Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Earth Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám NémethZoltán Dövényi2014-06-04 11:30:00"Etnikai homogenizálódás, fragmentálódás és polarizálódás a XX-XXI. századi Baltikumban"2014-09-16
Adrienne NagyGéza Szabó2014-06-25 14:30:00"A kastélyhasznosítás regionális jellemzői az Észak- Magyarországi Idegenforgalmi Régióban, különös tekintettel a turizmusra"2014-10-14
Ágnes FodorNorbert Pap2009-12-14 13:30:00Ökoturisztikai klaszter modell kialakítása a Belső-Somogy ökológiai hálózat területén2010-02-09
Ákos KátaiAntal Aubert2016-11-16 14:00:00A szállodaipar térbeli és időbeli expanziójának vizsgálata Magyarországon2017-01-24
Ákos PintérJános Csapó2014-02-27 13:00:00"A légi közlekedés új trendjei a Visegrádi Országokban, különös tekintettel a turizmusra."2014-05-13
Amadé HalászGyula KonrádTamás Budai2011-05-05 10:00:00A Bodai Aleurolit Formáció ciklussztratigráfiai vizsgálata2011-05-31
Andor VéghNorbert Pap2008-10-01 11:00:00A horvát - szerb etnikai kontaktzóna - Politikai- és történeti-földrajzi értékelés2008-11-25
András BarabásGyula Konrád2010-11-24 11:00:00A délkelet-dunántúli hidrogenetikus uránérctelepek földtani környezete és összehasonlító értékelésük2011-01-25
András Imre TörzsökLászló Gyuricza2015-06-11 14:00:00Keszthely turizmusának száz éve balatoni és országos kitekintéssel 1880-19802015-10-06
András MéreiZsuzsa M. Császár2014-12-10 14:00:00A német-délszláv etnikai kontaktzóna - Történeti és etnikai földrajzi vizsgálat a jugoszláv térségben2015-02-03
Andrea Aranyossyné SzegediMária Majdánné Mohos2014-09-16 13:00:00"Az orosz exklávé, Kalinyingrád oblaszty helyzete a környező országok EU és NATO csatlakozását követően – a turizmus mint kitörési lehetőség"2014-12-02
Andrea Hasanović-KolutáczZsuzsa M. Császár2011-09-07 12:00:00A délszláv válság hatása Bosznia-Hercegovina etnikai viszonyaira, különös tekintettel Tuzla kantonra2011-10-04
Andrea MátéGéza Szabó2007-12-19 11:30:00A „Pannon borrégió” agrárföldrajzi és borturisztikai értékelése2008-02-12
Andrea OvárdicsZoltán Wilhelm2013-07-04 13:00:00A rhinitis allergica légúti allergiás megbetegedés elterjedésének területi különbségei2014-05-13
Andrea PálfiAntal Aubert2017-07-05 14:00:00A menedzsment szervezettel rendelkező turisztikai desztinációk jellemzői Magyarországon2017-10-03
Anita Dolgosné KovácsIstván Fodor2008-06-09 12:00:00Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és fıbb hazai mellékvízfolyásainak vízminıségében2008-10-14
Anita SzebényiNorbert PapLászló Nagyváradi2016-12-14 10:30:00A lakóhelyi szuburbanizáció területi-strukturális jellemzői Pécs környékén2017-03-14
Anita VargaAndrás Trócsányi2012-06-27 09:00:00Dunaújváros kulturális infrastruktúrájának térbeli megjelenése és területi különbségeinek összefüggései2012-12-04
Árpád BorsosJózsef Tóth2009-06-10 11:30:00A mozi mint innováció magyarországi elterjedése, a hálózat alakulásának földrajzi jellemzői napjainkig2009-10-06
Attila SzabóJózsef Tóth2010-12-16 11:00:00Magyarország oktatási intézményhálózatának térbeli struktúrája a Horthy-korszakban2011-04-05
Balázs Levente AlpekRóbert Tésits2017-02-08 12:00:00Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci-területi esélyei Magyarországon2017-03-14
Beáta Szabó-TakácsIstván Geresdi2011-11-17 12:00:00Az aeroszol részecskék és a stratocumulus felhők kölcsönhatása különböző típusú légtömegekben2012-02-07
Béla BokorJózsef Tóth2008-06-26 14:00:00Térség és kultúra. Baranyai közművelődési modellek, 1976-20072008-10-14
Béla BorsosJózsef Tóth2008-01-16 11:30:00Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és vidékfejlesztésben2008-03-25
Béla VitányiIstván Geresdi2010-05-06 12:00:00A bormennyiség és borminőség többváltozós kapcsolata az évjárat fő meteorológiai jellemzőivel Tokaj-hegyalja térségében2010-06-22
Bernadett MészárosAntal Aubert2016-11-09 14:00:00Az épített örökség értékre emelése és népszerűsítése, az örökségmenedzsment rendszere2016-11-23
Bertalan RadvánszkyFerenc SchweitzerSzabolcs Ákos Fábián2013-07-03 14:00:00A Felső-Tisza vízgyűjtőjének negyedidőszaki és jövőbeli éghajlatváltozásai és kapcsolata a domborzat fejlődésével2013-10-08
Bettina BalassaPéter GyenizseLászló Nagyváradi2012-09-19 14:00:00Időléptékes térképezés gyakorlati alkalmazásai2012-12-04
Brigitta ZsótérJózsef TóthJózsef Gál2010-06-28 12:30:00Mezőhegyes – egy sajátos település útja az Alföldön2010-10-05
Csilla Ildikó FilóZoltán Wilhelm2007-11-26 11:30:00A humánerőforrás fejlesztést befolyásoló tényezők a Sellyei kistérségben2008-02-12
Csilla PetykóJózsef Tóth2010-06-23 11:00:00A kempingek elterjedésének és fejlődésének területi- strukturális problémái Magyarországon2010-10-05
Dénes SándorAntal Aubert2012-11-14 11:00:00A gasztronómia szerepe Magyarország idegenforgalmi földrajzában2012-12-04
Edit JátékosLászló Gyuricza2011-11-10 11:00:00A volt Jugoszlávia turizmusának elemzése, kiemelten a délszláv válságok hatásainak összefüggésében2012-03-27
Egon NagyPál Golobics2011-06-30 13:00:00A román-magyar határrégió és határ menti együttműködések a Kárpátok Eurorégióban2011-10-04
Emília PozsgaiTamás BudaiKrisztina Sebe2017-01-11 14:00:00A Mecsek és a Villányi-hegység késő-triász ősföldrajzi viszonyainak elemzése2017-03-14
Emma SzigethyJózsef Tóth2007-11-05 11:30:00A rádiózás, mint kommunikációs innováció térben és időben2008-02-12
Endre SzenoradszkiJózsef Tóth2009-06-08 13:00:00A Bajai kistérség munkaerőpiacának területi problémái2009-10-06
Erika Bácskainé PristyákGéza Szabó2008-12-01 11:30:00Szatmár-Bereg turisztikai alapú területfejlesztése2009-01-27
Erika BerkicsMária László2008-06-11 11:00:00Az őshonos etnikai terek rekonstruálásának kísérletei Latin-Amerikában2008-11-25
Erzsébet KajtorJózsef Tóth2010-06-29 11:30:00Az egészségügyi állapot, illetve az egészségügyi ellátórendszer jellemzői Nógrád megyében2010-10-05
Erzsébet SztrungaAndrás Trócsányi2015-05-15 11:00:00A légiközlekedés útvonalhatékonyságának fejlesztése az európai légtérben2015-06-02
Eszter BucherMária László2010-06-17 11:15:00A nonprofit szervezetek a Dél-dunántúli régióban, különös tekintettel a terület- és településfejlesztésre2010-10-05
Éva DannertGábor Pirisi2016-10-12 10:00:00Terra incognita – Barnamezők és kezelésük Európában, valamint Magyarországon2016-11-23
Éva Pósfayné BakotaJózsef TóthIstván Szilágyi2013-12-04 11:30:00„A távoktatás, mint innováció a felsőoktatásban”.2014-05-13
Ferenc Ágó2007-10-10 11:30:00A közép-ázsiai integráció a vízmegosztás problematikájának tükrében2008-02-12
Ferenc GyőriJózsef TóthErvin Pirkhoffer2010-06-15 12:15:00A tehetségföldrajz elméleti és gyakorlati kérdései. Magyarországi modellvizsgálatok2010-10-05
Ferenc KovácsicsJózsef Tóth2010-03-22 13:15:00Koszovó történeti földrajzi fejlődése a kezdetektől a független állam megteremtéséig2010-05-25
Flores Juberías CarlosIstván Szilágyi1993-03-12 10:30:00Transiciones políticas y procesos electorales en la Europa del Este1993-03-12
Gábor BaranyaiZoltán Wilhelm2008-09-29 11:30:00A települési szilárd hulladékok kezelésének jövője a Dél-dunántúli régióban2008-11-25
Gábor CsillagDénes Lóczy2002-01-29 10:30:00Földtani természetvédelmi értékelés a Káli-medence példáján2004-06-15
Gábor CsizmadiaJózsef Tóth2009-12-10 12:30:00Matematikai modellek használata a gazdasági és földrajzi elemzésekben a Dél-Dunántúli régió példáján2010-02-09
Gábor MátéZoltán Dövényi2013-06-21 12:30:00A Mecsek-vidék tájtörténete. Táj és ember viszonyának változása háromszáz év tükrében2013-10-08
Gábor MilicsLászló NagyváradiMiklós Neményi2008-05-14 12:00:00A térinformatika és a távérzékelés alkalmazása a precíziós (helyspecifikus) növénytermesztésben2008-06-24
Gábor MolnárJózsef Rudl2010-06-25 11:30:00A Déli Közös Piac (MERCOSUR) jelentősége a 20-21. századi Latin-Amerika integrációs folyamataiban2010-10-05
Gábor PirisiJózsef Tóth2009-04-22 12:00:00Kisvárosok differenciált átalakulása az ezredforduló Magyarországán2009-06-23
Gabriella KalmárJózsef Tóth2008-12-17 11:45:00Orvosdiagnosztikai laboratóriumok területi összefüggéseinek elemzése strukturális és humán erőforrás szempontból2009-05-12
Gergely MartonAntal Aubert2014-12-11 11:00:00A rendszerszemléletű turizmusfejlesztés koncepciója egy urbánus és egy rurális desztináció példáján2015-02-03
György VargaJános KovácsMárta Polgári2012-05-23 12:00:00Az eolikus por mennyiségének változásai a Kárpát-medencében a pliocéntől napjainkig, a globális folyamatok tükrében2012-06-19
Ildikó Gálné HorváthJózsef TóthZoltán Dövényi2014-11-13 14:30:00A Hódmezővásárhely környéki tanyák és tanyaközpontok vizsgálata a tér és idő összefüggésében2014-12-02
Ildikó Jelenszkyné FábiánJózsef Tóth2009-11-30 12:00:00Gender alapú társadalomföldrajzi elemzés az Ormánság példáján2010-04-20
Ildikó MátraiDénes Lóczy2013-09-25 11:30:00Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata2013-10-08
Imre BornemiszaGyula Konrád2009-05-06 11:00:00Térinformatika a köz- és felsőoktatásban, alkalmazott példák alapján2009-06-23
Imre DobákNorbert Pap2011-05-19 12:00:00Az uniós külső határok által kettéosztott Kárpátok Eurorégió biztonságföldrajzi elemzése2011-10-04
István HorváthLászló Nagyváradi2013-11-21 10:30:00„A táj használata és változása a Pécsi Papnevelő Intézet birtokán 1736-1875”.2014-02-12
István KomáromiGéza Szabó2009-06-29 12:30:00Az ifjúsági turizmus korosztályos motivációkutatásának eredményei és fejlesztési lehetőségei a Kárpátok Interrégióban2009-10-06
István Péter KovácsFerenc Schweitzer2011-04-06 13:30:00Domborzati formák kialakulása és fejlődése a Nyugat- és Középső-Mecsek déli előterében, a Pannon-beltó visszahúzódását követően2011-05-31
István VicziánFerenc Schweitzer2009-05-20 11:30:00Az ember környezetformáló tevékenységének történeti változásai a Komárom-Esztergomi-síkság és a Nyugati-Gerecse területén2009-06-23
János BlahóJózsef Tóth2011-06-23 11:30:00A közoktatás általános és területi folyamatai a különböző hierarchiaszintű térségekben2011-10-04
János György ErősJózsef Tóth2007-06-13 11:00:00A pénzügyi központok szerepe a regionális fejlődésben – a globalizáció hatása a regionális pénzpiacokra2007-11-20
János PappJózsef Tóth2009-02-25 12:45:00Békés megye foglalkoztatási képességének változása a rendszerváltástól napjainkig2010-04-20
János SzűcsLászló Nagyváradi2014-06-18 11:00:00"Településkörnyezet állapotvizsgálata terjedési modell és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával(városi esettanulmány)"2014-09-16
József DezsőFerenc Schweitzer2011-04-20 12:00:00A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg képződményekkel2011-05-31
József PeteZoltán Wilhelm2009-09-21 12:00:00A vallási aktivitás földrajzi mintázata a rendszerváltás után Magyarországon2009-12-08
József SzeberényiSzabolcs Ákos Fábián2014-03-27 12:00:00"A DÉLKELETI-BÖRZSÖNY ÉS A VISEGRÁDI-SZOROS GEOMORFOLÓGIAI SZINTJEINEK KAPCSOLATA"2014-05-13
József TarpaiJózsef Tóth2013-06-26 14:00:00A természeti és társadalmi erőforrások szerepe Kárpátalja turizmusfejlesztésben- és hatása a területfejlesztésre2013-10-08
Judit TóthTibor Szederkényi2009-11-18 12:00:00Szénhidrogén-szennyeződések modellkísérleti eredményeinek geokémiai és környezetföldtani szempontú értékelése2010-02-09
Kálmán CsirmazIstván Geresdi2016-03-02 12:00:00légköri mikrofizikai parametrizációk hatása a szupercellás zivatarok numerikus modellezésének eredményére2016-05-10
Katalin KissZoltán WilhelmLászló Gulyás2014-04-03 11:00:00"A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉNI ÉS VÁLLALATI TÉNYEZŐK2014-05-13
Katalin LakotárJózsef Tóth2007-11-07 11:30:00Gondolatainkban élő országképek: a 14–16 éves tanulók hazánk szomszéd országairól alkotott kognitív térképeinek tartalmi elemzése2008-02-12
Katalin LőrinczAntal Aubert2008-01-28 12:00:00A kulturális turizmus fejlesztése a hazai történelmi városokban2008-03-25
Katalin RozsnyaiJózsef Tóth2012-03-22 11:00:00Térformáló folyamatok és az életminőség kölcsönhatásainak vizsgálata Gyulán2012-05-15
Krisztina BabákFerenc Schweitzer2010-09-15 09:30:00A folyószabályozás hatása a Hármas-Körös vízjárására2010-10-05
Krisztina Csilla OsvátNorbert PapLászló Gulyás2015-04-23 14:00:00Aborigin Ausztrália - adalékok az aborigin kérdés társadalomföldrajzához2015-10-06
Krisztina MateszAndrás Trócsányi2013-01-24 13:00:00A „meseföldrajz” mint egy lehetséges út a földrajz módszertanának megújítására2013-04-09
Krisztina SebeGyula KonrádTamás Budai2009-05-11 11:30:00A Nyugat-Mecsek és környezete tektonikus geomorfológiai elemzése2009-06-23
Lajos BálintJózsef Rudl2009-12-16 12:00:00A területi halandósági különbségek alakulása Magyarországon 1980-20062010-02-09
László BalatonyiSzabolcs Czigány2016-02-04 13:00:00Árvízhozam előrejelzés optimalizálása középhegységi és dombvidéki kisvízgyűjtőkre2016-05-10
László KopcsayJózsef Tóth2008-05-19 11:30:00A területileg differenciált italkultúra szerepe a magyar turizmusban2008-10-14
László Lóránt KeresztesFerenc Erdősi2008-12-15 11:30:00A személyközlekedés, mint a munkaerőpiaci (területi) alkalmazkodás eszköze Baranya megyében2009-01-27
László SitányiNorbert Pap2010-10-27 10:00:00Innovációs környezet és a társadalmi tőke kapcsolata: innováció-vizsgálat A Dél-Dunántúlon2010-11-30
László Tánczos-SzabóJózsef Tóth2013-06-27 14:00:00Bács-Kiskun megye térszerkezete és a telekárak (Területi különbségek a társadalom értékítéletében)2013-10-08
Levente RonczykIstván Fodor2010-09-08 11:00:00A települési térben megfigyelhető antropogén eredetű felszínváltozások kvantitatív vizsgálata Pécs példáján2010-10-05
Lóránt BaliLászló GulyásZoltán Hajdú2009-11-23 11:45:00A horvát-magyar határon átnyúló kapcsolatok politikai földrajzi sajátosságai az egyes területi szinteken2010-02-09
Mária Eördöghné MiklósJózsef Tóth2013-11-13 14:00:00A lakossági vezetékes vízfogyasztás földrajzi sajátosságai Magyarországon.”2013-12-02
Mária PatocskaiKlára Hajnal2014-03-06 11:00:00Ä‚őşvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó szemléletmódok feltárása Baán és környékén".2014-05-13
Marianna SebőkZoltán Dövényi2015-06-18 14:00:00Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon2015-10-06
Máté KitanicsNorbert Pap2015-02-19 14:00:00A Magyarországra irányuló horvát migráció a 16-18. században2015-04-28
Miklós Mihály NagyZoltán Dövényi2014-12-04 14:00:00Magyarország hadtörténeti földrajza (A magyar hadtörténelem földrajzi alapjai)2015-02-03
Mónika HartlAntal Aubert2016-06-30 14:00:00A határon átnyúló együttműködés és a turizmusfejlesztés kapcsolatának vizsgálata Komárom-Esztergom megye, Nyitra kerület és az ISTER- GRANUM EGTC példáján2016-10-04
Mónika Jónás-BerkiAntal Aubert2010-06-16 11:30:00Tematikus parkok a turizmus rendszerében. Kalandparkok modellje induktív szemléletben2010-10-05

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )