Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Law and Political Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám BékésErvin Belovics2010-12-09 14:00:00Az Európai Büntetőjog – Luxemburgi és Strasbourgi Büntető Ítélkezés2011-01-21
Ádám VargaZs. András Varga2020-06-08 14:00:00A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései2020-06-30
Ágnes KaszásZoltán Péteri2011-05-11 14:00:00A jogalkotó és jogalkalmazó viszonyának egyes elméleti és összehasonlító jogi kérdései az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának tükrében különös tekintettel a villamosenergia-szektorra2011-06-09
Ágnes Tahyné KovácsGyula Bándi2013-10-10 14:00:00A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSRÓL EGYES KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN2013-12-03
Ákos TussayMiklós KönczölSzilárd Tattay2022-09-08 14:00:00„A History of the nomos empsychos Idea”2022-09-27
Ákos UjváriImre Békés2009-05-27 14:30:00A jogos védelem megítélésének elvi és gyakorlati kérdései2009-06-30
Alexandra KaliczkaLászló BuriánViktória Harsági2013-09-02 11:00:00A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az Európai Unióban2013-09-17
Amarilla KissTamás Vince Ádány2022-05-13 14:00:00A tengeri hajózás biztonsága ellen elkövetett egyes cselekmények nemzetközi jogi kérdései2022-06-28
András BethlendiLaura GyeneyErzsébet Szalayné Sándor2023-12-01 09:00:00„Az otthon otthonosságának hiányzó szempontrendszere az európai nemzeti kisebbségek nemzetközi védelméből A nemzeti kisebbségek otthonosságkérdésének nemzetközi jogi metszete”2024-03-19
András KáslerMarcel Szabó2018-05-15 14:00:00Az emberi jogok az Európai Unió külpolitikájában2018-06-19
András KoltayGéza KilényiGábor Jobbágyi2008-06-20 14:00:00A szólásszabadság alapvonalai - magyar, angol, amerikai és európai összehasonlításban2008-10-10
András PomeislZoltán CsehiAndrás Osztovits2021-03-26 13:00:00A devizaalapú kölcsönszerződések egyes dogmatikai kérdései2021-06-29
András PünköstyMarcel SzabóSzabolcs Szuromi2013-12-03 14:00:00Az európai uniós jog etikai vonatkozásai és az Egyház társadalmi tanításának kontextusa2014-03-18
Andrea Jankó-BadóIstván H. Szilágyi2022-05-09 13:00:00A szülészeti jogokkal kapcsolatos jogtudat empirikus vizsgálata. Félautonóm társadalmi mezők a szülés körül2022-06-28
Anett PogácsásLevente Tattay2017-04-28 10:00:00KÜLÖNBÖZŐSÉG AZ EGYS ÉGBEN A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára2017-06-06
Anna RadványiNadja El Beheiri2024-05-27 13:00:00„Naturaliter licere contrahentibus se circumvenire. Az Ulp. – Pomp. D. 4, 4, 16, 4 értelmezése”2024-06-18
Annamária Csiziné SchlosserBalázs Schanda2011-11-09 13:00:00Az egyházak jogalanyisága2011-12-06
Áprád SzépMarcel Szabó2017-06-21 16:00:00A menedékkérők területhez való hozzáférése2017-09-26
Árpád GyurisFerenc Fábián2018-05-29 14:00:00„Az Európai Unió hatása a magyar szerződési jogra”2018-06-19
Attila Mihály NagyBalázs Gerencsér2023-11-30 14:00:00A helyi önkormányzatok Alkotmánybíróság előtti jogvédelme, különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogintézményére2023-12-12
Balázs Bartóki-GönczyAndrás Koltay2018-05-24 11:00:00Az online közvetítő szolgáltatók mint az információhoz való hozzáférés új kapuőrei2018-06-19
Balázs BékésAnna Halustyik2013-04-18 14:00:00A közvetlen adózás az Európai Unióban2013-06-11
Balázs FeketeZoltán PéteriCsaba Varga2010-09-07 14:00:00A modern jogösszehasonlítás paradigmái. Kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére2011-01-21
Balázs Szabolcs GerencsérGéza Kilényi2007-11-21 15:00:00Nyelvhasználat az eljárásjogokban - a Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvű jogérvényesítése az eljárásjogokban2008-03-27
Balázs TárnokPetra Lea Láncos2020-11-04 13:00:00Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére2020-12-15
Bernadett CsapuchaErvin Belovics2023-07-04 14:00:00A család büntetőjogi védelmének szabályozási koncepciója hazánkban, különös tekintettel a kiskorú személyek oltalmára2023-09-26
Blanka UjváriBarnabás Hajas2022-09-07 14:00:00„A hontalanság emberi jogi aspektusai. Különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetésre”2022-09-27
Boglárka Miskolcziné JuhászErvin Belovics2015-06-02 11:00:00A BÜNTETŐELJÁRÁSI SZABÁLYOK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI2015-09-22
Borbála DömötörfyTihamér Tóth2021-10-06 14:00:00Competition Law in the Pharma Sector: Pay-for-delay settlement in the EU and in the US2021-12-14
Borbála SólyomAnna Halustyik2015-05-07 15:30:00AZ ADÓCSALÁS ÉS AZ ADÓELKERÜLÉS ÉS ELLENI HARC AZ EURÓPAI UNIÓBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓZÁS TERÜLETÉN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG JOGGYAKORLATÁRA2015-09-22
Captain (Retired) Luis-Philippe F. Rouillard juris,Péter Kovács2007-06-06 14:00:00PRECISE OF THE LAWS OF ARMED CONFLICTS2007-06-25
Csaba Gergely TamásIstván Szabó2012-04-27 13:00:00A demokratikus Japán születése. A Meiji- és a Shōwa-alkotmány történeti vizsgálata2012-06-12
Dániel GyulayGábor Molnár2022-05-27 14:00:00Becsület csorbításának vizsgálata a tényállásszerű és jogellenességet nélkülöző cselekmények körében – különös tekintettel az alkotmányos követelmények érvényesülésére2022-06-28
Dániel NeczAndrás KoltayAttila Péterfalvi2024-06-05 16:00:00„Új fajta tudás, új fajta hatalom – a mesterséges intelligencia és a személyes adatok védelme”2024-06-18
Dávid UjhelyiZoltán Csehi2021-02-05 10:00:00„A paródia-kivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban"2021-03-23
EDIT ÍRISZ HORVÁTHViktória Harsági2018-04-18 14:00:00Ösztönzők és korlátok a kis értékű követelések perbeli érvényesítése során hazánkban és egyes európai államokban2018-06-19
Endre OrbánLóránt CsinkPéter Balázs2020-06-17 10:00:00Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban2020-06-30
Erzsébet VargaAnna Halustyik2017-03-10 11:30:00Az adóügyi információcsere fejlődése a nemzetközi, az európai és a magyar jogban2017-03-21
Gábor BaranyaiMarcel Szabó2019-05-27 10:00:00European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union2019-06-18
Gábor BathóAttila Horváth2021-05-31 15:00:00„A magyar kormány szerkezetének változásai és működése egyes aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között”2021-06-29
Gábor KertészTihamér Tóth2012-11-28 14:00:00A postai egyetemes szolgáltatás terjedelme és kilátásai a teljes postapiaci liberalizáció hajnalán2012-12-04
Gábor KuruncziBalázs Schanda2019-04-29 10:00:00Az általános és egyenlő választójog elvével összefüggő kihívások alkotmányjogi elemzése a magyar szabályozás tükrében2019-06-18
Gábor SzlifkaZsolt Halász2020-10-09 12:00:00A hozzáadottérték-adó jelene és jövője Európában2020-12-15
Gergely DeliZoltán Péteri2009-07-30 10:00:00A generális klauzulák dogmatikai, történeti és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmára2009-08-30
Gergely PatyiAndrás Tamás2012-12-06 14:00:00Ügyvédség a köz- és magánjog határán2013-03-12
György KovácsAndrás Jakab2022-02-14 10:30:00Mutual Constitutional Tolerance in the European Union The requirement of peaceful coexistence2022-03-22
György SánthaBalázs GerencsérAndrás Tamás2021-05-19 16:00:00A menedzsmentciklusok és az öntökéletesítő folyamatok jelentősége a közigazgatás-fejlesztésben2021-06-29
Ildikó Auguszta DománErvin BelovicsPéter Polt2020-02-13 10:00:00A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében2020-03-31
Ildikó BereczkiKatalin Raffai2020-10-19 16:00:00Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából – Nemzetközi családjogi megközelítés2020-12-15
Ildikó SzabóAnna Halustyik2017-03-10 13:00:00Feltételes adómegállapítás a magyar és a nemzetközi szabályozásban2017-03-21
Imola SzigetiErvin Belovics2023-09-14 11:30:00„A materiális igazság megállapítását elősegítő, illetve gátló büntető eljárásjogi garanciák”2023-09-26
Ioana Apreotesei AlinaPéter Kovács2009-04-22 14:00:00The International Criminal Court: Starting with Africa?2009-05-20
István KeveváriJános Frivaldszky2017-05-24 13:30:00A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre2017-06-06
István OttGyörgy Vókó2013-05-15 15:30:00A szerzői jogok hazai büntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében2013-06-11
István SabjanicsZs. András Varga2020-02-26 12:30:00A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben2020-03-31
Iván Ákos BujdosGábor Molnár2021-05-26 10:00:00Variációk egy témára? A rablás bűncselekményének dogmatikai kérdései a magyar és az angol jogban2021-06-29
Izabella DrócsaAttila Horváth2021-03-18 10:00:00Rendtörvények a két világháború között, különös tekintettel az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvény anyagi és eljárásjogi elemzésére a Budapesti Királyi Törvényszéken kialakult bírói gyakorlaton keresztül2021-06-29
János ErdődyNadja El Beheiri2012-05-04 15:00:00Radix omnium malorum? – A pénzzel összefüggő egyes római dologi jogi kérdésekről2012-06-12
János Tamás CziglePetra Lea Láncos2021-09-09 14:00:00Az Európai Unió Bíróságának munkahelyi vallásszabadsággal kapcsolatos joggyakorlata2021-09-28
János Tamás PappAndrás KoltayBalázs Schanda2022-02-16 15:00:00A közösségi média platformok szabályozása a demokratikus nyilvánosság védelmében2022-03-22
Johanna FröhlichBalázs SchandaAndrás Jakab2017-09-29 13:00:00Az alkotmányértelmezési módszerek igazolása2017-12-05
József BacsárdiLászló Christián2020-06-12 14:00:00Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban.2020-06-30
Judit FirnikszPál Béla Szilágyi2023-11-09 16:00:00Pillanatkép a digitális piacok szabályozásáról - A DMA a vállalati compliance tükrében2023-12-12
Júlia Téglásiné KovácsLóránt Csink2018-03-02 13:00:00Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája2018-03-20
Károly József ZámbóNándor Birher2024-05-21 15:30:00Jogbölcseleti és jogtörténeti megfontolások a jog, a vallás, és az erkölcs kapcsolatáról hatályos magyar jogunk tükrében2024-06-18
Kinga ZakariásJános Frivaldszky2017-05-10 14:00:00Az emberi méltósághoz való alapjog. Összehasonlító jogi elemzés a német és magyar alkotmánybírósági gyakorlat tükrében2017-06-06
Krisztián Gábor SzaniszlóLóránt Csink2023-02-09 14:00:00A kormányzás elmélete a rendszerváltás utáni Magyarországon. A jogállam, a jó állam és a hatalommegosztás2023-03-16
László ChristiánZs. András VargaLászló Kiss2010-11-26 14:00:00Alternatív rendészet2011-01-21
László KomáromiJános 1928-2015 † Zlinszky2008-02-06 15:00:00A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban2008-03-27
Laura GyeneyMarcel Szabó2011-09-05 10:00:00Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára2011-09-15
Laura KrajeczGábor Kártyás2023-04-24 16:30:00A személyiségvédelem eszközrendszere a magyar munkajogban, különös tekintettel a sérelemdíjra2023-06-27
Lénárd Gergely SándorPéter Kovács2021-11-22 14:00:00A gazdasági társaságok helye az emberi jogok nemzetközi védelmének rendszerében2021-12-14
Lilla BerkesZs. András Varga2020-06-11 14:00:00A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer. Létrejötte, alanyi köre, működése és hiányosságai2020-06-30
Marcel SzabóPéter Kovács2003-06-08 15:00:00A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában2003-06-17
Márta BrehószkiPéter Miskolczi Bodnár2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Márta BrehószkiGábor JobbágyiPéter Miskolczi Bodnár2009-05-12 14:00:00Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrinája az Amerikai Egyesült Államokban2009-05-20
Márta Péter-DelbóBalázs Gerencsér2021-05-26 14:00:00„Kell-e egységesség a sokféleségben? A helyi önkormányzatok valamint a köztestületek feletti törvényességi felügyelet és törvényességi ellenőrzés szabályozási kérdései”2021-06-29
Máté PaksyPéter Takács2011-06-07 16:00:00Hart „visszatérő kérdései” és a francia jogbölcseleti hagyomány2011-09-15
Mészáros Ádám Zoltán MészárosErvin Belovics2017-10-04 14:00:00Az ártatlant sújtó szükségcselekmények a büntetőjogban2017-12-05
Natália DvornyicsenkóPéter Kovács2017-05-23 13:30:00The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in international law: theory and practice2017-06-06
Nikolett Mészárosné SimonErvin Belovics2022-02-18 14:00:00Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények dogmatikai és jogalkalmazást érintő elhatárolási kérdéseinek problematikája. – A hamis vád és a hamis tanúzás –2022-03-22
Noémi BoryGyörgy Vókó2016-11-09 13:00:00A FIATALKORÚAK SZABADSÁGELVONÁSSAL JÁRÓ SZANKCIÓI ÉS VÉGREHAJTÁSUK SPANYOLORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON2016-12-13
Noémi SuriViktória Harsági2018-02-27 10:00:00Az európai öröklési rendelet eljárásjogi intézményeinek elemzése A hagyatéki vagyon jogi sorsának rendezésére irányuló egyes tagállami eljárások összehasonlító vizsgálata2018-03-20
Orsolya BolykyErvin BelovicsPéter Polt2018-05-17 15:00:00Az emberölések jogi és kriminológiai jellemzői, különös tekintettel a mentális tényezők büntetőjogi értékelésére2018-06-19
Orsolya CsapóGyula Bándi2015-12-03 15:00:00A KÖRNYEZETI JOGI FELELŐSSÉG HATÁRAI - Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra2015-12-15
Orsolya MikolaPéter KovácsGyörgy Könczei2018-03-26 14:00:00A fogyatékossággal élő személyek jogvédelme a fogyatékosjogi ENSZ-egyezményben2018-06-19
Pál Béla SzilágyiTihamér Tóth2011-09-05 12:30:00Az összefonódások egyoldalú hatásainak megítélése az Európai Unió versenyjogában2011-09-15
Péter PoltBalázs Schanda2010-11-19 14:00:00A parlamenti mentelmi jog mint büntethetőségi akadály2011-01-21
Péter TechetCsaba Varga2019-02-14 12:00:00Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományban – a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig2019-03-26
Petra Lea LáncosMarcel Szabó2012-11-23 16:00:00NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI SOKSZÍNŰSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN2012-12-04
Réka VargaPéter KovácsBalázs Gellér2013-02-13 14:00:00Challenges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees2013-03-12
Richárd SchmidtKatalin Raffai2024-06-10 13:00:00dr. Schmidt Richárd: „A nemzetközi fórumválasztás szabadsága és korlátai – az aszimmetrikus joghatósági és választottbírósági megállapodások tükrében”2024-06-18
Róbert MuzsalyiViktória HarságiAndrás Osztovits2020-11-06 14:00:00Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában2020-12-15
Sándor GurbaiBalázs Schanda2015-05-21 15:00:00A GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZETT SZEMÉLYEK VÁLASZTÓJOGA A NEMZETKÖZI JOG, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS JOG ÉS A KOMPARATÍV KÖZJOG TÜKRÉBEN2015-09-22
Sarolta Judit MolnárGábor JobbágyiBalázs Schanda2018-05-31 14:30:00„A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉNEK PERSPEKTÍVÁI - A köteléket, a tartalmat és az alanyi kört érő kihívások tükrében”2018-06-19
Sarolta SzabóGábor Bánrévy2009-09-16 14:00:00A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY, MINT NEMZETKÖZI LINGUA FRANCA – AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉS ALKALMAZÁS ÚJABB IRÁNYAI ÉS EREDMÉNYEI2009-10-15
Szilárd TattayZoltán Péteri2012-05-16 14:00:00REASON, WILL, FREEDOM: NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS IN LATER SCHOLASTIC THOUGHT2012-06-12
Szilvia HalmosTamás Gyulavári2016-10-07 13:00:00A FOGYATÉKOSSÁG ORVOSI ÉS TÁRSADALMI MODELL JÉNEK SZINTÉZISE , KÜLÖNÖSEN A MUNKAJOG TERÜLETÉN2016-12-13
Tamás István ManhertzNóra Balogh-Békesi2021-05-19 14:00:00Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlító vizsgálata2021-06-29
Tamás NagycenkiErvin Belovics2021-10-05 14:00:00A szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogi szabályozás, illetve a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei, lehetőségei Magyarországon2021-12-14

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )