Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Literature

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám István KurczLajos Sipos2015-02-13 14:00:00Identitás és történelem Gion Nándor prózájában2015-03-17
Annamária BretzLászló Nagy2016-12-02 14:30:00Bod Péter historia litteraria programja2017-03-21
Bernadett Simó Lászlóné BéresKornélia Horváth2012-03-30 10:00:00A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben2012-06-12
Cecília Tóthné RadóEdit Madas2014-12-12 16:00:00Robertus Caracciolus OFM prédikációs segédkönyveinek magyarországi felhasználása2015-03-17
Csaba SzentgyörgyiEszter Tarjányi2017-05-17 15:00:00Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában2017-06-06
Domonkos CsábiLajos Sipos2014-11-21 14:15:00Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz2015-03-17
Dóra KoltaLajos Sipos2013-12-12 11:00:00Ady lírai mitologizmusának folklorisztikus motívumrétegei2014-03-18
Emese Kaszap-AsztalosEszter Tarjányi2018-05-18 11:00:00A művészet enthusiastája: Petrichevich Horváth Lázár. Egy pályakép kultúratudományos perspektívái.2018-06-19
Eszter JánosHedvig Ujvári2018-02-19 11:00:00Kultur- und Literaturvermittlung in der Temesvarer Zeitung (1871-1882)2018-03-20
Éva Katalin SzederkényiPéter Benedek Tóta2015-03-03 16:00:00Gaps and Silences in Re-interpreting the Past; The Development of Kazuo Ishiguro’s Narrative Technique in his Early Novels2015-03-17
Gabriella HaászLajos Sipos2014-09-12 11:00:00Babits Mihály és a San Remo-díj2014-12-02
Gergely Kardeván LapisJudit Kiczenko2015-05-15 12:00:00Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885-18892015-09-22
Ibolya MaczákLászló Nagy2008-09-22 10:00:00„Nem lopjuk azt, amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól” Kompilálás és excerpálás a magyarországi 17-18. századi prédikációkban2008-10-10
Ildikó Ágota HidasAntonia Opitz2008-11-26 14:00:00Elias Canetti "Káprázat" című regénye kora diskurzusainak tükrében2009-01-21
János MohácsiLajos Sipos2013-12-12 15:00:00Határ Győző regénypoétikája2014-03-18
Judit BarnaZsuzsa Bognár2008-11-26 17:00:00A pszichoanalitikus értelmezés lehetősége Hugo von Hofmannsthal novellisztikájában2009-01-21
Judit BogárLászló Nagy2009-05-18 10:00:00Egy késmárki polihisztor élete és munkái - feljegyzéseinek tükrében (ifj. Buchholtz György naplója 1709-1737)2009-10-02
Judit KónyiIldikó Limpár2014-11-28 16:00:00Emily Dickinson and the Bypasses of Publication2015-03-17
Judit MudriczkiTibor Fabiny2010-05-25 09:00:00The 1608 King Lear Quarto in Context: Dramatic Tradition, Jacobean Rhetoric and the Representation of the Early Modern Body Politic2010-06-10
Katalin HajósAnikó Ádám2015-03-23 10:30:00Variations de l’interface littéraire dans les littératures maghrébines d’expression française2015-06-16
Katalin Kocsisné CsízyMiklós Maróth2006-05-19 11:00:00„Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata műveiben”2006-05-24
László FábiánAttila Thimár2014-10-17 10:00:00Az Édes Anna legendárium; Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete2014-12-02
Laura TuraiDorottya Szávai2012-12-10 15:00:00Pilinszky János lírai világlátása a Simone Weil-életmű hatástörténeti összefüggésében2013-03-12
Lehel SataLászló Jónácsik2007-04-03 12:00:00„Mystische Sprachbetrachtung in der LIteratur des 17. Jahrhunderts am Beispiel des „Cherubinischen Wandersmann” von Johannes Scheffler”2007-06-25
Levente Dávid PalatinusKornélia Horváth2009-05-28 14:00:00"Framing the Body, Staging the Gaze" Representations of the Body in Forensic Crime Fiction and Film2009-10-02
Lívia ÉrfalvyKornélia Horváth2009-03-10 10:00:00és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében2009-05-20
Mária Jaskóné GácsiLajos Sipos2013-05-14 09:00:00Komáromi János írói világa és a regényforma lehetőségei2013-06-11
Marianna KármánLajos Sipos2012-06-13 14:00:00TRADÍCIÓ – RITUÁLÉ – EMLÉKEZET A joruba népi hagyományok jelentkezése Wole Ṣoyinka életművében avagy Ògún, az egúngun és a sàarà találkozása az íróasztalon2012-06-13
Márton SoltészAttila Thimár2015-04-24 10:15:00A BRG-től a regényig; Csalog Zsolt prózapoétikájának (műfaj)elméleti kérdései2015-09-22
Melinda DabisPéter Benedek Tóta2017-05-16 17:00:00In the Vortex of the Mind, Patterns of Memory in Kazuo Ishiguro's Novels2017-06-06
Miklós SzentpályDorottya Szávai2014-05-16 08:00:00Hajótörések; Francia minták Németh László regényírói életművében2014-06-17
Orsolya NémethLajos Pálfalvi2018-05-11 15:00:00A posztszovjet térség népei és kultúrái a lengyel tényirodalom tükrében2018-06-19
Orsolya VarsányiMiklós Maróth2013-05-10 12:00:00Kilencedik századi arab keresztény apológia és polémia: ÝAmmÁr al-BaÒrÐ KitÁb al-MasÁ’il wa-’l-aºwiba c. művének terminológiai vizsgálata2013-06-11
Oszkár BorosKornélia Horváth2013-05-06 14:00:00Versritmus, textualitás és költészetfilozófia Weöres Sándor lírájában, valamint annak egyes pre- és poszttextusaiban2013-06-11
Péter Levente VighEszter Tarjányi2016-05-06 18:00:00Irodalom és történelem közöt; A kritikai életrajz mint interdiszciplináris műfaj: a ködlovag és gentleman Lovik Károly2016-06-14
Péter MolnárAndrás Vizkelety2014-11-07 10:15:00Islam- und Palästinabild in sechs deutschsprachigen Pilgerberichten des Mittelalters2014-12-02
Péter UrbánKornélia Horváth2013-03-01 14:00:00Az önreflexió Nemes Nagy Ágnes költészetében2013-06-11
Péter UrbánEmil Hargittay2018-02-22 14:00:00Fejezetek a magyar politikai publicisztika 17. századi történetéből2018-03-20
Piroska ÁgostonArmando Nuzzo2014-05-13 10:00:00A végső mocsár (La palude definitiva) - Giorgio Manganelli utolsó regénye2014-06-17
Rita BajákiEmil Hargittay2009-06-02 10:30:00"Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni." Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata2009-06-30
Sándor GáspárIstván Szabó B.2011-05-23 11:00:00A romániai magyar rádió és az irodalom2011-06-09
Sándor MedgyesKornélia Horváth2016-11-03 10:00:00Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád műveiben2016-12-13
Szilvia GórAntonia Opitz2009-05-07 13:00:00Deutschlanddiskurs in Dramen von Heiner Müller und Volker Braun. Német történelmi diszkurzus Heiner Müller és Volker Braun drámáiban.2009-05-20
Veronika PéntekCsilla Gábor2016-10-14 11:00:00Meditáció és devóció. Ecsedi Báthory István és Pécsi Lukács elmélkedő művének műfaji és lelkiségtörténeti megközelítése2016-12-13
Zsófia BabicsArmando Nuzzo2015-04-27 10:30:00Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében2015-09-22
Zsófia TompaLajos Sipos2016-02-12 13:00:00Tisztuló (torz)kép ; (Meg)új(uló) olvasati lehetőségek Tompa László életművében2016-03-08
Zsolt JoncevIván Halász2018-05-11 11:00:00A csehszlovák légiók ábrázolása a szlovák irodalomban2018-06-19
Zsuzsa SoproniAntonia Opitz2009-05-08 10:00:00Az epikus szöveg mint előszövegek kereszteződési pontja. Intertextualitás Irmtraud Morgner Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz c. regényében és Günter Grass Das Treffen in Telgte c. elbeszéléséb2009-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )