Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Hungarian University of Fine Arts Doctoral School

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám AlbertFrigyes Kőnig2010-12-13 10:00:00A Lipcsei Iskolától az Új Lipcsei Iskoláig - Festészeti bumm Lipcsében2011-02-25
Ádám LendvaiMiklós Peternák2010-07-05 17:00:00Hibrid médiumok2010-10-07
Ádám SzabóTamás Körösényi2007-06-07 13:00:00Szobrászati idő2007-06-08
Ádám VecseyPéter Menráth2013-05-13 13:00:00Fémeszterga versus viaszesztergálás. Forgástesteket tartalmazó vagy forgó mozgással létrehozott régészeti bronztárgyak anyag- és készítés-technikai vizsgálata, készítésük rekonstruálása2013-05-23
Ágnes Balikóné RozmannAndrás Lengyel2015-11-30 13:00:00Forma és jelenség, határterületek. A repetitív struktúra szerepe Roman Opałka 1965/1-∞, On Kawara Today és Benczúr Emese Should I live to be a hundred –Day by day I think about the future című műveibe2015-12-16
Ágnes ElődTamás Körösényi2008-06-23 08:30:00A természettudományok és a kortárs képzőművészet2008-06-25
Ágnes EperjesiDóra Maurer2010-07-07 16:00:00SZÍNÜGYEK Komplementaritás a fotóban2010-10-07
Alajos EszikImre Kocsis2007-04-24 10:00:00Elágazó utak a manierizmusban máig ható következményekkel - szubjektív művészettörténet -2007-06-08
András HalászZsigmond Károlyi2007-02-07 10:00:00Feljegyzések a 80-as évek amerikai festészetéről2007-03-01
András HeitlerPéter Menráth2013-07-18 11:00:00Szavak és képek. A festés művészete Cennino Cennini Il libro dell’arte című értekezésében és az itáliai festészeti tárgyú írásművekben a 14. századtól a 16. század közepéig2013-09-19
András KapitánDóra Maurer2012-06-18 10:00:00Kísérleti építészet. Épület mint szobor – szobor mint épület2012-10-11
Anna SzigethyZoltán Tölg-Molnár2009-02-27 10:00:00Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában2009-03-30
Anna VihartPéter Menráth2012-11-07 14:30:00Szerves és szervetlen fekete és szürke pigmentek fénymikroszkópos vizsgálatai és kimutatási lehetőségei2012-12-13
Attila Sándor SzabóZoltán Szegedy-Maszák2010-05-12 09:00:00Bármi megteszi – tudományos kísérletek és áltudományos aspektusok a kortárs képzőművészetben2010-06-17
Balázs KicsinyÁrpád Szabados2008-05-08 10:00:00ÓRAMOTÍVUM ÉS ESZKATOLÓGIA - A mérhető és a mérhetetlen ábrázolása2008-06-25
Balázs LenczPéter Menráth2007-02-03 10:00:00Urusi és japán lakktechnikák2007-03-01
Barbara NagyDóra Maurer2015-06-22 11:00:00KONKRÉT METAFIZIKA. Különböző korok műalkotásainak metafizikai vonatkozásai, avagy mi szükséges ahhoz, hogy egy puszta tárgy művészetté váljon.2015-11-26
Beáta VeszelyLászló Beke2017-06-19 16:00:00SZEMLÉLETVÁLTOZÁSOK A LOVAS PORTRÉ MEGJELENÉSÉBEN A (POSZT)KORTÁRS MŰVÉSZETBEN2017-12-14
Béla SzepessyTibor Somorjai-Kiss2010-12-09 10:00:00Nyomódúc + számítógép. Nemes grafikai eljárások és a számítógépes grafika kölcsönhatása2010-12-10
Brigitta KürtösiIstván Bóna2017-03-29 13:00:00MAGYARORSZÁGI ANTIK ÉS KÖZÉPKORI MOZAIKLELETEK ARCHEOMETRIAI VIZSGÁLATA2017-05-22
Csaba FilpZsigmond Károlyi2011-03-18 14:00:00Ipso Facto Vanitas - Willem Claesz Heda tányérja2011-05-12
Csaba Nemes2010-05-10 16:30:00A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása2010-06-17
Csaba OroszJános Sugár2012-07-03 17:00:00Egyén és közösség az alkotói folyamatban2012-10-11
Csaba VándorMiklós Peternák2017-11-21 17:30:00Da capo al fine – LOOP. Hurokfilmek és szellemi hurkok, visszacsatolások vizsgálata a filmtörténeti hurkokon és saját munkákon keresztül2018-04-19
Dorottya SzabóÁrpád Szabados2009-04-15 16:00:00A redukcióról. Változatok és aspektusok a XX. századi és a kortárs képzőművészetben, személyes nézőpontból2009-06-25
Erika Katalina PásztorMiklós Peternák2007-06-12 10:00:00Jelen-trajektóriák - média és építészet -2007-09-18
Ernő BujdosóÁrpád Szabados2008-03-27 09:30:00High art -Low art avagy a két kulturális világ2008-05-05
Eszter HarsányiÉva Galambos2016-11-03 14:00:00RÓMAI KORI FALFESTMÉNYEK KÉSZÍTÉS–TECHNIKÁJA, FELTÁRÁSA, RENDSZEREZÉSE, KUTATÁSA2016-12-19
Eszter TuzsonPéter MenráthSándor Fehér2015-01-29 12:00:00Műtárgyak mikroszkópos fafaj-meghatározása. restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek vizsgálata2015-03-19
Éva GalambosPéter Menráth2008-06-30 09:00:00A szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe2008-10-13
Fatime Fabók-DobribánValéria Sass2014-05-08 11:00:00A kontrafaktumok. A műalkotás és műbefogadás közös területe a szubjektív időben2014-06-04
Gábor Kovács-GombosZoltán Tölg-Molnár2009-05-25 15:00:00Transzcendencia a művészetben, mint az idea „felragyogása” az anyagban2009-06-25
Gusztáv ÜtőLászló BekeKatalin Keserü2013-06-19 11:00:00Adalékok az akcióművészet történetéhez Erdélyben és Székelyföldön2013-06-20
Gyöngyi GalluszValéria Sass2016-12-08 14:00:00SZEMLÉLŐDÉS TÉRBELI NÉZŐPONT-VÁLTÁS ÉS -KIJELÖLÉS A KORTÁRS MŰVÉSZETBEN Törekvések a világ megismerhetőségének vagy meg nem ismerhetőségének ábrázolására2016-12-19
György SzászGyörgy Jovánovics2008-07-07 14:00:00Kledon2008-10-13
Gyula JúliusZoltán Szegedy-Maszák2015-11-19 18:00:00tavizmus mint médiaművészeti alkotómódszer Ontológiai és episztemológiai elemzés a művészeti és a tudományos megismerés együttes alkalmazásának lehetőségeiről Médiaarcheológiai kísérletek a low-, és h2015-11-26
Henrietta SziraZsigmond Károlyi2016-06-20 13:00:00Marcel Duchamp végjátékai2016-06-21
Ildikó BorosEszter Radák2016-07-13 10:00:00SZOBRÁSZ RESTAURÁTORI KUTATÁSOK ÉS ELVÉGZETT RESTAURÁLÁSOK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN. VERROCCHIO FÁJDALMAS KRISZTUSÁNAK ÉS MÁS ITÁLIAI RENESZÁNSZ SZOBROK RESTAURÁLÁSA KÖZBEN FELMERÜLŐ2016-10-10
Ilona NémethMiklós Peternák2005-12-19 10:00:00A public artról személyes tapasztalatok alapján -Különös tekintettel Csehországra és Szlovákiára2006-02-09
Imre LepsényiZoltán Szegedy-Maszák2015-10-14 15:00:00MODERN AJÁNLAT Nemzetiszocialista újornamentika2015-11-26
Imre NagyÁdám Farkas2007-02-06 10:00:00Modell, játék, evolúció. - Játék paradigma és művészeti vonatkozások -2007-03-01
István BónaPéter Menráth2008-03-18 09:30:00Régészeti feltárásokból származó falkép-leletek restaurálásának új módszerei2008-05-05
István Csaba Borgó GyörgyÁrpád Szabados2008-12-02 16:00:00Kaotikus rend Vagyis ábrázolási rendszerek és ábrázolhatatlan rend és káosz2009-02-09
István MadácsyImre Kocsis2010-03-01 09:30:00TRANSZPARENCIA A fény műve és a mű fénye2010-04-29
Ivett KisapátiPéter MenráthZsuzsanna Márton2016-10-10 14:00:00Római kori falképtöredékek lézeres tisztítása és az eljárás mechanikai hatásainak vizsgálata holografikus interferometriával2016-10-10
János KalmárÁdám Farkas2011-02-24 16:30:00Szobor a térben2011-02-25
János KorodiZsigmond Károlyi2014-04-29 16:30:00GENIUS LOCI és az EGYETEMES MŰVÉSZET INTERFERENCIÁI2014-06-04
János KósaÁrpád Szabados2008-05-08 14:30:00Budapesti szem2008-06-25
János Mihály HüblerGyörgy Jovánovics2012-05-09 15:00:00Az épített képzőművészet helyzetspecifikus válaszai a korszellem meghaladására2012-05-24
József Attila ErdődyDóra Maurer2014-06-24 17:00:00Fény, sötét, szín. Kísérlet a sötét megértésére, Newton és Goethe színelméleteinek témaorientált viz s- gálatán át, számos, egyéb szín -és fényelméleti támpont segítségével2014-07-07
József BarthaMiklós Peternák2012-10-25 10:00:00Videó és spektákulum / A videokép megjelenési formái a romániai magyar színházi terekben2012-12-13
József SzolnokiMiklós Peternák2018-05-28 17:00:00METASCAN. A kapart kőpor fenomenológiája2018-06-21
József TasnádiLászló Beke2009-03-04 14:00:00INFORMÁCIÓ-ARCHITEKTÚRA2009-03-30
Judit PappPéter Menráth2015-05-07 14:00:00MÚLT ÉS JELEN. „Pillanatképek” a XX. századból. Escher Károly fotóriporter, fotóművész munkássága, az Országos Széchényi Könyvtár Fényképtárában őrzött filmnegatív-hagyatékának állományvédelmi felméré2015-06-17
Juli LaczkóJános SugárZoltán Szegedy-Maszák2017-10-09 14:00:00A hacktivizmus és a kortárs vizuális kultúra stratégiáinak egymásra hatása2017-12-14
Kamilla SzíjLászló Beke2017-03-02 14:00:00http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/sz%C3%ADj_DLApdf.pdf2017-03-13
Katalin KáldiZsigmond Károlyi2014-06-24 14:00:00A számos és a számtalan. Az ismétlés, egynemű elemek többszöri alkalmazása egy műalkotáson belül2014-07-07
Katalin OroszMárta Járó2009-04-16 10:00:00XVI-XVII. századi festett papír tárgyak vizsgálata és konzerválásuk lehetőségei2009-06-25
Katalin SoósÁrpád Szabados2011-06-29 15:00:00Párbeszéd és alkotás - A részvételi alapú művészet megközelítési módjai2011-09-26
Katharina RotersDóra Maurer2011-03-11 14:30:00Die Topographie des Dazwischenseins2011-05-12
Kornél SzilágyiMiklós Peternák2017-11-21 18:30:00Kiterjesztett film – a mozi alkonya. A film átértékelődésének, a nézői szokások megváltozásának vizsgálata, az alkotói-, szerzői filmek kiállítótérbe való kerülése, és azok vetítési struktúrájának átr2017-12-14
László RévészZoltán Tölg-Molnár2011-05-16 14:00:00A képi elbeszélés a képzőművészetben2011-06-27
Lehel GálGábor Nagy2011-07-05 14:00:00Murális technikák, megújuló hagyomány személyes kontextusban2011-09-26
Lellé SzelleyBalázs Kicsiny2017-06-26 11:00:00A költészet vizualitása mint létkérdés2017-12-14
Lili CsehTamás Körösényi2010-05-07 11:00:00Hol a szobrászat mostanában? - Kísérlet a műfaj lehetséges határainak kijelölésére kortárs szobrászok tapasztalatai alapján2010-06-17
Mara BozókiJudit Csanádi2010-06-16 10:00:00Az egységes látvány. Az új képiség vizsgálata két példa alapján: Brecht: Kaukázusi krétakör és Mohácsi fivérek: Csak egy szög2010-06-17
Marianne CsákyBalázs Kicsiny2017-01-24 12:30:00A kínai videó művészet három nemzedéke 1989–20152017-03-13
Márta MészárosMiklós Peternák2012-06-06 14:00:00Adalékok a tradicionális tükör-értelmezések dekonstrukciójához - Az ábrázolt tükröződés metaforája a nemzetközi kortárs képzőművészetben2012-06-15
Márton BarabásDóra Maurer2012-06-27 10:00:00Paizs László stíluskorszakainak elemzése2012-10-11
Miklós ErhardtJános SugárZoltán Szegedy-Maszák2009-06-15 14:00:00ELKÖTELEZETTSÉG ÉS AUTONÓMIA Lehetőség-napló a szituácionistáktól Jacques Ranciere-ig2009-06-25
Nemere KerezsiGyörgy Jovánovics2010-12-13 12:00:00Jelenség mint jelenés avagy a láthatatlan ábrázolhatósága2011-02-25
Péter BerentzAndrás Lengyel2015-06-29 13:30:00z orosz művészkönyv mint a társadalom felé nyitás utópiája a XX. század elején2015-11-26
Péter PaizsLászló Beke2012-06-29 10:00:00A spektrum nyelve. Színtudatosság és fényérzékenység a kortárs absztrakt festészetben2012-10-11
Piroska É. KissJudit Csanádi2007-11-04 14:00:00A színpadi tér2007-12-10
Réka HarsányiZoltán Szegedy-MaszákTünde Varga2016-04-22 15:00:00Biofeedback alapú interakciók2016-06-21
Róbert FarkasJános Sugár2010-04-16 14:30:00Formaképzési utópiák - objektek és narrativ körülmények a "térben"2010-04-29
Róbert LanghZoltán Szegedy-MaszákÁgnes Előd2016-11-02 14:00:00Visszaható, szenvedő és műveltető képfajták2016-12-19
Róbert NagyMiklós Peternák2016-07-25 13:00:00Galeta kertje. Ivan Ladislav Galeta művészi szerepváltozásának bemutatása. az 1990-es évek közepétől 2013-ig, munkásságának kronologikus elemzésével2016-10-10
Róbert NémethÁrpád Szabados2012-05-30 10:00:00A háromdimenziós tér és a kétdimenziós rajz kapcsolata a kortárs művészetben2012-06-15
Róza El-HassanJános Sugár2013-12-18 10:00:00Hagyományos roma mesterségek és kortárs formatervezés2014-04-03
Róza SchmálLászló Beke2014-02-26 12:30:00Városmetaforák2014-04-03
Rudolf PacsikaJános Sugár2017-03-01 16:00:00LÁNCOLATOK Barkácsolt asszociációs hidak episztémék között2017-03-13
Sándor AntikMiklós Peternák2008-06-24 14:00:00A memória szemantikus értelmezései és metaforikus képei a művészetben2008-06-25
Sándor BarthaLászló Beke2016-04-01 11:00:00PÁRHUZAMOK. Installációművészet a kilencvenes években Magyarországon és Romániában2016-04-18
Sándor Lajos KisÁrpád Szabados2011-05-04 10:00:00Színelképzelések2011-05-12
Sándor RácmolnárTamás Felsmann2016-06-30 15:00:00A művészi jel és az interszubjektivitás a vizuális kommunikációban2016-10-10
Sylvia CzafrangóZoltán Tölg-Molnár2009-02-06 10:00:00Nemi identitás kérdése a modern magyar nőművészetben2009-02-09
Szabolcs KissPálMiklós Peternák2007-06-02 10:00:00A keret mítosza2007-09-18
Szabolcs Süli-ZakarMiklós Peternák2014-06-30 17:00:00A térfelfogás tudományos és kortárs művészeti aspektusai a tércentrikus emlékművekben2014-07-07
Szilvia SeresZoltán Szegedy-Maszák2012-10-24 16:30:00Fényképben a szó, Lucien Hervé építészeti fotói2012-12-13
Szilvia TakácsÁgnes Előd2013-05-30 10:00:00Az ágy. Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben.2013-06-20
Tibor SzemzőMiklós Peternák2017-07-20 13:00:00IDŐBELI RÉTEGZETTSÉGEK, AUDIOVIZUÁLIS, MULTIMEDIÁLIS TEREK2017-12-14
Tibor ZielinskiValéria Sass2016-03-29 17:00:00A téri illúziókeltés a szobrászatban2016-04-18
Valéria SassTamás Körösényi2007-06-07 10:00:00Híranyag a térben - A szobortalapzat korának hírnöke -2007-06-08
Veronika Jakatics-SzabóValéria Sass2016-03-30 11:00:00A mitológiateremtés aspektusai a kortárs művészetben és művészetpedagógiában2016-04-18
Viktor KótunJános Sugár2014-03-06 17:30:00Neoavantgárd művek rekonstruálásának gyakorlata2014-04-03
y Pál SzacsvaJános SugárKároly Hantos2009-06-08 13:00:00Konstitutív művészet2009-06-25
Zoltán BánföldiZoltán Tölg-Molnár2012-10-11 16:00:00EMLÉKEZÉSPRÓBA - Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére2012-12-13
Zoltán ÖtvösZsigmond Károlyi2011-03-11 09:30:00Balaton öble az akarattyai partokkal,1885 - Mészöly Géza neohollandi löszrealizmusa2011-05-12
Zsolt FerenczyZoltán Tölg-Molnár2008-04-17 10:30:00TELEKHATÁR – navigációk a kertben2008-05-05

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )