Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Sacred Theology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes Szotyori-NagyGéza Kuminetz2009-04-23 14:00:00Házassági akadályok a bizánci katolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban2009-04-23
Ágnes ZimányiKrisztián Vincze2018-03-13 15:00:00Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében2018-03-20
Anayo Augustus EsiobuMihály Kránitz2007-06-22 14:00:00The Catholic Mission and its Challenges in Nigeria2007-06-22
András KovácsPéter Szabó2006-11-06 11:00:00A törvénymagyarázatra vonatkozó doktrína történeti fejlődése és állása a hatályos egyházjogban (CIC 17. kánon)2007-06-22
Ansgar Grochtmann,Balázs Schanda2008-12-19 14:00:00Der Besserungsstrafzweck im Kanonischen Recht: Gewissenhafte Rechtsanwendung? – Zugleich ein Beitrag zum Schutz des Forum internum im Kirchen – und im Völkerrecht”2009-01-21
Antal HámoriSzabolcs Szuromi2005-06-09 11:00:00Életvédelem a Katolikus Egyház jogrendjében2005-06-24
Antal KálmánMihály Kránitz2012-06-14 11:00:00Mária-tisztelet Boldog John Henry Newman tanításában2012-06-18
Antal Levente FügedyGéza Kuminetz2010-05-21 14:00:00Az elidegenítés fogalma a kánonjogban2010-06-24
Árpád Farkas HeszJózsef Török2019-09-16 14:30:00Pálos Rend eltörlése Magyarországon 1786-ban2019-09-24
Attila JózsaJózsef Török2009-06-16 16:00:00Ordo in purificatione Sanctae Marie. Mária tisztulásának ünnepe a középkori Esztergom liturgiájában: A gyertyaszentelés és a processzió szertartása2009-06-16
Attila LovassyLászló Perendy2017-05-16 14:00:00A halál utáni tisztulás kérdése Szent Ágoston De civitate Dei című művének 21. könyvében2017-06-06
Attila PuskásMihály Kránitz2005-06-03 14:00:00A szekularizáció jelenségének jogosultsága és korlátai a vallási érzés újraéledése korában2005-06-24
Attila StankoBéla Tarjányi2008-06-13 14:00:00A vőlegény menyegzője - a kánai menyegző elbeszélése mint Epifánia ünnepének misztériuma a II. Vatikáni zsinat által megújított liturgiában2008-06-24
Balázs TanczikSzabolcs Szuromi2012-05-31 14:00:00Egyházjogi változások és azok civiljogi hatásai Magyarországon a XIX. század második felében2012-06-12
Beatrix KovácsKatalin Hársfai2013-10-10 10:00:00A kötelékvédő szerepe az egyházi házassági eljárási ügyekben2013-12-03
Bence TokodiSzabolcs Szuromi2010-03-26 14:00:00Az állandó diakonátus önálló egyházi hivatallá válásának lehetősége a hatályos egyetemes egyházi törvényekben2010-06-24
Csaba LatorcaiJózsef Török2006-06-14 14:00:00Katolikus főpapok az országgyűlés felsőházában 1927-19442006-06-23
Csaba TörökMihály Kránitz2007-06-15 14:00:00A hit és a kultúrák viszonyának új paradigmája2007-06-22
Edvárd KajtárGéza Kuminetz2010-06-17 10:00:00"In immolationis hora per vocem sacerdotis coelos aperti sunt" A pap és az eucharisztia kapcsolata a misében a IX. század legjelentősebb misekommentárjai szerint2010-06-17
Elemér GáborKatalin Hársfai2011-04-01 14:00:00A házasság színlelése2011-06-09
Emerencia KékZoltán Tarjányi2010-02-19 14:00:00A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bűn szentírási magyarázata és a bűn értelmezése a teológiatörténet egyes korszakaiban2010-02-19
Endre HorváthAttila Puskás2012-01-18 10:00:00DIE SCHWERPUNKTE DER PNEUMATOLOGIE HANS URS VON BALTHASARS IM SPIEGEL DER KRITISCHEN NACHFRAGEN2012-03-13
Enikő Mária RegényiPéter Szabó2011-11-18 14:00:00Nikodim Milaš ortodox egyházjogi kézikönyvének elemzése, különös tekintettel a benne kirajzolódó egyházképre2012-03-13
Eörs CsordásSzabolcs Szuromi2009-12-16 14:00:00Valláskülönbség kérdése a három monoteista világvallásban2010-06-24
Gábor HarmaiBéla Tarjányi2005-04-08 14:00:00Krizstus követése az önkiüresítésben és a fölmagasztalásban2005-06-24
Gábor JeneyGéza Kuminetz2010-06-10 14:00:00A boldoggáavatási eljárás peres jellege2010-06-24
Gábor KissPéter Szabó2020-01-20 13:00:00A világi krisztushívők közreműködése a krisztusi hármas küldetésben és a kormányzati hatalom gyakorlásában2020-03-31
Gábor MarótiGéza Kuminetz2008-06-04 14:00:00A kánonjog rendszerében érvényesülő liturgikus jog alapkérdései a II. Vatikáni zsinat után2008-06-24
Gábor NémethZoltán Tarjányi2005-06-06 10:00:00A halálos bűn, mint erkölcsteológiai probléma a 20. századi morálteológiában2005-06-24
Gábor TakácsAttila Puskás2015-06-15 10:00:00Johann Michael Sailer a centrum unitatis újrafelfedezője. A centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia2015-06-16
Gábor Tamás JuhászSzabolcs Szuromi2009-12-17 10:00:00A „krisztushívők” egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból2010-06-24
Gerald Gruber,Géza Kuminetz2009-05-27 15:00:00ACTU FORMALI AB ECCLESIA CATHOLICA DEFICERE2009-05-27
Gergely SzarkaAttila Puskás2013-06-17 10:00:00"Szépnek teremtette..." - Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában2013-06-24
Goran JovicicBalázs Schanda2020-06-23 11:00:00DIE VÖLKERRECHTLICHE STELLUNG DES HEILIGEN STUHLS UND DES VATIKANSTAATES UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG IHRES STATUS IM SYSTEM DER VEREINTEN NATIONEN
Györgyi SzatmáriBéla Tarjányi2008-06-11 14:00:00Isten és ember dialógusa a jánosi jelek alapján2008-06-24
Győző János BaloghGéza Kuminetz2019-09-16 13:00:00A Magyar Görögkatolikus Egyház cigányok között végzett missziója 1937-2016 között2019-09-24
Gyula PergerJózsef Török2007-12-17 10:00:00Mindszenty (Pehm) József tevékenysége a Szombathelyi Egyházmegyében, különös tekintettel a zalai kuráciák megszervezésére2008-06-24
Gyula TakácsBéla Tarjányi2005-06-08 10:00:00A Jelenések könyve kommentár2005-06-24
Ioan-Laurentiu RomanImre Kocsis2019-11-08 13:00:00A tanítványság János evangéliumában a μένω ige alapján2019-11-26
István NovákMihály Kránitz2010-06-07 10:00:00Jézus és Mohamed személye a keresztény-iszlám párbeszédben2010-06-10
István SesztákAttila Puskás2004-06-02 10:00:00Bűn és kiengesztelődés Alszeghy Zoltán teológiájában2004-06-22
István Simon-WagnerSzabolcs Szuromi2018-09-24 14:00:00A személyi elv komplementaritásáról a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházjogban2018-12-04
István SoósSzabolcs Szuromi2010-01-27 14:00:00A spanyol állami egyházjog és a katolikus egyház belső joga2010-06-24
József KovácsSzabolcs Szuromi2009-06-05 14:00:00Visitacio canonica a gyulai plébánián (1715-1993)2009-06-05
Judit FejérdyAttila Puskás2017-05-16 15:30:00KRISZTUS TEST SZERINTI ISMERETÉTŐL – KRISZTUS LÉLEK SZERINTI ISMERETÉIG. Clairvaux-i Szent Bernát krisztológiai tanítása beszédei alapján2017-06-06
Kristóf LegéndyPál Bolberitz2012-06-07 14:00:00A modellfüggő realizmus teológiai értelmezése2012-06-12
László AradiJózsef Török2019-05-21 09:00:00Az apátnő benedikálásának szertartása a középkori Magyarország monasztikus női szerzetesközösségeiben2019-06-18
László FarkasAttila Puskás2005-06-02 12:00:00Egy eucharisztikus ekkleziológia kidolgozásához nyerhető szempontok a XX. századi tanítóhivatali megnyilatkozásokból és ökumenikus párbeszédből2005-06-24
László GájerZoltán Rokay2013-06-17 09:00:00XIII. Leó pápa megnyilatkozásainak filozófiatörténeti előzményei (Különös tekintettel a vallásszabadságra)2013-06-24
László HádaGéza Kuminetz2012-06-14 14:00:00A gyóntatói diszkréció és a gyónási titoktartás fogalma, jogrendezése és jogvédelme2012-06-18
László Kisházi-KovácsSzabolcs Szuromi2005-05-18 14:00:00A városi kegyuraság Szegeden (a kezdetektő 1850-ig)2005-06-24
László MonostoriFerenc Beran2017-03-29 13:00:00A Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2017-06-06
László SzederkényiJózsef Török2008-06-13 12:00:00Katolikus hitéleti megújulás a Váci Egyházmegye területén a két világháború között2008-06-24
László TörökBéla Tarjányi2005-06-07 10:00:00Tökéletességre törekvő igazvolt2005-06-24
Levente OrvosPál Bolberitz2015-06-15 11:00:00A lélek halhatatlansága valamint a test eredeti és végső épségének alapvető szempontjai Aquinói Szent Tamásnál - A tamási értelmezés aktualitása a mai teológiában2015-06-16
Márton HegyiAttila PuskásZoltán Rokay2008-06-12 10:00:00Egzisztens differencia – egzisztens kör. A khalkédóni-konstantinápolyi krisztológiai dogma korrelációs újraértelmezésének körvonalai az „első Heidegger” (1919-28) gondolkodása alapján2008-06-24
Nóra Molnár-HídvégiHuba Rózsa2008-06-10 10:00:00„mert pénzért eladják az igazat, / és egy pár saruért a szegényt…” Prófétai társadalomkritika a Kr. e. VIII. században és ennek vetülete Ámosz könyvében2008-06-24
Péter ArtnerSzabolcs Szuromi2005-06-13 14:00:00Vádalku a kánonjogban2005-06-24
Péter BagyinszkiMihály Kránitz2019-09-30 13:00:00A tanítóhivatal teológiája Avery Dulles bíboros gondolkodásában2019-11-26
Péter GálAttila Puskás2009-06-16 14:00:00Jézus Krisztus a szabadító. A személyes gonosz hatalmának megtörése, mint a megváltás egyik dimenziója2009-06-16
Péter MosolygóJózsef Török2006-06-14 14:00:00Az epiklézis és értelmezésének történeti vonatkozásai2006-06-23
Róbert BálintPéter Szabó2014-11-10 15:00:00Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődése és hatályos szabályozása2014-12-02
Sándor KulcsárAttila Puskás2014-06-13 15:00:00Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salvatore Marsili teológiájában2014-06-17
Szabolcs NagypálMihály Kránitz2009-06-09 10:00:00A vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2009-06-09
Tamás FrankóPéter Szabó2009-11-19 14:00:00A szent tudományok oktatására és kutatására szolgáló intézmény-típusok, valamint az azokat szabályozó hatályos kánoni normák fejlődése2010-06-24
Tamás LiszkaiGéza Kuminetz2009-09-30 15:00:00Opus operantis. A liturgikus antropológia archetipikus modellje2010-06-10
Tamás UdvardyJózsef Török2014-05-28 15:00:00A Szociális Missziótársulat alapításának előzményeiés fejlődése eredeti forrásművek és folyóiratok tükrében2014-06-17
Tibor GörfölAttila Puskás2013-06-17 11:00:00A felfoghatatlan titok a történelemben - Karl Rahner szentháromságtana a mai teológiai gondolkodás összefüggésében2013-06-24
Tibor GyörökLászló Perendy2013-11-19 11:30:00A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban2013-12-03
Tivadar FehérGyörgy Fodor2004-12-10 10:00:00A Jelenések könyvének görög nyelve2005-06-24
Tünde MittákSzabolcs Szuromi2011-06-22 14:00:00A világi harmadrendek története, működésük a II. Vatikáni Zsinat után, különös tekintettel Magyarországon2011-06-22
Viktor NyúlImre Kocsis2015-05-19 11:00:00Péter alakja a szinoptikus evangéliumok tükrében2015-06-16
Zoltán JanesSzabolcs Szuromi2013-04-11 14:00:00A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig2013-06-24
Zsolt LengyelSzabolcs Szuromi2016-03-18 12:00:00Egyházlátogatások a Mátraszőlősi Plébánián2016-06-14

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )