Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Linguistics

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes Tápainé BallaDonald William Peckham2012-12-06 14:00:00The role of second language English in the process of learning third language German2013-05-09
Ágoston NagyZsuzsanna GécsegTamás Váradi2013-05-15 11:00:00Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével2013-06-13
Anita SchirmEnikő Németh T.2011-05-13 14:30:00A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.2011-06-09
Attila László NemesiEnikő Németh T.2007-11-23 13:30:00Az alakzatok kérdése a pragmatikában2007-12-13
Attila NémethCsaba Földes2009-05-20 11:00:00Dialekt, Sprachmischung Und Spracheinstellungen Am Beispiel Deutscher Dialekte In Ungarn2009-06-04
Balázs SinkovicsTamás Forgács2011-06-20 13:00:00Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás2011-12-15
Béla KempfAndrás Róna-Tas2009-11-24 11:00:00Verb formation in the Secret History of the Mongols2009-12-17
Bernadett BíróMarianne Bakró-Nagy2014-11-24 11:00:00Cselekvéses szerkezetek a manysiban2014-12-11
Bernadett SzőkeHuba Bartos2015-11-20 16:00:00Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben2015-12-10
Boglárka JanurikMagdolna Kovács2017-11-08 11:30:00Az erza-orosz kétnyelvű diskurzus: A mondaton belüli kódváltástípusok szerkezeti vizsgálata2017-12-07
Boglárka KomlósiEnikő Németh T.2015-05-14 11:00:00Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából2015-08-28
Csilla KeresztesAnna Fenyvesi2010-07-01 13:00:00Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients2010-10-21
Csilla TóthMárta Maleczki2015-04-24 11:00:00A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái2015-05-28
Dániel CziczaVilmos Ágel2011-03-23 12:00:00Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.2011-06-09
Erzsébet BaloghAnna Fenyvesi2014-09-30 11:30:00Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes2014-12-11
Eszter Ótott-KovácsÉva Kincses-NagyAndrás Róna-Tas2016-05-18 14:00:00The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh2016-06-02
Éva MitringMiklós Kontra2006-05-12 11:00:00A hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvitényezők kvantitatív vizsgálata (bV) és (vVn) változók, valamint a (-t-végű igék kijelentő módja) és a (–t végű igék felszólító/költőmódja) változó2006-06-08
Gabriella GárgyánPéter Bassola2011-05-26 12:00:00Der am-Progressiv im heutigen Deutsch2011-06-09
Galina AntoskivGábor Balázs L.2014-11-12 12:00:00A Miljatyin-evangélium mint az orosz nyelvtörténet tanulmányozásának forrása2014-12-11
György ScheiblMárta Maleczki2005-02-03 12:00:00Zwei Senatoren bestechen drei Vestalinnen .2005-05-20
Iván HegedűsIstván Ferincz2008-05-05 13:00:00A nagyorosz szerkesztésű egyházi szláv nyelv normájának változásai a XVII. század második felében2008-06-12
János NémethPéter Bassola2008-05-27 10:30:00A soproni kancelláriai írásbeliség betűhasználata a 16.-tól a 18. századig (1510-1800)2008-12-11
Judit FerenczyMiklós Kontra2003-12-17 12:00:00Grammatical and Textual Features of Radio News (Rádiós hírek: nyelvtani és szövegszerkezeti jellemzők)2004-02-12
Judit HardiDonald William Peckham2014-06-24 13:30:00Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation2014-12-11
Karolina KalocsaiDonald William Peckham2011-05-17 10:00:00Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged2011-06-09
Katalin DoróDonald William Peckham2008-05-06 11:00:00The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary2008-06-12
Katalin GugánMárta Csepregi2013-11-21 11:00:00Aspektus és akcióminőség a hantiban2013-12-12
Katalin Nagy C.Enikő Németh T.2013-11-21 14:00:00A katalán „anar + főnévi igenév“ szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben2013-12-12
Kinga Jelencsik-MátyusAnna BabarczyAnna Fenyvesi2015-04-23 10:00:00A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban2015-05-28
Krisztina SzécsényiIstván Kenesei2010-05-03 11:00:00An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions2010-06-03
László KárolyÁrpád Berta2008-07-24 11:00:00„Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals”2008-12-11
László NagyKlára Sándor2018-08-10 12:00:00Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében2018-10-11
Lívia IvaskóEnikő Németh T.2005-11-07 14:00:00A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban2005-12-10
Magdolna OhnmachtMárta Maleczki2013-02-21 16:00:00A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény2013-05-09
Malgorzata SuszczynskaEnikő Németh T.2010-09-01 12:00:00REMEDIAL WORK IN HUNGARIAN – A CASE STUDY2010-10-21
Nagy Éva KincsesAndrás Róna-Tas2009-09-04 10:30:00A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei2009-12-17
Nikolett MusBeáta Wagner-Nagy2015-10-26 11:00:00Interrogative words and content questions in Tundra Nenets2015-12-10
Nóra IttzésIstván Kenesei2011-10-14 11:00:00A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban2011-12-15
Orsolya RauzsVilmos Ágel2016-01-28 11:00:00Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.2016-04-07
Péter KappelVilmos Ágel2017-11-16 11:30:00Integratonsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650-2000)2017-12-07
Péter NádasdiIstván Kenesei2013-10-31 12:00:00A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban2013-12-12
Rozália HumPéter Bassola2010-05-13 12:00:00A valens főnevek reciprok szerkezeteinek vizsgálata a német nyelvben2010-06-03
Szabolcs JanurikKároly Bibok2008-03-19 11:00:00Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben2008-06-12
Tamás KispálAndrás Kertész2010-05-18 12:00:00Az emberi élet metaforikus konceptualizálása német idiómákban2010-06-03
Tibor SzécsényiMárta Maleczki2009-06-29 12:00:00Lokalitás és argumentumöröklés. A magyar infinitívuszi szerkezet leírása a HPSG keretben2009-12-17
Veronika VinczeKároly Bibok2012-04-06 14:00:00Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses2012-06-07
Viktória StefucaMihály Kocsis2014-11-12 15:00:00Magyar személy- és méltóságnevek a XIV-XV. századi moldvai ukrán oklevelekben2014-12-11
Zsuzsanna Éva KissMiklós Kontra2013-05-27 11:30:00Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland2013-06-13
Zsuzsanna NémethEnikő Németh T.2016-03-09 11:00:00Four repair operations in Hungarian conversations in the light of cross-linguistic examinations.2016-04-07

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )