Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Philosophy

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám IgnáczTibor Pintér2013-06-18 16:00:00Zeneszerző a színpadon. A művész ábrázolásának problémája Szkrjabin, Schönberg és Pfitzner művészoperáiban2013-09-12
Ádám MestyánSándor Radnóti2011-09-15 16:00:00Az attitűd (1734-1885)2011-12-08
Ágnes Ivett Deákné OszkóRudolf KleinAndrás Gerő2019-10-04 10:00:00A zsinagógaépítészet térszerkezeti és stílusbeli jellegzetességei Baumhorn Lipót (1860-1932) életművében2019-11-21
Ágnes KöhlerTamás Ullmann2009-06-26 11:30:00Hegel és a pszichoanalízis2009-08-27
Ágnes KuslerGyörgy Kelényi2020-11-25 10:00:00Az ún. képzőművészeti alkalmazott emblematika Magyarországon (17-18. század)2021-03-19
Ágnes MészárosGabriella Dománszky2019-01-24 16:00:00Adalékok a 19. századi magyar festészet orientalista vonatkozásaihoz2019-04-04
Ákos ForczekGábor BorosNóra Szegedi2021-05-26 12:00:00"Jótékony könyörtelenség". A német felvilágosodás végjátéka az iskolafilozófia hanyatlásától a transzcendentálfilozófiai fordulatig2021-10-25
Amitayu BanerjeePéter Komjáth2021-06-28 13:00:00Combinatorial properties and dependent choice in models where the axiom of choice fails2021-10-25
András CzeglédiBéla Bacsó2008-12-16 11:00:00Incipit Nieczky, széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez2009-01-29
András JeneyJózsef SisaAndrás Ferkai2022-06-20 14:00:00Egy építész életmű a dualizmus korában: Freund Vilmos
András Márk SzekeresGábor Kósa2022-05-30 15:00:00Ancient Chinese Approaches to Interpreting Astrological Signs. Two Strategies to Translate Celestial Phenomena into Political Messages
András Sámuel GáborÁrpád Miklós Nagy2016-02-01 16:00:00Pauszaniasz hermeneutikája. Világlátás, tudományos kutatás és esztétikai gondolkodás Pauszaniasz Görögország leírása című művében2016-03-03
Andrea BordácsSándor Radnóti2008-05-21 11:00:00A távol- és a jelenlét esztétikája Tót Endre művészetében2008-06-12
Andrea GyörgyGéza Fodor2009-04-23 11:00:00Színházteremtés textualitás és teatralitás feszültségében. A színházi nyelv változása a krotárs magyar drámákból készült előadásokban2009-06-11
Andrea KomlósiJános Tőzsér2014-12-02 16:00:00Negatív okozás és kauzális magyarázat2014-12-18
Andrea PócsikGábor Gelencsér2012-05-21 13:00:00A film cigány teste. A magyar filmtörténet romaképei a kortárs kultúrakutatások tükrében2012-07-17
Anita TormaTibor Schwendtner2019-03-01 10:00:00A tudattalan problémája a husserli fenomenológiában2019-06-18
Anna BálintVeronika Darida2015-12-16 14:00:00Edmond Jabès és a megnyíló írás2016-03-03
Anna VáraljaiKatalin Keserü2020-01-27 10:00:00Mokry-Mészáros Dezső (1881-1970). Monográfia és œuvre katalógus2020-03-12
Anna Varga-JaniIstván (1950-2021) Fehér M.2013-04-29 14:00:00Edith Steins Denkweg von der Phänomenologie zur Seinsphilosophie2013-06-20
Attila FarkasMária Ludassy2011-05-26 14:00:00A politikai manipuláció. Egy elmélet kifejtése és történetének jellemzői2011-09-15
Attila HorányiAnna Wessely2010-05-25 11:00:00Autonómia a művészetben2010-09-30
Balázs BodóPéter György2010-12-13 14:00:00Szükség törvényt bont - a kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig2011-03-17
Balázs BrunczelEndre Kiss2008-11-12 09:00:00Niklas Luhmann társadalomelméleténekfelépítése és az elmélet és az elmélet politikatudományi és politikafilozófiai vonatkozásai2009-01-29
Balázs KovácsTibor Pintér2010-05-25 15:00:00Érzékszervek párbeszéde2010-09-30
Balázs Zoltán TóthVeronika Darida2019-10-10 16:00:00A direktoriális mód és a megrendezett fotográfia elméleti jelentősége a fotóművészetben2019-11-21
Bálint VeresBéla Bacsó2008-06-19 12:00:00Musica paralitica. Zeneesztétika vázlat a hetvenes évek európai műzenéjének hermenutikus fordulatához2008-09-04
Bence MarosánBalázs Mezei2014-03-10 15:00:00Az apokdikticitás élete. Adalékok az igazság fenomenológiájához2014-06-12
Benedek TóthPéter GyörgyMihály Szajbély2013-06-28 14:00:00A média valósága: A valóság médiumai (Az értelemképzés és valóságkonstrukció mediatizációja)2013-09-12
Borbála BlandlZoltán Papp2017-01-19 17:00:00Transzcendentális antropológia. A reflexió fogalmainak változása Kantnál2017-03-09
Borbála JászJános Tanács2020-06-18 10:00:00Ligeti Pál művészetfilozófiája és művészetelmélete2020-08-06
Botond CsukaSándor RadnótiEndre Szécsényi2020-05-05 15:00:00The Teleology of the Aesthetic in the British Enlightenment2020-08-06
Brigitta Iványi-BitterFerenc Hammer2013-03-06 16:00:00Kovásznai György életműve. Művészeti stratégiák a Kádár-korban2013-03-21
Csaba KissImre Orthmayr2019-02-25 14:00:00Forradalom és történelem: Tocqueville kontra Marx2019-06-18
Dániel BárdosGábor Zemplén2020-12-15 10:00:00Kinek az ortodoxiája? - a megszakított egyensúly korai története (1971-1980)2021-03-19
Dániel Gergely NagyAladár Madarász2017-06-26 14:00:00Karl Marx' vision of the future: the experiences of the past and the opportunities of modernity2017-10-12
Dániel Gergő PintérJános Tanács2019-06-05 09:00:00A Szituációs Kríziskommunikációs Elmélet és a Kommunikációs Keretezés Elmélet kapcsolódási pontjainak feltárása a 2016-os budapesti robbantás médiaelemzése során2019-09-26
Dániel PálFerenc Ruzsa2010-12-15 14:00:00A szabadság mint eszmény, gondolatok és valóság Sankara Upadésa-száhaszríjában2011-03-17
Dávid Péter FehérAnnamária SzőkeAndrás Rényi2018-10-15 15:00:00Avantgarde - arrieregarde. Történetiség, képiség, referencialitás Lakner László művészetében2018-11-29
Dávid Sándor CsehVeronika Darida2022-02-11 13:00:00Dzso-ha-kjú: Ritmus, hatás és jelentés a hagyományos japán nó-játékban2022-04-12
Deodáth ZuhTamás Ullmann2010-06-21 14:00:00Edmund Husserl ismeretfilozófiája2010-09-30
Dóra CzakóTibor Pintér2017-06-08 16:00:00A kora barokk egyházzene elvilágiasodása a Magnificat műfajának tükrében2017-10-12
Dorottya EgresGábor Zemplén2021-09-10 14:00:00Makroszkóp alatt Paks II vitája: argumentatív stratégiák és koalíciók az atomenergia diskurzusában2022-01-28
Edina NagyBéla Bacsó2016-06-10 13:30:00A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülése2016-07-14
Edit LantosAndrás Ferkai2019-04-25 10:00:00Római katolikus templomépítészet Magyarországon 1945-19702019-06-18
Édua Vénusz ReményiEndre SzécsényiBálint Somlyó2022-05-20 15:00:00Esztétikai gazdaságtan: klasszikus brit elképzelések
Emese Katalin KürtiPéter György2015-12-18 09:00:00Experimentalizmus, avantgárd és közösségi hálózatok a hatvanas években. Dr. Végh László és köre2016-03-03
Endre FülöpMária Ludassy2009-03-23 14:00:00A társalgás politikája. Michael Oakeshott politikai filozófiája2009-06-11
Eszter NádasiVeronika HermannBenedek Láng2021-06-29 09:00:00Az orvosi hatalom reprezentációja az amerikai kórházsorozatokban: a sebészeti innovációk ábrázolásának elemzése2021-10-25
Eszter ŐzePéter GyörgyZsolt K. Horváth2022-01-18 15:00:00Kizsákmányolás és gondoskodás: népegészségügyi törekvések és a munkástest konstrukciója a Társadalmi / Népegészségügyi Múzeumban2022-04-12
Éva Mária BekőJános Tőzsér2021-02-23 09:00:00Metafizikai felismerés és a szenvedés felszámolása: a Buddha filozófiája mint episztemikus vállalkozás és mint terápia2021-03-19
Ferenc BonéAndrás Bálint Kovács2016-02-26 12:00:00Egy stílus történetei. Minimalizmus a modern és posztmodern korban2016-05-19
Ferenc CsatáriLászló E.Szabó2017-06-01 14:00:00Measurement, Concepts and Sociology2017-10-12
Ferenc TakóÁgnes Erdélyi2017-04-26 16:00:00"Was fehlte" - Max Weber Kína-tanulmányának helye az életműben és az európai Kína-recepcióban2017-05-25
Ferencné Hessky Orsolya IrmesCsilla Markója2017-06-30 10:30:00"Azzal vagy egy, kit megragadsz". Az irodalmi illusztráció XIX. századi történetének egy fejezete: Faust-illusztrációk, különös tekintettel Liezen-Mayer Sándor Faust-sorozatára2017-10-12
Flóra GadóPéter GyörgyMónika Dánél2021-06-07 10:00:00Performatív múltfeldolgozási tendenciák a kortárs képzőművészetben: a művészi újrajátszás mint stratégia a régió közelmúltjának feldolgozásában2021-10-25
Flóra MészárosKrisztina Passuth2017-07-06 10:00:00Hungarian Artists in Abstraction-Création2019-09-26
Gábor AlföldyGéza Galavics2020-05-07 10:00:00Hasznost a széppel: Festetics Antal dégi kastélyparkja2020-08-06
Gábor AndrásiBéla Bacsó2015-11-04 10:00:00A művészetipar az ezredforduló után2015-12-03
Gábor BácsKatalin Farkas2008-03-07 10:00:00Azonosságok a különböző világokban2008-04-03
Gábor MartosSándor Radnóti2011-12-15 16:00:00Hogyan lehet csomót keresni a cápán?, vagy a műkereskedelem, mint értékképző2012-02-16
Gábor PfisztnerBéla Bacsó2021-08-31 15:00:00Az önmegértés lehetősége az esztétikai tapasztalatban. Heidegger és a művészet2022-01-28
Gabriella LakatosPéter GyörgyZsolt Pápai2022-06-07 16:00:00"Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni." Sikernarratívák az 1931 és 1944 között készült magyar vígjátékokban
Gergely KőhegyiTihamér Margitay2018-11-23 10:00:00A marginalista forradalom tudománytörténeti és filozófiai háttere2019-04-04
György BalikóIstván Bodnár M.2016-09-01 14:00:00Arisztotelész teológiája2016-10-13
György CzétányCsaba Olay2015-05-29 14:00:00Az immanens elkülönböződés filozófiája2015-10-01
Henrik HargitaiGéza Buzinkay2011-04-06 16:00:00A magyar országos hírlapok topográfiájának átalakulása (1989-2009)2011-06-15
Ildikó PatakySándor Radnóti2016-06-09 14:00:00A könyvember: Johann Georg Hamann2016-07-14
Imre BartókBéla Bacsó2017-01-12 16:00:00Paul Celan. A sérült élet poétikája2017-03-09
Imre László SzabóJános Kelemen2007-11-05 15:00:00Wittgenstein filozófiai vizsgálódásai2008-02-07
István SzathmárySándor Radnóti2016-10-26 13:00:00"... ez nem Budapest, ez Chicago". Múltértelmezés és múltfeldolgozás a kortárs magyar történelmi krimikben2016-12-15
Izabella GyörgyjakabTamás Ullmann2010-05-20 15:00:00Nyelvfenomenológia és/vafy etikai nyelvfilozófia Emmanuel Levinasnál2010-09-30
János LehrMária Ludassy2021-06-16 14:00:00The Philosophy of Property from the English Revolution until the Napoleonic Wars2021-10-25
Jenő PöntörJános Tőzsér2014-11-26 13:00:00Fizikalizmus és ontológiai realizmus2014-12-18
József FülöpBéla Bacsó2011-03-22 16:00:00Egy műfaj színeváltozása - szabadban2011-06-15
József MélyiPéter György2021-12-17 15:00:00A városi tér szimbolikus átírása. Szovjet emlékműállítások 1945-ben2022-04-12
Judit BartaLéna Pellandini-Simányi2020-12-14 10:00:00The shifting roles of journalists and audiences: experimenting with participatory journalism in Hungary's constrained media environment2021-03-19
Judit CsákiMiklós Almási2002-04-16 15:00:00Csehov - A drámai másság2002-05-19
Judit Nóra PintérSándor Sajó2011-12-01 16:00:00A nem múló jelen: trauma és nosztalgia2012-02-16
Júlia Magdolna KatonaAnnamária Szőke2017-06-29 14:00:00Az ékítményes formanyelv. Ékítménytan, mintakönyvhasználat, forma- és stílusteremtési kísérletek2017-10-12
Julianna Hajnal KirályAndrás Bálint Kovács2007-12-19 12:00:00Könyv és film között2008-04-03
Katalin AknaiSándor Radnóti2015-06-23 16:00:00"Állandóan visszajárok a múltamba" Keresü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából2015-10-01
Katalin DemcsákBálint Somlyó2009-03-02 11:00:00Komédia, arte, világ. Giovan Battista Andreini színházelmélete2009-03-12
Katalin TrencsényiLászló Upor2014-01-23 16:00:00Contemporary Dramaturgical Processes2014-03-20
Kinga CseriIstván (1950-2021) Fehér M.2008-03-19 14:00:00Sören Kierkegaard hitről alkotott felfogásának hermeneutikai megközelítése2008-06-12
Kiss Katalin SzoboszlaiKornél Steiger2008-12-17 11:00:00Poseidónios2009-01-29
Krisztina SzabóIstván Danka2020-09-04 09:00:00Assessing the "invisible" - critical discussion about the OECD / PISA reading literacy surveys2020-11-23
Krisztina UtasiGéza Fodor2008-02-27 14:00:00Ész és kinyilatkoztatás között. A Fragmentenstreit esztétikatörténeti jelentőségéről2008-04-03
Lajos PuporkaGergely Gosztonyi2022-01-05 10:00:00Közösségi televíziózás a magyarországi médiaszíntéren2022-04-12
László ÁronJános Kelemen2011-06-14 16:00:00A husserli fenomenológia egyes fő kategóriáinak fejlődése2011-09-15
László BernáthJános Tőzsér2016-06-28 10:00:00Morális felelősség, érdem és kontroll - A morális felelősség metafizikája2016-07-14
László GárdonyiSándor Radnóti2016-04-29 15:00:00A látás mint határhelyzet2016-05-12
eredménytelen
László Gergely SzücsJános Weiss2013-06-07 10:00:00A kommunikatív hatalom és az emberi jogok2013-09-12
László KenézTamás Ullmann2011-10-24 16:00:00Tapasztalat és evolúció2011-12-08
László Tóth-MatolcsiIván Zoltán Dénes2010-01-21 14:00:00Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontoik Bibó István és Ravasz László életművében (társtémavezető: Precz Lásztló)2010-02-18
Laura Csengelle LászlóBálint Somlyó2020-06-04 13:00:00Vég és végtelenség. A narratív lezáratlanság posztmodern motívuma2020-08-06
Lídia BaloghAndrás László Pap2016-04-01 12:00:00"Színvakság" vagy "őszinteség"? A faji és etnikai hovatartozás mint szenzitív adat a hírmédiában2016-05-19
Lilla Farbakyné DeklavaJózsef Sisa2018-11-06 09:30:00A Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom Schulek Frigyes-féle "restaurálása" a korabeli műemlékvédelmi gyakorlat tükrében2018-11-29
Lilla IgnáczIstván (1950-2021) Fehér M.2008-03-18 14:00:00Hermeneutika és teológia Rudolf Bultmann gondolkodásában2008-06-12
Manga PattantyúsPéter Farbaky2018-06-29 10:00:00Szobrászati alkotások szerződései az itáliai reneszánszban. Különös tekintettel a firenzei és toszkánai szerződésekre (1400-1530)2018-09-27

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )