Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School in Regional Policy and Economics

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Aida VadasiGyula (1951-2015) Horváth2010-02-26 11:00:00A bizalom és a bizalomhiány hatása a vállalkozói hálózatok működésére2010-04-20
Ákos KozákMária Törőcsik2011-04-14 14:00:00A fogyasztói életstílus leírására szolgáló kutatási megközelítések kritikai elemzése2011-05-31
Alpár HorváthGábor Michalkó2010-10-29 14:00:00A területi turizmusfejlesztés lehetőségei a Székelyföldön2010-11-30
András VajkaiFerencné Farkas2008-01-25 14:00:00Az információs társadalom területi és módszertani vizsgálata Baranya megye példáján2008-02-12
Antal KovácsMária Törőcsik2010-05-28 14:00:00Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergia-fogyasztóval2010-06-22
Áron KovácsFerenc ErdősiAndrás Gulyás2016-02-26 13:45:00A Dél-Dunántúl és a Vajdaság közlekedési módozatainak (alágazatainak) területi összefüggései2016-03-10
Balázs LórándFerencné FarkasGyula (1951-2015) Horváth2009-12-21 13:30:00Konvergencia és fejlesztéspolitika az Európai Unióban és Magyarországon2010-02-09
Balázs PágerLászló Szerb2021-07-02 10:00:00A vállalkozói aktivitás és az ökoszisztéma szerepe a gazdasági fejlődésben2021-07-20
Balázs SimóIlona Pálné Kovács2019-12-05 14:00:00A magyar regionális fejlesztési ügynökségek és működési környezetük2020-02-11
Benedek NagyGyula (1951-2015) Horváth2011-06-28 11:00:00A turisztikai helymarketing Székelyföldön - az imázs- és márkahasználat tudományos megalapozása2011-10-04
Erik BraunTamás Sebestyén2021-09-13 10:30:00A magyar gazdaság függőségi rendszereinek vizsgálata a hazai és a globális értékláncokban
Erzsébet Pászti-TóthLászló Faragó2017-11-02 14:00:00Endogén fejlesztési stratégia és módszere2017-11-21
Eszter VargaAttila Buday-Sántha2013-11-22 14:00:00Nonprofit szervezetek a magyarországi vidékfejlesztésben - A Dél-Dunántúl régió példája2014-02-11
Éva Somogyiné KomlósiLászló Szerb2014-02-27 13:00:00A területi egyenlőtlenségek alakulása és várostérségek versenyképessége Japánban2014-04-01
Ferenc IlyésAttila Varga2016-02-12 14:00:00Regionális gazdaságiegyüttműködés szövetkezeti keretek között Székelyföldi kísérletek2016-03-10
Gábor BaloghFerencné Farkas2014-11-07 13:40:00Integratív tehetségmenedzsment szempontrendszer a gazdasági felsőoktatásban2014-12-02
Gábor LuxGyula (1951-2015) Horváth2009-12-07 10:30:00Ipari térségek átalakulása Közép-Európában2010-02-09
Gábor VelkeyIlona Pálné Kovács2011-06-30 11:00:00A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása2011-10-04
Gabriella BaráthAttila Buday-Sántha2008-07-01 11:00:00Nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek Fővárostérségi összehasonlító elemzések Budapest, Székesfehérvár és Tatabánya, valamint Párizs és Sens városok példáján2008-10-14
Gabriella KuráthMária Törőcsik2007-12-07 14:00:00A beiskolázási marketing szerepe a hazai felsőoktatási intézmények vonzerő-2008-02-12
Gabriella LudescherTeréz Kovács2009-10-30 10:30:00A helyi társadalmak szerepe a falvak sikerességében2009-12-08
Gyöngyi Komlódiné PozsgaiGábor Rekettye2014-10-20 14:00:00A külföldi hallgatók egyetemválasztási szempontjai2014-12-02
György MálovicsAttila Buday-Sántha2010-05-21 14:00:00A vállalati fenntarthatóság érintettközpontú vizsgálata2010-06-22
Ildikó EgyedLászló Faragó2017-03-29 14:00:00A francia területfejlesztés változó paradigmái2017-05-02
Ildikó WágnerZoltán Gál2005-03-11 14:00:00A magyarországi bankrendszer térszerkezeti elemzése2005-06-02
Imre GéróMária Törőcsik2009-05-15 14:00:00A fogyasztási szövetkezetek új versenykörnyezetben2009-06-23
István NagyGyula (1951-2015) Horváth2010-06-14 14:00:00Székelyföld gazdasági fejlettségének pozicionálása2010-06-22
Iván ZádoriZoltán Hajdú2009-05-29 13:30:00A Csatorna-szigetek fenntarthatósági kihívásai és gazdaságpolitikai válaszkísérletei2009-06-23
József PusztaiZoltán Hajdú2011-04-18 14:00:00Régiók fejlődése, divergenciája Lengyelországban2011-05-31
József SimonJudit Lehoczky2011-04-15 10:00:00A központi és a helyi kormányzat információs rendszerének kérdései2011-05-31
Judit CsehGyula LászlóZsolt Nemeskéri2014-11-21 14:00:00A megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásának munkáltatói aspektusai2015-02-03
Katalin Atanazovné HartungIstván György Bessenyei2019-05-27 11:30:00A Kék Gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása2019-06-25
Katalin ErdősAttila Varga2013-12-09 11:00:00Academic Entrepreneurship in Hungary - The Case of Biotechnology2014-02-11
Katalin FöldiMária Törőcsik2013-02-08 14:30:00A fogyasztói üzletválasztási döntések az élelmiszerorientált kiskereskedelemben2013-04-09
Katalin MezeiJános Rechnitzer2009-02-20 11:00:00Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben2009-05-12
Katalin PalkóIlona Pálné Kovács2011-07-01 11:00:00Az identitás területi dimenziói a politika tükrében2011-10-04
Kriszta KádárGyörgyi Barta2013-06-25 14:00:00Funkcióváltás a szovjet katonai objektumok helyén Barnamezős katonai területek újrahasznosítása hat magyar megyeszékhelyen2013-10-08
Krisztina HorváthLászló SzerbTamás Sebestyén2018-09-21 12:00:00Territorial servitization: Theoretical roots, feasibility and im plications for the European Union2018-10-09
Krisztina KeresnyeiTamás Egedy2016-04-08 14:00:00A kreatív iparágak és a kreatív osztály helyzete Pécsett az elméleti és a regionális gazdasági elemzések tükrében2016-05-10
Krisztina SzontághMária Törőcsik2014-07-03 11:00:00Kutatói együttműködések – Web 2.0-es PhD kutatói közösség2014-10-14
László CsákLászló Faragó2012-03-22 13:00:00A területi tervezés elméleti alapjai és alkalmazásának feltételei Romániá-ban2012-05-15
László GerébZoltán Gál2008-12-19 10:30:00Humántőke-beruházás és migráció Erdélyben2009-01-27
Márton PellesZoltán Kaposi2021-06-08 14:30:00A fiumei kikötő és a magyar kereskedelmi tengerészet fejlődése (1868–1914)2021-07-20
Miklós HornyákLászló Szerb2019-06-25 11:30:00Új típusú indikátorok a kis- és középvállalati versenyképesség rendszerszemléletű mérésében2019-10-15
Miklós VáryTamás Mellár2021-04-22 14:30:00Hiszterézis és a monetáris politikahosszú távú reálhatásaEgy hibrid menüköltség modell elemzéseágensalapú szimulációkkal2021-06-01
Mónika Galambosné TiszbergerGábor Rappai2012-10-26 14:00:00Hatékonyságjavító eljárások aszimmetrikus eloszlású sokaságból vett mintákra a mezőgazdaságstatisztikában2012-12-04
Péter JárosiAttila Varga2011-09-30 14:00:00A térbeli számszerűsített általános egyensúlyi modellezés, Bevezetés az elméletbe és gyakorlati alkalmazások2011-10-04
Péter PólaAttila Varga2007-06-14 13:00:00A gazdasági kamarák szerepe a gazdaságfejlesztésben2007-10-09
Pongrác ÁcsGábor Rappai2007-07-05 10:00:00A magyar sport területi versenyképességének helyzetfeltáró empirikus vizsgálata2007-10-09
Réka HoreczkiZoltán Kaposi2020-07-03 10:00:00Kisvárosi fejlődési utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban2020-07-10
Richárd FarkasJános Barancsuk2019-06-28 14:00:00Ártranszmisszió és térbeli kapcsolatok: empirikus vizsgálatok a magyar kiskereskedelmi benzinpiacon2019-10-15
Szilvia BorisGyörgy Herich2012-06-27 10:30:00Társasági adóharmonizáció az Európai Unióban és Magyarországon - A magyar gazdasági hatások elemzése2012-10-09
Szilvia DeésMária Törőcsik2011-12-13 13:00:00Egyetemi tudománymarketing - a harmadik generációs egyetem szemléle-te és kommunikációja2012-02-07
Tamás ForgácsFerenc 1949-2016 Farkas2009-11-13 13:30:00A távmunka elmélete és gyakorlati alkalmazásának lehetőségei2009-12-08
Tamás HaffnerZoltán Kaposi2018-06-29 09:00:00A magyar energiapolitika helyzete és kihívásai – a megújuló energiaforrások alkalmazásán alapuló energiapolitika megteremtésének lehetősége2018-10-09
Tamás VasváriZoltán Schepp2020-05-25 10:30:00Puha költségvetési korlát és politikai kötődés a magyar önkormányzati rendszerben2020-06-09
Tibor BajorGyula (1951-2015) Horváth2010-07-09 11:00:00Záhony, a vasút és a vasúti átrakó2010-10-05
Viktória GerdesicsBéla Orosdy2017-09-21 14:30:00Horvátország (ország)imázsa az EU-csatlakozás időszakában: Balkán vagy Európa?2017-10-03
Zoltán HorváthGábor Michalkó2011-05-30 11:00:00A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban2011-10-04
Zoltán MezeiÁkos Gubán2020-02-20 13:00:00Közpénzügyi folyamatok modelljének helye a szolgáltatási folyamatmodellekben2020-04-21
Zoltán PámerZoltán Hajdú2019-11-26 12:00:00A területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre – négy határrégió összehasonlító elemzése2020-02-11
Zoltán Polyánszky-TamásiLászló Faragó2014-06-26 11:00:00Társadalmi kultúra és sikeresség az európai makrorégiókban2014-10-14
Zoltán TakácsGyula (1951-2015) Horváth2013-12-17 14:00:00Határok nélküli felsőoktatás - Kisebbségi egyetemek regionális- és elitképzési szerepe a Kárpát-medencében2014-02-11
Zsófia DugaMária Törőcsik2015-12-11 14:00:00Az alumni szolgáltatások szerepe a hazai egyetemek működésében2016-03-10
Zsolt MakraLászló Szerb2008-05-08 13:30:00Informális kockázatitőke-befektetők Magyarországon2008-06-24

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )