Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Biology and Sportbiology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Akela.A.GhazawiTibor Pál2013-01-14 14:00:00Molecular epidemiologikal studies on sporadic and epidemic isolates of Acinetobacter baumannii2013-02-05
Adrienn FillaKároly Elekes2009-07-01 13:00:00A szerotonin és dopamin szerepe a nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis) embriogenezisében és embrionális viselkedésformáinak szabályozásában.2009-10-06
Adrienn PálvölgyiPéter Putnoky2009-10-30 12:00:00Kapszuláris poliszacharid bioszintézis és a 16-3 bakteriofág receptor Sinorhizobium melilotti 41 baktériumban2009-12-08
Ágnes BlaskóMiklós PestiJózsef Belágyi2010-12-14 15:00:00EPR vizsgálatok élesztősejteken: a karotinoidok membrándinamikai szerepe és a Cr(VI) redukciója2011-04-05
Ákos BoldizsárGábor Kocsy2018-05-03 14:30:00A búza 5A kromoszómájának hatásai a vegetatív/generatív átmenet során2018-06-05
Ákos BorosLászló MolnárEdit Pollák2011-03-25 15:00:00PACAP szerű és CAPA peptidek expressziója és lehetséges funkciói Eisenis fetida kifejlett egyedeiben és embrióiban.2011-05-31
Andrea ValasekCsaba FeketeIldikó Kerepesi2016-12-09 13:30:00Omik- technológiák a Saccharomonospora azurea törzsnemesítési és termékfejlesztési törekvéseinek szolgálatában2017-03-14
Anett KuczmogPéter Putnoky2012-09-10 11:00:00Agrobaktérium rezisztencia térképezése szőlőben2012-10-09
Anikó GalambosPéter Putnoky2014-01-24 13:00:00Természetes és mesterséges agrobaktérium rezisztencia vizsgálata szőlőben2014-04-01
Anna VargaZsolt MolnárAttila Borhidi2018-01-22 11:30:00A magyarországi fáslegelők, legelőerdők és az erdei legeltetés tájtörténeti, etnoökológiai és természetvédelmi szempontú vizsgálata.2018-03-13
Attila TrunkIstván Hernádi2015-01-14 11:00:00A harmadik generációs rádiófrekvenciás elektromágneses terek hatása a kognitív idegrendszeri működésekre.2015-02-03
Bálint SzalontaiGábor Jakab2012-10-18 04:00:00A növényspecifikus PRLIP (patogenezishez köthető lipáz) géncsalád evolúciós és funkcionális jellemzése2012-12-04
Dániel BabaiZsolt Molnár2014-01-13 11:00:00Hegyvidéki növényzet botanikai és etnoökológiai szempontú vizsgálata Gyimesben (Keleti Kárpátok, Románia)2014-02-11
Dávid NagyRóbert Pál2018-04-19 11:00:00A kromoszómaszám hatása a növényi inváziókra a magas aranyvessző (Solidago gigantea) példáján2018-06-05
Dávid SchäfferRóbert Gábriel2012-11-16 11:00:00Életmód vagy rokonság: a barna ásóbéka retinájának morfofunkcionális értékelése2013-02-05
Dragica PurgerSándor Bartha2016-12-09 11:30:00Löszgyepek fajkészlet feltárása és felhagyott területek szukcessziójának vizsgálata a Baranyai-dombságban.2017-03-14
Eszter HorváthMiklós Pesti2011-03-10 14:00:00Élesztő fajok stresszfolyamatainak vizsgálata2011-04-05
Eszter VirágMiklós Pesti2012-01-31 12:00:00A primycin antibiotikum hatásmechanizmusának vizsgálata Candida albicans élesztő sejteken2012-03-27
Éva TékusMárta Wilhelm2016-09-14 13:30:00A nyál és a vér minőségi és mennyiségi összetételének változása különböző terhelések során2016-10-04
Ferenc SzmoradDénes Bartha2010-12-06 13:30:00A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata2011-02-12
Gábor BalogKároly Elekes2012-08-29 11:00:00A fejlődő és felnőtt nagy mocsári csiga (Lymnaea stagnalis) táplálkozási rendszerének szerotonerg szabályozása2012-10-09
Gábor KemenesiFerenc Jakab2018-04-06 13:00:00Evolutionary relationships of bat-related viruses of European bats.2018-06-05
Gábor KiszlerLászló Molnár2012-05-25 11:00:00A szenzoros rendszer szerveződése Oligochaeta gyűrűsférgekben2012-06-19
Gábor MátéMiklós PestiZoltán Gazdag2015-10-22 14:00:00A citrinin mikotoxin által okozott külső és az ERG5 gén deléciója okozta belső stressz és következményeinek vizsgálata élesztősejtekben.2016-02-02
Gábor PappMiklós NyitraiMiklós Pesti2010-02-04 14:00:00Forminok hatása az aktin filamentum konformációs és dinamikai tulajdonságaira2010-04-20
Gábor StefanicsIstván Hernádi2008-12-16 14:00:00Agyi szinkronizációs folyamatok vizsgálata EEG-vel2009-03-24
Gergely OrsiRóbert GábrielJózsef Janszky2012-11-05 14:00:00Examining brain volumetry and morphometry in relation to body mass index and coffee consumption: magnetic resonance imaging approaches2012-12-04
György ThuróczyIstván Hernádi2008-06-11 14:00:00A mobiltelefon rendszerekben alkalmazott rádiófrekvenciás elektromágneses terek központi idegrendszerre gyakorolt hatásai.2008-10-04
Gyula CzégényÉva Hideg2018-01-12 11:30:00A hidrogén-peroxid szerepe a levelek UV-B-fényhez történő alkalmazkodásában.2018-03-13
Helga Nagy Tiborné DériÁgnes Farkas2013-11-18 11:30:00Cydonia oblonga Mill. tájfajták florális attraktivitása2013-12-04
Ildikó SomogyiEdit PollákLászló Molnár2012-10-09 12:00:00Az "Eisenia fetida" coelomasejtjei: struktúra, funkció, eredet.2012-12-04
Ildikó SzivákZoltán Csabai2013-11-14 15:30:00Az élőhelyi heterogenitás által indukált változások hegyvidéki kisvízfolyások vizirovar fajegyütteseinek taxonómiai és funkcionális szerkezetében.2013-12-04
Izabella BattonyaiKároly Elekes2014-07-02 11:00:00A szaglóközpont szerveződésének ultrastruktúrális, funkcionális és molekuláris jellemzői egyes gastropoda fajokban (Helix pomatia, Limax valentianus)2014-10-14
Judit AntalMiklós Pesti2010-12-15 12:00:00Krómvegyületek és vírusfehérjék által okozott stresszfolyamatok vizsgálata Saccharomyces pombe sejteken2011-04-05
Judit BódisEdit Molnár2010-06-01 13:00:00Himantoglossum adriaticum populációk dinamikája: demográfiai és életmenet jellemzők2010-10-05
Judit KniszMárta Wilhelm2010-06-18 15:00:00Regulation of B cell Development2010-10-05
Katalin MolnárÉva Salamonné Albert2011-04-18 13:30:00A Hypogymnia physodes (L.) Nyl. zuzmófaj populációi depszid- és depszidon-típusú szekunder anyagcseretermékeinek analitikai és molekuláris genetikai elemzése2011-05-31
Kinga RudolfFerenc Pál-Fám2013-11-04 11:00:00Gombaközösségek és az edényes növényközösségek közötti összefüggések vizsgálata különböző természetességű vegetációtípusokban a belső Cserehátban2013-12-04
Kornél BaráthJános Csiky2012-10-30 14:00:00A magyarországi Cuscuta fajok gazdaspektruma, gazda- és élőhelyspecifitása2013-02-05
Kornélia KuruczJenő Purger2011-12-19 13:00:00A különböző tojástípusok, mesterséges fészkek és a zavarás szerepe fészekaljpredációs vizsgálatok során2012-02-07
Kristóf CsepregiÉva Hideg2017-05-11 11:00:00Levelek alkalmazkodása a napfényhez – polifenolos vegyületek lehetséges szerepei.2017-10-03
Krisztina SzabadfiRóbert GábrielDóra Reglődi2010-11-05 12:00:00Két retinadegenerációs modell két protektív tényező tükrében: neuroprotektív szer és ingergazdag környezet2010-11-30
Krisztina TakácsMiklós Pesti2008-03-17 14:00:00Schizosaccharomytces pombe törzsek vizsgálata molekuláris módszerekkel Cd stresszhatás alatt2008-06-24
László ErdősTamás MorschhauserLászló Körmöczi2013-03-14 11:00:00Térbeli vegetációs grádiensek és határok komplex elemzése a Villányi-hegység és a Tubes példáján2013-04-09
Magdolna DaniÁgnes Farkas2014-08-28 11:15:00Széleslevelű csenkesz (Festuca L.) taxonok levélanatómiai diverzitása2014-10-14
Miklós OldalFerenc Jakab2017-03-31 13:00:00Human hantavirus infections in Hungary: occupational safety in risk group and clinical cases in the South-Transdanubian region between 2011-20152017-10-03
Mónika LakkRóbert GábrielViktória Dénes2014-12-18 11:00:00A hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid anti-apoptotikus és ontogenetikus hatása a posztnatális patkány retinában.2015-02-03
Nóra KrajcsTibor Kiss2015-06-03 11:00:00A szaglási orientációban szerepe játszó izmok fiziológiai és farmakológiai jellemzői az éti csiga, Helix pomatia, felső tapogatójában.2015-10-06
Nóra MikeMiklós PestiZoltán Gazdag2014-09-26 13:00:00A patulin és a zearalenon mikotoxinok oxidatív stressz folyamatainak és szabályzásának vizsgálata2014-12-02
Nóra PappLászló Szabó2005-01-23 13:00:00Euphorbia taxonok és Euphorbis Cyparissias L. populációk összehasonlító morfofiziológiai elemzése2005-11-15
Norbert BabaiRóbert Gábriel2008-01-09 13:00:00Neurodegenerációs modellek morfológiai elemzése patkány retinán2008-03-25
Norbert BauerBalázs KeveyGábor Fekete2012-05-29 14:00:00A Bakony-vidék szárazgyepjei2012-10-09
Péter BukovicsLászló Szabó2006-05-16 11:00:00Cerasus vulgaris Mill. mikrotaxonok florális attraktivitása2006-06-20
Péter KissIldikó Kerepesi2009-03-20 11:00:00Characterization of the Vestibular NADPH Oxidase Enzyme Complex2009-05-12
Péter MolnárIstván Hernádi2010-06-03 12:00:00Szinaptikus átrendeződés, mint az epilepszia kialakulásának mechanizmusa- Elektrofiziológiai és fotosztimulációs mérések patkány epilepszia modellben.2010-10-05
Réka BodaZoltán Csabai2015-09-28 14:00:00A kétcsíkos hegyiszitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) életciklusának vizsgálata hegyvidéki vízfolyásokban: lárvális fejlődés, élőhelypreferencia és kirepülési viselkedés.2015-11-24
Rita FilepÁgnes FarkasRóbert Pál2018-04-18 14:00:00Biogeographic perspectives of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L. s. l.) invasion2018-06-05
Róbert HerczegGyőző Horváth2015-03-27 11:00:00Jelenlét-hiány alapú modellezések és becslések kisemlősök populációs és közösségi szintű vizsgálatában2015-04-02
Tamás AtlaszRóbert Gábriel2009-01-17 11:00:00Különböző neuroprotektív anyagok hatásainak vizsgálata retinadegenerációs modelleken patkányban2009-03-24
Tamás HennRóbert Pál2016-04-07 14:00:00Vályogtéglák archeobotanikai vizsgálata és a szinantróp flóra másfél évszázados változása a Dél-Dunántúlon.2016-05-10
Tamás Kovács-ÖllerBéla Völgyi2016-02-11 10:00:00A retina réskapcsolatait alkotó connexin fehérjék expresszióját befolyásoló tényezők gerinces állatokban.2016-03-22
Tibor NagyEndre Barta2011-11-11 12:00:00Motívum keresésé a humán promózerekben2012-02-07
Tímea Stromájer-RáczMiklós Pesti2013-05-15 12:30:00A Schizosaccharomyces pombe hasadó élesztő sejtjeiben lejátszódó oxidatív stresszfolyamatok vizsgálata2013-09-10
Veronika DeákPéter Putnoky2010-07-02 10:00:00A 16-3 bakteriofág és a Sinorhizobium meliloti 41 baktérium közötti felismerés molekuláris elemeinek azonosítása2010-10-05
Viktória NémethFerenc Jakab2013-03-18 13:30:00Dobrava-Belgrade hantavírusok gyakoriságának felismerése Apodemus rágcsálókban molekuláris biológiai módszerek együttes alkalmazásával2013-06-04
Zoltán BarinaPéter Csontos2009-04-03 11:30:00Gerecse hegység növényföldrajza botanikai bázisok alapján2009-06-23
Zoltán BarinaPéter Csontos2009-04-03 11:30:00Gerecse hegység növényföldrajza, botanikai adatbázisok alapján2009-06-23
Zoltán BátoriTamás MorschhauserLászló Körmöczi2013-03-22 11:30:00Flóra, vegetációszerkezet és ökológiai viszonyok a Mecsek hegység dolináiban2013-04-09
Zoltán GazdagMiklós Pesti2008-04-02 11:00:00A krómvegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata eukariota élesztő sejteken2008-06-24
Zsófia Kovács-BálintIstván Hernádi2013-11-22 10:00:00Kiben bízhatunk? Komplex arckifejezések felismerésének vizsgálata kognitív neuropszichológiai módszerekkel.2014-02-11
Zsolt Kristóf BaliIstván Hernádi2016-06-15 13:00:00A kolinerg és glutamáterg neurotranszmisszió interakciójának vizsgálata kognitív zavarok állatkísérletes modelljeiben2016-10-04
Zsolt PirgerTibor Kiss2009-02-03 11:00:00A nyálmirigy aminerg és peptiderg szabályozása valamint a nyálelválasztás molekuláris mechanizmusa éti csigában (Helix pomatia)2009-03-24
Zsuzsanna BrägerGyőző Horváth2016-06-09 11:00:00Scale analyses of Mediterranean Teleosts2016-10-04
Zsuzsanna HajdúLászló Szabó2005-04-12 11:00:00Leuzea Cartamoides DC. fitokémiai értékelése2005-11-15
Zsuzsanna SoltLászló Molnár2017-02-03 13:00:00Transzmitterspecifikus neurális struktúrák funkcionális anatómiája Lumbricida gyűrűsférgekben.2017-03-14

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )