Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of History

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám SuslikTibor Balla2017-01-23 10:00:00A hadműveleti területek sajátosságai Bereg és Ung vármegye példáján 1914−1916 között2017-03-09
Ágnes OrdasiBéla Makkai2022-06-01 14:00:00TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM VISZONYA FIUMÉBEN A DUALIZMUS KORÁBAN [A magyar állami hatalomgyakorlás lehetőségei, eszközei és korlátai Fiumében]2022-06-08
Balázs KántásBéla Makkai2022-09-30 12:30:00A Horthy-korszak első éveiben működő magyar radikális jobboldali titkos paramilitáris szervezetek töredékes története, 1919–19252022-10-25
Gabriella JakuschGyörgy Kurucz2022-06-20 13:00:00A MAGYAR KATONAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, ÜNNEPEK ÉS RENDEZVÉNYEK A MAGYAR HADERŐBEN A 20–21. SZÁZADBAN2022-06-24
Ildikó RosonczyMiklós Kun2015-11-25 12:00:00Orosz gyorssegély Bécsnek 1849 tavaszán. A Panyutyin-hadosztály elindításának körülményei és következményei2016-03-08
István Zoltán BobayViktória Semsey2022-12-01 14:00:00„Mexikói magyar konkvisztádorok (1864 – 1867)” A mexikói osztrák önkéntes sereg magyarországi születésű katonáinak prozopográfiája, elbeszélő forrásai és kapcsolódó kutatási eredmények2022-12-01
Judit HammersteinZalán Bognár2020-07-01 09:00:00Oroszország magyar szemmel. Magyar írók Oroszország/Szovjetunió-tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében2020-10-15
Kristóf Vince FarkasZsigmond Csoma2016-12-14 10:00:00A Jászkun Kerülte tisztikara és társadalmi kötődése (1745-1876)2016-12-23
László NémethZalán Bognár2021-05-31 09:00:00Vidéki ellenségképek a Szabad Népben. Az egyházak és a parasztság a kommunisták sajtópropagandájában, a hatalommegszerzésük időszakában (1947–1949)2021-07-16
Orsolya BükyGábor Ujváry2022-03-09 13:00:00Recepció és forrásérték. Hóman Bálint életpályájának egyes állomásai a levéltári iratok tükrében2022-04-11
Vivien Regina RapaliBéla MakkaiGábor Ujváry2022-11-15 13:30:00A Smith Jeremiás ösztöndíj (1927–1941) Adalékok a műszaki elitképzés két világháború közötti történetéhez2022-12-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )