltán Novák2014-12-02 17:00:00Karbonilvegyületek előállítása C-H kötés aktiválásán keresztül vizes közegű oxidatív eljárásokkal2015-03-19
Gábor BazsóGyörgy Tarczay2016-06-16 15:00:00Biomolekulák szerkezetvizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával és lézeres technikákkal2016-09-15
Gábor CzakóAttila Császár2007-10-15 14:15:00Toward first-principles complete spectroscopy of small molecules2007-11-15
Gábor DurkóIstván Jalsovszky2014-05-08 10:30:00Kubánvázas vegyületek átrendeződési reakcióinak vizsgálata2014-06-12
Gábor ErősTibor Soós2012-02-13 15:00:00Katalitikus hidrogénezés frusztrált Lewis sav-bázis párokkal2012-05-03
Gábor MuránszkyGyula Záray2012-02-17 14:00:00Városi aeroszol PM10 frakciójának kémiai jellemzése2012-05-03
Gábor PohlAndrás Perczel2011-12-14 14:00:00Kis modellpeptidek térszerkezet-vizsgálata elméleti kémiai és mátrixizolációs módszerekkel2012-02-16
Gábor SzilvágyiZsuzsanna Deckerné MajerMiklós Hollósi2016-06-29 14:00:00Aminosavak diródium-komplexeinek szintézise és szerkezetfelderítése kiroptikai módszerekkel2016-10-13
Gabriella DraveczKatalin Lassányiné Polgár2009-05-25 10:00:00Study of the phase equilibria in the ternary systems X2O-Li2O-Nb2O5 (X=Na, Rb, Cs), single crystal growth and characterization of LiNbO32009-06-11
Gergely Áron KaliBéla Iván2009-07-07 10:30:00Metakrilsav alapú amfifil polimer kotérhálók és gélek előállítása, szerkezeti analízise és duzzadási tulajdonságaik2009-08-27
Gergely László TolnaiZoltán Novák2014-05-27 14:00:00Aromás és heteroaromás acetilének szintézise palládium-katalizált reakciókkal2014-09-18
Gergő GyulaiÉva Kiss2014-06-17 12:30:00Polimer tartalmú felületi nanostruktúrák előállítása és jellemzése, valamint a gyógyszerhordozóként való alkalmazás lehetősége2014-09-18
György HantalPál Jedlovszky2010-11-26 13:30:00Modelling of adsorption on atmospheric solid particles2011-03-17
György KardosTibor Soós2014-06-24 10:00:00Bifunkcionális organokatalizátorok szintézise és immobilizálása, organokatalitikus reakciók mechanizmusának vizsgálata2014-09-18
György KaszaBéla Iván2017-12-08 13:30:00Lineáris és elágazó szerkezetű funkciós polimerek előállítása élő polimerizációval és kémiai módosítással2018-03-08
Györgyi Éva SzarkaBéla Iván2013-01-29 15:00:00A poli(vinil-klorid) környezetileg előnyös termooxidatív átalakítása2013-03-21
Hajnalka SzabadosSzilvia BőszeKatalin Uray2016-02-12 15:00:00Hólyagos autoimmun bőrbetegségek immundomináns fehérjéinek epitóp térképezése2016-05-19
Hasan MehdiIstván Tamás Horváth2009-12-15 14:00:00Zöld katalitikus rendszerek vizsgálata és alkalmazása2010-02-18
Ildikó PálLászló Héja2015-11-06 14:00:00Idegi aktivitás térbeli követésére alkalmazott optikai jelek molekuláris komponenseinek azonosítása2015-12-03
Ildikó SzabóGábor Mező2009-11-24 15:00:00GnRH-III származékok szintézise a tumorellenes hatás fokozása céljából2010-02-18

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )