Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of PhD (doctoral) School of Sociology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes SánthaPéter Somlai2011-01-28 10:00:00Fiatal egyedülállók életformája Budapesten és Berlinben2011-03-17
Ágnes SoltJudit Bíró2013-03-06 17:00:00Peremen billegő fiatalok. Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek- és ifjúkorban2013-03-21
Ákos HuszárDénes Némedi2008-10-22 10:00:00Új osztály és civil társadalom. A kritikai társadalomtudomány két irányzatáról2008-11-06
Alvaro CabreraGábor Juhász2012-05-11 10:00:00Az inkluzív e-parlament modellje2012-07-17
András RadeczkyÁkos Kovács2012-06-27 14:00:00A helyi rádió a magyarországi tömegkommunikáció lokális színterében2012-07-17
Andrea RáczÁgnes Darvas2009-12-22 10:00:00Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett fiatal felnőttek iskolai pályafutásának, munkaerő-piaci részvételének és jövőképének vizsgálata2010-02-18
Andrea SólyomIldikó Szabó2012-01-17 14:00:00Székelyudvarhelyi középiskolások és kolozsvári egyetemisták politikai kultúráj2012-02-16
Anikó Eszter BarthaPéter Somlai2011-10-13 15:00:00Magányos harcosok: Munkások a rendszerváltás utáni Kelet-Németországban és Magyarországon2011-12-08
Anikó GregorMária AdamikMária Székelyi2015-06-19 09:30:00A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a 2000-es években Magyarországon2015-10-01
Attila KocsisMihály Nyilas2010-05-28 10:00:00A koldulás kezelése Magyarországon a dualizmus korában (1867-1914)2010-06-08
Attila PilinszkiPéter Somlai2014-12-11 10:00:00A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők2014-12-18
Balázs VargaTibor Valuch2009-10-16 14:00:00Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg társadalmi összetétele és életútjai2009-12-17
Bence SágváriGyörgy Csepeli2011-02-02 14:00:00Kultúra és gazdaság. Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria2011-03-17
Bernadett CsurgóImre Kovách2011-10-14 14:00:00Vidéken lakni és vidéken élni” A városból vidékre költözők vidékreprezentációja, mindennapi élete és hatásuk a vidék átalakulására: a város környéki vidék2011-12-08
Blanka Storen-VáczyKatalin Tausz2011-11-24 12:00:00Megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integrációja a norvég foglalkozási rehabilitáció tükrében2011-12-08
Borbála FellegiMária Herczog2008-12-09 16:30:00Büntetés és/vagy helyreállítás? A ressztoratív igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon2009-01-29
Borbála SimonovitsEndre Sik2012-11-30 11:00:00A diszkrimináció mérése, különös tekintettel a kontrollált kísérlet módszerére2012-12-13
Boróka FehérPéter Győri2010-03-18 16:00:00Hajléktalan emberek traumás élményei és azok feldolgozása narratív eszközökkel2010-06-08
Csaba KucseraZsuzsa Széman2012-01-27 15:00:00Egyedülálló, idős budapestiek szubjektív életminősége2012-02-16
Domonkos SikMihály Csákó2010-04-04 11:00:00A cselekvéskoordináció koordinációja Egy formális kritikai-fenomenológiai szocializáció- és állampolgári szocializáció-elmélet vázlata2010-06-08
Emőke TörökPéter Somlai2012-01-16 14:00:00A munka. Szociológiai jelentések, társadalmi változások2012-02-16
Éva HusztiÁgnes Utasi2013-06-25 14:00:00A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a „network napló“ módszer alkalmazásával2013-09-12
Ezsébet TakácsDénes Némedi2008-06-10 14:00:00Közös kaland? A szociológia és a történelem(tudomány) viszonya a XX. századi Franciaországban2008-11-06
Gábor KirályLászló Ropolyi2009-02-12 11:00:00Democratisation of Science and Technology in Europe. Participation of Citizen in a Post-national Community2009-03-12
Gergely Boldizsár MegyesiImre Kovách2014-06-23 15:00:00Fejlesztéspolitika helyben. A társadalmi tőke és a fejlesztéspolitika összefüggései a Vasvári és a Lengyeltóti kistérségben készült esettanulmányok alapján2014-09-18
Gergely TóthKároly Bozsonyi2015-06-09 11:00:00Tér a szociológiában. A térbeliség hatása a leggyakrabban használt statisztikai módszerekre2015-10-01
Ibolya CzibereZsuzsa Ferge2009-11-27 10:30:00A társadalmi nemek és a szegénység - elméleti és tudománytörténeti megközelítésben (Adalékok a mélyszegénységben élő nők helyzetének vizsgálatához)2009-12-17
Ildikó BarnaMária Székelyi2009-06-11 12:00:00Jogfosztottság, asszimiláció, emancipáció … s megint elölről. A magyar és orosz zsidóság társadalomtörténeti és empirikus szociológiai összehasonlító elemzése2009-08-27
Irén GödriPál Péter Tóth2009-04-03 10:00:00Migráció a kapcsolatok hálójában2009-06-11
István GrajczjárAndrás Tóth2010-06-23 15:00:00Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz2010-10-20
János Balázs KocsisGábor Csanádi2008-05-13 10:00:00Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten 1930-19852008-06-12
József Hack-HandaPéter Róbert2010-06-01 14:00:00A racionális választói viselkedés Magyarországon2010-06-08
Júlia Anna KoltaiMária Székelyi2013-12-06 10:00:00Túl a regresszión. Újfajta modellek felhasználási lehetőségei a társadalomtudományokban2013-12-11
Katalin MundAnna WesselyGyörgy Kampis2009-12-07 10:00:00Hogyan lehet kutya-etológiát művelni Magyarországon?2009-12-17
Katalin SzoboszlaiZsuzsa Ferge2011-05-16 11:00:00Nők fedél nélkül - utak a hajléktalanságba "...egyetlen egy férfi sem kell nekem lakásképpen".2011-06-15
Konstantinos NakosNikosz Fokasz2012-08-31 11:00:00Az újgörög nemzeti identitás és az állam létrejötte. Egy identitás útkeresése2012-09-13
Kyra Síkos-TomayGábor Csanádi2009-03-23 10:00:00Dzsentrifikáció Budapesten az ezredfordulón – a belső-pesti területek átalakulása2009-06-11
László TóbiásZsuzsa Ferge2010-01-04 11:00:00Gyermekek alternatív napközbeni ellátásának gyakorlata Magyarországon2010-02-18
Lea KőszeghyGábor Csanádi2010-12-14 10:00:00A magyarországi várostervezés szociológiai elemzése2011-03-17
Léna SzilvásiPéter Somlai2010-03-05 11:00:00Szociális munka gyermekes családoknál2010-04-28
Márk Áron ÉberAnna Wessely2013-09-05 10:00:00MEGKÜLÖNBÖMegkülönböztetett különbségek. A ‚magyar társadalom’ tagolódásának és tagolásának vizsgálatához2013-09-12
Márta NáraiJános Rechnitzer2009-06-12 11:00:00A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében. A nyugat-dunántúli nonprofit szektor feltárása2009-08-27
Martina Litterst-GabelaAnna Wessely2013-04-10 15:00:00Normbegründungsprozesse in internationalen Organisationen. Studie zur Entstehung von Völkerrechtsnormen am Beispiel der Entstehungsgeschichte der Bioethikkonvention des Europarates2013-05-15
Máté ZomboryDénes Némedi2011-01-28 12:00:00A nemzeti hovatartozás mint térbeli probléma Emlékezetpolitika Magyarországon 1989 után2011-03-17
Menyhárt Mária VinczénéDorottya Szikra2011-09-16 15:00:00Jó tévők segedelmire magamat bíznom kelletik” Elhagyott árva, szegény gyermekek gondozása az I. világháborúig Kőszegen2011-12-08
Miklós Péter MáderMária Székelyi2012-03-09 11:00:00Adathiány kezelési eljárások és imputálások összehasonlítása2012-05-03
P éter RózsaZoltán Kaló2015-11-02 14:30:00A referencia alapú gyógyszerár-támogatási rendszer kihívásai a szociálpolitika szemszögéből2015-12-03
Pálma ErdeiKatalin S. Nagy2009-01-13 10:00:00Ész-játék vagy csodavárás? A Science Fiction jelenség szociológiája2009-01-29
Péter PillókMária Székelyi2012-03-27 14:00:00Az elhanyagolt tényező, avagy nem mintavételi hibák a kérdőíves adatfelvételekben2012-05-03
Péter SimonikMihály Nyilas2008-11-26 10:00:00Szociális érzékenység vagy gazdasági érdek?! Munkásjóléti intézmények a magyar bányaiparban a két világháború között2009-01-29
Réka VályiJúlia Vajda2010-04-29 15:00:00„Miért segítenek a segítők?” Az altruizmus jelensége a szociális munkában2010-06-08
Renáta NémethTamás Rudas2009-06-23 14:30:00Grafikus modellek társadalomtudományi alkalmazása mobilitási adatokon2009-08-27
Tamásné HarkaiPéter Somlai2007-10-08 10:00:00Közösség és közösségi munka2008-02-07
Veronika SzabariDénes Némedi2008-10-10 10:00:00Tudomány a társadalomban - társadalom a tudományban2008-11-06
Virág BognárPéter Somlai2012-06-27 10:00:00A szülőség értelmezése. Autizmussal élő személyek támogatása a családban2012-07-17
Zoltán CsizmadiaJános Rechnitzer2008-01-29 12:00:00Együttműködés és újítóképesség. Az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai2008-04-03
Zoltán FerenczPál Tamás2012-06-27 16:00:00Az árvízi kockázatok társadalmi hatásainak mérhetősége2012-07-17
Zoltán GayerAnna Wessely2007-02-19 14:30:00A befogadás útjai A nézői várakozások szerepe a filmes és médiaszövegek élvezetében2007-03-22
Zoltán KmettyRóbert Tardos2014-06-04 10:00:00Diskurzusok, nexusok és politikai részvétel A politikai hálózatok és a politikai diskurzus szerepe a részvételben és a tömbösödésben2014-06-12
Zoltán LakatosRóbert Tardos2015-10-14 16:15:00The Substantialist Reason in Value Research: A Critical Assessment of Two Inglehart Theses2015-12-03
Zsolt BugarszkiJózsef Rácz2010-06-01 15:00:00Van-e ma intézménytelenítés Magyarországon a mentális problémák kezelése területén?2010-06-08
Zsolt SoósKatalin Tausz2008-06-24 10:00:00Helyes irányelv vagy tévút? A közszolgáltatások kistérségi koncentrációját ösztönző reform jóléti szolgáltatásokra gyakorolt hatása a téti2008-09-04
Zsuzsanna FarkasZsuzsa Ferge2008-11-07 10:00:00Egy tradicionális cigányközösség integrációs törekvései2009-01-29

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )