Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Chemistry

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BajiÉva Frank2018-05-15 10:00:00Szteránvázhoz kondenzált nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise bifunkciós nemi hormon származékokból2018-06-07
Ágnes DancsTamás Gajda2017-12-13 15:00:00NEW PEPTIDE-TYPE TRIPODAL LIGANDS AND THEIR METAL COMPLEXES: SYNTHESIS, THERMODYNAMIC AND STRUCTURAL STUDY, APPLICATION IN CATALYTIC FUNCTION2018-04-05
Ágnes DörnyeiTamás Kiss2008-09-25 11:00:00Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)-komplexek (bio)speciációja2008-11-13
Ágnes VeresImre Dékány2015-11-27 11:30:00TiO2-alapú fotokatalizátorok és fotoreaktív bevonatok víz- és levegőtisztítási célokra2015-12-10
Ágota SzájliGyula Schneider2006-01-01 10:00:00D-gyűrűben módosított heteroatomot tartalmazó szteroidok szintézise2007-01-12
Aleksander SzéchenyiFrigyes Solymosi2007-12-12 11:00:00C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Ré tartalmú katalizátorokon2008-06-12
András Attila GurkaGyörgy SzőllősiGábor London2017-10-13 13:00:00L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldol-reakciók sztereoszelektivitásának szabályozása2017-12-07
András KolozsiTamás Gajda2009-11-25 11:00:00TERMÉSZET IHLETTE HISZTIDINGAZDAG LIGANDUMOK KÖLCSÖNHATÁSA2009-12-17
András SápiZoltán Kónya2012-03-19 10:00:00Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata2012-06-07
Andrea GazsiFrigyes Solymosi2015-12-01 11:00:00Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon2015-12-10
Andrea SiskaKlára HernádiZoltán Kónya2001-01-01 13:00:00Szén nanocsövek katalitikus, optimalizált szintézise, tisztítása és módosítása2001-01-01
Angéla HajdúEtelka Csákiné Tombácz2010-11-30 11:00:00Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása2010-12-16
Anikó CzeneBéla Gyurcsik2013-06-28 14:00:00A COLICIN E7 NUKLEÁZ DOMÉN, MINT EGY LEHETSÉGES MESTERSÉGES METALLONUKLEÁZ ALAPJA2013-12-12
Anikó MetzingerGábor Galbács2016-05-12 11:00:00Analitikai módszerek fejlesztése folyadék és szilárd minták LIBS vizsgálatára2016-06-02
Anita AranyiAntal PéterIstván Ilisz2014-11-20 11:00:00Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására2015-01-15
Anita RágyanszkiBéla Viskolcz2015-10-20 13:00:00Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces2015-12-10
Attila Ákos PappJános Wölfling2010-09-30 11:00:00Új típusú heterogén palládium-katalizátorok ( előállítása és alkalmazása)2010-12-16
Attila GácsiIstván PálinkóPál Sipos2017-05-12 13:30:00Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése2017-06-08
Attila KormányosCsaba VisyCsaba Janáky2018-05-22 14:00:00Photoelectrochemistry of conducting polymer-based nanohybrid electrodes2018-06-07
Attila PallagiPál SiposIstván Pálinkó2012-05-14 11:00:00Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process2012-06-07
Balázs EndrődiCsaba VisyCsaba Janáky2015-09-24 11:00:00Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira2015-12-21
Balázs KormányosIstván Nagypál2010-06-25 11:00:00Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata2010-12-16
Balázs NagyGyula Tasi2014-03-07 11:00:00LÉGKÖRKÉMIAI FONTOSSÁGÚ KISEBB GYÖKÖK ÉS MOLEKULÁK AB INITIO TERMOKÉMIÁJA”2014-06-05
Balázs RétiKlára Hernádi2016-03-03 11:00:00Titán-dioxid alapú, többfalú szén nanocső tartalmú kompozitok előállítása, jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata2016-04-07
Barbara Annamária PáhiZoltán Király2010-05-20 11:00:00Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen2010-12-16
Bence KutusPál SiposIstván Pálinkó2018-05-17 15:00:00Complex formation and lactonization reactions in aqueous solutions containing Ca2+ or Nd3+ ions and sugar-type ligands2018-06-07
Bernadett VeiszZoltán Király2003-01-01 10:00:00Szabályozott méretű és morfológiájú palládium részecskék előállítása, jellemzése és vizsgálata hidrogénezési tesztreakciókban2003-12-04
Bíborka BohnerDezső Horváth2017-11-14 11:00:00Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése2017-12-07
Bulcsú RácÁrpád Molnár2006-01-01 10:00:00Szulfonsavcsoporttal funkcionalizált elektrofil katalizátorok szintézise és alkalmazása2007-01-12
Csaba JanákyCsaba Visy2010-06-25 11:00:00Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai2010-12-16
Dániel SebőkImre Dékány2012-05-22 11:00:00Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai2012-06-07
Dániel SzunyoghBéla GyurcsikAttila Jancsó2016-05-17 13:00:00A réz-efflux szabályzó CueR fehérje fémkötő sajátságainak tanulmányozása modellpeptideken keresztül2016-06-02
Ditta Anita Janóné UngorEdit Csapó2018-05-18 11:00:00Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik2018-06-07
Dóra BarnaGyula Tasi2013-04-19 11:00:00Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában2013-06-13
Dóra KovácsÉva FrankJános Wölfling2015-11-26 11:00:00Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise2015-12-10
Dóra MéhnZoltán KónyaJános Halász2001-01-01 10:00:00Új módszerek a rugalmas MCM-41 szerkezet módosításában2002-01-01
DÓRA ONDRÉJános Wölfling2009-11-27 10:00:00NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ HETEROCIKLUSOS SZTEROIDOK2009-12-17
Edit Kunné PálImre Dékány2009-04-10 11:00:00Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonságai2009-06-04
Emilia SzájliKatalin Medzihradszky2009-05-11 11:00:00A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása2009-06-04
Endre HorváthImre Kiricsi2010-03-15 11:00:00MULTIFUNKCIÓS NANOSZERKEZETŰ POLIMERERŐSÍTŐ ANYAG ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE2010-04-22
Erika VargaAndrás Erdőhelyi2016-11-18 11:00:00CeO2 hordozós Rh-Co katalizátorok felületi és morfológiai jellemzése2016-12-08
Eszter NémethBéla GyurcsikTamás Körtvélyesi2014-11-10 14:00:00Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme2014-12-11
Eszter Pongráczné FaragóBéla Viskolcz2015-12-10 11:00:00Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.2016-04-07
Éva Gabriella BajnócziPál Sipos2015-05-13 13:00:00Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions2015-05-28
Éva Ilona SijaTamás KissÉva Anna Enyedy2014-01-28 14:00:00Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája2014-06-05
Éva JakabDezső HorváthÁgota Tóth2004-01-01 10:00:00Autokatalizátor elvonásának hatása frontreakciókra2004-12-02
Éva Pópity-TóthÁgota Tóth2012-12-14 11:00:00Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus reakciófrontokban2013-06-13
Gábor BencsikCsaba Visy2012-05-08 13:00:00Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai”2012-06-07
Gábor FodorAntal PéterIstván Ilisz2013-06-18 11:00:00Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal2013-12-12
Gábor PótáriAndrás Erdőhelyi2014-12-11 11:00:00Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával2015-04-02
Gábor SchuszterÁgota TóthDezső Horváth2014-04-15 11:00:00A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben2014-06-05
Gergely Ferenc SamuCsaba VisyCsaba Janáky2018-04-16 14:00:00Characterization of optically active perovskite electrodes2018-06-07
Gergő MótyánÉva Frank2017-11-21 10:00:00Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise2017-12-07
Gyula HalasiFrigyes Solymosi2014-04-24 11:00:00Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon2014-06-05
Henrik HaspelÁkos Kukovecz2014-05-21 10:00:00Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira2014-06-05
Ida Noémi SimonTamás Gajda2008-11-21 12:30:00Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidk fémkomplexeivel2008-12-11
Ildikó BacsaErzsébet Mernyák2018-05-16 09:00:00Ösztrán vázas vegyületek A- és D-gyűrűben történő módosítása2018-06-07
Ildikó TóthEtelka Csákiné Tombácz2013-11-27 11:00:00Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel2013-12-12
István SzilágyiImre LabádiTamás Kiss2006-01-01 00:00:00Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése2006-06-08
János SzolomájerLajos Kovács2011-04-20 13:00:00Magasabbrendű szerkezeteket alkotó purinszármazékok előállítása és vizsgálata2011-06-09
Johanna ZókaJános WölflingErzsébet Mernyák2017-05-10 11:00:00Biológiailag aktív konjugátumok szintézise módosított ösztrán vázon2017-06-08
József NémethImre Dékány2004-01-01 00:00:00Rétegszilikátokkal stabilizált ZnO és SnO2 nanorészecskék szerkezeti és fotooxidációs tulajdonságai2004-06-08
Judit HuberJános WölflingErzsébet Mernyák2016-01-13 11:00:00Nitrogéntartalmú ösztron származékok előállítása és tumorellenes hatásának in vitro vizsgálata2016-04-07
Kinga RákosiGábor Tóth2011-06-29 11:00:00Biológiailag aktív peptidek módosított származékainak előállítása és vizsgálata2011-12-15
Kornél SzőriMihály Bartók2011-09-13 11:00:00Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében2011-12-15
Krisztián József CsankóIstván PálinkóPál Sipos2015-05-14 14:00:00Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids2015-05-28
Krisztián NieszZoltán KónyaImre Kiricsi2003-01-01 11:00:00Kémia a szén nanocsövekkel2003-12-04
László JanovákImre Dékány2009-06-23 11:00:00Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai2009-12-17
Mária BenkőZoltán Király2013-05-10 11:00:00Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen2013-06-13
Mária DarányiÁkos Kukovecz2011-11-25 10:00:00Nanostrukturált vékonyrétegek előállítása és vizsgálata2011-12-15
Mária HodosZoltán KónyaÁkos Kukovecz2007-11-29 12:00:00Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje2007-12-13
Mária SutyinszkiMihály Bartók2004-01-01 10:00:00Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben2004-12-02
Mariann TóthAndrás Erdőhelyi2017-05-16 11:30:00Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon2017-06-08
Marika CsiszárÁrpád Szűcs2004-01-01 10:00:00Szilárd fázisú fullerének elektrokémiája és bioelektrokémiai alkalmazása2004-12-02
Mário GyurisGábor TóthLászló Puskás2014-04-24 11:00:00Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával2014-06-05
Márta DömökAndrás Erdőhelyi2008-10-07 10:30:00Az etanol gözreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon2008-11-13
Márton SzabadosIstván PálinkóPál Sipos2017-02-27 11:00:00Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel2017-04-06
Melinda KilyénTamás KissImre Labádi2005-01-01 00:00:00Az alumínium(III)ion kölcsönhatása peptidekkel, aminosav- és peptidszármazékokkal2005-07-01
Michael Christopher OwenBéla Viskolcz2012-06-29 11:00:00Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements2012-12-13
milán SzőriBéla Viskolcz2008-11-20 11:00:00Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata2008-12-11
Mónika Bereczkné UrbánZoltán KónyaImre Kiricsi2005-01-01 10:00:00Szén nanocsövek szintézise mezoporózusos szilikátokban2005-12-06
Mónika SipiczkiPál SiposIstván Pálinkó2013-06-13 10:00:00Funkcionalizált Anyagok - Szintézis, Jellemzés és Katalitikus Alkalmazási Lehetőségek2013-12-12
Nikoletta JedlinszkiGábor Galbács2011-10-24 11:00:00Többimpulzus lézer indukált plazmák jellemzése és atomspektroszkópiai alkalmazása2011-12-15
Noémi VargaImre Dékány2015-12-17 11:00:00Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája2016-04-07
Nóra ÁbrahámImre Dékány2013-11-12 11:00:00Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai2013-12-12
Orsolya DömötörÉva Anna Enyedy2015-04-01 13:30:00Rákellenes gallium és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel2015-06-07
Orsolya Hakkel2010-10-22 10:30:00ÖSSZEGFREKVENCIA-KELTÉSI SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA2010-12-16
Orsolya Szolomájer-CsikósGábor Tóth2013-01-31 11:00:00Mődosított peptidek szintézise2013-06-13
Péter BataÁgnes Zsigmond2015-04-16 11:00:00Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai2015-05-28
Péter BerkiKlára Hernádi2017-11-14 11:00:00Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata2017-12-17
Péter PusztaiZoltán Kónya2016-05-03 10:30:00Cérium-foszfát nanorészecskék előállítása és szerkezetfüggő tulajdonságainak vizsgálata2016-06-02
Péter Sándor TóthCsaba Visy2012-05-10 14:30:00Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára2012-06-07
Péter TolmacsovFrigyes Solymosi2008-05-16 11:00:00Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és rénium katalizátorokon2008-06-12
Róbert BerkeczAntal PéterIstván Ilisz2011-04-18 11:00:00Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése2011-06-09
Róbert KunImre Dékány2006-01-01 10:00:00Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai2006-06-08
Róbert NémethFrigyes Solymosi2008-05-08 11:00:00Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon2008-06-12
Róbert PuskásZoltán Kónya2016-02-26 10:00:00Carbon nanostructures with different dimensionality – From synthesis to applications2016-04-07
Róbert RémiásZoltán KónyaÁkos Kukovecz2009-11-09 10:00:00ÚJ HORDOZÓKRA ALAPULÓ HIDROGÉNEZŐ MODELLKATALIZÁTOROK VIZSGÁLATA2009-12-09
Roland József TóbiásGyula Tasi2018-03-23 11:00:00Konformációváltozások kinetikájának modellezése elsőrendű reakcióhálózatokkal2018-04-05
Szabolcs CserényiMihály BartókGyörgy Szőllősi2011-11-23 10:30:00Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése, folyamatos áramú rendszerben2011-12-15


2018. IX. 18.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2018. október 5-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )