Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Education and Society Doctoral School of Education

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adél MagyarBéla Pukánszky2017-05-08 12:00:00Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig2017-06-06
Adrienn NagyKatalin Ambrusné Kéri2015-02-11 10:00:00A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon (1867-1945)2015-02-11
Angelika Szabóné MojzesKároly Barakonyi2012-06-13 13:00:00Expanziós folyamatok a felsőoktatásban2012-10-09
Anikó GálBéla PukánszkyBarbara Di Blasio2016-06-15 11:30:00EGY KÍSÉRLET MAGYARORSZÁGON AZ 1940-1950- ES ÉVEKBEN AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK PEDAGÓGIÁJÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA A Bárczi-Féle „egységes tanterv” kialakulása, használata, kritikája2016-10-04
Anna Pálmainé OrsósÁgnes Huszár2008-02-27 11:30:00NYELVI HELYZET, NYELVOKTATÁS, NYELVTANÁRKÉPZÉS – VIZSGÁLATOK ÉS GONDOLATOK A BEÁS NYELV MEGŐRZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL2008-03-25
Aranka VargaKatalin Forray R.2008-12-16 10:30:00GYERMEKVÉDELEM ÉS ISKOLÁZOTTSÁG2009-01-27
Balázs PankászÁgnes BálintZsolt Nemeskéri2016-12-08 10:30:00Online oktatási környezet és IKT tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásban2017-01-24
Blasio Barbara DiKatalin Forray R.2010-12-14 12:00:00A történeteink mi magunk vagyunk. Tanárképzésben résztvevő egyetemisták élettörténeteinek adatvizualizációval támogatott adatbányászattal történő tartalomelemzése2011-01-25
BÓCZ EDIT RÉMES JENŐNÉ KÖPECZICsilla Meleg2008-11-25 10:30:00KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZOCIALIZÁCIÓS KÖRNYEZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN2009-01-27
Csaba FényesTibor Cserti Csapó2017-05-03 13:00:00Pavedwithintension. Interpretation, framing and socialconstructionin roma educationpolicies. (Szándékkal kikövezve. Interpretációk, értelmezési keretek és társadalmi konstrukciók a roma oktatáspolitik2017-06-06
Csilla Maárné MolnárJános Géczi2009-12-15 14:00:00A KAPOSVÁRI ÁLLAMI GIMNÁZIUM DIÁKJAI (1870–1910)2010-02-09
Csilla SuhajdaElla Regina Pais2017-06-28 11:30:00A pályaorientációs tevékenység változása és megvalósulása a köznevelésben a rendszerváltozástól napjainkig, különös tekintettel az információs folyamatokra2017-10-03
Enikő NagyIldikó BárdossyAntal Aubert2014-11-05 14:30:00A hazai felsőfokú turizmusképzés, és annak informatika(oktatás)i aspektusai.2014-12-02
Erzsébet KazarjánMihály Kocsis2014-01-14 14:00:00Felsőfokú szakképzés – Mobilitás – Önszabályozó tanulás2014-02-11
Éva Harjánné BrantmüllerÁgnes Fischerné Dárdai2011-09-06 14:00:00Down-szindrómások életminőségét befolyásoló faktorok vizsgálata2011-10-04
Ferenc AratóKatalin Forray R.Zoltán Györgyi2012-02-21 12:00:00A kooperatív tanulásszervezés egy lehetséges paradigmatikus modellje2012-05-15
Ferenc TóváriCsilla MelegGyöngyvér Prisztóka2011-10-11 12:00:00Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben /Esélyek, lehetőségek/2011-11-29
Gábor BudaiZoltán GyörgyiGizella Cserné Adermann2018-09-12 11:00:00Dunaújváros szakképzése és munkaerőpiaca az 1993-tól 2013-ig tartó időszakban
Gabriella HidegGyöngyvér PrisztókaTamás Kozma2018-09-11 11:00:00A fair play jelentéstartalmának összehasonlító vizsgálata közép-kelet-európai, kenyai és malajziai fiatalok körében
Gabriella KövesÁgnes Fischerné Dárdai2012-12-17 12:00:00Alapozó szintű matematika-tankönyvek vizsgálata a kezdetektől napjainkig2013-02-05
Hajnalka Kalocsainé SántaKatalin Forray R.2013-06-05 12:00:00Szakválasztási motivációk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karán (Összehasonlító elemzés)2013-10-08
Helga AndlKatalin Forray R.2015-12-16 11:30:00Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében2016-02-02
Henriette Tigyi Zoltánné PusztafalviKatalin Ambrusné Kéri2011-06-21 14:00:00Az egészségnevelés intézményesülésének folyamata hazánkban a dualizmus korától a második világháború végéig2011-10-04
Ildikó Lennerné PatkóKatalin Forray R.Attila Horváth H.2014-11-25 14:00:00A középiskolák közötti átjárhatóság társadalmi konzekvenciái szászországi és bajorországi példák alapján2014-11-25
Ilona Kátainé LusztigAranka Varga2017-12-20 14:00:00Gyermekvédelem és szabadidő-pedagógia Nevelőcsaládokban élő gyermekek szabadidős tevékenységei2018-03-13
József KaposiÁgnes Fischerné Dárdai2009-12-15 11:00:00AZ ÚJ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI HATÁSA A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁRA (AZ ÚJ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI KIDOLGOZÁSA HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KONTEXTUSA, A VIZSGA MŰVELTSÉGKÉPE, TUDÁSFELFOGÁSA, KÖVETELMÉNYEI ÉS HATÁSA2010-02-09
Judit PálmaiÁgnes Fischerné DárdaiRózsa Bertók2016-04-11 11:00:0020. SZÁZAD ELEJI CSALÁDKÉP A KÖZOKTATÁS DOKUMENTUMAIBAN A család és funkciói a Horthy-kori tantervekben, tankönyvekben és szakfolyóiratokban2016-04-13
Judit SiposAndreas Héjj2017-02-07 12:00:00A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi tanítóképzésben.2017-03-14
Judit Szabóné KármánKatalin Forray R.2012-12-11 13:00:00A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota2013-02-05
Júlianna MrázikKatalin Forray R.2010-02-23 11:30:00A TANÁROK HANGJA – PEDAGÓGUSTEVÉKENYSÉGEK MEGÍTÉLÉSE AZ OKTATÁS EGYES SZEREPLŐI KÖRÉBEN2010-04-20
Kacapor Nurkic AzraKatalin Forray R.2010-11-30 14:00:00School in the concept of peace and tolerance. Education in the post conflict societies2011-01-25
Kata Morvay- SeyErzsébet RétságiPongrác Ács2015-04-01 15:30:00BUDO HARCMŰVÉSZETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ KEZELÉSÉBEN2015-04-01
Krisztián SzéllKatalin Forray R.2017-06-29 14:00:00Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztetett iskolák.2017-10-03
Krisztina DeutschCsilla Meleg2013-05-15 11:00:00Elvek és gyakorlat Egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal készült interjúk tükrében2013-06-04
Lajos SomogyváriJános Géczi2014-09-24 14:00:00A tudásátadás, nevelés intézményi és intézményen kívüli terei (Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960-1970)2014-12-02
Lilla CsászárKatalin Forray R.Andrea Kárpáti2016-12-06 11:30:00ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás. Vizuális kommunikáció és énmegjelenítés a Facebook közösségi hálón és a jelenség pedagógiai vonatkozásai2017-01-24
Mariann VáraljaiGizella Cserné Adermann2017-11-15 11:30:00Az információszerzési szokások vizsgálata a változó tanulási környezetben. Empirikus kutatás a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói körében2018-01-23
Marianna ÁcsKatalin Ambrusné KériPéter Hajdu2016-09-22 11:30:00Nőnevelés a Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában 1916-19482016-11-22
Márta Gelencsérné BakóÁgnes Bálint2015-03-05 11:30:00A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATA AZ ISKOLÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG TÜKRÉBEN KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EGY HAZAI KISVÁROS 7. 9. 11. ÉVFOLYAMAIBAN, A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN A 2012–2013-2015-03-05
Melinda Petőné CsimaCsilla Meleg2012-06-20 14:00:00Az egészségmagatartás és a koherencia-érzet szerepe az életminőség formálásában2012-10-09
Norbert SzűcsTibor Cserti Csapó2012-02-28 14:00:00Többiskolás településeken zajló közoktatási deszegregációs programok sikerkritériumai2012-05-15
Renáta Anna DezsőAnna Orsós2011-02-08 12:00:00"Minek nektek gimnázium...?!" Középfokú cigány nemzetiségi oktatás 1989-2009: Eredmények és kihívások2011-04-05
Szabolcs FeketeJános Géczi2009-12-01 11:30:00AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZHALLGATÓINAK REKRUTÁCIÓS JELLEMZŐI 1921-19402010-02-09
Szilvia LakatosKatalin Forray R.2012-11-06 14:00:00A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon2012-12-04
Szilvia SáriJános StirlingKatalin Ambrusné Kéri2009-04-21 11:30:00A tanári módszertan problémái a strukturálisan változó andragógus-képző felsőoktatási intézményekben2009-05-12
Tamás HívesKatalin Forray R.2015-12-15 11:30:00TERÜLETI OKTATÁSKUTATÁS Vizsgálatok az iskolázás területi folyamatairól2016-02-02
Tamásné LakiCsilla Meleg2012-06-19 12:00:00A hálózatelmélet kiterjesztésének lehetőségei. Katolikus családos közösség példája2012-10-09
Teréz JeneiÁgnes Fischerné DárdaiBéla Horváth2009-03-17 11:30:00Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban2009-05-12
Tibor DarvaiKatalin Forray R.János Géczi2017-09-05 12:30:00Oktatáspolitika és a Tanító című folyóirat a hatvanas években Magyarországon2017-10-03
Zsófia Molnár-KovácsÁgnes Fischerné Dárdai2015-12-16 14:30:00A DUALIZMUS KORI MAGYAR KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK EURÓPA-KÉPE KORTÖRTÉNETI, ISKOLATÖRTÉNETI, TANKÖNYVTÖRTÉNETI KONTEXTUSBAN2016-02-02
Zsolt NémethIldikó BárdossyMargit Dudás2011-12-13 12:00:00Az utánpótlásban dolgozó labdarúgó edzők konfliktuskezelő kultúrájának mintázata2012-02-07
Zsuzsanna TakácsKatalin Ambrusné KériBéla Horváth2015-04-27 11:00:00Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében2015-04-27


2018. IX. 18.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2018. október 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )