Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Philosophy

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám IgnáczTibor Pintér2013-06-18 16:00:00Zeneszerző a színpadon. A művész ábrázolásának problémája Szkrjabin, Schönberg és Pfitzner művészoperáiban2013-09-12
Ádám MestyánSándor Radnóti2011-09-15 16:00:00Az attitűd (1734-1885)2011-12-08
Ágnes KöhlerTamás Ullmann2009-06-26 11:30:00Hegel és a pszichoanalízis2009-08-27
András CzeglédiBéla Bacsó2008-12-16 11:00:00Incipit Nieczky, széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez2009-01-29
András Sámuel GáborÁrpád Nagy2016-02-01 16:00:00Pauszaniasz hermeneutikája. Világlátás, tudományos kutatás és esztétikai gondolkodás Pauszaniasz Görögország leírása című művében2016-03-03
Andrea BordácsSándor Radnóti2008-05-21 11:00:00A távol- és a jelenlét esztétikája Tót Endre művészetében2008-06-12
Andrea GyörgyGéza Fodor2009-04-23 11:00:00Színházteremtés textualitás és teatralitás feszültségében. A színházi nyelv változása a krotárs magyar drámákból készült előadásokban2009-06-11
Andrea KomlósiJános Tőzsér2014-12-02 16:00:00Negatív okozás és kauzális magyarázat2014-12-18
Andrea PócsikGábor Gelencsér2012-05-21 13:00:00A film cigány teste. A magyar filmtörténet romaképei a kortárs kultúrakutatások tükrében2012-07-17
Anna BálintVeronika Darida2015-12-16 14:00:00Edmond Jabès és a megnyíló írás2016-03-03
Anna Varga-JaniIstván Fehér M.2013-04-29 14:00:00Edith Steins Denkweg von der Phänomenologie zur Seinsphilosophie2013-06-20
Attila FarkasMária Ludassy2011-05-26 14:00:00A politikai manipuláció. Egy elmélet kifejtése és történetének jellemzői2011-09-15
Attila HorányiAnna Wessely2010-05-25 11:00:00Autonómia a művészetben2010-09-30
Balázs BodóPéter György2010-12-13 14:00:00Szükség törvényt bont - a kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig2011-03-17
Balázs BrunczelEndre Kiss2008-11-12 09:00:00Niklas Luhmann társadalomelméleténekfelépítése és az elmélet és az elmélet politikatudományi és politikafilozófiai vonatkozásai2009-01-29
Balázs KovácsTibor Pintér2010-05-25 15:00:00Érzékszervek párbeszéde2010-09-30
Bálint VeresBéla Bacsó2008-06-19 12:00:00Musica paralitica. Zeneesztétika vázlat a hetvenes évek európai műzenéjének hermenutikus fordulatához2008-09-04
Bence MarosánBalázs Mezei2014-03-10 15:00:00Az apokdikticitás élete. Adalékok az igazság fenomenológiájához2014-06-12
Benedek TóthPéter GyörgyMihály Szajbély2013-06-28 14:00:00A média valósága: A valóság médiumai (Az értelemképzés és valóságkonstrukció mediatizációja)2013-09-12
Borbála BlandlZoltán Papp2017-01-19 17:00:00Transzcendentális antropológia. A reflexió fogalmainak változása Kantnál2017-03-09
Brigitta Iványi-BitterFerenc Hammer2013-03-06 16:00:00Kovásznai György életműve. Művészeti stratégiák a Kádár-korban2013-03-21
Dániel Gergely NagyAladár Madarász2017-06-26 14:00:00Karl Marx' vision of the future: the experiences of the past and the opportunities of modernity2017-10-12
Dániel PálFerenc Ruzsa2010-12-15 14:00:00A szabadság mint eszmény, gondolatok és valóság Sankara Upadésa-száhaszríjában2011-03-17
Dávid András FehérAnnamária SzőkeAndrás Rényi2018-10-15 15:00:00Avantgarde - arrieregarde. Történetiség, képiség, referencialitás Lakner László művészetében
Deodáth ZuhTamás Ullmann2010-06-21 14:00:00Edmund Husserl ismeretfilozófiája2010-09-30
Dóra CzakóTibor Pintér2017-06-08 16:00:00A kora barokk egyházzene elvilágiasodása a Magnificat műfajának tükrében2017-10-12
Edina NagyBéla Bacsó2016-06-10 13:30:00A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülése2016-07-14
Emese Katalin KürtiPéter György2015-12-18 09:00:00Experimentalizmus, avantgárd és közösségi hálózatok a hatvanas években. Dr. Végh László és köre2016-03-03
Endre FülöpMária Ludassy2009-03-23 14:00:00A társalgás politikája. Michael Oakeshott politikai filozófiája2009-06-11
Ferenc BonéAndrás Bálint Kovács2016-02-26 12:00:00Egy stílus történetei. Minimalizmus a modern és posztmodern korban2016-05-19
Ferenc CsatáriLászló E.Szabó2017-06-01 14:00:00Measurement, Concepts and Sociology2017-10-12
Ferenc TakóÁgnes Erdélyi2017-04-26 16:00:00"Was fehlte" - Max Weber Kína-tanulmányának helye az életműben és az európai Kína-recepcióban2017-05-25
Ferencné Hessky Orsolya IrmesCsilla Markója2017-06-30 10:30:00"Azzal vagy egy, kit megragadsz". Az irodalmi illusztráció XIX. századi történetének egy fejezete: Faust-illusztrációk, különös tekintettel Liezen-Mayer Sándor Faust-sorozatára2017-10-12
Gábor AndrásiBéla Bacsó2015-11-04 10:00:00A művészetipar az ezredforduló után2015-12-03
Gábor BácsKatalin Farkas2008-03-07 10:00:00Azonosságok a különböző világokban2008-04-03
Gábor MartosSándor Radnóti2011-12-15 16:00:00Hogyan lehet csomót keresni a cápán?, vagy a műkereskedelem, mint értékképző2012-02-16
György BalikóIstván Bodnár M.2016-09-01 14:00:00Arisztotelész teológiája2016-10-13
György CzétányCsaba Olay2015-05-29 14:00:00Az immanens elkülönböződés filozófiája2015-10-01
Henrik HargitaiGéza Buzinkay2011-04-06 16:00:00A magyar országos hírlapok topográfiájának átalakulása (1989-2009)2011-06-15
Ildikó PatakySándor Radnóti2016-06-09 14:00:00A könyvember: Johann Georg Hamann2016-07-14
Imre BartókBéla Bacsó2017-01-12 16:00:00Paul Celan. A sérült élet poétikája2017-03-09
Imre László SzabóJános Kelemen2007-11-05 15:00:00Wittgenstein filozófiai vizsgálódásai2008-02-07
István SzathmárySándor Radnóti2016-10-26 13:00:00"... ez nem Budapest, ez Chicago". Múltértelmezés és múltfeldolgozás a kortárs magyar történelmi krimikben2016-12-15
Izabella GyörgyjakabTamás Ullmann2010-05-20 15:00:00Nyelvfenomenológia és/vafy etikai nyelvfilozófia Emmanuel Levinasnál2010-09-30
Jenő PöntörJános Tőzsér2014-11-26 13:00:00Fizikalizmus és ontológiai realizmus2014-12-18
József FülöpBéla Bacsó2011-03-22 16:00:00Egy műfaj színeváltozása - szabadban2011-06-15
Judit CsákiMiklós Almási2002-04-16 15:00:00Csehov - A drámai másság2002-05-19
Judit Nóra PintérSándor Sajó2011-12-01 16:00:00A nem múló jelen: trauma és nosztalgia2012-02-16
Júlia Magdolna KatonaAnnamária Szőke2017-06-29 14:00:00Az ékítményes formanyelv. Ékítménytan, mintakönyvhasználat, forma- és stílusteremtési kísérletek2017-10-12
Julianna Hajnal KirályAndrás Bálint Kovács2007-12-19 12:00:00Könyv és film között2008-04-03
Katalin AknaiSándor Radnóti2015-06-23 16:00:00"Állandóan visszajárok a múltamba" Keresü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából2015-10-01
Katalin DemcsákBálint Somlyó2009-03-02 11:00:00Komédia, arte, világ. Giovan Battista Andreini színházelmélete2009-03-12
Katalin TrencsényiLászló Upor2014-01-23 16:00:00Contemporary Dramaturgical Processes2014-03-20
Kinga CseriIstván Fehér M.2008-03-19 14:00:00Sören Kierkegaard hitről alkotott felfogásának hermeneutikai megközelítése2008-06-12
Kiss Katalin SzoboszlaiKornél Steiger2008-12-17 11:00:00Poseidónios2009-01-29
Krisztina UtasiGéza Fodor2008-02-27 14:00:00Ész és kinyilatkoztatás között. A Fragmentenstreit esztétikatörténeti jelentőségéről2008-04-03
László ÁronJános Kelemen2011-06-14 16:00:00A husserli fenomenológia egyes fő kategóriáinak fejlődése2011-09-15
László BernáthJános Tőzsér2016-06-28 10:00:00Morális felelősség, érdem és kontroll - A morális felelősség metafizikája2016-07-14
László GárdonyiSándor Radnóti2016-04-29 15:00:00
eredménytelen
A látás mint határhelyzet2016-05-12
László Gergely SzücsJános Weiss2013-06-07 10:00:00A kommunikatív hatalom és az emberi jogok2013-09-12
László KenézTamás Ullmann2011-10-24 16:00:00Tapasztalat és evolúció2011-12-08
László Tóth-MatolcsiIván Zoltán Dénes2010-01-21 14:00:00Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontoik Bibó István és Ravasz László életművében (társtémavezető: Precz Lásztló)2010-02-18
Lídia BaloghAndrás László Pap2016-04-01 12:00:00"Színvakság" vagy "őszinteség"? A faji és etnikai hovatartozás mint szenzitív adat a hírmédiában2016-05-19
Lilla IgnáczIstván Fehér M.2008-03-18 14:00:00Hermeneutika és teológia Rudolf Bultmann gondolkodásában2008-06-12
Manga PattantyúsPéter Farbaky2018-06-29 10:00:00Szobrászati alkotások szerződései az itáliai reneszánszban. Különös tekintettel a firenzei és toszkánai szerződésekre (1400-1530)2018-09-27
Mária BezzegSándor Radnóti2007-12-19 10:00:00A muzeológia elméleti kérdéséről2008-04-03
Mária BogdánÉva Kovács2018-06-20 15:00:00A látható idegen. A magyarországi romák médiareprezentációja (2005-2015)2018-09-27
Márton BekeTibor Žilka2012-05-29 10:00:00Strukturalizmus és avantgárd Jan Mukařovský munkásságában2012-07-17
Márton GömöriLászló E.Szabó2016-06-13 15:00:00The principle of relativity - an empiricist analysis2016-07-14
Michele SitáJános Kelemen2010-12-10 10:00:00Tanulmány Kierkegaard németországi, magyarországi és olaszországi hatásáról2011-03-17
Mihály BodaImre Orthmayr2011-05-17 15:00:00A természet, az értékek és a kötelességek: a metaetikai naturalizmus-vita2011-06-15
Miklós MártonJános Kelemen2009-12-04 16:30:00Az észlelési tartalom konceptualista értelmezése2010-02-18
Monika PerenyeiAndrás Rényi2018-06-21 12:00:00A megtartó tekintet. Thomas Struth Múzeum Fotográfiái és a fotografikus táblakép2018-09-27
Orsolya GyőriBálint Somlyó2009-11-09 14:00:00Elbeszélésmód és téralakítás2009-12-17
Orsolya HorváthTibor Schwendtner2008-06-12 16:00:00Az öneszmélés fenomenológiája - A fenomenológia redukció problémája Husserl késői filozófiájában2008-09-04
Paula MarsóBéla Bacsó2011-12-13 16:00:00Jean Jacques Rousseau. Az írás problémája2012-02-18
Péter András VargaBalázs Mezei2011-12-14 16:00:00The Formation of Husserl's Notion of Philosophy2012-02-16
Péter BokodyBéla BacsóPéter György2011-06-23 16:00:00Érdeknélküliség és felelősség2011-09-15
Péter CsigóFerenc Hammer2013-10-15 14:00:00The Fifth Estate: Media Experts and the Mediatization of Politics2013-12-11
Péter GaliczaMiklós Almási2009-10-21 16:00:00Elbeszélés, regény, esztétika2009-12-17
Péter GulyásGábor Boros2011-06-30 14:00:00A szív és a vér filozófiája Descartes-nál2011-09-15
Péter Miklós LichterZsolt Pápai2018-03-05 13:00:00Az amerikai avantgárd film absztrakt formái az amerikai science fiction filmekben2018-06-01
Péter VáradiBéla Bacsó2012-12-18 16:00:00Nietzsche és az esztétika. Az ideál fogalmának esztétikai vonatkozásai Nietzsche gondolkodásában2013-03-21
Petra TörökKrisztina PassuthAndrás Veres2012-12-12 15:00:00Ornamenssé váltott sors - művészeti és irodalmi otthonteremtés Lesznai Anna életművében2013-03-21
Réka MarkovichZsófia Zvolenszky2018-05-28 16:00:00Deontic Logic and Formalizing Rights2018-09-27
Simon IsztrayBéla Bacsó2009-12-16 15:00:00"Incipit tragoedia": a tragédia filozófiájától a tragikum filozófiájáig (társtémavezető: György Péter)2010-02-18
Szabolcs PogonyiFerenc Huoranszki2008-04-17 12:30:00Charles Taylor - filozófia és politika2008-06-12
Szilárd KoczkaGábor Forrai2017-09-26 15:30:00Törvények a tudományos gyakorlatban. Egy ontológiai minimalista humeiánus megközelítés2017-11-23
Szilvia Gabriella Csanádi-BognárSándor Radnóti2018-05-31 16:00:00A tér terhe - A műalkotás tere Johann Gottfried Herder írásaiban2018-09-27
Tamás BöröczkiGábor Betegh2008-10-10 17:00:00Valószínűség és Platón-exegézis Plutarkhosznál2008-11-06
Tamás HankovszkySándor Radnóti2008-05-27 15:00:00Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika2008-06-12
Tamás MoldvayGábor Boros2008-05-09 11:30:00Ratio és ritmus: előtanulmányok Descartes Regulaejának szintaktikai vizsgálatához2008-06-12
Tamás NyirkosMária Ludassy2011-06-28 13:00:00Kereszténység és konzervativizmus: a francia ellenforradalom teológiája2011-09-15
Tamás P. TóthJudit TakácsFerenc Hammer2014-03-11 10:00:00Hiv-pozitív én-elbeszélések (Metadiegetikus és extradiegetikus narratívák szerepe az identifikációban - (szub)kultúra létrejötte az elbeszélésben/elbeszélgetésben2014-06-12
Teréz VinczeAndrás Bálint Kovács2009-06-19 14:00:00Szerző a tükörben. A filmszerző fogalmának (át)értelmezése kortárs önreflexív filmekben2009-08-27
Terézia SzűcsGábor Schein2009-06-29 10:00:00A tanúság poétikai, esztétikai, etikai és teológiai kérdései a magyar Holokauszt-irodalomban2009-08-27
Tibor BárányJános Kelemen2012-01-24 16:00:00Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok2012-02-16
Tímea VárőriIstván Bodnár M.2014-10-03 17:00:00Arisztotelész és a folytonosság. A folytonosság fogalmának mélystrukturális szervező ereje Arisztotelész Fizika c. művében és a belőle rekonstruálható természetfilozófiában2014-12-18
Vasile PrahoveanTamás Ullmann2008-06-13 15:00:00Sematizmus és kötlői fenomenológia2008-09-04
Veronika MunkFerenc HammerAntal Örkény2014-02-04 15:00:00Roma sztárok médiareprezentációja Magyarországon2014-03-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )