Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám FarkasBarna MezeyAttila Barna2018-09-13 14:00:00Az állam fegyveres védelmének alapvonalai és Kiegyezést követő polgári evolúciója2018-09-24
Ádám MenyhártBarnabás Lenkovics2012-06-20 14:00:00A tévedés a szerződések körében2012-09-10
Ákos KőhidiBarnabás Lenkovics2012-12-14 11:00:00A polgári jogi felelősség digitális határai Európában. A P2P rendszerekben megvalósuló szerzői jogi jogsértések felelősségtani vonatkozásai2013-09-25
Alex PongráczPéter Szigeti2016-01-14 11:00:00Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben2016-03-08
András LapsánszkyAndrás Patyi2008-12-03 14:00:00A távközlés nyilvános piaci közszolgáltatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja2009-03-25
Attila VermesAndrás SzegediAttila Menyhárd2019-09-04 14:00:00A SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS2019-09-18
Barna Arnold KeserűBarnabás Lenkovics2016-09-09 14:00:00Szellemi tulajdonjogok a fenntartható fejlődés szolgálatában2016-09-20
Csaba ErdősPéter SmukMihály Bihari2014-02-27 14:30:00AZ ORSZÁGGYŰLÉS DÖNTÉSI AUTONÓMIÁJÁNAK AKTUSTANI MEGKÖZELÍTÉSE2014-03-10
Dezső Tamás CziglerImre Vörös2011-04-29 11:00:00Az európai nemzetközi (kollíziós) magánjog és családi jog főbb kérdései2011-09-09
Edit PintérGéza KilényiJános Rechnitzer2008-11-05 11:00:00Standard jogi modell a határon átnyúló regionális együttműködésekre2009-03-25
Erika Reiderné BánkiBarnabás Lenkovics2014-11-20 10:00:00A gyermek érdeke a felbomló családban2015-03-10
Éva GöndörIstvánné Hágelmayer2012-11-23 15:30:00A családi és a munkahelyi feladatok összehangolását segítő és gátló jogintézmények a munkajogban2013-09-25
Fruzsina Gárdos-OroszIstván Kukorelli2011-02-03 13:00:00Az emberi jogok alkalmazásának lehetőségei a rendes bíróságokon különös tekintettel a magánjogi jogvitákra2011-04-18
Gábor KecskésVanda Lamm2012-05-04 14:00:00A környezeti károkért való felelősség a nemzetközi jogban2012-09-10
Gábor KovácsBalázs Gellér2007-06-25 11:00:00A biológia és az orvostudomány hatása a büntetőjogra2007-07-26
Gergely GárdonyiGábor Kovács2017-05-26 13:00:00A SZEMLE SZEREPE A HAZAI BÜNTETŐELJÁRÁSBAN2017-09-19
Gergely KarácsonyIstván Kukorelli2014-09-03 15:00:00Állami szerepek a felsőoktatásban2014-09-16
Gyula KoiAndrás Patyi2014-02-21 11:00:00Külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban -Hazai és nemzetközi tudománytörténeti visszapillantás a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig-2014-03-10
Ibolya VinczePéter Szigeti2009-10-22 14:00:00Átalakulási folyamatok és intézményi változások Közép-Kelet-Európában – különös tekintettel Magyarországra2010-09-07
Imre NémethBalázs Gellér2012-05-10 14:00:00A sértett beleegyezése a büntetőjogban2012-09-10
Jácint FerenczÉva Göndör2014-09-05 14:00:00Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése2014-09-16
Judit GlavanitsGyula Szalay2012-12-12 14:00:00A kockázati tőkebefektetések egyes jogi aspektusai2013-09-25
Katinka BeretkaTamás Korhecz2015-03-06 11:00:00A hatalmi szintek közötti hatáskörmegosztás problémaköre, különös tekintettel a Vajdaság autonóm tartomány alkotmányos jogállására és jogalkotására2015-03-10
Klára NagyGábor Kovács2013-09-13 13:00:00Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések - a rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései2013-09-23
Lajos CsörgitsPéter SmukAndrás Patyi2013-09-13 11:00:00A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása – A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései2013-09-23
László MilassinBarnabás Lenkovics2005-11-30 13:00:00Az információs társadalom és az EU szerzői joga2005-11-30
László PardaviAttila Marján2015-03-05 13:00:00A globális gazdaság vámjogának alapkérdései (különös tekintettel a preferenciális szerződésekre)2015-03-10
Levente NyakasMihály Révész T.2018-11-26 15:00:00A MÉDIAPLURALIZMUS NYOMÁBAN – a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és –médiapolitikára), jogalkotásban és2019-03-12
Magdolna SzigetiIstván Kukorelli2007-03-23 10:00:00Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete, és az újraegyesítés2008-05-22
Marianna Csilla Idzigné NovákGábor Kovács2018-06-20 11:00:00A szakértő státusváltozása a hazai büntetőeljárásban - különös tekintettel a kizárásra vonatkozó szabályokra2018-09-24
Márton GellénImre Verebélyi2012-11-29 14:00:00A közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében2013-09-25
Mónika GanczerVanda Lamm2013-05-08 14:00:00ÁLLAMPOLGÁRSÁG A NEMZETKÖZI JOGBAN – ÁLLAMUTÓDLÁS ESETÉN2013-09-25
Péter SmukIstván Kukorelli2007-10-03 13:00:00Ellenzéki jogok a parlamenti jogban2008-01-29
Péter SzalaiBarnabás Lenkovics2014-11-21 11:00:00A megkülönböztető képesség jelentése a védjegyjogban2015-03-10
Péter VácziAndrás Patyi2011-04-29 14:00:00A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői2011-09-09
Réka FriederyVanda Lamm2010-05-27 13:00:00Az európai ombudsman az Európai Unió intézményi világában2010-09-07
Rita GyuritaImre Verebélyi2020-01-23 13:30:00A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete
Róbert BartkóGábor KovácsMiklós Lévay2011-06-24 10:00:00A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései2011-09-09
Viktória KovácsAndrás SzegediGyula Szalay2019-12-19 13:00:00A TENGERI FUVAROZÓI FELELŐSSÉG VÁLTOZÁSAI TÖRTÉNETI VETÜLETBEN

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )