Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of History

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BíróTivadar Vida2014-10-10 14:00:00Fegyverek a 10–11. századi Kárpát-medencében2014-12-18
Ádám DombováriTamás Dobszay2012-11-05 16:00:00Megyei választások és szabályozásuk 1830-18442012-12-13
Ádám Ferenc PaárGábor Gyáni2015-09-22 11:00:00Győr-Moson megye és Győr törvényhatósági jogú város 1922 és 1947 közötti országgyűlési képviselőválasztásainak társadalomtörténeti háttere2015-12-03
Ádám MasátZoltán Maruzsa2014-11-14 15:00:00A berlini fal és a menekültkérdés2014-12-18
Ádám MayerGábor Búr2015-05-15 14:00:00A History of Ideas in Nigeria: The Marxist Challenge2015-10-01
Ádám VérTamás Dezső2012-04-25 14:00:00Az Újasszír Birodalom keleti expanziója2012-07-17
Adrienn BernyákGizella Föglein2010-09-28 12:00:00Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletalkotása és az Országgyűlés ülésszakaszainak törvényhozása 1949-1958 között2010-12-09
Adrienn PappIstván Feld2016-04-13 10:00:00Fürdők a török kori Budán2016-05-19
Adrienn SzilágyiTamás Dobszay2016-05-09 16:00:00Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18-19. században2016-05-19
Ágnes NagyGyörgy (1938-2016) † Granasztói2010-12-03 10:00:00Állampolgár a lakáshivatalban. Politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítést, 1945-19532011-03-17
Ágnes PapIldikó Puskás2009-01-07 10:00:00A Pásupata szekta filozófiája és rituáléja (különös tekintettel a Pásupata-szútrára és a Ganakárikára)2009-03-12
Ágnes RitoókElek Benkő2010-06-25 14:00:00Zalavár-Vársziget az Árpád-korban. A régészeti kutatások eredményei2010-09-30
Ágota Lídia IspánEszter Zsófia Tóth2015-04-16 13:30:00A város vidéke. A falusi lakosság életmódváltása 1945 után az urbanizáció hatására2015-05-14
Ákos András KovácsLászló Kontler2013-06-11 15:00:00Egy 18. század végi életút eszmetörténeti értelmezésének lehetőségei: Debreczeni Bárány Péter (1763-1829)2013-09-12
Ákos KárbinGábor Erdődy2015-02-10 11:00:00Wekerle Sándor és az Osztrák-Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti lépései 1889-1893. Döntéshozatal és megvalósítás2015-03-19
Alpár DobosTivadar Vida2018-02-16 11:00:00A népesség változásai a Kárpát-medence keleti felében (5. század közepe - 7. század). Soros temetők Erdélyben, Partiumban és a Bánság romániai részén2018-03-08
Ambrus GöncziLászló Kósa2015-04-14 10:00:00A Gregersen család. Beilleszkedés a magyar nagypolgári vállalkozói társadalmi csoportba a XIX. században2015-05-14
Andor Ferenc LénárMargit Balogh2015-09-11 15:00:00A váci egyházmegye Hanauer Á. István püspöksége (1919-1942) alatt2015-12-03
Andor MészárosLászló Szögi2007-11-29 10:00:00A cseh elem a magyar polgárosodásban2008-02-07
András BácskayGábor Zólyomi2008-06-26 13:00:00Láz az ókori Babilóniában. Az ún. lázszövegek korpusza és értelmezése2008-09-04
András BödőcsMiklós Szabó2008-12-18 15:00:00A római kori úthálózat térinformatikai vizsgálata a mai Magyarordzági területén2009-01-29
András FejérdyGábor Adriányi2010-06-28 10:00:00Magyarország és a II. vatikáni zsinat (1959-1965)2010-09-30
András FüzesiPál Raczky2016-11-28 10:00:00Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrájának megtelepedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Mikroregionális kutatások a nyíri Mezőség területén)2017-03-09
András GrószÁgnes Tóth2015-04-22 10:00:00A deutschungar Bleyer Jakab - különös tekintettel a katolikus egyházhoz fűződő kapcsolatára2015-05-14
András HorváthGábor Gyáni2007-12-13 10:00:00Városatyák és várospolitika Budapesten a városegyesítés korában2008-04-03
András KissZsuzsanna Varga2016-03-23 14:00:00A Csepel Autógyár a tervgazdaság rendszerében (1949-1953)2016-05-19
András LénártJános Rainer M.2009-12-16 11:00:00A Nyugat képe életinterjúkban2010-02-18
András MarkóViola T. Dobos2013-06-24 14:00:00Középső paleolitikus leletegyüttesek Vanyarc környékén2013-09-12
András OrossGéza Pálffy2011-12-20 14:00:00A magyar királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése a 17-18. század fordulóján2012-02-16
András Péter SzabóIldikó Horn2008-06-23 11:00:00Haller Gábor - egy 17. századi erdélyi arisztokrata életpályája2008-09-04
András RáczFerenc Gazdag2008-04-10 10:00:00Az Európai Unió katonai képességeinek fejlődése 1999-20042008-06-12
András RajnaPál Raczky2017-02-08 10:00:00A rézkor kulturális kapcsolatrendszerének változásai a Duna-Tisza közén feltárt leletanyag tükrében2017-03-09
András SófalviJózsef Laszlovszky2012-10-26 14:00:00A székelység határvédelme és önvédelme a középkortól a fejedelemség koráig. Várak és más védelmi objektumok Udvarszék településtörténetében2012-12-13
András SzécsényiJózsef Kardos2015-01-29 11:00:00Egyetemi munkaszolgálat Magyarországon, különös tekintettel a Turul Szövetség tevékenységére2015-03-19
András VadasBalázs Nagy2014-12-18 14:00:00Környezettörténeti kérdések a kora újkori Magyarországon. Határ, környezet és társadalom a Vas megyei Rába-mentén (1600-1659)2015-03-19
Andrásné KatonaJános Poór2008-12-15 11:00:00Váci végrendeletek a 18. században2009-01-29
Andrea Anna MuskovicsTamás MohayZsigmond Csoma2015-05-07 11:00:00Buda-vidék présház- és pincekultúrája2015-10-01
Andrea Bacher-TuliAnna Fábri2012-12-17 14:00:00"A zöld színpad". A lóversenyzés mint a társas reprezentáció sajátos intézménye a dualizmus korában (1867-1918)2013-03-21
Andrea BochkorCsaba Kiss Gy.2010-12-08 16:00:00Ukrán magyarságkép és magyar múlt ukrán szemmel (1991-2007)2011-03-17
Andrea HasznosUlrich Luft2009-09-10 10:00:00Graeco-Coptica: Greek and Coptic Clause Patterns. A görög nyelv hatása a koptra: görög nyelvi hatások a kopt mellékmondatokra2009-11-19
Anett TakácsLászló Kósa2014-10-16 11:00:00Higiéniai és tisztálkodási szokások változása 1850-1920 között Magyarországon, különös tekintettel Budapestre2014-12-18
Angelika T. OrgonaIldikó Horn2008-06-02 11:00:00A göncruszkai Kornisok. Két generáció túlélési stratégiái az erdélyi elitben2008-09-04
Anikó BózsaLászló Borhy2017-01-11 13:00:00A szépségápolás tárgyi emlékanyaga Pannonia Magyarországra eső részén2017-03-09
Anikó LukácsGábor Sonkoly2011-06-07 10:00:00Nemzetközi divat Pesten a 19. században2011-09-15
Anikó SchmidtGéza Dávid2018-04-16 10:00:00"A legjobb alkalom, mit a századok láttak." Az Oszmán Birodalom a ciprusi hadjárat idején (1570-1573)2018-06-01
Anikó TóthTivadar Vida2009-05-19 14:00:00A nyíri Mezőség a 10-11. században2009-06-11
Anita Csótiné BelováriPéter Sipos2011-11-16 14:00:00Közművelődés és iskolán kívüli művelődés a két világháború között a Dél-Dunántúlon2011-12-08
Anita Kornyilovné MátéGyörgy Kövér2008-06-23 15:00:00Az amerikai magyar katolikusok és az óhaza kapcsolatai a két világháború között2008-09-04
Anita Melkovicsné MadarászZoltán Maruzsa2017-06-27 16:00:00Ami a 6:3 után jött. Brit-magyar külkapcsolatok 1956-1970 között. Mire képes a kultúra és propaganda a hidegháború idején?2017-10-12
Anita Szekuláné KirchhofLászló Borhy2011-10-17 15:00:00Pannoniai villák falfestészete2011-12-08
Anna GáborAttila Paládi-Kovács2011-05-26 10:00:00A zsidók betelepülése és építjezési emlékeik Északkelet-Magyarországon2011-09-15
Anna Siklósné KosztriczPéter Sipos2016-06-22 15:00:00Ösztöndíjasok a Szovjetunióban 1945-19602016-07-14
Attila BakiJózsef Kardos2016-03-23 10:00:00Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék zsidóinak története és holocaustja - 1938-1944 (1945)2016-05-19
Attila DemkóAndrás Balogh2009-04-16 17:30:00Távolmaradás, politikaiellenállás, fegyveres ellenállás és együttmaradás: az ír nemzeti mozgalom stratégiája Írországban (1921-1998)2009-06-11
Attila Gábor SzemánAttila Pandula2013-12-05 14:00:00Bányapénzek Magyarországon és történeti hátterük a 16. század közepétől a 18. század végéig2014-03-20
Attila GyuchaPál Raczky2010-04-08 14:00:00A Körös-vidék kora rézkora2010-04-28
Attila HerberJózsef Kardos2014-12-16 14:00:00A történelmi kánon paradigmarendszerének alakulása és változatai a magyar középfokú oktatásban, a hatvanas-hetvenes években2015-03-19
Attila HorváthMihály Sárkány2009-06-30 15:00:00A wangwanák: egy kereskedőcsoport története2009-08-27
Attila István KárpátiLászló Csorba2018-03-06 14:00:00Wesselényi Miklós kapcsolatrendszere2018-06-01
Attila RáczTibor Valuch2015-06-19 14:00:00A budapesti hatalmi elit prozopográfiai vizsgálata 1956-19892015-10-01
Attila RéfiJózsef Zachar2009-03-06 10:00:00A császári-királyi huszárság törzstisztikara a francia forradalmi és napóleoni háborúk korában (1792-1815)2009-06-11
Attila SüliRóbert Hermann2011-06-27 15:00:00A nemzetőrség, a honvédség és a Kossuth-szabadcsapat szervezése Erdélyben 1848-ban2011-09-15
Attila Szilárd TarLászló Szögi2008-05-08 11:00:00Magyar-német felsőoktatási kapcsolatok és köcsönhatások a 18-19. században2008-06-12
Balázs BakóMargit Balogh2013-11-04 10:00:00Gróf Mikes János, a szombathelyi egyházmegye püspöke2013-12-11
Balázs CsíkyMargit Balogh2010-09-30 10:00:00Serédi Jusztinián hercegprímás tevékenysége2010-12-09
Balázs János Irsay-NagyLászló Török2012-10-03 13:00:00Die Krönung in Ägypten. Eine Untersuchung über die Frage der rituellen Ausgestaltung der Thornbesteigung im Alten Ägypten nach den Zeugnissen des Altes Reiches2012-12-13
Balázs JuhászGábor Székely2014-12-19 15:00:00Olasz-magyar katonadiplomáciai és katonapolitikai kapcsolatok a Bethlen-kormánytól a Gömbös-kormányig2015-03-19
Balázs KertészEdit Madas2008-11-25 11:00:00Magyarországi források Laskai Osvát prédikációiban2009-01-29
Balázs LázárJános Poór2012-12-18 13:00:00Krajovai és topolyai báró Kray Pál táborszernagy katonai pályája2013-03-21
Balázs MészárosGábor Gyáni2012-06-28 14:00:00Alsó társadalmi rétegek Pécsett 1850-1920. A szegényügytől a szociálpolitikáig2012-07-17
Balázs VargaAndrás Gerő2008-06-25 14:00:00Filmgyártás, gyártástörténet és politika Magyarországon 1957-1963.2008-09-04
Bálint Márton NagyGábor Sonkoly2014-09-09 10:00:00A marketing magyarországi intézményesülésének története2014-12-18
Bálint MezeiTamás Krausz2015-12-08 14:00:00Az MSZMP és a nyugat-európai kommunista pártok kapcsolatai 1956-1989 (Különös tekintettel az olasz kommunista pártra)2016-03-03
Bálint Péter LakatosIstván Tringli2013-11-18 15:30:00Hivatali írásbeliség és ügyintézés a késő középkori magyarországi mezővárosokban2013-12-11
Bálint TanosGábor Zólyomi2013-06-25 10:00:00Nominal and Verbal Plurality in Sumerian: A Morphosemantic Approach2013-09-12
Barbara EgediUlrich Luft2012-12-18 10:00:00Coptic noun phrases (Kopt főnévi szerkezetek)2013-03-21
Barbara PappLászló Kósa2011-06-16 10:00:00Kálvinizmus "szekta", lázadás. A kaszáskeresztesek és Dévaványa2011-09-15
Beatrix Laura LeitmannAndrás Balogh2009-06-18 14:00:00Az izraeli nemzeti tudat kialakulása a 19. század végétől napjainkig2009-08-27
Béla HádaAndrás Balogh2017-11-09 10:00:00India útja a függetlenné válástól a nagyhatalmi státuszig. Az indiai hatalmi szerep formálódása a konfliktusok és biztonságpolitikai célkitűzések tükrében, 1947-20042017-11-23
Béla NovákAnna Fábri2008-10-21 10:00:00A párbajozó úriember2008-11-06
Béla Vilmos MihalikAntal Molnár2014-03-25 15:30:00"...Campus ad fidei catholicae inseminationem" Katolikus megújulás az egri egyházmegyében a 17. század utolsó harmadában2014-06-12
Bence CsatáriJózsef Kardos2008-05-28 11:00:00A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája2008-06-12
Bence Tamás PéterfiIstván Draskóczy2016-03-24 10:00:00Adalékok a Jagelló-kori magyar–osztrák határ menti kapcsolatok történetéhez. A magyar és birodalmi „kétlaki” nemesség a 15–16. században2016-05-19
Béni L. BaloghIgnác Romsics2010-06-21 10:00:00a magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 között2010-09-30
Bernadett Wirthné DieraMargit Balogh2015-11-11 10:00:00Katolikus hitoktatás és elitképzés a Kádár-korszakban - Az 1961-es "Fekete Hollók" fedőnevű ügy elemzése2015-12-03
Borbála KelényiIstván Draskóczy2016-04-19 14:30:00Késő középkori magyar fő- és köznemesi női végrendeletek2016-05-19
Botond NagyGyörgy Kövér2017-06-09 14:00:00Székelyföld gazdasági fejlődése a 19. század második felébe: Határszéli gazdasági környezet és üzleti modellek Háromszéken2017-10-12
Botond ReziGábor V. Szabó2016-03-10 15:00:00Deponálási szokások a késő bronzkori Közép-Erdélyben2016-05-19
Brigitta BaksaAttila Paládi-Kovács2010-03-11 11:00:00A néprajzi ismeretek oktatásának múltja és jelene2010-04-28
Cecilia Hegedűs Zoltánné RónahátiAndrás Balogh2012-02-29 14:00:00Nagyhatalmi stratégiák összecsapása Délkelet-Ázsiában - globalizáció versus regionalizmus a poszt-bipoláris korszakban2012-05-03
Ciprián HorváthTivadar Vida2013-03-01 14:00:00Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei2013-03-21
Csaba Dezső DérRóbert Hermann2010-06-28 11:00:00Az 1848-49-es I. Magyar Hadtest születése2010-09-30
Csaba ÖtvösGábor Kendeffy2013-04-04 14:00:00A hasonmás. A Cím nélküli irat a világ eredetéről (NHC II,5) c. traktátus narratívájának elemzése2013-05-23
Csaba Sándor HorváthGábor Sonkoly2015-04-30 10:00:00A közlekedés és a tér. A GYSEV és a MÁV egyes helyiérdekű vasútjainak gazdasági és társadalmi hatásai az északnyugat-dunántúli térségben 1920-ig2015-05-14
Csaba ZahoránBéla Borsi-Kálmán2016-07-01 11:00:00Nemzetépítési diskurzusok a Székelyföldön 1989 után2016-10-13
Csaba ZsebőkEmil Palotás2012-06-26 10:00:00A macedónkérdés Bulgáriában 1919-1934 - magyar diplomaták szemével2012-07-17
Csilla BaloghTivadar Vida2014-10-03 14:00:00A Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének problémái2014-12-18
Csilla HalászLajos Izsák2012-03-20 13:00:00Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején2012-05-03
Csilla KissAnna Fábri2008-11-24 14:30:00"Királynő vagy te a művészet országában". A színésznői szerepkör változásai a 19. századi Magyarországon2009-01-29
Csilla Mógáné AradiJózsef Laszlovszky2008-05-09 10:00:00Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének létrejötte és megtisztulása2008-06-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )