Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Law and Political Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BékésErvin Belovics2010-12-09 14:00:00Az Európai Büntetőjog – Luxemburgi és Strasbourgi Büntető Ítélkezés2011-01-21
Ágnes KaszásZoltán Péteri2011-05-11 14:00:00A jogalkotó és jogalkalmazó viszonyának egyes elméleti és összehasonlító jogi kérdései az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében különös tekintettel a villamosenergia-szektorra2011-06-09
Ágnes Tahyné KovácsGyula Bándi2013-10-10 14:00:00A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL EGYES KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN2013-12-03
Ákos UjváriImre Békés2009-05-27 14:30:00A jogos védelem megítélésének elvi és gyakorlati kérdései2009-06-30
Alexandra KaliczkaLászló BuriánViktória Harsági2013-09-02 11:00:00A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban2013-09-17
András KáslerMarcel Szabó2018-05-15 14:00:00Az emberi jogok az Európai Unió külpolitikájában2018-06-19
András KoltayGéza KilényiGábor Jobbágyi2008-06-20 14:00:00A szólásszabadság alapvonalai - magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban2008-10-10
András PünköstyMarcel SzabóSzabolcs Szuromi2013-12-03 14:00:00Az európai uniós jog etikai vonatkozásai és az Egyház társadalmi tanításának kontextusa2014-03-18
Anett PogácsásLevente Tattay2017-04-28 10:00:00KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ EGYS ÉGBEN A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára2017-06-06
Annamária Csiziné SchlosserBalázs Schanda2011-11-09 13:00:00Az egyházak jogalanyisága2011-12-06
Áprád SzépMarcel Szabó2017-06-21 16:00:00A menedékkérők területhez való hozzáférése2017-09-26
Árpád GyurisFerenc Fábián2018-05-29 14:00:00„Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra”2018-06-19
Balázs Bartóki-GönczyAndrás Koltay2018-05-24 11:00:00Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei2018-06-19
Balázs BékésAnna Halustyik2013-04-18 14:00:00A közvetlen adózás az Európai Unióban2013-06-11
Balázs FeketeZoltán PéteriCsaba Varga2010-09-07 14:00:00A modern jogösszehasonlítás paradigmái. Kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére2011-01-21
Balázs Szabolcs GerencsérGéza Kilényi2007-11-21 15:00:00Nyelvhasználat az eljárásjogokban - a Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásjogokban2008-03-27
Boglárka Miskolcziné JuhászErvin Belovics2015-06-02 11:00:00A BÜNTETŐELJÁRÁSI SZABÁLYOK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI2015-09-22
Borbála SólyomAnna Halustyik2015-05-07 15:30:00AZ ADÓCSALÁS ÉS AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS ELLENI HARC AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS TERÜLETÉN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁRA2015-09-22
Captain (Retired) Luis-Philippe F. Rouillard juris,Péter Kovács2007-06-06 14:00:00PRECISE OF THE LAWS OF ARMED CONFLICTS2007-06-25
Csaba Gergely TamásIstván Szabó2012-04-27 13:00:00A demokratikus Japán születése. A Meiji- és a Shōwa-alkotmány történeti vizsgálata2012-06-12
EDIT ÍRISZ HORVÁTHViktória Harsági2018-04-18 14:00:00Ösztönzők és korlátok a kis értékű követelések perbeli érvényesítése során hazánkban és egyes európai államokban2018-06-19
Erzsébet VargaAnna Halustyik2017-03-10 11:30:00Az adóügyi információcsere fejlődése a nemzetközi, az európai és a magyar jogban2017-03-21
Gábor KertészTihamér Tóth2012-11-28 14:00:00A postai egyetemes szolgáltatás terjedelme és kilátásai a teljes postapiaci liberalizáció hajnalán2012-12-04
Gergely DeliZoltán Péteri2009-07-30 10:00:00A generális klauzulák dogmatikai, történeti és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmára2009-08-30
Gergely PatyiAndrás Tamás2012-12-06 14:00:00Ügyvédség a köz- és magánjog határán2013-03-12
Ildikó SzabóAnna Halustyik2017-03-10 13:00:00Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban2017-03-21
Ioana Apreotesei AlinaPéter Kovács2009-04-22 14:00:00The International Criminal Court: Starting with Africa?2009-05-20
István KeveváriJános Frivaldszky2017-05-24 13:30:00A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre2017-06-06
István OttGyörgy Vókó2013-05-15 15:30:00A szerzői jogok hazai büntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében2013-06-11
János ErdődyNadja El Beheiri2012-05-04 15:00:00Radix omnium malorum? – A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről2012-06-12
Johanna FröhlichBalázs SchandaAndrás Jakab2017-09-29 13:00:00Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása2017-12-05
Júlia Téglásiné KovácsLóránt Csink2018-03-02 13:00:00Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája2018-03-20
Kinga ZakariásJános Frivaldszky2017-05-10 14:00:00Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében2017-06-06
László ChristiánZs. András VargaLászló Kiss2010-11-26 14:00:00Alternatív rendészet2011-01-21
László KomáromiJános 1928-2015 † Zlinszky2008-02-06 15:00:00A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban2008-03-27
Laura GyeneyMarcel Szabó2011-09-05 10:00:00Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára2011-09-15
Marcel SzabóPéter Kovács2003-06-08 15:00:00A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában2003-06-17
Márta BrehószkiGábor JobbágyiPéter Miskolczi Bodnár2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Márta BrehószkiPéter Miskolczi Bodnár2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Máté PaksyPéter Takács2011-06-07 16:00:00Hart „visszatérő kérdései” és a francia jogbölcseleti hagyomány2011-09-15
Mészáros Ádám Zoltán MészárosErvin Belovics2017-10-04 14:00:00Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban2017-12-05
Natália DvornyicsenkóPéter Kovács2017-05-23 13:30:00The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in international law: theory and practice2017-06-06
Noémi BoryGyörgy Vókó2016-11-09 13:00:00A FIATALKORÚAK SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓI ÉS VÉGREHAJTÁSUK SPANYOLORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON2016-12-13
Noémi SuriViktória Harsági2018-02-27 10:00:00Az európai öröklési rendelet eljárásjogi intézményeinek elemzése A hagyatéki vagyon jogi sorsának rendezésére irányuló egyes tagállami eljárások összehasonlító vizsgálata2018-03-20
Orsolya BolykyErvin BelovicsPéter Polt2018-05-17 15:00:00Az emberölések jogi és kriminológiai jellemzői, különös tekintettel a mentális tényezők büntetőjogi értékelésére2018-06-19
Orsolya CsapóGyula Bándi2015-12-03 15:00:00A KÖRNYEZETI JOGI FELELŐSSÉG HATÁRAI - Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra2015-12-15
Orsolya MikolaPéter KovácsGyörgy Könczei2018-03-26 14:00:00A fogyatékossággal élő személyek jogvédelme a fogyatékosjogi ENSZ-egyezményben2018-06-19
Pál Béla SzilágyiTihamér Tóth2011-09-05 12:30:00Az összefonódások egyoldalú hatásainak megítélése az Európai Unió versenyjogában2011-09-15
Péter PoltBalázs Schanda2010-11-19 14:00:00A parlamenti mentelmi jog mint büntethetőségi akadály2011-01-21
Petra Lea LáncosMarcel Szabó2012-11-23 16:00:00NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN2012-12-04
Réka VargaPéter KovácsBalázs Gellér2013-02-13 14:00:00Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees2013-03-12
Sándor GurbaiBalázs Schanda2015-05-21 15:00:00A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZETT SZEMÉLYEK VÁLASZTÓJOGA A NEMZETKÖZI JOG, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS JOG ÉS A KOMPARATÍV KÖZJOG TÜKRÉBEN2015-09-22
Sarolta Judit MolnárGábor JobbágyiBalázs Schanda2018-05-31 14:30:00„A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉNEK PERSPEKTÍVÁI - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében”2018-06-19
Sarolta SzabóGábor Bánrévy2009-09-16 14:00:00A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA – AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉS ALKALMAZÁS ÚJABB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI2009-10-15
Szilárd TattayZoltán Péteri2012-05-16 14:00:00REASON, WILL, FREEDOM: NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS IN LATER SCHOLASTIC THOUGHT2012-06-12
Szilvia HalmosTamás Gyulavári2016-10-07 13:00:00A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELL JÉNEK SZINTÉZISE , KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN2016-12-13
Tamás Vince ÁdányPéter Kovács2011-04-15 13:00:00A legsúlyosabb jogsértések miatti felelősségre vonhatóság nemzetközi jogi tendenciái, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságának előfeltételeire2011-06-09
Tamás WetzelGéza KilényiZs. András Varga2009-07-09 10:00:00A bevándorlás kérdése Magyarországon2009-08-30
Tibor PatakyFerenc Fábián2017-05-29 14:00:00A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás továbbfejlesztésének lehetőségei2017-06-06
Viktor László BércesErvin Belovics2012-10-25 16:00:00A VÉDŐI SZEREPKÖR ÉRTELMEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁSOKRA2012-12-04
Zoltán MácsikAnna Halustyik2009-10-09 13:00:00A multilaterális fejlesztési bankok és kapcsolataik Magyarországgal2010-09-30
Zoltán NavratyilGábor JobbágyiJudit Sándor2011-04-08 14:00:00A varázsló eltöri pálcáját? Az asszisztált humán reprodukciótól a reproduktív klónozásig - A jogi szabályozás kontúrjai2011-06-09
Zoltán VeresZsolt Halász2018-09-28 12:00:00A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELEM EGYES ALAPKÉRDÉSEI
Zsuzsánna BirtaAnna Halustyik2012-11-21 14:00:00A JOGHARMONIZÁCIÓ HATÉKONYSÁGA A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ FIZETÉSEKRE VONATKOZÓAN ÉS AZ EGYENLŐ VERSENYFELTÉTELEK BÍZTOSÍTÁSA A BŐVÍTETT BELSŐ PIACON2012-12-04
Zsuzsanna TóthGábor Bánrévy2008-01-24 14:00:00„Documentary Credits in International Commercial Transactions with Special Focus on the "Fraud Rule"”2008-04-08

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )