Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Geosciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BedePál Sümegi2015-11-11 13:00:00A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei2015-12-02
Ági PapJózsef BecseiLajos Boros2014-10-30 10:00:00Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken2014-12-03
Ágnes Fiser-NagyTivadar M. Tóth2013-11-29 11:00:00Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir2013-12-04
Ágnes GulyásJános Unger2009-11-26 10:00:00Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben2009-12-17
Ágnes KunKároly Barta2018-05-09 10:00:00Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben2018-06-07
Ágnes SkultétiTivadar M. Tóth2017-06-21 13:00:00Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well2017-07-12
Ahmed Korany Abdelraof AbdelaalPéter SzilassiGyőző Jordán2014-05-09 11:00:00ENVIRONMENTAL MODELLING AND SPATIAL LANDSCAPE ANALYSIS FOR THE CONTAMINATION RISK ASSESSMENT OF SENSITIVE AREAS2014-05-28
Andrea Illésné SánorTímea Kiss2012-01-26 11:00:00A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán2012-06-07
Andrea Mária KőrösiPál Sümegi2014-11-07 11:00:00A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján2014-12-03
Andrea SamuFerencné Kevei2012-01-10 13:00:00A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre2012-06-07
Anikó BatkiElemér Pál Molnár2009-11-30 10:00:00A Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenezise2009-12-17
Annamária KoromBálint Csatári2015-01-22 10:00:00A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében2015-05-20
Attila BánViktor Pál2017-11-08 13:00:00A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján2017-12-06
Attila KovácsJános UngerNoémi Kántor2017-05-22 11:30:00A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel2017-07-12
Attila MolnárGábor Mezősi2007-11-28 10:30:00Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése2008-01-10
Balázs BenyheTímea Kiss2013-05-07 14:00:00AGROGÉN HATÁSRA KIALAKULÓ FELSZÍNFORMÁK ÉS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA ELTÉRŐ GEOMORFOLÓGIAI ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN2013-06-05
Balázs DurayFerencné Kevei2009-06-24 09:30:00Tájdinamikai vizsgálatok - a tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése2009-12-17
Bálint CsendesLászló Mucsi2017-03-17 13:00:00Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban2017-07-12
Beáta Csépe-MuladiLászló Mucsi2016-10-21 12:00:00A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken2016-12-08
Bernadett BalázsJános Unger2008-06-26 11:00:00Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése2008-12-16
Borbála SümeghyTímea Kiss2014-05-22 11:30:00A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója2014-05-28
Csaba SzalontaiPál Sümegi2014-11-24 13:00:00A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében2014-12-03
Csilla TariJános SzanyiBalázs Kovács2015-05-07 13:00:00Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel2015-05-20
Dániel BalizsPéter Bajmócy2016-03-10 13:00:00Etnikai térstruktúra, asszimiláció és identitás a történelmi Vas megyében2016-06-02
Dávid Gergely PállPál Sümegi2012-11-23 10:30:00Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében2012-12-13
Dávid MisiKatalin Náfrádi2017-06-30 13:00:00Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében2017-10-12
Dávid MolnárPál Sümegi2015-11-27 13:00:00Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével2015-12-02
Enikő Eszter AlmásiElemér Pál Molnár2015-11-25 11:00:00A DITRÓI ALKÁLI MASSZÍVUM ULTRAMAFIKUS KUMULÁTUM KŐZETEINEK PETROGENETIKÁJA2015-12-02
Eszter TanácsFerencné Kevei2011-10-14 13:00:00Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén2011-12-15
Gábor AndrásiTímea Kiss2016-04-28 11:30:00A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata2016-06-02
Gábor BácsmegiPál Sümegi2015-09-30 10:00:00Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-alsó-rétek lelőhelyén2015-12-02
Gábor DudásLajos Boros2013-04-29 11:00:00A VILÁGVÁROSOK TÉRKAPCSOLATAINAK VIZSGÁLATA LÉGI KÖZLEKEDÉSI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL2013-06-05
Gábor HegedűsBálint Csatári2011-05-24 14:00:00A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon2011-06-09
Gábor LadosZoltán Kovács2018-10-25 13:00:00A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata
Gábor SántaPál Sümegi2012-06-28 12:30:00Domaszék-Börcsök tanya (halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaoeometriai elemzése2012-12-13
Gábor SerlegiPál Sümegi2014-12-12 11:00:00A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban2015-05-20
Gergely DabiTivadar M. TóthFélix Schubert2013-05-27 11:00:00A MECSEKALJA ZÓNA KRISTÁLYOS KOMPLEXUM POSZTMETAMORF PALEOFLUIDUM EVOLÚCIÓJA2013-06-05
Gergely KitkaAndrea Farsang2010-01-15 11:30:00Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében2010-06-03
Gergő PersaitsPál Sümegi2010-09-17 13:00:00A fitolitok szerepe a geoarcheológiai minták értékelésében2010-12-16
Gizella Renáta VajdaRezső Mészáros2010-04-26 11:00:00A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Úniós csatlakozást követően Csongrád megyében2010-06-03
Ildikó FejesAndrea Farsang2015-03-16 11:30:00A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján2015-05-20
Imre KeserűJudit Timár2013-05-16 11:00:00POST-SUBURBAN TRANSFORMATION IN THE FUNCTIONAL URBAN REGION2013-06-05
István CziczerPál Sümegi2015-03-24 11:00:00Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés2015-05-20
István KniplPál Sümegi2014-05-06 11:00:00Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése2014-05-28
István VassTivadar M. TóthJános Szanyi2014-06-10 11:00:00Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése2014-12-03
Janina HorváthJános Geiger2015-03-05 11:00:00DEPOSITIONAL FACIES ANALYSIS IN CLASTIC SEDIMENTARY ENVIRONMENTS BASED ON NEURAL NETWORK CLUSTERING AND PROBABILISTIC EXTENSION2015-05-20
János Péter KissJózsef Nemes-Nagy2008-02-26 11:00:00A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon2008-06-12
Jenő Zsolt FarkasBálint Csatári2010-10-20 14:00:00Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal2010-12-16
József Áron DeákFerencné Kevei2010-05-07 11:00:00Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése2010-06-03
József LennertBálint Csatári2017-10-06 13:00:00A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa2017-12-06
Judit ZacharTivadar M. Tóth2008-05-22 11:00:00A Jánoshalma Ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei2008-06-12
Júlia HupucziPál Sümegi2012-11-28 13:00:00Egy egyedülálló dél-alföldi-löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület Felső-Würm paleoklimatológiai rekonstrukciója2012-12-13
Katalin BódisGábor Mezősi2009-11-27 10:00:00Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben2009-12-17
Katalin NáfrádiPál Sümegi2012-01-04 11:00:00Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban2012-06-07
Khomine AllowJános SzanyiBalázs Kovács2012-12-01 11:00:00Tengervíz partmenti vízadóba történő behatolásásnak csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével2012-12-13
Kitti BalogAndrea Farsang2011-05-17 14:30:00A használt héviz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira2011-06-09
Klára JózsaPéter Bajmócy2014-04-17 10:30:00A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata2014-05-28
Lajos BorosJózsef Becsei2008-06-17 14:00:00A városi depriváció térbelisége - konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal2008-12-16
László HenitsLászló Mucsi2013-05-21 11:00:00SZUBPIXEL-ALAPÚ OSZTÁLYOZÁS ALKALMAZÁSA A VÁROSI FELSZÍNBORÍTÁS ÉS TERÜLETHASZNÁLAT ELEMZÉSÉBEN2013-06-05
László MolnárTivadar M. TóthFélix Schubert2015-05-20 13:00:00Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin2015-12-02
Lilla Andrea Mucsiné ÉgerháziJános UngerNoémi Kántor2014-10-10 14:00:00Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján2014-12-03
Lóránt BíróTivadar M. TóthMárta Polgári2013-09-30 12:00:00A BAKONYI MANGÁNÉRC-BÁNYÁSZAT FÚRÁSAINAK KOMPLEX ÚJRAÉRTÉKELÉSE2013-12-04
Margit TamásAndrea Farsang2018-05-17 12:00:00Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Köros menti holtágak környezet állapotvizsgálatán keresztül2018-06-07
Mária BezdánJános Rakonczai2011-11-22 14:00:00A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon2011-12-15
Márton BauerTivadar M. TóthBéla Raucsik2017-02-15 13:00:00Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs2017-07-12
Minucsér MészárosLászló Mucsi2013-10-17 11:30:00Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain (A geohazard térinformatikai elemzése a Fruška Gora hegységen)2013-12-04
Nóra SkarbitJános Unger2018-11-06 11:00:00Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klímamodell alapján
Omar SlimanJános Geiger2013-05-06 11:00:00INTEGRATED CHARACTERIZATION OF A LOWER-NUBIAN HYDROCARBON RESERVOIRS, WITH SPECIAL EMPHASIZE ON GEOSTATISTICAL UNCERTENTIES2013-06-05
Orsolya KatonaGyörgy Sipos2014-11-25 11:00:00Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén2014-12-03
Péter GulyásBálint Csatári2016-12-07 12:00:00Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői2016-12-08
Péter HerneszTímea Kiss2015-11-09 13:00:00Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén2015-12-02
Plesztovits Anna MárkovityRezső Mészáros2010-12-01 12:00:00A filozófiai és a geotudományi térszemlélet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján2010-12-16
Róbert SinkaBálint Csatári2012-02-06 11:00:00Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra2012-06-07
Sándor GulyásPál Sümegi2011-05-24 12:00:00Az édesvízi kagylók szerepe a Kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásában és az ártéri, folyóvizi környezet lokális és regionális adottságainak rekonstrukciójában2011-06-09
Sándor MolnárPál Sümegi2011-11-22 10:00:00Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi2011-12-15
Szabolcs FabulaJudit Timár2015-03-26 14:00:00A fogyatékosság, mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata2015-05-20
Szilvia HorváthLászló Makra2003-06-24 11:00:00A talaj nedvességkészletének alakulása Kelet-Magyarországon a XX. században2004-01-11
Szilvia Szilágyiné SebőkJános Geiger2012-05-11 11:00:00A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének több léptékű szedimentológiai modellezése2012-06-07
Tamás GálJános Unger2010-03-03 14:00:00Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása2010-06-03
Tamás PrávetzGyörgy Sipos2018-05-18 10:00:00A morfológia és a mederanyag-egyenleg térbeli és időbeli változása a Maros síksági szakaszán2018-06-07
Teodóra BataGábor Mezősi2013-05-16 11:30:00A KÖZEPES MÉRETARÁNYÚ TÁJÖKOLÓGIAI EGYSÉGEK HATÁRAINAK MATEMATIKAI-STATISZTIKAI ALAPÚ VIZSGÁLATA2013-06-05
Tünde JurayRezső Mészáros2008-06-23 14:00:00A város mint turisztikai tér, Szeged példáján2008-12-16
Tünde SzabóZoltán Kovács2016-05-17 11:00:00A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai2016-06-02
van Leeuwen BoudewijnJózsef SzatmáriGábor Mezősi2012-09-12 11:00:00Artifical neural networks and geographic information systems for inland excess water classification2012-12-13
Viktor OrosziTímea Kiss2009-09-21 11:00:00Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán2009-12-17
Viktória BlankaTímea Kiss2010-12-06 11:00:00Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében2010-12-16
Zahra PoyanmehrJános Szanyi2016-06-22 11:00:00Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vízgeokémiai adatok figyelembevételével2016-12-08
Zalán TobakLászló Mucsi2013-11-19 11:00:00A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával2013-12-04
Zoltán CsépeLászló Makra2018-10-12 11:00:00Weather related ragweed pollen levels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary
Zsolt BottyánJános Unger2008-04-17 12:00:00Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben2008-06-12
Zsuzsanna PósfaiErika NagyZoltán Kovács2018-05-16 13:00:00Reproducing uneven development on the Hungarian housing market2018-06-07

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )