Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Law

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám MészárosGéza Finszter2008-03-31 15:00:00A tettesség-részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései2008-06-12
Ákos CsernyJános Sári2010-05-04 15:00:00MINISZTERI FELELŐSSÉG – KÖZHATALMI FELELŐSSÉG2010-06-08
Alexa BejcziGéza Finszter2012-02-15 14:00:00TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS VS. JOGÁLLAM2012-05-03
András György KovácsSándor Berényi2009-02-26 13:00:00A szabályozó hatóságok eljárásjogának modellje a határozatok jogereje és végrehajthatósága tükrében2009-06-11
András HorváthLénárd Darázs2016-04-07 10:00:00Versenyjogi kártérítési igények egyes kérdéseiről, kitekintéssel az iratokhoz való hozzáférésre2016-05-19
András SzegediBarnabás Lenkovics2007-06-04 11:00:00Kartelltilalom az Európai Közösség jogában2007-07-12
András VaskutiBéla Busch2016-06-23 15:00:00A nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott ajánlások érvényesülése a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában2016-07-14
András VíghGéza Finszter2008-02-04 14:30:00Az igazságügyi kézírásvizsgálatok aktuális kérdései2008-04-03
Andrea BorbíróKatalin Gönczöl2011-08-31 10:30:00Kriminálpolitika és bűnmegelőzés a késő-modernitásban2011-09-15
Anikó GyengeGábor Faludi2010-03-12 16:00:00Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere2010-06-08
Anna Eszter LaskaiZoltán Fleck2018-03-13 14:00:00Dr Jekyll and Mr Hyde? Undue Pharmaceutical Industry Influence and the Institutional Corruption of the Medical Profession – A Qualitative Analysis of Industry-Medicine Relationships in Hungary and the2018-09-27
Antal BerkesGábor Kardos2015-11-26 09:30:00"Grey Zones": The protection of Human Rights in Areas out of the Effective Control of the State2016-03-03
Antal SzerleticsPéter Takács2010-06-25 14:00:00The Moral Foundations of Legal Paternalism2011-03-17
Attila BarnaBarna Mezey2010-11-16 17:30:00AZ ÁLLAM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK SZABÁLYOZÁSA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BŰNTETTEKRŐL ÉS VÉTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 1878. ÉVI 5. TÖRVÉNYCIKK ELŐZMÉNYEIRE ÉS MEGALKOTÁSÁRA2010-12-09
Attila KormányZoltán Fleck2015-03-31 16:00:00A kínai jogi kultúra vázlata2015-05-14
Attila SiposGábor Kardos2018-09-21 11:00:00Az uni- és multilaterális szabályozói szerep a légi közlekedésben. Az egység megteremtése és illúziója2018-09-27
Balázs HorváthyLászló Burián2009-04-10 11:00:00Külkereskedelmi védelmi intézkedések a közöségi jogban2009-06-11
Balázs PálvölgyiBarna Mezey2007-07-03 11:00:00A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere2007-11-15
Balázs TőkeyLajos Vékás2014-06-30 15:00:00Az egészségbiztosítási szerződés2014-09-18
Balázs Zoltán LandiAttila Harmathy2014-06-25 15:00:00Felelősségben gondolkodva. A jogellenesség, mint magatartás-mérték eszemetörténeti áttekintése2014-09-18
Bálint BassolaMiklós Király2018-06-28 16:00:00A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek relevanciája a fogyasztóvédelmi magánjogban és a versenyjogban–kapcsolódások és elhatárolások az európai uniós és a magyar jogba2018-09-27
Barbara MohácsiCsaba Kabódi2012-05-08 14:00:00A szabadságelvonás határai. Helyettesítő intézmények és alternatív szankciók a magyar és a német jog összehasonlításának tükrében2012-07-17
Beáta NacsaCsilla Kollonay2009-06-09 14:00:00A munkaügyi viták rendezését támogató munkajogi szabályozás2009-08-27
Bernadett KissBarna Mezey2012-07-04 16:00:00Közterületi közrendsértő magatartások a XIX-XX. század fordulóján2012-07-17
Bernedette SomodyMárta Dezső2009-11-12 14:00:00Az Ombudsman-tipusú jogvédelem2009-12-17
Boldizsár Artúr Szentgáli-TóthMárta DezsőIstván Kukorelli2018-11-21 14:00:00Hogyan tovább kétharmad?A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon
Boldizsár NagyGábor Kardos2012-02-03 13:00:00A MAGYAR MENEKÜLTJOG ÉS MENEKÜLTÜGY A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL AZ EURÓPAI UNIÓBA LÉPÉSIG2012-02-16
Camille StengelMiklós Lévay2016-02-29 10:00:00’Chiks on the Corner’ in Budapest. Visualising Harm and Harm Reduction at a Women-Only Syringe Exchange Programme2016-12-15
Chuan-Fen ChangPéter Hack2017-01-05 10:00:00Justice Inc.: The “how” and “why” of the death sentences in Taiwan 2006-20152017-03-09
Csilla MizserIstván Kukorelli2010-11-30 16:00:00A REGIONALIZMUS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG ALAKULÁSA EURÓPÁBAN. MAGYARORSZÁGI KIHÍVÁSOK2010-12-09
Csongor István NagyMiklós KirályLénárd Darázs2009-01-07 14:00:00Versenyjogsértés és kártérítés: a magánjogi jogérvényesítés meghonosításának lehetőségei a magyar jogban2009-01-29
Dávid VigKlára Kerezsi2014-10-13 16:00:00Korlátlan fájdalom? A bebörtönzés kirekesztő hatásai a semlegesítésben és azon túl2014-12-18
Dóra Virág DudásZoltán Fleck2014-07-01 16:15:00A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalataira2014-09-18
Eszter BodnárMárta Dezső2013-11-04 16:00:00A választójog alapjogi tartalma és korlátai2013-12-11
Eszter PárkányiMiklós Lévay2017-06-27 15:00:00Institutional control of youth criminality in European comparative perspective2017-10-12
Eszter PolgáriGábor Kardos2012-02-20 11:00:00AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ JOG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK GYAKORLATÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI KONSZENZUS VIZSGÁLATÁRA2012-05-03
Etelka Maiyalehné GregóczkiÁrpád Nagy2007-05-17 11:00:00Közbeszerzések tervezése az önkormányzatok gyakorlatában2007-07-12
Éva Gellérné LukácsMiklós Király2009-06-03 16:30:00Személyek szabad mozgása az Európai Unióban2009-08-27
Éva NagyAttila Harmathy2007-03-14 11:00:00Kölcsönből fogyasztói hitel2007-07-12
Éva Veronika InzeltMiklós Lévay2015-05-27 16:00:00Korrupció: fehérgallérral vagy anélkül. A fehérgalléros bűnözés változó tartalma és formái2015-06-18
Gábor KajtárLászló Valki2014-05-05 17:00:00A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban2014-06-12
Gábor KártyásTamás Gyulavári2012-05-04 15:00:00MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN2012-07-17
Gábor KecsőIstván Simon2015-06-22 14:00:00A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország2015-10-01
Gábor SchweitzerBarna Mezey2008-02-04 11:00:00Autonómia - korrektívumokkal. A Fővárosi Törvényhatósági Bizottság törvényi szabályozása 1920-1930 között2008-04-03
Gabriella KármánGéza Finszter2018-01-26 14:00:00A kriminalisztikai szakértői bizonyítás2018-03-08
Gabriella MohaiPéter Hack2018-02-12 10:00:00A közérdekű munka büntetés büntetőeljárási nézőpontból2018-03-08
Gergely GosztonyiMihály Révész T.2013-04-04 16:00:00Alternatív (?) Média – A közösségi média jogi szabályozásának vetületei –2013-05-15
Gergely HorváthMihály Kurucz2011-04-28 13:00:00AZ AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELMI JOG ELMÉLETI ALAPVETÉSE ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK RENDSZEREZÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AGRÁR-TERMÉSZETVÉDELMI RÉSZTERÜLETÉRE2011-06-15
György CzirfuszAndrás Kisfaludi2018-01-29 14:00:00Az adásvételi szerződés és a hibás teljesítés a magyar és a szlovák jogban2018-03-08
Györgyi NyikosMarianna Fazekas2009-06-23 14:00:00A PPP finanszírozási technika és az EU fejlesztési támogatásai a közcélú beruházások megvalósításában2009-08-27
Hella Katalin MolnárAttila Harmathy2013-12-04 16:00:00A közvetlen és a közvetett képviselet – az ügyleti képviselet és a bizomány egyes kérdései −2013-12-11
Imre JuhászJános Németh2011-05-17 14:00:00A JOGALKALMAZÁSI JOGHATÓSÁG EURÓPAI ÉS MAGYAR ÖSSZEFÜGGÉSEI,2011-06-15
Imre PappIstván Kukorelli2012-07-02 17:30:00Az időbeli hatály ikergyermekei: a kellő felkészülési idő és a visszamenőleges jogalkotás tilalma2012-07-17
Imre SzabóBalázs Gellér2013-06-18 17:15:00Az internet közvetítő szolgáltatóinak büntetőjogi felelősségéről2013-09-12
István ErdősMiklós Király2015-02-05 16:00:00Kihívások és válaszok az Európai Unió elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályozási keretei köréből2015-03-19
István HoffmanMarianna Fazekas2008-06-03 15:00:00Közszolgáltatások szervezése a kistérségekben2008-06-12
Iván SiklósiAndrás Földi2013-12-03 16:30:00A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban2013-12-11
János FazekasMarianna Nagy2012-06-21 15:00:00A Kormány szervezetalakítási szabadsága. Keretek és korlátok2012-07-17
János JanyZoltán Fleck2008-03-20 15:00:00Mítosz és Valóság:az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jog igazságszolgáltatásának történeti és szociológiai vizsgálata2008-06-12
Judit Beke-MartosBarna Mezey2011-05-12 14:00:00ÁLLAMI LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS ÁLLAMFŐI JOGKÖR 1867-1918 KÖZÖTT2011-09-15
Judit Czuglerné IványCsilla Kollonay2011-11-07 14:00:00KOLLEKTÍV ALKU ÉS KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI MUNKAJOGBAN2011-12-08
Judit PumpGyula Bándi2012-09-13 14:00:00A jog hatása a fenntartható közszolgáltatásra a hulladékgazdálkodás és a vízgazdálkodás területén2012-12-13
Judit SzabóMiklós Lévay2015-12-18 11:15:00Speciális prevenció és dezisztencia2016-03-03
Júlia MinkGábor Kardos2011-09-07 14:00:00HUMAN RIGHTS PROTECTION AND EU ASYLUM LEGISLATION – REVISITING THE PROHIBITION OF TORTURE OR OTHER FORMS OF ILL-TREATMENT2011-09-15
Károly KistelekiKlára Fűrész2010-04-28 14:00:00AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG FOGALMÁNAK ÉS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE –2010-06-08
Károly László SimonKatalin Gombos2017-06-15 14:00:00Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül2017-10-12
Katalin HoléÁrpád Erdei2008-02-14 15:00:00Biztonságunk ára. Az Europol vizsgálata a jogállam szemszögéből2008-04-03
Katalin RaffaiLászló Burián2008-12-17 17:00:00A nemzetközi magánjogi közrend rétegei - különös tekintettel a közösségi és a magyar jogra -2009-01-29
Katalin SulyokGábor KardosPál Sonnevend2018-10-29 11:00:00Scientific engagement of international courts and tribunals in environmental disputes
Kinga Bódiné BeliznaiBarna Mezey2011-11-21 17:00:00Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben2011-12-08
Kriszta KovácsIstván Kukorelli2011-02-18 14:00:00AZ EGYENLŐSÉG FELÉ (A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS A TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK)2011-03-17
Krisztina RozsnyaiMarianna Nagy2008-10-13 16:15:00A közigazgatás feletti bírói ellenőrzés fejlesztésének lehetséges irányai. A közigazgatási bíráskodás terjedelmét meghatározó főbb tényezőkről2008-11-06
László SzegediKrisztina Rozsnyai2016-06-27 15:00:00Egyéni és kollektív uniós jogvédelem a közigazgatási perben. A szubjektív jogsérelemhez kötött közigazgatási bírói jogvédelem uniós átalakulása2016-07-14
László SzékelyAttila Menyhárd2009-12-17 14:00:00A SZEMÉLYISÉGI JOGOK HAZAI ELMÉLETE. A FORRÁSVIDÉK2010-02-18
Lénárd DarázsAndrás Kisfaludi2006-11-07 16:00:00Vertikális kartellek2006-11-28
Levente VölgyesiBarna Mezey2008-10-15 14:00:00Városi alkotmányosság az újkori Magyarországon2008-11-06
Máté Dániel SzabóJános SáriLászló Majtényi2011-06-02 16:00:00Az információs hatalom alkotmányos korlátai2011-06-15
Mihály FilóA. Imre Wiener2008-05-30 15:00:00Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban2008-06-12
Mónika CsöndesLajos Vékás2015-05-14 14:00:00Előrelátható károk? Az előreláthatósági korlát hatása a szerződésszegési kártérítési jogunkra2015-06-18
Mónika PappMiklós Király2007-09-14 11:00:00A gazdasági szabadságok és a versenyjog közötti egyes összefüggések az Európai Bíróság esetjogában2007-11-15
Nilay KavurPéter Hack2016-08-01 10:00:00Revisiting Remand Imprisonment within Biopolitics: A Study on Turkey’s Juvenile Justice System through Legislative, Judiciary and Executive Powers2017-03-09
Orsolya SzeibertAttila Harmathy2009-06-04 15:00:00A házasságon kívüli partnerkapcsolatok kérdései, különös tekintettel az élettrásak vagyoni viszonyaira2009-08-27
Péter BónisAttila Harmathy2009-12-18 13:00:00A NYUGAT-EURÓPAI KÓDEXEK HATÁSA A MAGYAR POLGÁRI JOGI KODIKÁCIÓRA2010-02-18
Péter GárdosAttila Menyhárd2008-10-29 16:00:00Az engedményezés2008-11-06
Péter HackÁrpád Erdei2007-11-29 15:00:00A büntető igazságszolgáltatás szervezete, függetlenség, számonkérhetőség és a büntetőeljárás rendje2008-02-07
Péter KántásMarianna Nagy2008-04-10 14:00:00A közrend elleni jogsértések természetéről2008-06-12
Péter LukácsiAttila Harmathy2017-11-28 10:00:00Védjegy-verseny-közkincs: a térbeli megjelölések védjegyoltalma2018-03-08
Péter MiczánAttila Menyhárd2017-10-16 10:00:00A bizalmi vagyonkezelés – Szabályozási alapkérdések és javaslatok2017-11-23
Petra BuraiPéter Hack2016-06-28 11:00:00Facing and overcoming the limitations of anti-corruption legislation2016-07-14
Réka SomssichMiklós Király2007-11-08 16:00:00Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra2008-02-07
Richárd Szentpéteri-NagyIstván Kukorelli2017-12-12 14:00:00Államfőváltás az alkotmányos demokráciában2018-03-08
Sára HunglerCsilla Kollonay2015-02-04 16:00:00The Dual Nature of Employee Involvement. An Economic and a Human Right Issue2015-03-19
Szabolcs NagypálFerenc Bányai2011-03-04 10:00:00Párbeszédelmélet és mediáció2011-06-15
Szilvia DobrocsiÁrpád Erdei2012-03-20 16:00:00A MAGYAR BÜNTETŐELJÁRÁS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KÍSÉRLETE: A JOGI SZEMÉLYEK ELLENI ELJÁRÁS, A KÖZVETÍTÉS ÉS A TÁVOLTARTÁS2012-05-03
Szonja NavratilZoltán Fleck2012-12-06 11:00:00Egyes jogászi hivatásrendek jogszociológiai vizsgálata (1868/1869−1937)2013-03-21
Tamás HoffmannGábor Kardos2011-11-14 15:00:00THE CHALLENGE OF TRANSNATIONAL ARMED CONFLICTS2011-12-08
Tamás KendeLászló Valki2007-03-21 11:00:00Küzdelem és káosz a közszolgáltatási szektor állami támogatásával lés finanszírozásával kapcsolatban Európában2007-07-12
Tamás LattmannLászló Valki2013-02-27 16:00:00Az egyén helyzete napjaink fegyveres konfliktusaiban – különös tekintettel a fegyveres erő terrorizmussal szembeni alkalmazására2013-03-21
Tamás LukácsiPéter Takács2007-04-05 11:00:00Hermész szobra a fában - Arisztotelész és álmaink állama2007-07-12
Tamás MolnárLászló Valki2013-02-27 14:00:00A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe2013-03-21

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )