Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Education

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adrienn RokszinGábor Csifcsák2017-11-23 11:00:00A vizuális kategorizáció idegrendszeri hátterének vizsgálata 7-15 éves tipikus fejlődésű gyermekek, felnőttek, illetve fejlődési diszlexiások körében2017-12-07
Ágnes HódiMarianne Nikolov2018-05-28 10:30:00Testing the model of reading literacy: Examining the cognitive and non - cognitive factors influencing students’ reading achievement in different text fo rmats in grade 22018-06-07
Ágnes NyitraiJózsef Nagy2010-11-16 13:00:00Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében2010-12-16
András KétyiAndrea Kárpáti2016-05-25 10:30:00IKT-val támogatott módszerek hatékonysága felnőttek nyelvoktatásában2016-06-02
Andrea MagyarGyöngyvér Molnár2015-05-19 13:00:00Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata2015-05-28
Anikó MolitoriszCsaba Csíkos2013-11-22 10:00:00Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12–18 éves korban2013-12-12
Anita HabókBenő Csapó2009-06-22 10:00:00A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére2009-12-17
Attila NóbikBéla Pukánszky2010-11-03 10:00:00Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867 – 1956)2010-12-16
Attila PásztorBenő Csapó2016-11-21 15:30:00Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése2016-12-08
Attila RauschBenő Csapó2018-05-30 10:00:00Korai numerikus készségek online mérése2018-06-07
Attila SzabóKatalin Barabás2017-03-16 10:00:00Egészségfejlesztés és versenyzők felkészítése pozitív pszichológia alkalmazásával2017-06-08
Beáta SzencziKrisztián Józsa2012-05-24 10:00:00Az olvasási motiváció vizsgálata 8-14 éves tanulók körében2012-06-07
Csaba HamvaiBettina Pikó2014-11-24 09:00:00Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai2014-12-11
Csilla HerzogCsaba Csíkos2013-04-18 11:30:00A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14–18 éves tanulók körében2013-06-13
Dóra PrievaraBettina Pikó2018-05-23 14:00:00A problémás internethasználat pszichoszociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei2018-06-07
Edina DombiGábor Orosz2018-05-28 13:30:00Az időperspektíva hazai mérése, személyiségvonásokkal való összefüggéseinek vizsgálata és egy új jövőorientációs mérőeszköz kidolgozása2018-06-07
Edit TóthBenő Csapó2014-11-18 10:00:00Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról2014-12-11
Enikő BúsErzsébet Korom2018-05-29 10:00:00Tanárjelöltek szakmai énképének fejlesztése aktív tanulásra épülő kurzuson keresztül2018-06-07
Erika Lakatosné TörökAndrea Kárpáti2011-05-18 10:00:00Informatikai kompetencia, oktatási stratégiák és módszerek a pedagógiai innováció szolgálatában - vizsgálatok nemzetközi fejlesztő programban részt vevő pedagógusok körében2011-06-09
Éva BacsaCsaba Csíkos2014-11-18 13:00:00Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában2014-12-11
Gabriella DohányCsaba Csíkos2013-11-11 12:30:00A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanulók körében2013-12-12
Helga DornerAndrea Kárpáti2010-11-11 14:00:00Online Instructor Roles and Effects of Online Mentoring in CSCL Environments in Communities of Pre- and In-service Teach2010-12-16
Henriett PintérTibor Vidákovich2013-11-19 10:00:00A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban2013-12-12
Ildikó ErdeiZsuzsanna Vajda2011-05-18 14:00:00Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja2011-06-09
Ingo BarkowBenő Csapó2016-11-21 10:00:00The challenges of metadata management in computer-based surveys and assessments2016-12-08
István ThékesMarianne Nikolov2016-11-23 11:00:00Assessing Young Hungarian EFL Learners’ Vocabulary and Learning Strategies2016-12-08
Iván DevosaKatalin Barabás2018-05-17 11:00:00A kortárssegítés hatékonyságának vizsgálata a reproduktív egészségfejlesztő munkában, és az eredmények alapján kialakított Ariadné Többgenerációs Egészségfejlesztő program ismertetése2018-06-07
József Balázs FejesKrisztián Józsa2012-11-20 14:00:00A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon2012-12-13
Judit Tózsa-Rigóné NagyKatalin Barabás2012-05-23 12:30:00A mindennapos testnevelés complex programja Hódmezővásárhelyen 2005-től 2009-ig: Megvalósulás, hatékonyságvizsgálat, szoftverfejlesztés2012-06-07
Kata AsztalosBenő Csapó2016-06-28 11:00:00A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban - online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben2016-10-20
Katalin SziliGyöngyvér Molnár2016-05-19 10:00:00A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének mérését lehetővé tévő online tesztrendszerek kidolgozása és működésének hatákonyságvizsgálata2016-06-02
Krisztina Ágnes KovácsBéla Pukánszky2013-02-15 11:00:00Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914)2013-05-09
Krisztina BohácsKatalin Radványi2014-09-18 14:00:00A Feuerstein-i közvetített tanulási tapasztalat és az „Instrumental Enrichment“ klinikai alkalmazása2014-12-11
Krisztina TóthGyöngyvér Molnár2015-11-26 11:00:00Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és probléma-megoldás terén2015-12-10
László HülberGyöngyvér Molnár2016-05-13 10:00:00Áttérés a technológia alapú mérés-értékelésre: papír és számítógép alapú matematika tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-6. évfolyamon2016-06-02
László KasikAnikó Ravaszné Zsolnai2010-11-16 10:00:00A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4–18 évesek körében2010-12-16
László KinyóBenő Csapó2012-11-22 11:00:00Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos hallgatók körében2012-12-13
Lenke MajorKatalin Papp2017-11-21 11:00:00Egy környezeti nevelési program beillesztésének kísérlete a szerbiai alsó tagozatos oktatásba, tanítóképzős hallgatók bevonásával2017-12-07
Margit BorkovitsKatalin Barabás2014-05-23 13:00:00Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján2014-06-05
Mária B. NémethBenő Csapó2009-05-14 10:00:00Természettudományos tudás alkalmazása: hétköznapi jelenségek értelmezésének vizsgálata 1995 és 2006 között2009-06-04
Mária HerczBenő Csapó2007-11-19 09:00:00A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről2007-12-13
Marietta Kékes-SzabóÁgnes Szokolszky2017-11-20 11:00:00Észlelési és tárgyhasználati sajátosságok autizmusban, a tipikus fejlődéssel összevetve2017-12-07
Márta Gévayné JanurikKrisztián Józsa2010-11-23 10:00:00A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4–8 éves kor között2010-12-16
Márta PiczilBettina Pikó2009-05-15 10:00:00Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme2009-06-04
Pál MolnárAndrea Kárpáti2016-05-23 10:00:00Hálózatos technológiával segített kutatásalapú tanulásban részt vett tanulóközösségek interakciós és kapcsolathálói, valamint a közös vizsgálódás hatásai felsőoktatási kurzuskörnyezetben2016-06-02
Péter FehérAndrea Kárpáti2009-05-06 13:00:00Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban2009-06-04
Péter HídvégiKatalin Barabás2015-11-23 13:00:00Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján2015-12-10
Rita KelemenCsaba Csíkos2010-11-18 09:00:00A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9–13 éves tanulók körében2010-12-16
Rita MikulánBettina Pikó2015-05-20 11:00:00Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata2015-05-28
Róbert Pap-SzigetiKrisztián Józsa2009-05-20 15:00:00Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon2009-06-04
Tamás PinczésBettina Pikó2015-12-14 14:00:00Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján2016-04-07
Tibor VíghTibor Vidákovich2011-03-22 12:00:00Az idegen nyelvi érettségi működése és hatása a tanulói teljesítmények és a tanári nézetek tükrében2011-06-09
Tímea TánczosDezső Németh2014-05-27 15:00:00A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben2014-06-05
Tünde DancsóGyöngyvér Molnár2009-07-02 11:00:00A tanulók informatikai készségének fejlettsége az általános és a középiskola végén2009-12-17
Villő PethőBéla Pukánszky2011-12-08 11:00:00Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei2012-01-13
Virág BaloghDezső Németh2017-03-24 11:00:00Kognitív funkciók autizmusban2017-06-08
Zita GálDezső Németh2016-04-27 11:00:00A tudatelmélet életkori különbségei, kapcsolata a munkamemória kapacitással és a társas pozícióval2016-06-02
Zsuzsanna BuzásFerenc Kerek2017-03-02 10:00:00Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students2017-04-06

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )