Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Literary Studies

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ábel TamásAttila FerencziZoltán Kulcsár-Szabó2012-01-26 11:00:00Catullus és a közvetítő közegek poétikája2012-02-16
Adalbert BaranZsuzsa Hetényi2010-11-29 14:00:00Hatalom és személyiség a 20. századi háborús irodalomban2011-03-17
Ádám Alex HegyiGéza (1960-2017) Orlovszky2010-12-08 10:00:00A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között2011-03-17
Ádám András KürthyGabriella Menczel2023-01-12 13:00:00Sentidos ocultos: mecanismos estructurales de "Los pasos perdidos" de Alejo Carpentier desde un enfoque comparativo2023-02-24
Ádám SebestyénGábor Kiss Farkas2022-06-27 14:00:00Apokaliptika a 16-17. századi magyar nyelvű prédikációirodalomban: Bornemissza Péter apokaliptikus világképe2022-11-02
Ádám SzabóLászló Rónay2010-10-05 16:00:00Az út Canudosba. Márai Sándor regényének megközelítési lehetőségei2010-12-09
Ádám WalkóIstván Lukács2012-05-22 11:00:00A horvát kortárs kispróza2012-07-17
Adrienn KocsisDorota VárnaiLajos Pálfalvi2021-12-13 13:00:00Joanna Bator művei a posztkulturális kritika perspektívájából2022-04-12
Adrienn PatakyErnő Kulcsár Szabó2018-06-15 14:00:00A 20. századi magyar szonett és néhány jelentősebb előzménye. Kérdések a modern szonett formai-(im)materiális-mediális viselkedése körül2018-09-27
Adrienne Cserné SzekeresKatalin Kroó2009-06-22 15:00:00Raszkolnyikov gyilkosság előtti álmainak poétika Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében2009-08-27
Ágnes Anett BodnárEnikő Bollobás2022-06-27 10:00:00The Making of the Subject in Indian Captivity Narratives: An exploration of subject construction via the performative, intersubjective, and narrative self2022-11-02
Ágnes Bethlenfalvyné StreitmannIstván (1940 - 2012) Géher2012-06-07 15:00:00'Art Thou Base, Common and Popular?' Millennial Shakespeare Films Straddling the High/Low Divide2012-07-17
Ágnes BonáczNatália Pikli2019-10-11 10:00:00"I'll Sing of Time, of Space": Observation and Vastness between 1608-1648 in the Works of Donne, Herbert, and More2019-11-21
Ágnes HarasztosJudit Friedrich2021-06-18 13:00:00The Postmodern Baroque: Bruce Chatwin's Utz and British Fiction on East-Central Europe at the Time of the 1989 Political Changes2021-10-25
Ágnes Isztrayné TeplánPéter Mádl2011-02-24 17:00:00A távollét, mint műalkotás időtapasztalata. Stig Dagerman és a modernizmus2011-03-17
Ágnes Kata MiklósLászló Rónay2009-04-24 10:00:00Nemzedékváltási problémák a hetvenes évek romániai magyar irodalmában2009-06-11
Ágnes KovácsZoltán Kenyeres2011-05-02 11:00:00"...minden előre meg van írva." A szöveghagyomány újraírása Elek Artúr prózaművészetében2011-06-15
Ágnes LudmannIlona Fried2019-03-27 10:00:00La narrativa emiliana allo specchio della lettaratura italiana contemporanea2019-06-18
Ágnes MaszárovicsZsófia Szilágyi2016-06-22 14:00:00Szilágyi István "Kő hull apadó kútba" című regényének textológiai vizsgálata2016-07-14
Ágnes PokolAladár Sarbu2010-10-15 17:00:00A reciprocitás megjelenítési formái Henry James műveiben: Szociológiai szempontú elemzések2010-12-09
Ágnes RónayZoltán Kenyeres2008-04-04 10:00:00Babits Mihály angol fordításai2008-06-12
Ágnes Strickland-PajtókKrisztina Szalay2011-06-27 17:30:00Edmund Spenser The Faerie Queene című művének genderszempontú olvasata2011-09-15
Ákos LencsésGyörgy Sebestyén2020-01-08 14:00:00A statisztikai adatáramlás és adatszabályozás módszerei és lehetőségei a kezdetektől napjainkig Magyarországon2020-02-13
Ákos TeslárGyörgy Tverdota2014-10-15 16:00:00"Megszerettetik a hazát" Ady, kultusz, nemzet2014-12-18
Albert Zsolt JakabGéza Balázs2011-09-27 12:00:00Emlékállítás és emlékezési gyakorlat a kultúrális emlékezet reprezentációi Kolozsvárosn2011-12-08
Aleksandra BanchenkoKatalin KroóIstván Nagy2020-12-14 10:00:00ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Ф. ДОСТОЕВСКОЙ2021-03-19
Alinka AjkayFerenc (Irodalomtudomány) Bíró2009-06-19 10:30:00Kazinczy Ferenc Tübingai pályaműve és irodalmi, politikai előzményei2009-08-27
András HlavacskaLászló Bengi2020-01-22 13:00:00Bram Stoker Drakula című regényének újraértelmezési lehetőségei a kortárs vámpírfilmekben2020-02-13
András KeszthelyiGyörgy Sebestyén2010-04-29 16:00:00Adatbázis alapú optimalizáció az oktatásszervezésben2010-09-30
András PetőczLajos Sipos2009-03-13 14:00:00"Dimenzionista" művészet: Tamkó Sirató Károly költészeti törekvései a két világháború között, illetve annak hazai és nemzetközi megfelelői2009-06-11
András VirághGyörgy Eisemann2015-11-27 12:00:00Az írás immaterialitása. Fantasztikum és medialitás a romantikus és modern magyar prózában2016-03-03
Andrea BorbásZoltán Kenyeres2008-11-21 10:00:00Kötet- és cikluskompozíció Ady Endre: "Szeretném, ha szeretnének" című kötetében2009-01-29
Andrea DávidRita Ratzky2012-05-25 11:00:00Vörösmarty elfelejtett drámái2012-07-17
Andrea KirchknopfJudit Friedrich2011-04-22 14:00:00Recen (Re) workings of (Post-) Victorian Fiction2011-06-15
Andrea MagyariGyőző Ferencz2009-12-11 10:00:00Vallomás és önéletrajziság-fogalomanalízos Sylvia Plath művei alapján2010-02-18
Andrea NagyKatalin Halácsy2014-07-07 17:00:00Women, Words an Violence in Old English Poetry2014-09-18
Andrea OroszMárton Szilágyi2020-09-25 14:00:00Kováts József: az életrajz és az életmű feltérképezése2020-11-23
Andrea Patkósné HaneszÁgnes Hajdu2013-12-16 12:00:00Kovács Máté művelődés- és könyvtárpolitikusi tevékenysége az Országos Könyvtárügyi Tanács és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács Tükrében2014-03-20
Andrea PuskásIstván (1940 - 2012) Géher2012-05-18 17:00:00Női identitás a feminista Shakespeare adaptációkban2012-07-17
Andrea TimárÁgnes Péter2009-06-18 14:00:00A nevel(őd)és és a függőség diskurzusa Coleridge írásaiban2009-08-27
Anikó GerencsérTamara Török2016-07-05 11:00:00Garlo Gozzi riformatore della commedia dell'arte: novita drammaturgiche e scenografiche nelle Fiabe teatrali2016-10-13
Anikó RadvánszkyLászló Rónay2010-06-14 15:00:00"Írás", ipszeitás, Irodalom. A dekonstrukció (kon)textusairól2010-09-30
Anikó Ramshorn-BircsákGyörgy Tverdota2010-05-14 14:00:00Mítosz és mű2010-09-30
Anita MarkóIván Horváth2020-12-18 12:00:00Az irodalmi intézmény kezdetei Magyarországon: értelmiségi társaságok a középkorban és a kora újkorban2021-03-19
Anita RákóczyGéza (1959-2017) Kállay2015-09-11 14:00:00Towards the Creation of Endgame2015-12-03
Anita Teodóra WiesenmayerAladár Sarbu2012-12-14 14:00:00Words Embedded in Music. A Musical Approach to Some Representative Twentieth-Century Literary Texts.2013-03-21
Anna CséveGyörgy Tverdota2009-11-11 11:00:00Móricz Zsigmond mint irodalmi író. A míg új a szerelem intertextuális kapcsolatai2009-12-17
Anna FuchsGyörgy Tverdota2013-04-24 14:00:00A dekadencia mint irodalomtörténeti konvenció2013-06-20
Anna HorváthMihály (1943–2016) Szegedy-Maszák2013-03-14 16:30:00Krúdy Gyula Mohács-trilógiája2013-06-20
Anna IstvánRóbert Kiss Szemán2015-09-01 13:00:00Nemzeti önértelmezés Jozef Ignác Bajza regényében2015-10-01
Anna Johanna VassGyörgy Sebestyén2021-06-04 10:00:00Resource Description and Access. Az RDA hatása a jövő katalogizálási gyakorlatára2021-10-25
Anna KeszegMárton Szilágyi2009-12-07 11:00:00Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok2010-02-18
Anna MarczisovszkyÁgnes Horváth2015-07-07 10:00:00Auschwitz "igazsága" és a látás imperatívusza. A koncentrációs univerzum Charlotte Delbo írásaiban - egy újszerű elbeszélésmód2015-10-01
Anna OrbánGyörgy Sebestyén2020-01-22 14:00:00Divéky József grafikus élete és munkássága, társadalmi és művészi kapcsolatai a XX. század első felében Arthur Roessler részére írt levelei tükrében2020-02-13
Anna RezessyVilmos Voigt2010-09-03 11:00:00Karjalai és magyar halottsiratók összehasonlító folklorisztikai elemzése2010-12-09
Anna SzirmaiEndre Szkárosi2020-06-15 15:00:00Olasz kísérleti költészeti tendenciák a hatvanas-hetvenes években2020-08-06
Anna TrojánAnna Han2012-11-05 15:00:00A nézőpont fogalma a narrációelméletben és szerepe az irodalmi műalkotás elemzésében2012-12-13
Anna ZsellérImre Kurdi2015-09-21 14:00:00Naturwahrnehmung und Poetologie in der Dichtung von Rainer Maria Rilke und Raoul Schrott2015-12-03
Annamária FábiánGéza (1959-2017) Kállay2013-06-11 15:00:00"A türelemben példát mutatok" A drámaadaptációk alaptípusai Shakespeare Lear királyhoz Nahum Tate-től Howard Barkerig2013-09-12
Arnold TóthImola Küllős2013-05-27 09:00:00Vőfélykönyvek és vőfélyversek a 19. században2013-09-12
Áron DomokosGyörgy Sebestyén2008-11-03 10:00:00A populáris eotéria és az olvasás piaca2009-01-29
Árpád CsonkiGábor Vaderna2020-09-11 15:00:00Hagyományőrzés és hagyományteremtés a XVIII. század végének és a XIX. század elejének hősi epikájában2020-11-23
Artemisz HarmathErnő Kulcsár Szabó2010-10-22 09:30:00A "kockázat" fogalma és tapasztalata a líraolvasásban2010-12-09
Ayman Al SharafatTibor (1948-2022) Frank2022-04-01 12:30:00Language Policy and Language Rights from the Perspective of US Presidents from Theodore Roosevelt to Donald Trump2022-06-09
Balázs AlmássyZoltán Kenyeres2014-02-26 14:00:00"Tanűr úr kérem" A tanár szerepe és hivatásának ábrázolása a Nyugat korának magyar irodalmában2014-03-20
Balázs HorváthIván HorváthMiklós István Földváry2023-04-21 14:00:00A Pray-kódex liturgikus összefüggései és filológiai problémái
Balázs KántásBéla Bacsó2015-06-24 16:00:00"Vannak még dalok túl az emberen" - Paul Celan költészete és líraesztétikája2015-10-01
Balázs KerberIlona Fried2022-03-07 15:00:00A művészet mint sziget. Luigi Pirandello és Szentkuthy Miklós műveinek poétikai vizsgálata a modernitás tükrében2022-04-12
Balázs SzigetiGéza (1959-2017) Kállay2015-01-23 16:00:00„We'll hear a play tomorrow.” Aspects of Pre-Performance Criticism in Reading Shakespeare's Hamlet and Macbeth2015-03-19
Bálint GárdosÁgnes Péter2011-06-29 16:00:00Földönjáró romantikusok: a tizenkilencedik század elejének angol esszéirodalmáról2011-09-15
Bálint UrbánFerenc Pál2016-12-15 14:00:00A reinterpretação e a reescrita do mito de D. Sebastião na literatura pós-25 de Abril2017-03-09
Baráthi Mónika FarkasPéter Krasztev2009-05-18 11:00:00Szerb és bolgár posztmodern próza. Eredet. Specifikum. Kontextus.2009-06-11
Beáta Bíró-NinkZsuzsa Hetényi2009-11-13 14:00:00Tradíció és modernitás a szovjet jiddis irodalomban és kultúrában: A Goszet tevékenysége, valamint Dovid Bergelson és Perets Markish alkotásai2009-12-17
Beáta NagyGyörgy Eisemann2020-06-08 14:00:00A hangulat poétikája a 19-20. század fordulójának magyar kisregényeiben2020-08-06
Beáta SzirtiEndre Szkárosi2010-06-21 14:00:00A kortárs olasz dialektális irodalom idegen nyelvű fordításai - Határok, lehetőségek, távlatok2010-09-30
Beatrix KonczImre Szabics2011-06-17 11:00:00Hagyományok és költészettechnikai eljárások egy 13. századi történeti énekben2011-09-15
Beatrix VisyZoltán Kenyeres2009-06-08 10:00:00A narráció jegyei, szépirodalmi elbeszélőszerkezetek Babits Mihály: Az európai irodalom története című művében2009-08-27
Bence KovácsDániel Bárth2023-06-22 10:00:00Uradalom, plébánia, faluközösség. Történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon
Bernadett MorsányiEndre Szkárosi2014-10-07 11:00:00Az irodalom senkiföldjén. Fejezetek Dobai Péter írás- és filmművészetéről2014-12-18
Bernadett SulyokMiklós Csűrös Merhán2008-05-19 10:00:00Ami örök és ami múlandó. Kodolányi János mezopotámiai és bibliai témájú tetralógiájának mítoszkritikai és narratológiai interpretációja2008-06-12
Bogook KimIstván Szabó B.2009-05-19 15:00:00Az egyperces novellák idegen nyelvre történő fordításával kapcsolatos problémák és egy alternatív fordítási módszerről2009-06-11
Boldizsár FejérváriÁgnes Péter2019-05-21 16:00:00Constructing Thomas Chatterton: Impatience, Fragment, Cult2019-06-18
Borbála Deméné MohayPiroska Vitekné Balogh2022-09-21 10:00:00Esztétika és reprezentáció. Kertek Széchényi Ferenc életében2022-11-02
Borbála LovasIván HorváthGábor Kiss Farkas2014-12-11 14:00:00Textológiai és értelmezésbeli kérdések Enyedi György magyar nyelvű munkáiban. A prédikációgyűjtemény2015-03-19
Brigitta PestiGéza (1960-2017) OrlovszkyGábor Kiss Farkas2010-11-29 14:00:00Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében (1601-1655)2011-03-17
Csaba BaloghMihály (1943–2016) Szegedy-Maszák2010-01-28 11:00:00"Eszmék közt az űr..." Az ember tragédiája és a korabeli kritika antinómiái2010-02-18
Csaba CsapóEnikő Bollobás2011-02-04 10:00:00Tennessee Williams dramaturgiai újításai kései színműveiben2011-03-17
Csaba MészárosMihály Sárkány2011-06-23 13:00:00Narratív tudás és társadalmi tőke két jakutiai faluközösségben2011-09-15
Dalma Luca VéryAladár SarbuÁkos Farkas2019-09-09 14:00:00The fabric of textual relations in James Joyce's Ulysses2019-09-26
Dániel Lariko GoldenErnő Kulcsár Szabó2010-04-30 16:00:00Bölcsészet, tudomány, pragmatizmus. Egy irodalmi heurisztika felé2010-09-30
Dániel MizsurTibor Gintli2022-11-10 14:00:00Név és identitás problémái Krúdy Gyula epikájában2022-12-05
Dániel NagyMagdolna Orosz2019-05-15 10:00:00Richard Wagner hatása a 20. századi irodalomra. Esztétikai és poétikai dimenziók2019-06-18
Dániel PankaZsolt Czigányik2021-06-30 10:00:00Privacy, surveillance and transparency in science fiction literature2021-10-25
Dániel VéghMihály (1943–2016) Szegedy-Maszák2014-02-06 16:30:00Kosztolányi Dezső spanyol műfordításai a spanyol-magyar műfordításirodalom történetében2014-03-20
Dániel Zoltán KonkolyTibor Bónus2021-09-02 15:00:00A hang kísértetei. A hangot reprodukáló technikai eszközök és a lírai hang konstellációi a XX. század első harmadának magyar költészetében2022-01-28
Daniella DonnerIstván (1940 - 2012) Géher2007-10-03 11:00:00Excitemens of Reason2008-02-07
Dávid MolnárIván Horváth2015-04-21 13:00:00Furor est cum cantat: Marsilio Ficino és a Mátyás-kori Magyarország "szerelmes" platonikusai2015-05-14
Dominika Gyöngyvér ZoltánKatalin Kroó2021-05-17 10:00:00A véletlenszerűség poétikája Csehov elbeszéléseiben (problématörténet - elmélet - szövegértelmezés)2021-10-25
Dóra Boráros-BakuczLászló Scholz2010-10-22 10:00:00El género de la minificción en la literatura hispanoamericana del siglo XX2010-12-09
Dóra EgerváriGyörgy Sebestyén2015-03-24 13:00:00A másodlagos digitális megosztottság enyhítésének modellje - Az információs műveltség komplex fejlesztési lehetőségei2015-05-14

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )