Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Military Engineering

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágoston RestásZoltán Grósz2008-10-16 14:00:00Az erdőtüzek légi felderítésének és oltásának kutatás-fejlesztése2008-11-04
András BenkőAndrás Huszár2010-02-22 10:30:00Paradigmaváltás a kábítószerek biológiai mátrixokból történő kimutathatóságában2010-03-03
András GulyásLászló Lukács2009-10-21 09:00:00Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában2009-11-02
András NémethAndrás Somos2008-02-07 09:00:00A mobil szolgáltatók hálózatainak felhasználása, fejlesztési lehetőségei és alternatív megoldások a katasztrófavédelmi kommunikáció területén2008-03-04
Anett KaszaRudolf TóthTibor Kovács2016-10-11 14:00:00A fővárosi metró alkalmazási lehetőségei és korlátai a katasztró-fák elleni védekezés területén2016-10-25
Antal CsukaLászló Ványa2015-02-19 09:00:00A lézerfény terjedésének vizsgálata a katonai lézertechnikai eszközök alkalmazásának tükrében2015-03-03
Antal TurócziZsolt Haig2008-09-15 14:00:00Négyrotoros pilóta nélküli helikopter fedélzeti automatikus repülésszabályozó berendezései2008-11-04
Árpád MolnárLászló Halász2010-06-02 09:00:00Automatizálható integrált radiológiai és vegyi érzékelők2010-06-29
Attila BleierZoltán Rajnai2011-03-25 09:00:00A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja2011-04-20
Attila FarkasJenő Sipos2013-03-05 10:00:00A mesterséges intelligencia alkalmazása az ívhegesztés robotosításában és annak gyakorlati hasznosítása a katonai járműgyártásban2013-03-06
Attila GulyásAndrás Németh2016-10-13 14:00:00Különleges műveleti erők vezetésének és irányításának támoga-tási aspektusai2016-10-25
Attila SchüllerLajos Berek2016-01-26 10:00:00Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személy- és vagyonvédelem, valamint az épület kiürítés területén2016-02-16
Balázs Gergely TiszolcziTibor Bartha2017-07-06 09:00:00Magyarországi kórházak biztonsági kérdései a célrendszer és a működési sajátosságok tükrében2017-08-29
Balázs PándiZoltán Rajnai2009-10-16 09:00:00A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében2009-11-02
Bálint Zoltán TörökOszkár Cziva2009-06-29 13:30:00Veszélyes anyagok közúti szállítási balesetei során a tűzoltóság beavatkozásának taktikai és technikai fejlesztési lehetőségei2009-12-16
Béla KoleszárLászló Ványa2011-06-15 09:00:00Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére2011-06-21
Béla TamásiZoltán Grósz2013-02-05 09:00:00A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenységének hatékonyságvizsgálata2013-03-06
Béla VargaGyula Óvári2013-10-15 11:00:00Gázturbinás hajtóművek teljesítmény és hatásfok növelésének műszaki technológiai háttere, és ezek hatása a katonai helikop-terek korszerűsítésére2013-10-17
Bob StruijkRóbert Szabolcsi2014-07-15 10:00:00Influence of the new trends in the economics on the military and industrial robot system design philosophy2014-10-21
Boldizsár KurillaLászló Ványa2018-02-20 14:00:00Robottechnikai eszközök fedett lézeres kommunikációja2018-03-06
Csaba FarkasGyula Óvári2014-03-03 14:00:00Katonai alkalmazhatóságú könnyű repülőgépek szerkezeti tömegének, gazdaságossági, repülésbiztonsági rendezőelvek alapján történő csökkentése, virtuális diagnosztikai eszközök felhasználásával2014-03-28
Csaba KrasznayLászló Kovács2012-05-03 09:00:00A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai2012-06-13
Csaba Lajos PappJúlia Hornyacsek2013-10-04 09:00:00A magyar-román államhatáron átnyúló rendészeti együttműködés korszerűsítési lehetőségeinek kutatása2013-10-17
Dóra RuzsaIstván Hullám2015-05-21 10:00:00Stresszforrások, stressztünetek és stresszoldási mechanizmusok vizsgálata tűzoltók körében2015-06-23
Edit NikodémJúlia Hornyacsek2014-02-27 14:00:00A lakosság és az anyagi javak hazai védelmének újszerű értelmezése, megvalósításának követelményei, lehetséges módszerei2014-03-28
Ernő HegedűsKároly Turcsányi2009-09-28 14:00:00A légideszantok fejlődése a második világháborúban és hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire2009-11-02
Ferenc HajdúGyörgy Kende2009-06-22 10:00:00A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig2009-12-16
Ferenc KanyóOszkár Cziva2008-09-23 09:00:00A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben2008-11-02
Gábor EigemannÁrpád Vincze2008-10-02 09:00:00Aeroszol és gáztisztító szűrők minősítése a Paksi Atomerőmű technológiai rendszereiben2008-11-04
Gábor FaludiLászló Halász2011-11-28 14:00:00A biológiai fegyver és az ellene való védelem – biovédelem (orvosi) kérdései2012-03-28
Gábor HangyaGyörgy Kende2008-12-10 09:00:00Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén2009-03-03
Gábor NagyÁrpád Vincze2011-02-01 09:00:00Hordozható energiaszelektív sugárzásmérő szonda kifejlesztése pin dióda alkalmazásával2011-02-11
Gábor PetőfiJózsef Solymosi2010-02-16 09:00:00Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata, következményeinek elhárítására való felkészülés2010-03-03
Gábor SzásziAttila Horváth2014-02-25 10:00:00A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerű védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének vizsgálata2014-03-04
Galina HorváthJános BleszityLajos Nagy2018-01-23 09:00:00A tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési tevékenységére való felkészülés képzési, oktatási feladatai a katasztrófák elleni véde-kezés újjáalakult rendszerében2018-03-06
Gellért KarvalyJózsef Fűrész2008-10-10 09:00:00A kénmustár bőrfelszínről történő penetrációjának vizsgálata in vivo mikrodialízis modell segítségével2008-11-04
Géza Cs. NagyKároly Turcsányi2011-09-06 11:00:00Korszerű módszerek, eljárások alkalmazási lehetőségei egy logisztikai ezred gépjármű-technikai eszközeinek üzemfenntartásában2011-09-22
Géza ZólyomiOszkár Cziva2010-02-09 09:00:00Mobil ventillátorok alkalmazásának lehetőségei a zárttéri tüzek oltási folyamatában2010-03-03
Gotthilf SchweickhardtÁrpád Muhoray2015-10-16 09:00:00A katasztrófavédelmi igazgatás rendszere, továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata2015-10-20
György SzabóGyula Kóródi2015-07-06 14:00:00Új módszer a Magyar Honvédség alkalmasságvizsgáló rendszere számára: A szénhidrátszegény transzferrin százalékos mérésének lehetősége az alkoholfogyasztók és a tiltott teljesítményfokozót használók...2015-09-08
György VartmanKároly Turcsányi2008-02-14 14:00:00A Magyar Honvédség tiszthelyettes szakképzés átalakításának megalapozása a minıségi követelmények és a hazai polgári szakképzés korszerűsítésének tükrében2008-03-04
Györgyi VásárhelyiLászló Földi2009-02-18 09:00:00Kábítószer és mérgező harcanyag perkurzorok ellenőrzési folyamatának összehasonlítása2009-03-03
Gyula KeszthelyiGyula Óvári2008-09-11 10:00:00A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai2008-09-23
Gyula SzabóLajos Berek2013-03-20 10:00:00A katonai szolgálatból származó fizikai terhelés értékelésének módszerei2013-04-10
Ildikó KovácsGyörgy Kende2009-02-18 14:00:00Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében2009-03-03
Ildikó MiskolcziGyörgy Seres2011-10-10 14:00:00Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban2011-10-21
Imre ElekLajos Berek2016-02-23 14:00:00A mechanikai vagyonvédelmi eszközök, mint a traszológiai nyomok hordozói2016-03-08
Imre PogácsásGyula Óvári2012-12-12 14:00:00A repülőeszközök mérnök-műszaki biztosításának és üzemeltetésének vizsgálata a fegyverzetváltással összefüggésben2013-01-30
Irina Szergejevna Kátai-UrbánJános BleszityZsolt Cimer2018-05-09 10:00:00Ipari baleseti védelmi tervezési és lakosságvédelmi intézkedések hatékonyságának növelését szolgáló eljárások módszertani kutatása-fejlesztése2018-05-15
István GrafjódiGyörgy Nógrádi2008-12-03 09:00:00A súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése2008-12-16
István TóthGyula Ungvár2011-09-29 09:00:00Az orosz hadiipar átalakulása 1992-től napjainkig, fejlődésének várható tendenciái 2020-ig, és ezek eredményeinek lehetséges hasznosítása a Magyar Honvédség haditechnikai fejlesztésében2011-10-21
Iván Péter VonnákGyula Óvári2011-04-11 10:00:00A repülőtechnika állapot szerinti üzemben-tartása, mint a katonai repülőeszközök fenntartási költségei csökkentésének leghatékonyabb eszköze2011-04-20
Iván SzalkaiGyula Kóródi2018-04-26 14:00:00A munka és harcképesség fenntartása nem konvencionális esz- közökkel extrém körülmények között2018-05-15
János Norbert FürjesLászló Kovács2011-04-26 09:00:00Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei2011-06-21
János RikkGyula Kóródi2015-04-14 13:00:00A magnetoterápia alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség hivatásos állománya életminőség-javításában2015-05-12
János SzalaiTibor Horváth2010-10-15 09:00:00A speciális erődítési létesítmények alkalmazása és szerepe az új biztonsági kihívások tükrében2010-10-27
János ZelenákLászló Halász2010-06-23 13:00:00A vegyi- és sugárhelyzet értékelés eljárásainak továbbfejlesztése2010-09-20
József BugyjásJenő Sipos2011-02-24 13:30:00A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával2011-04-20
József NeszvedaMiklós Forgon2011-10-07 09:00:00Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága2011-10-21
József TóthKároly TurcsányiPéter Szegedi2018-02-21 09:00:00A repülő műszaki állomány kompetencia alapú képzésének és felkészítésének elemzése2018-03-06
József Zoltán SzabóJenő Sipos2011-02-07 09:00:00Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása2011-02-11
Judit KovácsÁrpád Vincze2011-05-30 09:00:00Az emberi tényező matematikai modellezésének lehetőségei a katasztrófavédelmi kockázatértékelés és kockázatkezelés területén2011-06-21
Judit MógorLászló Földi2010-11-25 09:00:00A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben2010-12-10
Kálmán DénesLászló Lukács2011-09-28 09:00:00Ideiglenes katonai táborok közműveinek tervezése, különös tekintettel a válságreagáló műveletekre és a környezetvédelemre2011-10-21
Károly CseffóOszkár Cziva2013-07-08 10:00:00A kárhelyszíni beavatkozás során közreműködő szervezetek együttműködésének vizsgálata2013-09-03
Krisztina Tibenszkyné FórikaImre Fodor2008-10-15 09:00:00A hatékonyságmérés informatikai lehetőségei és feltételei a katonai felsőoktatásban2008-11-04
Lajos MuhaLászló Kovács2008-02-12 09:00:00A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme2008-03-04
László BércziJános Bleszity2014-10-16 10:00:00Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében2014-10-21
László FeketeJózsef Solymosi2015-04-09 09:00:00Electro-gastro-intestinográfia (EGIG): egy új nem-invazív eljárás a hasi funkciók monitorizálására műveleti területeken2015-05-12
László HankaÁrpád Vincze2011-03-17 09:00:00Szcintillációs gamma spektrumok gyors és hatékony kiértékelésére alkalmazható numerikus módszerek továbbfejlesztése2011-04-20
László KavasGyula Óvári2009-10-07 11:00:00Harcászati repülőgép kiválasztásának módszere gazdasági – hatékonysági mutatók alapján, kis létszámú haderő légierejének korszerűsítésére2009-11-02
László KohutJózsef Fűrész2008-11-26 09:00:00Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata2008-12-16
László LamperMiklós Forgon2011-09-27 09:00:00MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai kérdései2011-10-21
László PimperGyula Vass2016-06-22 14:00:00A mobil tartálytűzoltás taktikáinak és alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztése2016-09-06
László SzilvássyGyula Óvári2008-09-09 14:00:00A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-09-23
László TeknősIstván Endrődi2015-10-29 13:00:00A lakosság és az anyagi javak védelmének újszerű értékelése és feladatai a klímaváltozás okozta veszélyhelyzetben2015-12-08
Levente VárhelyiGyula Kóródi2010-05-20 10:00:00Robbanásos sérültek sebészi ellátásának kérdései2010-06-29
Mária HernádGyula Kóródi2014-02-19 09:00:00A robbanás és robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei2014-03-28
Mária Kissné AkliGyula Zsigmond2010-03-01 09:00:00Katonai légi rádiónavigációs rendszerek és a digitális televízió műsorszórás elektromágneses kompatibilitásának vizsgálata2010-04-29
Mária MátyusLászló Halász2013-04-29 10:00:00A kábítószer fogyasztás vizsgálata a Magyar Honvédség állományánál, különös tekintettel az ópiátokra2013-05-15
Marianna LendvayKároly Turcsányi2007-05-29 09:00:00Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóság-elemzése2007-11-07
Márta HankóLászló Földi2013-10-11 10:00:00Az éghajlatváltozás hatásaira adott lehetséges válaszok, különös tekintettel a Magyar Honvédség speciális igényeire2013-10-17
Mihály MátyásGyula Ungvár2010-09-08 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-22
Miklós KonczLászló Kovács2009-07-02 09:00:00A METEOR—3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei2009-12-16
Miklós KovácsházyKároly Turcsányi2017-04-18 14:00:00A páncélozott harcjárművek vizsgálata, összehasonlítása és értéke-lése a mozgékonyság tükrében2017-05-09
Natália Antalicz-GergelicsZoltán Grósz2009-10-26 09:00:00A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében2009-11-02
Norbert DarukaZoltán Kovács2014-02-19 13:00:00A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására2014-03-28
Örs Balázs AntalJúlia Hornyacsek2018-04-27 10:00:00Az árvizek és földrengések okozta katsztrófák káros hatásai elleni hatékony védekezés megvalósításának elméleti és műszaki kérdései a megelőzés időszakában2018-05-15
Pál BárkányiGyula Zsigmond2013-02-22 10:00:00Katonai elektronikai felderítő rendszerek műszaki megbízhatósága2013-03-06
Péter GerőGyörgy Seres2012-01-11 11:00:00Az élethelyzethez igazított E-tanulás (E-learning) alkalmazása a katonai felsőoktatás példáján2012-04-04
Péter János VargaZsolt Haig2013-02-26 14:00:00Kritikus információs infrastruktúrák vezeték nélküli hálózatának védelme2013-03-06
Péter László KucseraLászló Kovács2009-06-19 09:00:00Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása2009-06-23
Péter PántyaOszkár Cziva2011-10-05 09:00:00Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése2011-10-21
Péter SzegediRóbert Szabolcsi2006-01-30 14:00:00Repülésszabályozó rendszerek szabályozóinak számítógépes analízise és szintézise2006-02-21
Piroska Szegediné LengyelGyörgy Seres2012-04-17 09:00:00Tanulói kompetencia-fejlesztés e-oktatási modelljének korszerűsítése2012-05-02
Rajmund KutiLászló Földi2009-10-12 09:00:00Vízköddel oltó berendezések speciális felhasználási lehetőségei és hatékonyságuk vizsgálata a tűzoltás és kárfelszámolás területén2009-11-02
Rita Dominika FleinerSándor MunkLajos Muha2012-05-07 10:00:00Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében2012-06-13
Róbert FábosAttila Horváth2014-05-19 09:00:00A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei2014-06-24
Róbert RévaiAndrás Huszár2010-10-25 10:00:00Az egészségi alkalmassági vizsgálatok és a prevenció szerepe a megváltozott életkörülmények és veszélyhelyzetek tükrében a rendészeti szerveknél2010-10-27
Róbert VégJózsef Gyarmati2013-06-14 09:30:00A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben2013-06-26


2018. IX. 18.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2018. október 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )