Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Environmental Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám IllésSándor Dóbé2019-06-24 11:00:00Gyűrűs éterek és észterek környezeti kémiája: reakciókinetikai és fotokémiai kutatások2019-09-26
Ádám PereszlényiGábor HorváthGyörgy Kriska2020-11-19 10:00:00Összetett vizuális ökológiai csapdák és a zebracsíkos bőrfelületek ökológiai és fiziológiás tulajdonságainak vizsgálata2021-03-19
Ágnes BariczaBernadett BajnócziCsaba Szabó2017-12-06 14:30:00Épített örökségünk környezeti hatásra történő károsodása Zsolnay épületkerámiák példáján2018-03-08
Ágnes BolgovicsÉva ÁcsGábor Borics2020-05-15 12:30:00Magyarországi állóvíztípusok biológiai validációja bentonikus kovaalgák alapján2020-08-06
Ágnes FreilerÁkos HorváthKálmán Török2016-12-13 14:00:00A radonkibocsátás kőzettani és tektonikai hátterének vizsgálata a Soproni-hegységben és környékén2017-03-09
Alexandra FarkasGábor HorváthGyörgy Kriska2019-09-03 10:00:00A fénypolarizáció szerepe egyes rovarfajok viselkedésében és a vikingek navigációjában2019-11-21
Amangdam Anemana TimothyViktor MihuczEnikő Tatár2020-10-19 09:00:00Reduction of arsenate and inorganic trivalent chromium mobility in soils2021-03-19
András HelenkárAnikó Zsigrainé Vasanits2012-01-09 14:00:00Szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás-(tandem) tömegspektrometriás meghatározása környezeti vízmintákban2012-02-16
Andrea StrádiGábor DibóLászló Tamás Mika2016-06-20 14:00:00Gamma-valerolakton-alapú ionos folyadékok és alkalmazásuk katalitikus hidrogénezési reakciókban2016-09-15
Anita KernMárta Vargha2014-09-30 10:00:00Kórokozó vírusok előfordulása magyarországi felszíni- és fürdővizekben2014-12-18
Anna Laura ErdeiBéla Böddi2021-02-12 09:00:00A klorofillid-bioszintézis és a fotooxidáció hullámhosszfüggése a sötétben fejlődött növényi szervek monokromatikus vörös, UV-A és UV-B megvilágítása során2021-03-19
Áron Keve KissÉva Ács2009-10-13 14:00:00A Duna planktonjában található kisméretű protozoonok alkotta közösségek mennyiségi és diverzitásviszonyai, különös tekintettel a heterotróf ostorosokra2009-11-19
Árpád BordásTamás Weidinger2016-09-30 14:00:00Egydimenziós határréteg modell fejlesztése és a turbulens kicserélődési folyamatok vizsgálata2016-12-15
Attila Gábor NagyZoltán Hózer2014-07-29 14:00:00Modellek és számítások a paksi atomerőmű környezetébe kerülő esetleges üzemzavari radionuklid kibocsátás meghatározására2014-09-18
Balázs TrásyJózsef Kovács2019-02-13 14:00:00Geostatical analysis of the effects of the river-diversion induced riverbed- and general environmental changes on the behaviour of shallow groundwater in the Szigetköz inner delta of the River Danube2019-04-04
Balázs VágiJános Török2015-09-15 11:00:00Környezeti tényezők és fiziológiai kényszerek szerepe kétéltűek szaporodásában2015-12-03
Beatrix UdvardiCsaba SzabóIstván János Kovács2015-11-17 13:00:00Agyagásvány-tartalmú üledékek komplex környezettudományi vizsgálata Kulcs területén2015-12-03
Blanka Alexandra GálJános Farkas2020-06-24 09:30:00Vonalas létesítmények és egyéb antropogén zavarások hatása a vízi ökoszisztémára, különös tekintettel az ott élő makroszkopikus vízi gerinctelenekre2020-08-06
Csaba Ferenc VadÉva Ács2014-06-23 11:00:00Kisrák együttesek napszakos és évszakos mintázatai, valamint ezek környezeti tényezőkkel való összefüggései az ócsai Turjánvidék vizes élőhelyein2014-09-18
Csilla KirályCsaba SzabóGyörgy Falus2017-05-26 14:30:00Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás környezetgeokémiai vizsgálata2017-10-12
Dániel BreitnerCsaba Szabó2011-10-07 10:00:00Geochemical and mineralogical study of overburden profiles in glaciated terrain, Finland - Implication for the assessment of radon emission -2011-12-08
Erik KovácsJános Puskás2019-05-30 13:00:00A Soproni és a Zalai borvidék agroklimatikus jellemzése és a borszőlő (Vitis Vinifera L.) fajták fenofázisainak válasza az éghajlat változására2019-09-26
Erzsébet Décsiné GombosGyula Záray2014-12-10 09:00:00Szerves és szervetlen szennyezők eltávolítása biológiailag tisztított szennyvizekből ferrát technológiával2015-03-19
Éva MészárosKároly Márialigeti2015-06-30 11:00:00Tetra- és triklóretén talajvíz-szennyezők lebontásában résztvevő anaerob mikrobaközösségek vizsgálata2015-10-01
Ferenc VisnovitzFerenc ✝ Horváth2016-01-08 15:00:00Balatoni vízi szeizmikus szelvények környezetgeofizikai vizsgálata2016-03-03
Gyula Tibor NovodárszkiGábor Dibó2020-04-29 10:00:00A levulinsav és származékainak értéknövelő heterogén katalitikus átalakítása2020-08-06
Gyuri SágiErzsébet TakácsZoltán Homonnay2018-04-25 11:00:00Degradation of sulfonamides in aqueous solution by ionizing radiation2018-06-01
Hedvig Éva NagyCsaba SzabóÁkos Horváth2012-11-22 10:00:00Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata budai-hegységi barlangokban2013-03-21
Ildikó VinczeEnikő Magyari2020-09-21 09:00:00A Würm glaciális második felének növénytakaró változásai a Kárpát-medence alföldi és hegyvidéki régióiban: refúgiumok és erdőtüzek2020-11-23
István Gábor HatvaniJózsef Kovács2014-02-21 15:00:00Application of state-of-the-art geomathematical methods in water protection - On the example of the data series of the Kis-Balaton water protection system2014-03-20
József DoborMargit Oltiné Varga2011-12-12 10:00:00Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna üledék és szennyvíziszap) gázkromatográfiás-tömegspektrometriás csatolt technikával2012-02-16
Judit Laura JurecskaGyula Záray2015-09-17 14:00:00Az "élőgépes" szennyvíztisztítás intenzifikálása2015-12-03
Judit PetrovszkiGábor Timár2014-03-11 12:00:00A Pannon-medence meanderező vízfolyásainak kanyarfejlettség elemzése - neotektonikai és folyódinamikai következtetések2014-06-12
Judith Dembo C. Salupeto PenaCsaba Szabó2020-07-21 11:00:00Natural radioactivity in angolan adobe houses and building materials2020-11-23
Júlia Anna NagyJudit Bartholy2016-04-21 10:00:00A klímaváltozás várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyére RCM szimulációk felhasználásával2016-05-19
Katalin CsondorAnita ErőssJózsef Kovács2021-09-13 16:00:00A Villányi-termálkarszt hidrogeológiai vizsgálata: regionális felszínalatti áramlási rendszerek és barlangi szubmikronos folyamatok összefüggései
Katalin Zsuzsanna SzabóCsaba Szabó2014-04-28 12:30:00Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén2014-06-12
Laura DoborZoltán BarczaÁgnes Havasi2016-11-25 10:00:00Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Magyarországon2016-12-15
Levente KardosGyula Záray2012-07-04 14:00:00A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel2012-12-13
Mária FarkasTamás TurányiSándor Dóbé2014-06-27 10:00:00A gamma-valerolakton és a levulinsav-etilészter reakciókinetikai és fotokémiai kutatása2014-09-18
Mohammed ElabadsaViktor Mihucz2020-06-22 15:00:00Removal of selected pharmaceuticals from aqueous matrices with activated carbon2020-08-06
Mónika DulebaÉva Ács2018-02-05 11:00:00Kovaalga fajok filogenetikai és morfológiai diverzitása2018-03-08
Noémi Kensy Ouanphanivanh-KissZoltán Szigeti2016-02-02 14:30:00Hazai orchideafajok, szimbionta gombáik és az abiotikus környezet kapcsolatának vizsgálata különböző élőhelyeken2016-03-03
Norbert MagyarJózsef Kovács2017-12-11 14:00:00Felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata a Fertő környezetében többváltozós adatelemző módszerek bevonásával2018-03-08
Péter DobosyGyula Záray2017-06-08 14:00:00Triklór-etilén és klórbenzol származékok eltávolítása vizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal2017-10-12
Péter FazekasJános Szépvölgyi2016-11-18 13:00:00Halogénezett szénhidrogének lebontása rádiófrekvenciás termikus plazmában2016-12-15
Péter FüriImre Balásházy2019-05-15 10:30:00Inaktív részecskék és radon leányelemek légúti transzportjának numerikus modellezése (A Sztochasztikus Tüdőmodell fejlesztése és alkalmazása)2019-09-26
Péter VölgyesiCsaba Szabó2015-11-30 15:00:00Environment geochemical and radiometric study of building material and attic dust samples affected by industrial activity in Hungary2016-03-03
Petra Kovácsné BodorJudit Mádlné Szőnyi2021-01-04 10:00:00Termálvíz megcsapolódáshoz köthető vízkémiai és kiválási folyamatok kísérleti tanulmányozása2021-03-19
Silvana BeltranCsaba SzabóKatalin Zsuzsanna Szabó2019-11-06 13:00:00Environmental factors influencing the spatial distribution of geogenic radon sources (uranium, radium) in a granitic area2020-02-13
Sirat SandilGyula Záray2021-09-24 10:00:00Impact of arsenic-contaminated irrigation water on vegetables
Tamás dr. PándicsErika Tóth2019-02-18 12:00:00Ivóvíz és medencés fürdővíz komplex egészséghatása2019-04-04
Tamás GaramhegyiJózsef Kovács2020-12-15 13:00:00Talajvízszint-fluktuációk klímaelemek tükrében alföldi esetttanulmányokon2021-03-19
Tamás MonaFerenc ÁcsÁkos Horváth2019-03-13 16:00:00Sekély és mély konvekciós folyamatok vizsgálata2019-06-18
Tímea HaszpraTamás TélAndrás Horányi2014-05-19 09:30:00A RePLaT modell és alkalmazása légköri szennyeződések terjedésének vizsgálatára2014-09-18
Tugce ArkanMiklósné Perl2018-02-08 14:00:00Advances in the determination of alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by gas chromatography - mass spectrometry2018-03-08
Tünde CséfánEmőke Mohr2019-02-25 10:00:00Kora-kréta (albai) őskörnyezeti rekonstrukció dunántúli-középhegységi rétegsorok sekélytengeri és édesvízi kagylósrák együtteseinek változásai alapján2019-04-04
Veronika Oláhné GromaSzabina Török2017-10-10 09:00:00Légszennyező komponensek idő- és térbeli struktúrájának komplex vizsgálata repülőtéri környezetben2017-11-23
Viktória HomonnaiImre Jánosi2019-02-26 14:00:00Műholdas és ballonszondás mérésekkel meghatározott légköri ózon és nedvességi karakterisztikák klimatológiai vizsgálata2019-04-04
Zoltán SoltészLászló Papp2018-02-28 11:00:00Odúlakó madarak kétszárnyú együtteseinek vizsgálata2018-06-01
Zoltán SzalókyTibor Erős2017-06-22 11:00:00Halfajok elterjedése és halegyüttesek térbeli szerkezete a Dunában2017-10-12
Zsófia BarnaMárta Vargha2016-07-12 09:00:00Legionella kolonizáció terjedése és diverzitása épített vízrendszerekben2016-10-13
Zsófia KókaiSzabina TörökPéter Zagyvai2020-05-27 14:00:00Radiation protection calculations related to the decomissioning of the European Spallation Source2020-08-06
Zsuzsa KékiErika Tóth2014-12-15 11:00:00Egy magyarországi erőmű víztisztító üzemének mikrobiológiai feltérképezése és mikróbamentesítése2015-03-19
Zsuzsanna NagymátéKároly Márialigeti2018-02-01 14:00:00A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálata ivóvízelosztó rendszerekben2018-03-08
Zsuzsanna SzabóCsaba SzabóÁkos Horváth2014-03-17 14:00:00Terrestrial radioactivity in Hungarian adobe building material and dwellings with a focus on thoron (220RN)2014-06-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )