Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Military Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
A. MIKLÓS VÁRHALMIIstván Héjja2010-11-29 13:30:00A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében2010-12-07
ÁDÁM DEMÉNYZoltán Faggyas2010-02-15 14:00:00A rendvédelmi szervek gazdálkodásában megjelenő kihívások elemzése, valamint a gazdálkodást korszerűsítő megoldási javaslatok kidolgozása2011-02-24
Ádám József VargaPéter Tálas2013-02-26 14:00:00Románia euroatlanti és európai csatlakozásának folyamata, eredményeinek hatása regionális pozícióira2013-03-06
Ágnes GyőrffyJudit Bolgár2017-01-13 09:00:00Katonanők pályaszocializációjának folyamatvizsgálata az alapkiképzéstől a missziós feladatok vállalásáig2017-03-07
ÁGNES NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZJudit Bolgár2011-01-31 09:00:00Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezése-vezetési kérdései2011-02-10
Ágnes PusztaiGyula Kóródi2018-05-10 14:00:00Katonák körében előforduló anyagcsere-betegségek, különös tekintettel az elhízás kóroki szerepére, a kardiometabolikus rizi-kóra, valamint a porfíria betegségre2018-06-19
Ákos MolnárSándor Fórizs2018-04-23 10:00:00Az úti okmány szerepe a határforgalom ellenőrzésében2018-05-15
Ákos Péter NagyIstván Héjja2015-12-11 09:00:00A magyar belügyi belső elhárítás története a Rendvédelmi szervek védelmi Szolgálata és elődszervezetei tevékenységének tükrében (1945-2010)2016-01-26
ALEKSANDROV OLEKSANDRLászló Nagy2010-04-26 09:00:00Ukrajna együttműködése a katasztrófavédelem terén a NATO-val és ezen belül Magyarországgal2010-06-22
ÁLMOS PÉTER KISSGyörgy Szternák2012-03-05 09:00:00A negyedik generációs konfliktusok jellemzői és tapasztalatai2012-04-04
András BorsányiFerenc Szabó A.2003-10-13 09:00:00Montenegro a függetlenné válás útján2003-10-24
András FeketeLajos Zsiros2014-03-19 11:00:00Modern sebkezelési eljárások alkalmazása a minősített helyzetekben2014-04-08
András GelseiJózsef Padányi2008-02-14 09:00:00A NATO - Ukrajna kapcsolatok fejlődése, perspektívái2008-02-26
ANDRÁS KERTIZoltán Rajnai2010-10-01 09:00:00A vezetési és információs rendszer technikai alrendszerének vizsgálata különös tekintettel a minőségbiztosításra és az átvitelbiztonságra2010-10-26
András KladekLajos Szigeti2008-02-05 09:00:00Önkéntes tartalékos rendszer és munkáltatói támogató program2008-02-26
András TóthZoltán Rajnai2015-10-13 14:00:00A hálózat nyújtotta képesség megvalósításának lehetőségei a Magyar Honvédség kommunikációs rendszerében2015-10-20
ANDRÁS VARGAMária Kanyó2011-09-22 09:00:00A katonai pálya és a honvédelemhez való viszony szociológiai kérdései a középiskolás korosztály körében2011-10-13
Andrea Győry-BarcsaJózsef Lajos Németh2014-12-12 10:00:00A NATO stratégiai koncepcióinak tükröződése a Németországi Szövetségi Köztársaság biztonság- és védelempolitikájában2015-01-20
Andrea MártonLászló Nagy2014-05-22 09:00:00Finnország biztonság- és védelempolitikájának változása a hidegháború végétől napjainkig2014-06-24
Andrea PapBéla Réger2014-01-28 10:00:00A Honvédelmi Minisztérium gazdálkodásának aspektusai a 2005–2011. közötti időszakban2014-02-14
Andrea SótérZsuzsanna Szilágyi2014-05-16 09:00:00Az egészségfejlesztési irányok meghatározása a Magyar Honvédség személyi állománya az időszakos egészségügyi szűrővizsgálati eredményeinek tükrében2014-06-24
Andrea SzakDénes Harai2015-10-15 10:00:00A koszovói válság magyarországi sajtóvisszhangja2016-02-16
ANDREA TICKMárta Kovácsné Nábrádi2009-02-11 14:00:00Multimédia alapú oktatási technológiák gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a katonai szaknyelvoktatásban2009-02-24
ANETT BARABÁSZsigmond Tömösváry2009-02-13 09:00:00A kalinyingrádi terület stratégiai jelentősége, helye, szerepe az orosz biztonságpolitikában és hatása Európa biztonságára2009-02-24
Anita DeákZsigmond Tömösváry2018-11-09 10:00:00Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21. században az Oroszországi Föderáció katonai doktrínáinak tükrében
ANTAL BERACZKAITibor Kőszegvári2010-02-17 13:30:00A nemzetközi terrorizmus elleni harcban résztvevő szövetséges és magyar katonai biztonsági erők felkészítése és műveleti tevékenysége2010-02-24
Árpád GerencsérKecskeméthy Klára Siposné2017-02-28 14:00:00A Kaukázus térség biztonságföldrajzi értékelése2017-03-07
Árpád PohlSándor Báthy2008-05-05 09:00:00A Magyar Honvédség és az Osztrák Szövetségi Haderő logisztikai rendszerének összehasonlítása2008-06-24
Attila BallaPál Gazda2003-10-08 09:00:00A védelmi kiadásokat meghatározó tényezők2003-10-26
Attila Ferenc VargaKecskeméthy Klára Siposné2014-11-11 14:00:00A fegyveres erőkre vonatkozó művelet-végrehajtási szabályok, különös tekintettel a Magyar Honvédség erőinek részvételére válságreagáló műveletekben2014-12-09
Attila József PruknerLászló Zsigovits2014-05-26 14:00:00A magyar vám- és pénzügyőr szervezetek tevékenysége 1867-2010 között2014-06-24
Attila KállaiIstván Gőcze2007-12-14 09:00:00Térinformatikai adatbázison alapuló tematikus térképek alkalmazása a Magyar Honvédség szárazföldi csapatai béke és háborús feladatainak támogatásában2008-02-26
ATTILA KIRÁDYJudit Bolgár2009-02-12 13:00:00Mesterséges intelligencián alapuló számítógépes szakértői rendszer felhasználási lehetőségei a katonai és a rendőri állomány alkalmasság-vizsgálatain2009-02-24
ATTILA SEBESTYÉNLászló Zsigovits2010-03-03 09:00:00Stációk és determinánsok a rendvédelmi szervek informatikai működésének fejlődésében2010-04-27
Attila Szalkai-SzéllFerenc Szabó A.2012-10-17 09:00:00Az édesvízhiány hatása a világbiztonságra, különös tekintettel a Közel-Keletre2012-10-24
BALÁZS BOGNÁRLajos Hülvely2010-02-10 09:00:00A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszerének lehetséges korszerűsítése2010-02-24
Balázs ForgácsJános Deák2009-09-14 09:00:00Napjaink hadikultúrái (A hadviselés elmélete és fejlődési tendenciái a modern korban)2009-09-27
Balázs LauferJózsef Gubicza2013-10-08 14:00:00A migráció rendvédelmi és nemzetbiztonsági kihívásai2013-10-17
Balázs LódererJózsef Padányi2015-03-19 13:00:00A civil szervezetek szerepe, lehetőségei és korlátai, valamint az együttműködés mechanizmusai a civil-katonai együttműködésben2015-06-23
Balázs TaksásBéla Jászay2013-09-24 14:00:00Gazdasági biztonsági kihívások napjaink globalizált világában2013-10-17
Bálint SomkutiGyörgy Szternák2012-11-13 09:00:00A negyedik generációs hadviselés – az érdekérvényesítés új lehetőségei2012-11-28
Beatrix FregánGyörgy Szternák2006-09-05 09:00:00A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban2006-09-15
Béla Krisztián RépásiPéter Tálas2017-09-13 14:00:00Az Európai Unió terrorfenyegetettsége a 21. század elején a TE-SAT jelentések alapján2017-10-24
Béla SzabóFerenc Szani2009-12-14 10:30:00Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király katonai és katonapolitikai tevékenysége2010-02-23
Borszéki Judit Magdolna Károsi ZoltánnéJános Varga2016-10-27 09:00:00Az angol szaknyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése megvalósításában, fejlesztésük lehetőségei2016-12-06
Csaba KovácsTibor Kőszegvári2008-02-13 09:00:00A különleges műveleti erők helye, szerepe és tevékenysége a 21. század katonai műveleteiben2008-02-26
Csaba SzabóLászló HorváthLóránd Ujházi2014-11-18 14:00:00A katolikus rendőrségi lelkipásztori lehetséges modell válaszai a rendőrök erkölcsi és pszichikai problémáira2014-12-09
CSABA SZOMBATHLászló Kiss Zoltán2009-06-30 09:00:00A Magyar Honvédség társadalmi integrációjának szervezeti kommunikációs aspektusai az információs társadalom küszöbén (az 1997-2008 közötti időszakban2009-12-08
Csaba VidaPéter Tálas2008-02-18 14:00:00Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata2008-02-26
CSILLA SURILajos Zsiros2011-01-13 10:00:00A fogászati és szájsebészeti ellátás szervezési, valamint klinikai elveinek változása a NATO követelményeinek megvalósítása érdekében2011-02-10
dal Fabbro IsabellaJózsef János Szabó2008-10-14 09:00:00A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX-től a XIX századig2008-10-28
Dávid VogelZoltán Szenes2014-04-24 09:00:00Brazília biztonságpolitikája: törekvés a nagyhatalmi státusz megszerzésére2014-05-19
Dezső HajósJános Szabó2005-06-23 09:00:00A védelmi szektor kommunikációjának megváltozott kihívásai és lehetséges válaszai az önkéntes haderőre történő áttérés időszakában2005-09-11
Dóra CservenyiBéla Réger2014-03-03 09:00:00Stratégiai logisztikai rendszermodell kialakításának lehetőségei a honvédelmi tárca logisztikai rendszerének fejlesztéséhez2014-03-04
DÓRA DEÁK-MOLNÁRZoltán Szenes2011-11-28 14:00:00A libériai biztonság komplex problémái, különös tekintettel az újjáépítési folyamat jogi vonatkozásaira2011-12-07
ERIKA MAGYARNÉ KUCSERAMiklós Sándor2010-02-05 09:00:00A Magyar Honvédség tábori hírhálózatának hálózatfelügyelete2010-02-24
Ernő KállaiJózsef Padányi2014-02-06 14:00:00A Magyar Honvédség vízellátása, különös tekintettel víztisztításra2014-03-04
Ervin Kis J.Zoltán Jobbágy2018-02-23 09:00:00A légvédelmi és légierők evolúciója, helye, szerepe, az arab-izraeli 1967-es, 1973 as és 1982-es háborúk során, valamint az izraeli légierő Hamász és a Hezbollah elleni háborús alkalmazásának tapaszt2018-03-06
Éva FábiánBeatrix Fregán2018-02-07 14:00:00A politika és a hadügy viszonyának megjelenése a francia hadelméletben 1945–20122018-03-06
Éva GordaJózsef János Szabó2012-10-18 09:00:00A magyar haditudósítás az első és második világháborúban2012-10-24
Ferenc AlmásiMiklós Molnár2006-04-24 09:00:00Honvédelmünk NATO integrációs folyamatának áttekintése, tapasztalatai és következtetései jogi szempontból2006-05-26
Ferenc FöldesiCsaba Horváth2005-06-14 09:00:00A magyar területi katonai igazgatási rendszer fejlődéstörténete 1920-tól a jelenlegi szervezeti rendszer kialakulásáig, valamint egy lehetséges szervezeti felépítése2005-06-26
Ferenc HorváthJános KrizbaiMihály Boda2018-10-10 12:00:00A közszolgálati etika elméleti és gyakorlati kérdései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál
Ferenc LessJózsef BodaLászló Kiss Zoltán2017-06-20 09:00:00Az alkotmányos jogállam rendőrségének feladatai a politikai demonstrációk biztosításában – nemzetközi kitekintés2017-08-29
Ferenc PappMiklós Szabó2014-10-28 14:00:00Az Országos Tiszti Kaszinó története és működésének tanulságai2014-12-09
GÁBOR BOLDIZSÁRJózsef Padányi2009-04-16 09:00:00A békeműveletekben való részvétel hatása a Magyar Honvédségre2009-04-28
Gábor ErdeiKecskeméthy Klára Siposné2014-10-14 15:00:00A bűnözésföldrajz elméleti és gyakorlati összefüggései2014-10-21
Gábor HausnerTibor Ács2008-12-11 09:00:00Zrínyi Miklós és a hadtudományi irodalom Magyarországon a 17. században2009-02-24
Gábor SáriSándor Báthy2014-06-17 09:00:00A logisztikai szakkiképzés/felkészítés helye, szerepe és sajátosságai a Magyar Honvédség kiképzési/felkészítési rendszerében2014-10-21
GÁBOR TÓTHIMiklós Jároscsák2011-11-29 09:00:00A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességeinek sajátosságai és továbbfejlesztésének lehetőségei2011-12-07
GÁBOR ZSIGMONDCsaba Horváth2011-09-30 10:00:00A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban2011-10-13
GABRIELLA KISSLajos Vincze2009-10-20 09:00:00Interkulturális kihívások és kommunikációs kompetenciák koordinálása a NATO és egyéb katonai missziók tevékenységében2009-10-27
Gergely NémethTibor Babos2018-02-19 09:00:00A védelmi szektor transzformációját befolyásoló tényezők2018-03-06
Géza GulyásAttila Furján2012-06-14 09:00:00A magyar honvédség tábori tüzér támogatásának tüzérfelderítési elvei, gyakorlati kérdései, jövője2012-09-12
GÉZA MÉSZÁROSJudit Bolgár2011-02-08 10:00:00A Magyar Honvédség vezetői szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetői mentálhigiénére2011-02-10
GÉZA SÁRVÁRIGyula Kóródi2009-10-19 10:30:00Új módszer a missziós mozgásszervi sebészetben (Mobil harctámogató kórházban is elvégezhető csípőízületi alloplastica minimál invazív egymetszéses hátsó feltárásból)2009-10-27
Gréta CzeneÉva Remek2013-02-21 14:00:00Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége a dél-kaukázusi térségben2013-03-06
Gustav C. GresselFerenc MolnárTamás Magyarics2014-11-27 14:00:00U.S. Foreign and Security Policy in the Early 21st Century2014-12-09
György UnicsovicsJulianna Váncsa2008-02-20 09:00:00Szteganográfia elemeinek implementálási lehetőségei a védelmi szektorban2008-02-26
György VassJózsef Padányi2017-01-12 09:00:00A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi aspek-tusai2017-03-07
Gyula GaálSándor Fórizs2005-01-01 00:00:00Az embercsempész tevékenység megjelenési formáinak és módszereinek változásai a Magyar Köztársaság államhatárán 1991-2003 között2005-03-05
GYULA NÉMETHSándor Báthy2011-09-21 09:00:00A rendőrség logisztikai támogatásának átalakítása2011-10-13
Gyula PappIstván Hajdú2008-05-08 09:00:00A Magyar Honvédség békefenntartó műveletekre kijelölt alegységeinek felkészítése2008-06-24
Gyula RévészMiklós Sándor2008-02-06 09:00:00A szárazföldi csapatok híradó kiképzésének jövője, különös tekintettel a híradó tiszthelyettes képzésre2008-02-26
HENRIK HEGEDŰSJános Krizbai2011-02-04 10:00:00Tudásmenedzselés, humánerőforrás-fejlesztés a Magyar Honvédségben2011-02-10
Ibolya Farkasné ZádeczkyJózsef Martinkó2001-09-18 14:00:00Tiszti követelményváltozás a kiegyezéstől napjainkig, prognózis a XXI. századra2001-11-13
IMRE PORKOLÁBTibor Kőszegvári2009-11-25 09:00:00A különleges műveleti erők szerepe az aszimmetrikus kihívásokból adódó katonai feladatok tükrében, különös tekintettel a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre2009-12-08
IMRÉNÉ GŐSIDénes Harai2011-06-28 09:00:00A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció összefüggésének vizsgálata a Magyar Honvédségnél a CIMIX modell tükrében2011-09-15
IRÉN SÁRKÖZIZsuzsanna KormosZsuzsanna Gyekiczkyné Kormos2009-02-11 09:00:00Nők a rendészetben2009-02-24
István BernátZoltán Szakács2015-03-12 14:30:00Adatok az organikus alvászavarok hatásáról a kognitív teljesít-ményre, az általam vizsgált önkéntes, hivatásos és szerződéses állomány tagjai között. Néhány megfigyelés az alvásfüggő légzészavarok...2015-05-12
István EndrődiIstván Hajdú2005-10-17 09:00:00Az Orszagos Katasztrofavédelmi Főigazgatóság pénzügyi finanszírozása és együttműködése a Magyar Honvédséggel2005-10-26
ISTVÁN GÖRÖGJános Szabó2010-02-12 09:00:00A szárazföldi csapatok humánerőforrás biztosítása és fejlesztése a hadsereg modernizációs időszakában, különös tekintettel a szerződéses legénységi állományra2010-02-24
ISTVÁN KOPCSÓLászló Svéd2010-02-11 10:00:00A katona-egészségügyi szolgálat XXI. századi kihívásai, különös tekintettel a NATO egészségügyi transzformációs folyamatának támogatására2010-02-24
István KovácsMihály Fogarasi2017-02-21 14:00:00A prostitúció jelensége és társadalmi kontrolljának vizsgálata empirikus módszerekkel2017-03-07
ISTVÁN SIMICSKÓMiklós Molnár2009-02-19 09:00:00Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig2009-02-24
István SoltiJózsef Kis-Benedek2018-02-16 09:00:00A titkos információgyűjtés, elvei, eszközei és módszerei, alkalmazásának lehetőségei a nemzetbiztonsági munkában2018-03-06
István SzabóLászló Kiss Zoltán2014-02-14 09:00:00A Honvédség, mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a Dél-Alföld régió munkaerőpiacára2014-03-04
ISTVÁNNÉ VADÁSZIlona Várnainé Kis2011-11-14 09:00:00A NATO STANAG 6001 szabvány alapján folytatott magyarországi nyelvvizsgák lexikai érvényességének vizsgálata korpusznyelvészeti módszerekkel2011-12-07
János BéresIstván Resperger2008-06-19 14:00:00Napjaink muszlim terrorizmusának gyökerei és visszaszorításának lehetőségei2008-06-24
JÁNOS BESENYŐIstván Resperger2011-09-15 14:00:00Az ENSZ nyugat-szaharai békemissziójának tapasztalatai2011-10-13

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )