Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Theology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám SzabadosPéter BallaFerenc Pap2019-02-14 16:00:00AZ APOSTOLOK HAGYOMÁNYA: AZ APOSTOLI TEKINTÉLY ÉS AZ EGYHÁZ LEGKORÁBBI HAGYOMÁNYÁNAK KAPCSOLATA2019-05-23
Ágnes Anna KunJutta Hausmann2021-12-10 11:00:00Az Énekek éneke fordítása, magyarázata és hatástörténete a kortárs magyar zeneművészetben2022-01-31
Ágnes CsabaiIstván Karasszon2018-12-10 14:00:00Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben – Anat istennő Szíria-Palesztina területén és Egyiptomban2019-01-14
Ágnes FeketeIstván NagyIstván Zalatnay2014-04-11 13:00:00Liturgia és idő - A magyar református istentiszteleti gyakorlat egy 1968-as és egy mai felmérés tükrében2014-05-16
András Jakab CsűrösErzsébet Horváth2017-11-10 10:30:00Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején. A magyar reformátusság egy válságos időben2017-11-20
Árpád BlázySándor Ladányi2007-11-26 13:00:00A humanista Simon Gríner (Grynaeus) és Buda (1521-1523) - Adalékok a magyarországi reformáció kezdeteihez2007-12-20
Árpád GalsiPál Herczeg2009-06-04 15:30:00Jakab, az Úr testvére2009-06-29
Balázs SibaDávid Németh2008-10-28 14:00:00Isten és élettörténet- A narratív identitással kapcsolatos kutatási eredmények gyakorlati teológiai jelentősége2009-02-20
Csaba HősZoltán Literáty2018-06-12 11:00:00Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben2018-06-29
Dániel Gábor PéntekJózsef Zsengellér2021-11-26 11:00:00„Alvilágkép a Héber Bibliában – Alvilág-tradíciók a zsoltárköltészetben”2022-01-31
Dóra Ágnes TrajtlerElőd SzabóNóra Etényi2017-04-10 13:00:00A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései2017-05-08
Előd SzabóSándor Ladányi2010-06-16 12:00:00Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és a Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén2010-07-02
Emőke LászlóFerenc SzűcsSándor Békési2017-04-10 15:00:00Kiválasztás a Krisztusban. Krisztus munkájának szerepe és helye Arminius műveiben és a dordrechti kánonok teológiai érvelésében2017-05-08
Enikő Hajnalka KovácsLászló Sándor Egeresi2021-05-21 11:00:00EGYÉNI PANASZÉNEKEK A ZSOLTÁROK KÖNYVÉBEN2021-06-08
Erik KormosPéter Balla2018-06-12 13:00:00Az újszövetségi hapax legomenonok paradigmái. A Galata-levél súlypontjai2018-06-29
Eszter Rozália GyőrffyErzsébet Horváth2013-10-08 14:00:00A magyar református egyetemi misszió története, helyzete, különös tekintettel a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetre2013-10-25
eredménytelen
Gábor János LányiErzsébet HorváthSándor Ladányi2011-06-16 14:00:00A berni magisztrátus és a vaud-i kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról2011-07-01
Gábor LassuFerenc Szűcs2010-06-04 12:00:00Sustainability environmental Theology from the perspective of creation, ecology and eschatology (Fenntarthatóság környezetvédelmi theológia a teremtés, ökológia és eschatológia távlatából)2010-07-02
Gábor MihalecDávid Németh2013-12-17 13:00:00A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban2014-02-28
György KustárGergely Hanula2019-06-07 12:00:00A mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében2019-06-20
István TataiFerenc Szűcs2008-06-16 14:00:00Az Egyház és Izráel - Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában2008-06-30
József NagyFerenc Pap2020-10-21 11:00:00Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében: a ᾅδης, ἄβυσσος és λίμνη τοῦ πυρός összefüggései2020-11-30
József SzilvásiFerenc Szűcs2007-11-05 13:00:00Krisztus a mi igazságunk - A hit általi megigazulás problémája a hetednapi adventista teológiában2008-06-30
Krisztina MichnaDávid Németh2015-10-26 13:00:00A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi szolgálatának rendszerszemléletű vizsgálata2015-11-13
László GalluszPéter Balla2011-10-05 14:00:00The throne motif in the book of revelation2011-12-16
László Róbert ThomaDávid Németh2018-11-26 13:00:00AZ ÖNÉRTÉKELÉS JELENTŐSÉGE A VALLÁSPEDAGÓGIÁBAN – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SERDÜLŐKORÚ FIATALOK KERESZTYÉN NEVELÉSÉRE A HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁN2019-01-14
Lilla Szabóné LászlóDávid Németh2016-02-01 15:00:00A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében2016-03-08
Maarten Schinkelshoek WijnandMiklós Kocsev2012-02-21 14:00:00Het Stipendium Bernardinum in alle tonarden bezongen2012-03-13
Margit Fodorné AblonczyJenő Kiss2021-05-10 13:00:00„A RELACIONÁLIS ETIKA HOZZÁJÁRULÁSA A CSALÁDPÁSZTORÁCIÓHOZ A KAZUÁLIS SZOLGÁLATOK LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK RENDEZÉSÉRE”2021-06-08
Márta Dóra TóthIstván Karasszon2023-03-08 10:00:00ÁMÓSZ PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK KIALAKULÁSA ÉS TEOLÓGIÁJA
Ottó PecsukPéter Balla2007-11-05 15:00:00Pál és a rómaiak - a római levél kortörténeti olvasata2007-12-20
Sándor BékésiFerenc Szűcs2004-06-14 16:00:00Ergon - A keresztyén esztétika teológiája2004-06-15
Sándor Béla ViskyFerenc Szűcs2004-08-23 10:00:00Teodicea - Kísérletek a kortárs teológiában2004-09-20
Simon CzentnárSándor Békési2021-03-05 10:00:00A Szentlélek iskolájában A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában2021-03-26
Sungkon ParkAnne-Marie KoolDorottya Nagy2017-05-15 13:00:00MISSIONAL ECCLESIOLOGY2017-05-30
Tamás SzékelyGábor KendeffyGergely Bakos2023-04-14 14:00:00„Anselmus imádságai, lelkigyakorlatai és levelezése – egy lelkipásztori és teológiai program tanulságai a 11. századból”
Tibor István SitkuBalázs Siba2022-06-30 12:00:00A fowleri hitfejlődés-elmélet értékelése és lehetséges implikációi a homiletika, a poimenika és a missziológia területein2022-09-09
Zoltán BalikóFerenc Szűcs2014-04-08 13:00:00A munka 21. század eleji református teológiai reflexiója2014-05-16
Zoltán LiterátyIstván NagySándor Pethő2009-06-04 11:30:00Homiletika és retorika2009-06-29
Zoltán LiterátyIstván Nagy2009-06-04 11:30:00Homiletika és retorika2009-06-29
Zsuzsanna Tarné PávichJózsef Zsengellér2009-03-17 14:30:00Az ószövetségi zene gyökerei, szakrális és világi kibontakozása, hatása az európai művelődésre2009-06-29

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )