Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Literary Studies

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ábel TamásAttila FerencziZoltán Kulcsár-Szabó2012-01-26 11:00:00Catullus és a közvetítő közegek poétikája2012-02-16
Adalbert BaranZsuzsa Hetényi2010-11-29 14:00:00Hatalom és személyiség a 20. századi háborús irodalomban2011-03-17
Ádám Alex HegyiGéza (1960-2017) Orlovszky2010-12-08 10:00:00A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között2011-03-17
Ádám SzabóLászló Rónay2010-10-05 16:00:00Az út Canudosba. Márai Sándor regényének megközelítési lehetőségei2010-12-09
Ádám WalkóIstván Lukács2012-05-22 11:00:00A horvát kortárs kispróza2012-07-17
Adrienn PatakyErnő Kulcsár Szabó2018-06-15 14:00:00A 20. századi magyar szonett és néhány jelentősebb előzménye. Kérdések a modern szonett formai-(im)materiális-mediális viselkedése körül2018-09-27
Adrienne Cserné SzekeresKatalin Kroó2009-06-22 15:00:00Raszkolnyikov gyilkosság előtti álmainak poétika Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében2009-08-27
Ágnes Bethlenfalvyné StreitmannIstván (1940 - 2012) Géher2012-06-07 15:00:00'Art Thou Base, Common and Popular?' Millennial Shakespeare Films Straddling the High/Low Divide2012-07-17
Ágnes Isztrayné TeplánPéter Mádl2011-02-24 17:00:00A távollét, mint műalkotás időtapasztalata. Stig Dagerman és a modernizmus2011-03-17
Ágnes Kata MiklósLászló Rónay2009-04-24 10:00:00Nemzedékváltási problémák a hetvenes évek romániai magyar irodalmában2009-06-11
Ágnes KovácsZoltán Kenyeres2011-05-02 11:00:00"...minden előre meg van írva." A szöveghagyomány újraírása Elek Artúr prózaművészetében2011-06-15
Ágnes MaszárovicsZsófia Szilágyi2016-06-22 14:00:00Szilágyi István "Kő hull apadó kútba" című regényének textológiai vizsgálata2016-07-14
Ágnes PokolAladár Sarbu2010-10-15 17:00:00A reciprocitás megjelenítési formái Henry James műveiben: Szociológiai szempontú elemzések2010-12-09
Ágnes RónayZoltán Kenyeres2008-04-04 10:00:00Babits Mihály angol fordításai2008-06-12
Ágnes Strickland-PajtókKrisztina Szalay2011-06-27 17:30:00Edmund Spenser The Faerie Queene című művének genderszempontú olvasata2011-09-15
Ákos TeslárGyörgy Tverdota2014-10-15 16:00:00"Megszerettetik a hazát" Ady, kultusz, nemzet2014-12-18
Albert Zsolt JakabGéza Balázs2011-09-27 12:00:00Emlékállítás és emlékezési gyakorlat a kultúrális emlékezet reprezentációi Kolozsvárosn2011-12-08
Alinka AjkayFerenc (Irodalomtudomány) Bíró2009-06-19 10:30:00Kazinczy Ferenc Tübingai pályaműve és irodalmi, politikai előzményei2009-08-27
András KeszthelyiGyörgy Sebestyén2010-04-29 16:00:00Adatbázis alapú optimalizáció az oktatásszervezésben2010-09-30
András PetőczLajos Sipos2009-03-13 14:00:00"Dimenzionista" művészet: Tamkó Sirató Károly költészeti törekvései a két világháború között, illetve annak hazai és nemzetközi megfelelői2009-06-11
András VirághGyörgy Eisemann2015-11-27 12:00:00Az írás immaterialitása. Fantasztikum és medialitás a romantikus és modern magyar prózában2016-03-03
Andrea BorbásZoltán Kenyeres2008-11-21 10:00:00Kötet- és cikluskompozíció Ady Endre: "Szeretném, ha szeretnének" című kötetében2009-01-29
Andrea DávidRita Ratzky2012-05-25 11:00:00Vörösmarty elfelejtett drámái2012-07-17
Andrea KirchknopfJudit Friedrich2011-04-22 14:00:00Recen (Re) workings of (Post-) Victorian Fiction2011-06-15
Andrea MagyariGyőző Ferencz2009-12-11 10:00:00Vallomás és önéletrajziság-fogalomanalízos Sylvia Plath művei alapján2010-02-18
Andrea NagyKatalin Halácsy2014-07-07 17:00:00Women, Words an Violence in Old English Poetry2014-09-18
Andrea Patkósné HaneszÁgnes Hajdú2013-12-16 12:00:00Kovács Máté művelődés- és könyvtárpolitikusi tevékenysége az Országos Könyvtárügyi Tanács és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács Tükrében2014-03-20
Andrea PuskásIstván (1940 - 2012) Géher2012-05-18 17:00:00Női identitás a feminista Shakespeare adaptációkban2012-07-17
Andrea TimárÁgnes Péter2009-06-18 14:00:00A nevel(őd)és és a függőség diskurzusa Coleridge írásaiban2009-08-27
Anikó GerencsérTamara Török2016-07-05 11:00:00Garlo Gozzi riformatore della commedia dell'arte: novita drammaturgiche e scenografiche nelle Fiabe teatrali2016-10-13
Anikó RadvánszkyLászló Rónay2010-06-14 15:00:00"Írás", ipszeitás, Irodalom. A dekonstrukció (kon)textusairól2010-09-30
Anikó Ramshorn-BircsákGyörgy Tverdota2010-05-14 14:00:00Mítosz és mű2010-09-30
Anita RákóczyGéza (1959-2017) Kállay2015-09-11 14:00:00Towards the Creation of Endgame2015-12-03
Anita Teodóra WiesenmayerAladár Sarbu2012-12-14 14:00:00Words Embedded in Music. A Musical Approach to Some Representative Twentieth-Century Literary Texts.2013-03-21
Anna CséveGyörgy Tverdota2009-11-11 11:00:00Móricz Zsigmond mint irodalmi író. A míg új a szerelem intertextuális kapcsolatai2009-12-17
Anna FuchsGyörgy Tverdota2013-04-24 14:00:00A dekadencia mint irodalomtörténeti konvenció2013-06-20
Anna HorváthMihály (1943–2016) † Szegedy-Maszák2013-03-14 16:30:00Krúdy Gyula Mohács-trilógiája2013-06-20
Anna IstvánRóbert Kiss Szemán2015-09-01 13:00:00Nemzeti önértelmezés Jozef Ignác Bajza regényében2015-10-01
Anna KeszegMárton Szilágyi2009-12-07 11:00:00Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok2010-02-18
Anna MarczisovszkyÁgnes Horváth2015-07-07 10:00:00Auschwitz "igazsága" és a látás imperatívusza. A koncentrációs univerzum Charlotte Delbo írásaiban - egy újszerű elbeszélésmód2015-10-01
Anna RezessyVilmos Voigt2010-09-03 11:00:00Karjalai és magyar halottsiratók összehasonlító folklorisztikai elemzése2010-12-09
Anna TrojánAnna Han2012-11-05 15:00:00A nézőpont fogalma a narrációelméletben és szerepe az irodalmi műalkotás elemzésében2012-12-13
Anna ZsellérImre Kurdi2015-09-21 14:00:00Naturwahrnehmung und Poetologie in der Dichtung von Rainer Maria Rilke und Raoul Schrott2015-12-03
Annamária FábiánGéza (1959-2017) Kállay2013-06-11 15:00:00"A türelemben példát mutatok" A drámaadaptációk alaptípusai Shakespeare Lear királyhoz Nahum Tate-től Howard Barkerig2013-09-12
Arnold TóthImola Küllős2013-05-27 09:00:00Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században2013-09-12
Áron DomokosGyörgy Sebestyén2008-11-03 10:00:00A populáris eotéria és az olvasás piaca2009-01-29
Artemisz HarmathErnő Kulcsár Szabó2010-10-22 09:30:00A "kockázat" fogalma és tapasztalata a líraolvasásban2010-12-09
Balázs AlmássyZoltán Kenyeres2014-02-26 14:00:00"Tanűr úr kérem" A tanár szerepe és hivatásának ábrázolása a Nyugat korának magyar irodalmában2014-03-20
Balázs KántásBéla Bacsó2015-06-24 16:00:00"Vannak még dalok túl az emberen" - Paul Celan költészete és líraesztétikája2015-10-01
Balázs SzigetiGéza (1959-2017) Kállay2015-01-23 16:00:00„We'll hear a play tomorrow.” Aspects of Pre-Performance Criticism in Reading Shakespeare's Hamlet and Macbeth2015-03-19
Bálint GárdosÁgnes Péter2011-06-29 16:00:00Földönjáró romantikusok: a tizenkilencedik század elejének angol esszéirodalmáról2011-09-15
Bálint UrbánFerenc Pál2016-12-15 14:00:00A reinterpretação e a reescrita do mito de D. Sebastião na literatura pós-25 de Abril2017-03-09
Baráthi Mónika FarkasPéter Krasztev2009-05-18 11:00:00Szerb és bolgár posztmodern próza. Eredet. Specifikum. Kontextus.2009-06-11
Beáta Bíró-NinkZsuzsa Hetényi2009-11-13 14:00:00Tradíció és modernitás a szovjet jiddis irodalomban és kultúrában: A Goszet tevékenysége, valamint Dovid Bergelson és Perets Markish alkotásai2009-12-17
Beáta SzirtiEndre Szkárosi2010-06-21 14:00:00A kortárs olasz dialektális irodalom idegen nyelvű fordításai - Határok, lehetőségek, távlatok2010-09-30
Beatrix KonczImre (1942-2017) Szabics2011-06-17 11:00:00Hagyományok és költészettechnikai eljárások egy 13. századi történeti énekben2011-09-15
Beatrix VisyZoltán Kenyeres2009-06-08 10:00:00A narráció jegyei, szépirodalmi elbeszélőszerkezetek Babits Mihály: Az európai irodalom története című művében2009-08-27
Bernadett MorsányiEndre Szkárosi2014-10-07 11:00:00Az irodalom senkiföldjén. Fejezetek Dobai Péter írás- és filmművészetéről2014-12-18
Bernadett SulyokMiklós Csűrös Merhán2008-05-19 10:00:00Ami örök és ami múlandó. Kodolányi János mezopotámiai és bibliai témájú tetralógiájának mítoszkritikai és narratológiai interpretációja2008-06-12
Bogook KimIstván Szabó B.2009-05-19 15:00:00Az egyperces novellák idegen nyelvre történő fordításával kapcsolatos problémák és egy alternatív fordítási módszerről2009-06-11
Borbála LovasIván HorváthGábor Kiss Farkas2014-12-11 14:00:00Textológiai és értelmezésbeli kérdések Enyedi György magyar nyelvű munkáiban. A prédikációgyűjtemény2015-03-19
Brigitta PestiGéza (1960-2017) OrlovszkyGábor Kiss Farkas2010-11-29 14:00:00Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében (1601-1655)2011-03-17
Csaba BaloghMihály (1943–2016) † Szegedy-Maszák2010-01-28 11:00:00"Eszmék közt az űr..." Az ember tragédiája és a korabeli kritika antinómiái2010-02-18
Csaba CsapóEnikő Bollobás2011-02-04 10:00:00Tennessee Williams dramaturgiai újításai kései színműveiben2011-03-17
Csaba MészárosMihály Sárkány2011-06-23 13:00:00Narratív tudás és társadalmi tőke két jakutiai faluközösségben2011-09-15
Dániel Lariko GoldenErnő Kulcsár Szabó2010-04-30 16:00:00Bölcsészet, tudomány, pragmatizmus. Egy irodalmi heurisztika felé2010-09-30
Dániel VéghMihály (1943–2016) † Szegedy-Maszák2014-02-06 16:30:00Kosztolányi Dezső spanyol műfordításai a spanyol-magyar műfordításirodalom történetében2014-03-20
Daniella DonnerIstván (1940 - 2012) Géher2007-10-03 11:00:00Excitemens of Reason2008-02-07
Dávid MolnárIván Horváth2015-04-21 13:00:00Furor est cum cantat: Marsilio Ficino és a Mátyás-kori Magyarország "szerelmes" platonikusai2015-05-14
Dóra Boráros-BakuczLászló Scholz2010-10-22 10:00:00El género de la minificción en la literatura hispanoamericana del siglo XX2010-12-09
Dóra EgerváriGyörgy Sebestyén2015-03-24 13:00:00A másodlagos digitális megosztottság enyhítésének modellje - Az információs műveltség komplex fejlesztési lehetőségei2015-05-14
Dóra OcsovaiIstván Cseppentő2012-12-17 11:00:00A víz motívuma a 18. századi francia esztétikában (Irodalom és festészet)2013-03-21
Dorottya SzirbikJudit Friedrich2010-10-15 14:00:00Critical Approaches to J.K. Rowling's Harry Potter series: Seven Ways of Analysis2010-12-09
Edit DömötörTamás (1949-2017) Tarján2009-05-05 17:00:00Az ismeretlen paradigmái - A kortárs magyar bűnügyi irodalom episztemológiai horizontjának változásai2009-06-11
Edit GállaAndrea Timár2018-10-04 11:00:00"Red Scar in the Sky": Sylvia Plath and the Poetry of Revolt
Edit LukácsImre (1942-2017) Szabics2008-06-30 14:00:00La méthaphore de la sphere dans les oevres d Alain de Lille, Jean de Meun et Vincent de Beauvais. Entre littératur et philosophie2008-09-04
Edit Lupkovicsné MajorÁgnes Hajdú2012-02-23 13:00:00Nyomdászat Szabolcs vármegyében 1867-1950 között2012-05-03
Elena RodionovaPéter Domokos2010-12-02 13:00:00Város és falu között: A marginális hős a mai magyar és udmurt prózában2011-03-17
Elizaveta SochivkoKatalin KroóTibor Bónus2017-05-23 11:00:00Mágikus realizmus a magyar és orosz irodalomban2017-10-12
Emese Egedi-KovácsKrisztina Horváth2011-06-02 14:00:00La "morte vivante" dans le récit francais et occitan du Moyen Age2011-09-15
Emőke KorzenszkyTibor Fabiny2013-07-01 10:00:00The Iconographical and Theological Context of the Problem of Freedom and Determinism in Shakespeare' Macbeth2013-09-12
Emőke PécsiJudit Gera2010-12-03 15:00:00A mássád (de)konstrukciója Carry Van Bruggen korai prózájában2011-03-17
Emőke Rita SzilágyiIván HorváthGábor Kiss Farkas2013-06-28 14:00:00Vitéz János mecenatúrája. Johannes Tröster és az 1450-es évek2013-09-12
Enhzaya Sárköziné VandanÁrpád Kovács2016-06-28 11:00:00A "gyermek"poétikai megjelenítési módjai Dosztojevszkijnél2016-07-14
Enikő GocsmanAndrás Balogh F.2012-01-25 15:00:00Das übersetzerische Lebenswerk von Zoltán Franyó im Spiegel der deutsch-ungarischen Literaturvermittlung2012-02-16
Enikő NagyÁgnes Hajdú2011-06-10 15:00:00A tájékoztató szolgáltatások fejlődése a magyarországi közművelődési könyvtárakban2011-09-15
Enikő PajorGyörgy Sebestyén2007-12-05 12:00:00A láthatatlan/mély web felhasználása a könyvtári tájékoztatásban2008-02-07
Erika HuszárAladár Sarbu2015-12-18 14:00:00Karakter funkciók regényben és filmen: Három Henry James regény és filmadaptációk elemzése2016-03-03
Erika LászlóErnő Kulcsár Szabó2012-04-27 10:00:00
eredménytelen
Magyar "Rilkék"2012-07-05
Erzsébet Bujdosné DaniKrisztina Voit2008-12-19 11:00:00Magyar kulturális intézmények múltja és jelene Székelyföldön2009-01-29
Erzsébet Ráczkeviné JancsikityZsuzsa Hetényi2012-11-12 14:00:00Mítoszteremtés és narráció Csingiz Ajtmatov prózájában2013-03-21
Erzsébet StróblGyörgy Endre Szőnyi2010-11-12 14:30:00I. Erzsébet angol királynő kultusza (Ideológia, reprezentáció és rituálé)2011-03-17
Eszter Járdánházi-Kurutzné TormaIstván (1940 - 2012) Géher2009-06-11 16:30:00The Modern English Novel on Film2009-08-27
Eszter Kolozsy-KissMihály (1943–2016) † Szegedy-Maszák2012-02-02 15:00:00Kosztolányi Dezső japán versfordításai2012-05-03
Eszter LukácsKatalin Kulin2012-10-16 15:00:00Archetípusos motívumok Gabriel García Márquez A Pátriárka alkonya című regényében2012-12-13
Eszter MuskovitsFerenc Takács2013-03-01 14:30:00The Morality - Transgression Axis in the Field of Sexuality in the Dracula Tradition2013-03-21
Eszter OrbánLászló Scholz2010-06-30 11:00:00Estrategias discursivas de la autofiguración en las letras cubanas2010-09-30
Eszter PappNorbert Mátyus2013-06-28 11:00:00Organizzazione e selezione della poesia post-petrarchesca nella Raccolta Aragonese. I criteri di Lorenzo e del Poliziano: sondaggi e proposte.2013-09-12
Eszter RónakyJózsef (1946-2012) TakácsEndre Szkárosi2012-02-20 10:00:00Elmélet és gyakorlat Giuseppe Ungaretti életművében. Ungaretti, az irodalomkritikus2012-05-03
Eszter SzegediErzsébet KirályArmando Nuzzo2012-09-25 13:00:00Olasz pásztorjátékból magyar komédia. Balassi Szép magyar komédiájának és Casteletti Amarillijének összehasonlító elemzése2012-12-13

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )