Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Graduate School of Law and State Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám AuerTekla Papp2013-11-08 11:00:00A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)2013-12-12
Adél KöblösImre Szabó2008-06-11 11:00:00A joghatósági megállapodás2008-06-12
Al Rawa Shdeh WaddahPéter Mezei2017-11-03 11:00:00Dispute Resolution Mechanisms and Trademark Cybersquatting2017-12-07
Alex Frigyes EmberJózsef Hajdú2010-11-29 11:30:00Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége2010-12-16
Andor GálZsolt Szomora2016-11-18 11:00:00A jogos védelem teleologikus megközelítésben2016-12-08
András CsúriFerenc Nagy2008-05-28 16:00:00A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz2008-06-12
András MolnárBéla Pokol2017-04-25 13:00:00Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937)2017-06-08
András SzalaiLászló Trócsányi2014-03-31 10:30:00A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai2014-06-05
András TéglásiKároly Tóth2011-05-31 16:00:00A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme2011-06-09
Andrea Erika JuhászZsuzsanna Juhász2016-11-08 11:00:00A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben2016-12-08
Andrea FejősKlára Gellén2014-01-16 15:00:00European, Hungarian and Serbian Models of Fairness in Consumer Contracts and Their Application to Consumer Credit2014-04-10
Andrea HegedűsLajos Besenyei2008-05-22 13:00:00Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra2008-06-12
Andrea KirályPéter Paczolay2009-05-21 11:00:00A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a 2004-ben csatlakozott államok kontrollmodelljei2009-06-04
Andrea TörőKrisztina Karsai2014-04-29 11:00:00Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben: különös tekintettel az európai nyomozási határozatra2014-06-05
Anett Erzsébet GácsiZsanett Fantoly2015-11-20 11:00:00A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban2015-12-10
Anikó Judit BezdánJudit Tóth2013-09-06 12:00:00A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok2013-09-25
Anikó SzalaiLászló BodnárLászló Blutman2012-05-16 13:00:00A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre2012-06-07
Anna Éva TamásiElemér Balogh2017-05-10 11:00:00A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850 - 1920. A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassá2017-06-08
Annamária FürjesJózsef Hajdú2015-02-13 12:00:00Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra2015-05-28
Árpád HomicskóJózsef Hajdú2008-10-30 15:00:00A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai2008-12-18
Balázs AratóCsaba Farkas2015-05-21 13:00:00A közbeszerzés jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok2015-05-28
Balázs BodzásiMárta Görög2015-10-08 11:00:00A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira2015-12-10
Bernát TörökPéter Paczolay2018-05-10 11:00:00A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében2018-06-07
Christian LorbachBéla KamplerAndrás Osztovits2014-01-24 12:00:00Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren2014-04-10
Csaba CservákPéter Paczolay2010-05-06 10:00:00Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben)2010-06-03
Csaba FarkasImre Szabó2010-06-22 15:00:00Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban2010-10-21
Csaba MohiImre SzabóImre Vörös2010-06-18 15:00:00A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban2010-10-21
Csamangó Erika FarkasPál Bobvos2012-06-22 10:30:00A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai2012-12-13
Dénes István LegezaMária Homoki-NagyNorbert Varga2017-05-23 14:00:00„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig2017-06-08
Dóra HajdúPéter Mezei2016-06-10 10:00:00A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban2016-10-20
Dóra Lőrincsikné LajkóJózsef Hajdú2010-09-09 13:00:00Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre2010-10-21
Erzsébet CsatlósLászló BodnárLászló Blutman2011-10-24 17:00:00Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete2011-12-15
Erzsébet MolnárKrisztina Karsai2018-05-11 11:00:00A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége2018-06-07
Eszter BakosKlára Gellén2013-12-09 14:00:00A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében2013-12-12
Éva NagyÉva Jakab2014-05-27 11:30:00A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén2014-06-05
Gábor János DudásMárta GörögTünde Tátrai2018-05-23 11:00:00A közbeszerzések nyilvánossága2018-06-07
Gabriella BerkiJózsef Hajdú2015-07-14 16:30:00Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patients’ perspective2015-12-10
Gizella Zsófia KaprinayTekla Papp2017-01-09 10:30:00Az ezerarcú egyesület. Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái2017-04-06
György SchadlTekla Papp2011-09-30 11:00:00A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése2011-12-15
Henriett Éva DinókJudit Tóth2015-11-18 13:00:00A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések2015-12-10
Ildikó ÁmánTamás Antal2020-01-17 11:30:00A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből
Ildikó SarkadyKlára Gellén2017-02-22 10:30:00Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.2017-04-06
Imola SchiffnerLászló BodnárLászló Blutman2010-12-06 11:00:00A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban2010-12-16
István AmbrusFerenc Nagy2012-11-23 10:30:00A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban2012-12-13
István MolnárMária Homoki-NagyÉva Jakab2012-05-25 13:00:00Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken2012-06-07
János BókaAttila Badó2012-12-21 11:00:00Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra2013-05-09
János DúlTekla Papp2018-04-10 13:00:00A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal.2018-06-07
János MészárosPéter Paczolay2017-10-27 11:00:00Adatvédelem a XXI. században és az internet világában2017-12-07
Judit Sára SiketAlbert TakácsAndrás Patyi2017-05-05 13:30:00A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.2017-06-08
Julianna HoresnyiJózsef Hajdú2010-05-27 15:00:00Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata2010-06-03
Katalin KiszelyImre Szabó2010-06-01 15:00:00A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban2010-06-03
Katalin Simonné GombosLászló BodnárLászló Blutman2008-12-10 11:30:00Bírói jogvédelem az Európai Unióban2008-12-18
Katalin SzajbélyLászló Trócsányi2009-10-20 15:00:00A faji diszkrimináció elleni fellépés az Európai Unióban, a standardok átültetése Franciaországban, Nagy-Britanniában és Magyarországon2009-12-17
Katalin Visontai-SzabóAndrea Hegedűs2014-06-26 10:30:00A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái2014-12-11
Kitti Bakos-KovácsTekla Papp2012-11-16 11:00:00Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében2012-12-13
Krisztina JuhászPéter Paczolay2014-11-21 10:00:00Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.2014-12-11
Krisztina StrihóTekla Papp2011-10-25 14:00:00A merchandising szerződés2011-12-15
László DuxJózsef Hajdú2008-02-06 12:00:00A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei2008-06-12
László NánásiMária Homoki-NagyElemér Balogh2010-05-27 16:00:00A magyar királyi ügyészség története2010-06-03
Lilla Anna ÁrkosyÉva Jakab2019-09-23 11:30:00Az árujelzőktől a védjegyig2019-10-10
Lu DaNorbert Varga2018-11-12 14:00:00Development of Constitution between China and Visegrad States during Communist Period: A Comparative Perspective2018-12-13
Márta Gyengéné NagyImre Szabó2010-02-19 11:00:00Mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások2010-06-03
Márton SulyokLászló Trócsányi2017-05-22 14:00:00Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata2017-06-08
Máté PéterváriNorbert Varga2018-11-07 10:00:00A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján2018-12-13
Mátyás CsászárJános Martonyi2012-05-23 11:00:00Az Európai Unió intézményi jogi aktusai2012-06-07
Michael Schulte WestenbergAttila Badó2015-12-10 11:00:00Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.2016-06-02
Nikolett PallósImre Szabó2011-06-27 13:00:00A KISÉRTÉKŰ PER SZABÁLYAINAK PERRENDI KOMPATIBILITÁSA (Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel)2011-12-15
Nóra Kata LázárLászló Blutman2014-11-26 14:00:00A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban2014-12-11
Nóra KupeckiZsanett Fantoly2016-11-11 13:00:00A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben2016-12-08
Norbert MerkovityPéter Paczolay2011-05-26 10:00:00A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora2011-06-09
Norbert PozsonyiÉva Jakab2012-12-11 11:00:00Zálogjog a szerződési okiratok tükrében. (Kauteláris praxis a preklasszikus és klasszikus korszakban)2012-12-13
Orsolya FeketeJenő Kaltenbach2011-05-19 10:00:00A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein - kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire2011-06-09
Orsolya Johanna SziebigLászló Blutman2019-11-20 11:00:00A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei2019-12-12
Péter István HegyesPál Bobvos2014-04-24 11:00:00A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre2014-06-05
Péter KruzsliczLászló Trócsányi2019-06-21 11:00:00A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai: a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság, különös tekintettel a francia jogelméletre és a magyar joggyakorlatra2019-10-10
Péter MezeiImre Szabó2009-09-24 11:00:00A digitális technológia kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására2009-12-17
Petra Eszter DeliKrisztina Rúzs Molnár2013-12-04 11:00:00A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében2013-12-12
Richárd GyémántTamás Katona2008-05-20 11:00:00A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sjátosságai2008-06-12
Samantha Joy CheesmanAttila Badó2015-01-14 11:00:00A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence2015-05-28
Szabolcs SárközyTekla Papp2014-11-13 11:00:00A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra2014-12-11
Szilvia HorváthPál Bobvos2007-11-12 11:00:00A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának alakulása2007-12-13
Szilvia VáradiLászló BlutmanLászló Bodnár2013-03-22 12:00:00Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai2013-05-09
Tamás MéhesCsaba Farkas2013-12-06 12:00:00Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk.-ban2013-12-12
Tamás NagyBéla Pokol2007-04-20 11:00:00Jog és irodalom2007-06-14
Tamás Pál TörökZoltán Józsa2014-05-22 11:00:00A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése2014-06-05
Tamás PongóJudit Tóth2017-10-25 13:00:00A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére2017-12-07
Tamás SulyokLászló Trócsányi2013-03-27 13:00:00Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete2013-05-09
Tamás UjlakiImre Szabó2008-05-27 14:00:00A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból2008-06-12
Tibor LöfflerPéter Paczolay2009-05-06 14:00:00Hatalom - autoritás - legitimáció2009-06-04
Yvette RuzsicskaJános Herczeg2014-03-31 13:00:00Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira2014-06-05
Zebari Dildar Frzenda-ZuberKrisztina Rúzs MolnárZoltán Víg2019-03-29 13:00:00Investment Protection under the Energy Charter Treaty2019-06-06
Zita PákozdiImre Szabó2015-12-10 14:00:00A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben2016-06-02
Zoltán DeákZsolt Szomora2017-11-23 14:00:00Az erőszak és a fenyegetés mint a büntetőjog alapvető dogmatikai kategóriái2017-12-07
Zoltán RónayJózsef Hajdú2017-04-28 13:00:00Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében2017-06-08
Zsolt MarencsákJózsef HajdúAttila Kun2018-06-27 11:30:00A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel a differenciált szabályozásra2019-04-04
Zsolt NagyBéla Pokol2006-04-06 11:00:00A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései2006-06-08
Zsolt SzabóLászló Trócsányi2010-09-29 15:00:00A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön2010-10-21
Zsolt SzomoraFerenc Nagy2008-05-23 11:00:00A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről2008-06-12
Zsuzsanna FarkasJózsef Hajdú2017-04-13 12:00:00Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében2017-06-08
Zsuzsanna FejesPéter Paczolay2010-06-01 16:00:00A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei; Különös tekintettel a magyar határrégiókra2010-06-03

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )