Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Education

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adrienn Baloghné BakkMárta Lóczi2014-03-20 14:00:00Integrált óvodai nevelés helyzetének vizsgálata az óvodapedagógus – képzésben különös tekintettel a sajátos nevelésű gyermekre2014-06-12
Adrienn DeákÁgnes Vizelyi2007-06-28 09:00:00Érvek és ellenérvek mozgássérült gyermekek integrált nevelésével kapcsolatban Magyarországon és Spanyolországban2007-11-15
Adrienn Papp-DankaJános Ollé2014-04-14 14:00:00Az online tanulási környezettel támogatott oktatási formák tanulásmódszertanának vizsgálata2014-06-12
Ágnes AlbertJudit Kormos2008-11-12 15:00:00"Creativity and oral narrative task performance: a study of first year English majors2009-01-29
Ágnes BaracsiErzsébet Golnhofer2011-05-23 15:00:00Pedagógusok személyes és társas kompetenciái2011-09-15
Ágnes DévényÁgnes Vámos2008-06-25 14:00:00Az idegen nyelvi közvetítés feladat helye, szerepe a kritériumfüggő nyelvvizsgán2008-09-04
Ágnes Magyarné FazekasErzsébet Cs.CzacheszEndre Barkó2014-05-08 14:00:00Vizsgálatok 15-16 éves tanulók olvasási és médiahasználati szokásairól2014-06-12
Ágota AntalkaÁgnes VámosÉva Szabolcs2015-12-11 14:00:00A tanári kiégés feltérképezése Kovászna megye középiskolai tanárainak körében2016-03-03
Ágota DobosAndor Maróti2012-06-21 10:00:00Felnőttképzési módszerek és technikák az amerikai közszolgálatban – adaptációs esélyek2012-12-13
Alexandra SzénichÁgnes Vámos2007-12-10 08:00:00Az idegennyelv-tudás érvényessége2008-02-07
Alíz BredácsAndrea Kárpáti2012-12-20 14:00:00A zene, tánc, színművészet, képző- és iparművészet területén képzésben részesülő 14-16 éves tanulók csoportjaira jellemző tulajdonságok vizsgálata pszichometriai és pedagógiai eszközökkel (...)2013-03-21
Andor Abonyi-TóthMárta Turcsányi-Szabó2014-12-08 16:00:00Kollaboratív, internet alapú tanulási felületek tervezése és a tanulásban betöltött szerepének értékelése2014-12-18
András Boráros-BakuczElsayed Hassan2010-06-21 15:00:00Multimédia tananyagok nevelési kérdései2010-12-09
András LénárdMária M. Nádasi2013-02-20 11:00:00A multimédiás digitális tananyagok alkalmazásának és minősítésének didaktikai szempontrendszere a 6-12 éves korosztály esetében2013-05-15
Andrea BenyovszkyFranz Schaffhauser2016-05-04 15:30:00A konduktív pedagógia permanens jelenléte az Amerikai Egyesült Államokban (Aquinas College, Grand Rapids, MI, USA)2016-07-14
Andrea CzövekErzsébet Golnhofer2011-05-24 14:00:00Megváltozott tanárszerep és tudásanyag az iskolai gyermekvédelemben2011-09-15
Andrea DömsödyIstván Nahalka2012-10-08 09:00:00Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás2012-12-13
Andrea Gáthy-StéberOrsolya Kereszty2018-05-29 10:00:00Az informális és nem formális tanulás lehetőségei a munka világában2018-09-27
Andrea GrózÉva Szabolcs2007-11-07 09:00:00A pedagógus-gyermek kapcsolat alakulása a dualizmus korában, tanítóképzős pedagógiai szakkönyvek tükrében2008-02-07
Andrea Győrfyné KukodaIstván Nahalka2015-03-17 14:00:00A pedagógiai tevékenység feltételrendszerének és módszereinek alakulása a közigazgatási egyetemi képzésben2015-05-14
Andrea JuhászKata Csizér2015-09-24 16:00:00The Conceptualization of Communicative Competence in Secondary EFL Classrooms in Hungary2015-12-03
Andrea Klára KoltaiKrisztina Károly2018-06-26 11:30:00Understanding Learner Needs: A Qualitative Study of ESP Learner Needs in EU English Courses in Hungarian Tertiary Education2018-09-27
Andrea Margit FischerIván Falus2011-04-14 14:30:00Tanárjelöltek felkészítése az önálló tanulási képesség fejlesztésére2011-06-15
Andrea RucskaLászló Trencsényi2014-11-20 14:00:00Az agresszió láncreakciója, avagy az agresszió-jelenségvilága a miskolci iskolások körében2014-12-18
Andrea SzőkeGábor Halász2009-06-17 15:00:00„Az idegen nyelvi szaknyelvi íráskészség fejlesztésének lehetőségei a felsőoktatásban (A gazdasági szaknyelvhasználat és az íráskészség)”2009-08-27
Anett Dringóné ÁrvayEnikő Németh T.2008-11-19 10:30:00The analysis of manipulation in Hungarian and American written advertising discourse2009-01-29
Anett Tóthné AszalaiPéter Lajos2017-06-09 11:00:00Dadogó gyermek és anyja interakciójának vizsgálata2017-10-12
Angéla BajzáthGábor Halász2017-01-31 14:00:00A felsőoktatás és a felsőoktatásban folyó tanulás eredményessége. Innováció és a kutatás, képzés és gyakorlat kapcsolatainak összehasonlítása a pedagógusképzésben és az egészségügyi oktatásban2017-05-25
Angéla OroszZsuzsa Mesterházi2009-05-11 14:00:00Hallássérült gyermekek integrált nevelése különös tekintettel az oktatásszervezési kérdésekre2009-06-11
Anikó Eszter MileGabriella Papp2016-09-30 09:00:00Gyógypedagógiai szakértelem, szerepek és kompetenciák az együttnevelés szolgálatában2017-03-09
Anikó SándorGyörgy Könczei2019-02-28 14:00:00Magas támogatási szükséglettel élő személyek önrendelkezési lehetőségei2019-06-18
Anita VirányiZsuzsa Mesterházi2014-11-04 10:00:00Gyógypedagógusok ismeretei és vélekedésük az infokommunikációs eszközök és a gyógypedagógia kapcsolatáról2014-12-18
Anna TrébitsJudit Kormos2011-06-20 10:30:00Task complexity and second language narrative production: effects of individual differences in attitude, working, memory and anxiety2011-09-15
Árpád BánhalmiIstván Nahalka2015-12-16 14:00:00Konjunktív Bayes-hálókkal kiterjesztett tudástérelmélet és alkalmazása a felsőfokú matematikaoktatás néhány problémájára2016-03-03
Árpád BárdiImre Bús2015-10-28 10:00:00A tanösvények szerepe a kisiskolások környezeti nevelésében2015-12-03
Árpád ErdélyiErzsébet Cs.Czachesz2007-12-06 14:00:00Az idegen nyelvi olvasásmegértés és olvasási stratégiahasználat2008-02-07
Attila László FőzőAndrea Kárpáti2010-11-29 10:00:00A számítógéppel segített kollaboratív és egyéni tanulást segítő módszerek a kémiaoktatásban2011-03-17
Attila MiklósIstván Nahalka2013-09-11 10:00:00Környezeti elképzelések és antropocentrizmus a magyar felsőoktatás környezetvédelmi alapképzéseiben2013-12-11
Balázs KovácsLászló Pethő2012-03-21 11:00:00Paradigmaváltás a hazai felnőttképzés oktatás-stratégiájában: egy francia oktatási modell magyar adaptálásának lehetősége2012-05-03
Balázs TörökAndrea Kárpáti2008-06-11 14:00:00Az információs és kommunikációs technológiák iskolai integrációja. IKT-metria mérőeszköz2008-09-04
Bálint FeyérKata CsizérÉva Illés2016-07-15 10:00:00Investigating Hungarian EFL Learners’ Comprehension and Attitudes Pertaining to English Speech Varieties2016-09-15
Bar-Shalom TzviaPál Völgyesy2008-10-31 14:00:00The Long-Term Effects of the Journeys to Poland on the Journey Participants2009-01-29
Beatrix FűziIván Falus2012-07-09 10:00:00A tanári munka sikeressége a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében2012-12-13
Beatrix HenkelKata Csizér2013-02-15 10:00:00Attitudinal and motivational disposition of Hungarian ethnic minority secondary school-leavers towards Ukrainian and English in Transcarpathia (Ukraine)2013-03-21
Beatrix VinczeErzsébet Golnhofer2007-06-27 10:00:00A projekt oktatás elmélete és gyakorlata a hazai középiskolákban2007-11-15
Béla MolnárÉva Szabolcs2007-09-13 10:00:00A középfokú tanítóképzés története 1945-től felsőfokúvá válásáig2007-11-15
Benny FisherPál Völgyesy2008-02-29 12:00:00The educational therapeutic community model for treating adolescent drug addicts in malkishua as a lever for change and growth among drug addicted youth2008-06-12
Brigitta DócziJudit Kormos2012-06-26 10:00:00Mapping the Changes in the Mental Lexicon of Pre-intermediate Learners of English: A longitudinal study of depth of word knowledge development2012-12-13
Csaba KálmánKata Csizér2016-06-10 12:00:00Corporate language education in Hungary: The teacher’s role in generating and maintaining the motivation of learners of English2016-07-14
Csilla BacsárdiPéter Lajos2019-01-22 14:00:00Dadogó gyermekek kötődésének vizsgálata2019-04-04
Csilla Marianna Mátóné SzabóMária M. Nádasi2011-05-06 10:00:00Serdülőkori egészségmagatartás-problémák és ezek pedagógiai kezelése a középiskolában2011-09-15
Csilla Nagyné SchifferFranz Schaffhauser2012-06-07 15:00:00Inkluzív iskolák fejlesztése2012-07-17
Csilla PestiJános GyőriErika Kopp2019-03-21 14:00:00The evolution of teacher education programs in different countries with a special focus on the role of practicum in developing teacher competences2019-06-18
Csilla StégerGábor Halász2012-06-04 15:00:00Tanárképzési helyzetkép a bolognai reformok után2012-07-17
Dávid VeljanovszkiKrisztina Károly2012-06-19 10:00:00The oral academic presentation in a hungarian EFL setting2012-07-17
Deisi Cecibel Yunga GodoyZsuzsa Kovács2019-03-28 14:00:00Educating the reflective professional in teacher education: professional learning in teaching and in other professions2019-06-18
Dobson GordonMargit Szesztay2011-05-10 14:00:00Teacher development: a case study2011-09-15
Domokos Zoltán CsomortániZsolt DemetrovicsZsuzsa Mesterházi2015-04-30 13:00:00Túl jó / elég rossz szülők. A pszichológiai túlvédés okai, jellemzői, következményei és kezelési lehetőségei2015-10-01
Dóra DobákAndrea Kárpáti2012-06-12 15:00:00Az online vizsgáztatás pedagógiai jelentősége2012-07-17
Dóra LévaiJános Ollé2014-05-20 11:00:00A pedagógus kompetenciái az online tanulási környezetben zajló tanulási-tanítási folyamat során2014-06-12
Dóra MóczJudit Torgyik2011-03-17 14:00:00A permanens művelődés, élethosszig tartó tanulás jelentősége az egyén életútjában, különös tekintettel a 40-50 éves korosztály sajátosságaira2011-06-15
Dorit NaorKornélia Helembai2007-10-12 14:00:00Health Education for Jewish and Arab Elderly People in Israel2007-11-15
Edit BárdAndrás Németh2016-04-20 15:00:00Múzeum – az élményszerű tanulás helyszíne – A múzeumpedagógia jelene és lehetőségei2016-07-14
Edit Margit TóthKlára Szilágyi2007-04-20 08:00:00A pályaszocializáció folyamatának vizsgálata szociálpedagógus hallgatók körében2007-07-12
Emese BelényesiGyörgy Mikonya2009-09-28 09:00:00Közigazgatási továbbképzések a kompetenciafejlesztés tükrében2009-12-17
Emese BerzsenyiAndrás NémethAndrás Máté-Tóth2017-07-04 11:00:00A fogyatékos személyek nevelésének története interkulturális megközelítésben, az ábrahámi vallások – a zsidóság, a kereszténység és az iszlám – szent könyveiben megfogalmazott tanítások tükrében2017-10-12
Emese Reinhardtné BarkóczyJudit Szivák2013-06-25 09:00:00Kistérségi társulások a közoktatásban2013-12-11
Emese SófalviBéla Pukánszky2017-06-06 12:00:00Zeneoktatás a kolozsvári Muzsikai Conservatoriumban 1819-1869 között2017-10-12
Emese SzarkaGyörgy Mikonya2012-03-12 14:00:00A hazai szubkultúrák és vallási mozgalmak hatása az oktatásra és a szocializációra2012-05-03
Erika JókaiJános Ollé2014-06-04 10:30:00Elektronikus tanulási/oktatási környezetek hatékonyságvizsgálata2014-06-12
Erzsébet CsereklyeÁgnes Boreczky2013-04-16 14:00:00A tanulói sokféleség és a tanárok multikulturális nézetei2013-05-15
Erzsébet Várszeginé GáncsLászló Trencsényi2013-12-04 10:00:00Folklorizmus az iskolában. Alternatív és hagyományos tantervek, pedagógiai eljárások a művészeti nevelésben2014-03-20
Esther Gutierrez EugenioÉva IllésKata Csizér2018-02-23 10:00:00L3 teachers’ beliefs about multilingualism in Europe2018-06-01
Eszter BenkeJudit Kormos2008-02-15 14:00:00An Investigation of Rater and Rating Scale Interaction in the Validation of Writing Performance2008-06-12
Eszter MartonGabriella Papp2019-09-27 14:00:00A szülő és az iskola kapcsolata, szerepe a sikeres együttnevelés megvalósításában
Eszter TóthÁgnes Vámos2007-06-25 16:00:00Az újszövetségi görög nyelv oktatása2007-11-15
Etelka Seresné BusiIstván Bábosik2010-07-02 14:30:00A neveltség értelmezéseinek, a neveltségi megítéléseknek és a tanulók jellemzőinek kapcsolata és összefüggései2010-12-09
Éva ElekesJudit Györgyiné Koncz2013-03-20 13:00:00A természettudatos magatartás kialakításának lehetőségei a Magyar Természettudományi Múzeum Kézbevehető Múzeumának gyerekfoglalkozásain2013-05-15
Éva Feketéné SzabóPéterné Bíró2007-06-21 15:00:00A konduktor-tanító képzés speciális feladatai a mozgássérült gyerekek integráló nevelése érdekében2007-11-15
Éva JásziSándor Balázs2014-03-06 10:00:00Az együttnevelés kihívásai a pedagógusképzésben2014-06-12
Éva SzabóMargit Szesztay2008-07-02 11:00:00How do Hungarian Teachers of English Plan? A Qualitative Study2008-09-04
Éva ThunZsuzsa Mátrai2012-11-14 10:00:00A pedagógusnők identitástudata2013-03-21
Éva TóthÁgnes Vámos2007-06-27 16:00:00Az idegen nyelvi üzleti levélírás tanítása a felsőoktatásban2007-11-15
Éva Trentinné BenkőÁgnes Vámos2013-07-09 10:00:00A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés2013-12-11
Éva WagnerIstván Nahalka2009-05-05 10:00:00A gyermeki elképzelésekkel és változásaikkal kapcsolatos ismeretek és alkalmazásuk a konstruktivista szemléletű fizika tanítás során2009-06-11
Ferenc PálvölgyiIstván Bábosik2009-12-07 09:00:00
eredménytelen
Az erkölcsi nevelés univerzális modellje2009-12-09
Ferencné VarróLászló Pethő2009-12-10 11:00:00A Jászság felnőttképzésről2010-02-18
Francis Julian Prescott-PickupEdit Kontra2014-03-05 10:00:00Adapting to the requirements of academic discourse on entering ELTE University2014-06-12
Gábor GomboczPéterné Bíró2008-11-27 14:00:00Serdülõ és ifjúsági korú sportolók sportegyesületi nevelésének néhány kérdése - kézi- és kosárlabda-utánpótlás edzõk empirikus vizsgálatának tükrében2009-01-29
Gábor KovácsMihály Racsmány2010-03-08 14:00:00The processing of spoken second second language input in human memory system: Sublexical factors affecting the short-team retention of L2 speeech and the learning of novel word forms2010-04-28
Gábor SemseySándor Lénárd2017-05-25 15:00:00A szexuális nevelés gyakorlata a magyarországi gimnáziumokban2017-10-12
Gabriella BaskaÉva Szabolcs2008-03-27 13:00:00Egy városi tanító életvilága a XIX. század második feléből2008-06-12
Gabriella BlénessyLászló Zsakó2007-06-06 11:00:00A programozás tanítása2007-07-12
Gabriella Dóczi-VámosIván FalusNóra Rapos2017-07-14 14:00:00Iskolai agresszió és az iskola belső világa2017-11-23
Gabriella Éva KállaiIstván Bábosik2012-06-08 11:00:00A romológia ismeretek közvetítése a felsőoktatásban és hatása a hallgatók cigány-képére2012-07-17
Gabriella JeneiKrisztina Károly2015-03-27 10:00:00Referential Cohesion in Academic Writing2015-05-14
Gabriella MezeiKata Csizér2012-05-29 15:00:00The relationship between the motivational practices of teachers and the self-regulatory systems of students in the English language classroom in Hungarian secondary schools2012-07-17
Gabriella PatakyEdit BodonyiEmil Gaul2011-06-15 15:30:00Tárgykészítés-tárgytervezés a 6-12 éves gyerekek vizuális nevelésében, egy diagnosztikus mérés tükrében2011-09-15
Gabriella SimonJudit Szivák2018-01-31 14:00:00A mentori kompetenciák attitűd-komponensei2018-03-08
Géza Máté NovákLászló Trencsényi2011-01-07 11:00:00A drámapedagógia hatása tizenévesek értékorientációjára. Egy színházi nevelési program működése az osztályteremben2011-03-17


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )