Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Linguistics

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
(Kothencz) Gabriella NishizawaKlára KorompayGábor Tolcsvai Nagy2012-11-09 16:00:00Kognitív jelentéstörténeti vizsgálatok a magyar nyelv határozóragjai körében2013-03-21
A. Péter LázárGábor Prószéky2011-03-10 16:00:00Interfaces of Theory and Application in Lexikography. Principle and Compromise in the Dictionary2011-06-15
Ádám PölczGéza Balázs2018-06-06 10:00:00A nyelvművelés retorikai gyökerei2018-09-27
Adrienn GecseAlice Sárközi2016-09-02 14:00:00A mongol szobrászat - tibeti gyökerei, jelenlegi helyzete és társadalmi jelentősége2016-10-13
Adrienn GulyásVilmos BárdosiJean Pierre Goudaillier2007-12-17 10:00:00Continuité et cyclicité dans les changements de la structure syllabique depuis le latin a travers le moyen francais jusqu'au créole martiniquais2008-06-12
Adrienn KárolyKrisztina Károly2015-02-27 16:00:00A fordítás szerepe az angol mint idegen nyelv tanulásában és oktatásában: Az európai uniós szövegek fordításának vizsgálata2015-03-19
Ágnes FeketeErzsébet Komlósiné Knipf2010-12-15 12:00:00Temporális deixis2011-03-17
Ágnes HámoriGábor Tolcsvai Nagy2010-06-14 10:30:00A figyelem és beszédaktudok összefüggései a társalgásban2010-09-30
Ágnes Hornyákné HuberKároly Manherz2010-12-15 10:00:00Sprachgebrauch und Identitatsbewusstsein junger ungardeutscher2011-03-17
Ágnes JordanidiszMária Gósy2015-09-28 14:00:00Magyar anyanyelvű gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése 4 és 10 éves kor között2015-12-03
Ágnes Krániczné SzabóMária Gósy2018-06-21 10:30:00A lexikális hozzáférés sajátosságai hallássérült középiskolásoknál2018-09-27
Ágnes KunaGábor Tolcsvai Nagy2011-12-02 10:00:00A 16-17. századi magyar nyelvű orvosi recept szövegtipológiai és pragmatikai vizsgálata funkcionális kognitív keretben2012-02-16
Ágnes KunaRita Brdar-Szabó2016-05-25 14:00:00A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben - kognitív nyelvészeti elemzés2016-07-14
Ágnes Lesfalviné CsengődiMária Zsilák2010-09-27 11:00:00A szlovák jogi és politikai terminológia fejlődése a 19. század második felétől2010-12-09
Ágnes VargaGábor Prószéky2012-03-09 14:00:00A gépi fordítás minősége és javítási lehetőségei2012-05-03
Ágnes VeszelszkiBorbála Keszler2011-12-09 10:00:00Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre2012-02-16
Agnieszka Veres-GuspielSzilárd Tátrai2017-11-27 14:00:00A személyközi viszonyok konstruálásának kognitív pragmatikai vizsgálata a magyar és a lengyel nyelvű kérésekben2018-03-08
Ákos AvarÁgnes Birtalan2013-05-21 13:00:00A természet és az állatok a hagyományos mongol gondolkodásban2013-06-20
Ákos Bertalan ApatóczkyGyörgy Kara2006-12-15 10:00:00Yiyu. The Deciphering of a Sixteenth Century Sino-Mongol Glossary2007-02-12
Ákos GocsálMária Gósy2011-06-07 14:00:00A beszédakusztikai paraméterek és a beszélő személyiségjegyei közötti összefüggések vizsgálata2011-09-15
Alexa PéterAlice Sárközi2012-09-07 14:00:00A mongol népek budhista kozmológiai terminológiája2012-12-13
Alexandra FodorVeronika Kniezsa2012-11-05 12:00:00The History of Abbreviated If-stuctures2012-12-13
Alexandra KajdiKatalin Szili2018-01-03 15:00:00Toldalékolásai stratégiák a magyarban anyanyelvű és nem anyanyelvű beszélőknél2018-03-08
Ana Lehocki-SamardzicIstván Nyomárkay2013-06-21 10:00:00A horvát grammatikográfia kezdetei; Bartol Kasic, 1604.2013-09-12
András BekeMária Gósy2014-05-12 11:00:00Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban2014-06-26
András CzentnárBenedek Péri2018-07-03 14:00:00'Asur-beg keleti török nyelvtana és társalgási könyve2018-09-27
András DormánVilmos Bárdosi2018-04-26 14:30:00Nyelvi tervezés és nyelvpolitika Franciaországban2018-06-01
András DuditsMária Gósy2011-03-11 15:00:00A fordítói olvasás kognitív és gyakorlati mechanizmusai2011-06-15
András HandlerKároly Gadányi2014-03-12 11:00:00Új fogalmak, új kifejezések a magyar és a horvát nyelvben a XX. század végétől napjainkig2014-06-26
András ImrényiGábor Tolcsvai Nagy2012-03-02 15:30:00A magyar mondat viszonyhálózati modellje2012-05-03
András KomáromyPálné Hessky2010-12-15 14:00:00Das lexikalische Feld der Bewegungsverben im deutsch-ungarischen Kontrast2011-03-17
András LukácsAndrea (1950-2018) Papp2013-02-04 15:00:00Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában2013-03-21
András Márton BalóLászló Kálmán2017-06-28 11:00:00Analógia a lovári alaktanban2017-10-12
András RungLászló Kálmán2012-06-06 16:30:00Magyar főnévi alaktani jelenségek analógiás megközelítésben2012-07-17
Andrea Apjokné MesterIstván Nyomárkay2009-12-02 11:00:00A MAGYAR ÉS A SZERB CIVILIZÁCIÓ NYELVI KÉPE2009-12-17
Andrea CsikányJenő Kiss2010-12-20 14:00:00Lexikológiai vizsgálatok palóc nyelvjárásokban2011-03-17
Andrea DemeAlexandra Markó2015-06-30 11:00:00Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése2015-10-01
Andrea DenkovicIstván Nyomárkay2013-12-16 11:00:00Horvát-magyar kétnyelvűség a közoktatásban. A kétnyelvűség szociolingvisztikai dimenziói a horvátországi magyar tanulók nyelvhasználatában.2014-03-20
Andrea GödeGábor Tolcsvai Nagy2007-12-05 14:00:00A dunántúli népi cserépedények feliratainak szövegtani és stilisztikai vizsgálata2008-02-07
Andrea HegedűsDezső Juhász2009-05-25 10:30:00Nyelvföldrajzi vizsgálatok a romániai magyar nyelvterületen az egyesített atlaszok felhasználásával2009-06-11
Andrea Keresztélyné BartaBéla Adamik2015-06-29 10:00:00Római kori pannoniai átoktáblák és nyelvezetük (Szöveg, nyelv, funkció)2015-10-01
Andrea Kovács Péterné DudásPiroska Kocsány2010-12-01 16:00:00Szállodai honlapok pragmatikai elemzése az interperszonális kapcsolatok szempontjából2011-03-17
Andrea ParapaticsJenő Kiss2013-06-25 11:00:00Fiatalok nyelvi mentalitása és a szleng2013-09-12
Andrea TaczmanIlona Feldné Knapp2018-06-28 10:00:00Sprachliche Höflichkeit. Eine Studie zur Untersuchung der sprachlichen Höflichkeit in der Lehrersprache ungarischer DaF-Lehrender am Beispiel des Ausdrucks von Kritik und Lob2018-09-27
Andrea Tímea AbonyiIstván Nyomárkay2009-06-22 11:00:00Lexikai germanizmusok vizsgálata ruszin népnyelvű kiadványokban2009-08-27
Andrea TóthZsolt Lengyel2013-06-28 15:00:00A beszédszünetek a hezitációk vizsgálata a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában2013-09-12
Andrea TóthAlexandra Markó2017-12-18 11:00:00A spontán beszéd a nem és az életkor függvényében gyermek és fiatal felnőttkorban2018-03-08
Anett Kozjek-GulyásImre Hamar2014-04-24 13:30:00A nyelvtanulási stratégiák szerepe a kínai nyelv tanulásában2014-06-26
Angéla PalágyiLászló Jászay2011-09-09 15:00:00Az orosz mint lingua franca a kárpátaljai Aknaszlatinán napjainkban2011-12-08
Anikó DarvasKlára Korompay2014-03-17 11:00:00Forráskiadás, forráselemzés a XVI. század végi szepességi írásbeliség köréből: Máriássy András levelei2014-06-26
Anikó MakkosJúlia Dróth2015-05-20 11:00:00Összehasonlító kompetenciák anyanyelvi és fordított szövegekben2015-10-01
Anikó Szilágyiné KósaKároly Manherz2008-04-23 16:00:00Ungarndeutsche Personennamen im Plattenseeoberland2008-06-12
Anita AuszmannJudit Bóna2016-11-08 13:30:00Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői2016-12-15
Anita CsölleLászló Varga1999-11-05 12:00:00Cohesion in Spoken English Narratives1999-12-03
Anita JóriCsilla Ilona Dér2017-03-31 11:00:00The Discourse Community of Electronic Dance Music2017-05-25
Anita LintnerJenő Kiss2009-12-08 11:00:00Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel somorja nyelvi helyzetére)2010-02-18
Anita Nánási-MolnárJenő Kiss2016-04-20 09:00:00Óvodai tannyelvválasztás Kárpátalján2016-05-19
Anita TóthTamás Adamik2014-07-10 12:00:00Apuleius Metamorphosese. A rétor regénye2014-09-18
Anna BiróJudit Navracsics2016-12-07 11:00:00Vajdasági magyar-szerb tizenéves fiatalok nyelvi kompetenciája. A muzslyai nyolcadik osztályos tanulók performanciája szóbeli és írásos narratívák tükrében2017-03-09
Anna GazdikDávid SzabóAnna Abeillé2011-06-07 10:00:00Multiple Questions in French2012-05-03
Anna KoháriAlexandra Markó2017-03-22 15:00:00Időzítési mintázatok a magyar beszédben2017-05-25
Anna Mária PappJenő Kiss2010-03-05 10:00:00A nyelvválasztás, a nyelvi attitűdök és az identitástudat összefüggései. Szociolingvisztikai vizsgálatok három erdélyi beszélőközösségben2010-04-28
Anna Mohácsi-GoroveBalázs Kis2015-06-29 10:00:00A minőség fogalma a fordítástudományban és a lektorálás mint minőségbiztosítási garancia2015-10-01
Anna PikóImre Hamar2008-02-13 15:00:00Li Bai a világirodalom történetében2008-04-03
Anna SzántóMária Gósy2016-06-07 10:00:00Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében2016-07-14
Anna VargyasRita Brdar-Szabó2012-09-24 11:00:00Grammatikalisierung des Rezipientenpassivs2012-12-13
Annamária GrófBorbála Keszler2012-06-29 11:00:00A magyar nyelv érzelemkifejező rendszere interkurtulásis aspektusból2012-07-17
Annamária Ulla Szabó-TörpényiJenő Kiss2013-06-26 11:00:00Szociolingvisztikai vizsgálatok franciaországi magyarok körében2013-09-12
Antónia FodorSándor Kiss2011-11-16 17:00:00Les phrases conditionelles francaises et portugaises construites avec si aux 14-15 siecle2011-12-08
Áron TésiPéter Ács2017-06-12 14:00:00Suprasegmental sound changes in the Scandinavian Languages2017-10-12
Árpád VirághÁgnes Huszár2017-06-22 14:00:00A jogi tanácsadás mint beszélt nyelvi cselekvés sajátosságai2017-10-12
Attila MártonfiBorbála Keszler2007-11-30 10:00:00A magyar toldalékformák rendszere2008-02-07
Attila RákosÁgnes Birtalan2016-06-16 14:00:00Synchronic and Diachronic Comparative Analysis of the Oirad Dialects2016-07-14
Attila StarcevicPéter Szigetvári2010-06-21 15:00:00Középangol kvantitatív hangváltozások2010-09-30
Balázs GaálGábor Bolonyai2016-03-11 14:00:00A vegetrarinizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorban2016-05-19
Balázs SzabóMasanori Yamaji2011-01-31 14:00:00A dzsúdzsucu fogásrendszere és eszmeisége. Forrástanulmány a japán művelődéstörténethez2011-03-17
Barbara ÜrögdiBalázs Surányi2012-11-23 16:00:00Operator Movements in Embedded Clauses2013-03-21
Beáta Bereczné SzépIstván Nyomárkay2012-10-29 17:00:00A szakfordítás szerepe a magyar gazdasági, jogi szaknyelv kialakulásában2012-12-13
Beáta KakasGyörgy Kara2013-11-08 14:00:00"A Démonok Seregét Legyőző Vadzsra" című Hayagríva Szádhana2013-12-11
Béla KelényiGyörgy Kara2010-02-10 10:00:00A tibeti imazászló (rlung rta) kultusza, a hozzá kapcsolódó rituális szövegek és képek alapján2010-04-28
Bernadett MátisJenő Kiss2010-03-30 09:00:00Sportnyelvünk változásai a 21. század elején - labdajátékok szókészleténekösszehasonlító elemzése2010-04-28
Bernadett Modriánné HorváthAttila Péteri2014-09-30 14:00:00Topik und Thema. Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten2014-12-18
Bernadette BalázsRéka Benczes2016-12-16 12:00:00Creative prefixations and the prefix un-. A cognitive linguistic analysis2017-03-09
Boglárka BoldizsárAngéla Imre2014-11-12 11:00:00Általános iskolások anyanyelvi és angol nyelvi beszédfeldolgozási és olvasási folyamatai2014-12-18
Borbála Éva Pachné HeltaiCsilla Bartha2017-09-27 10:00:00Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben: Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában2017-11-23
Csaba CúthJenő Kiss2017-09-20 14:00:00A nyelvhasználat szabályozása a csehszlovák és szlovák jogrendszerekben 1918 és 2011 között2017-11-23
Csilla Mária KrisárPéter Ács2015-03-30 10:00:00Irányzatok a reáliák fordításában Szabó Magda: Az ajtó című könyve alapján magyar-norvég nyelvpárban2015-05-14
Dániel BaloghCsaba Dezső2015-06-15 10:00:00A Textual and Intertextual Study of the Mudraraksasa2015-10-01
Dániel HuberPéter Szigetvári2008-02-29 14:00:00Velars and Processes: Their Treatment in Phonological Theory2008-04-03
Dániel KozákBalázs Déri2011-06-28 14:00:00Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében2011-09-15
Dávid KovácsVilmos BárdosiJean Pierre Goudaillier2010-12-10 14:00:00Collocations en francais et en hongrois2012-07-17
Debóra Csernák-SzuhánszkyKlára Korompay2015-11-25 14:00:00Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltárfordítások köréből (15-17. század)2016-03-03
Dénes GazsiÉva Jeremiás2010-01-19 10:00:00Az arab nyelvi elemek osztályozása Sa'di műveiben - Szóösszetételek és igei frázisok2010-02-18
Dóra BakonyiLea Haader2016-11-22 14:00:00Az Érdy-kódex 220 lapjának kritikai szövegkiadása és elemzése a kézazonosítás nyelvészeti módszerével2017-03-09
Dóra BoronkaiGábor Tolcsvai Nagy2009-04-27 11:00:00A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján2009-06-11
Dóra Mária TamásÁgota Fóris2011-06-10 14:00:00A gazdasági szakszövegekfordításának terminológiai kérdéseiről az olasz magyar nyelvpár esetében2011-09-15
Dorota Dziewonska-KissJanusz BanczerowskiZsuzsanna Ráduly2011-12-06 11:00:00Az élet és halál konceptualizációja a lengyel és a magyar nyelvekben2012-02-16
Dorottya GyarmathyMária Gósy2011-06-29 15:00:00A megakadások javításának stratégiái a spontán beszédben2011-09-15
Dorottya Katalin MózesTamás Gecső2018-06-29 10:00:00Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben2018-09-27
Edina CsizmárIstván Szathmári2008-06-30 11:00:00Hírek elemzése kommunikációs és nyelvészeti szempontból2008-09-04

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )