Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Animal Science

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Zoltán BagiSzilvia Kusza2018-06-20 12:30:00A balkáni gerle (Streptopelia decaocto) európai expanziójának hatása a faj genetikai sokféleségére2018-09-26
Milán FehérLászló StündlLászló Váradi2014-09-01 11:30:00A Barramundi (Lates calcarifer, Bloch, 1790) és a Vörös árnyékhal (Sciaenops ocellatus, L. 1766) ivadéknevelési és takarmányozási technológiának fejlesztése2014-09-22
Lajos KozákAndrás KovácsMiklós Heltai2007-10-25 10:00:00A borz (Meles meles) állományviszonyai, élőhely-preferenciája és táplálkozás-ökológiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyei élőhelyein2007-11-24
Tamás PálfyJános Gundel2009-05-18 13:30:00A brojlercsirke funkcionális takarmányozásának lehetősége2009-06-30
Papp Zsuzsanna Gyöngyösi Gyuláné2003-06-04 11:00:00A C-vitamin és formáinak hatása az európai harcsára (Silurus glanis L.) és egy tok hibridre (Acipenser ruthenus L. x Acipenser baeri Brandt)2003-09-29
László KövérLajos Juhász2015-05-06 10:00:00A dolmányos varjú (Corvus cornix L. 1758) populációnövekedése és fészkelőhely választása városi környezetben2015-05-13
Szilvia KuszaAndrás JávorZsuzsanna Bősze2006-10-13 10:00:00A genetikai távolság becslése cigája és zackel fajtakörbe tartozó juhállományok között, valamint három nem klasszikus immungén kifejeződés és polimorfizmus vizsgálata sertésben2006-11-25
Attila László BertaBéla Béri2010-09-28 11:00:00A hasznos élettartam növelésének lehetőségei tejelő szarvasmarha állományokban2010-10-29
István CsíziGéza Nagy2003-06-25 10:00:00A hasznosítás és az évjárat hatása a Karcag környéki szikes gyepek termésére2003-11-29
László SzendreiAndrás Kovács2006-10-25 10:00:00A hazai fácánfélék élőhely preferenciája tiszántúli agrárkörnyezetben2006-11-25
Ádám László SimonLevente Czeglédi2018-12-14 11:00:00A házityúk takarmányfelvételének szabályzásában résztvevő gének vizsgálata ad libitum és korlátozott takarmányozás esetén
Edit Mikó Józsefné JónásIstván KomlósiImre Mucsi2012-01-23 11:30:00A holstein-fríz szarvasmarhák kondíciója és egyes értékmérő tulajdonságai közötti összefüggések2012-01-26
Nóra Pálfyné VassAndrás JávorSándor Cseh2014-06-30 10:00:00A juh embrióátültetés eredményességét befolyásoló tényezők2014-09-22
Tibor SzórádiImre Mucsi2003-02-26 10:00:00A juh fajtája, ásványianyag-ellátása és a csülökszaru minősége közötti összefüggések vizsgálata2003-05-24
János OláhAndrás Jávor2010-09-30 10:00:00A juhondó minőségét befolyásoló tényezők2010-10-29
József CsanádiAndrás JávorJózsef Fenyvessy2005-04-28 10:00:00A juhtej termelése, minősége és feldolgozása közötti összefüggések2005-06-04
Levente CzeglédiBéla BériGéza Nagy2005-10-19 10:00:00A különböző intenzitású legelőhasználat hatása a talajra és a gyep növényzetére2005-11-26
András HalászGéza Nagy2016-10-14 11:30:00A különböző korú magyar szürke szarvasmarha legelői viselkedése az időjárástól és legelőkínálattól függően, hagyományos legeltetés mellett2016-11-09
Zsuzsanna TóthImre Bodó2006-01-01 00:00:00A lovak színének vizsgálata kvantitatív genetikai módszerekkel2006-11-25
Ákos BenkSándor MihókImre Mucsi2014-04-28 10:30:00A magyar nemesített kendermagos tyúk génmegőrzésének eredményei2014-05-14
László NagyIstván KomlósiImre Bodó2006-04-25 10:00:00A magyar racka juh teljesítményének értékelése2006-06-03
Erika Péntek-ZakarSzilvia Kusza2014-05-05 13:00:00A magyarországi mézelőméh-populációkban (Apis mellifera carnica pannonica poll.) megjelenő határ menti fajták kimutatása genetikai és morfológiai módszerekkel2014-05-14
Gabriella Novotniné DankóKároly Magyar2004-04-16 10:00:00A mesterséges termékenyítés eredményességét és a vemhesség lefolyását tükröző endokrinológiai tényezők vizsgálata juhban2004-06-04
Ildikó BajúszJózsef FenyvessyAndrás Jávor2009-06-18 14:00:00A nyers juhtej egyes összetevőinek vizsgálata, és a fehérjefrakciók hatása a sajtgyártásra2009-06-30
Myrtill Kocsisné GráffAndrás JávorSándor Kukovics2012-04-27 11:00:00A szánentáli kecskék életkorának és kondíciójának hatása a tejtermelésre és a szaporaságra2012-05-03
Péter JuhászLászló StündlSándor Alex Nagy2018-10-16 11:00:00A szelén és a magnézium alkalmazása a vörös árnyékhal (Sciaenops ocellatus l.) lárva- és ivadéknevelésében2018-11-07
Ferenc Árpád PelesAndrás SzabóBéla Béri2008-04-30 11:00:00A tartás- és fejéstechnológia hatása a nyers tehéntej mikrobiológiai minőségére2008-05-13
Ágnes SüliBéla BériJános Csapó2018-10-05 10:30:00A tejzsír zsírsav-összetételének megváltoztatása takarmányozási módszerekkel2018-11-07
László StündlLászló Pócsi2002-10-25 10:00:00A természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési lehetőségei2002-11-30
Erika Bodnárné SkobrákAndrás JávorJános Gundel2012-04-25 11:00:00A vadaskerti tartás hatása a vaddisznó testösszetételére2012-05-03
Péter GyüreGéza NagyLajos Juhász2006-10-25 10:00:00A vadlúdfajok állománya, élőhely- és mezőgazdasági területhasználata a Hortobágyon2006-11-25
Szilvia SzőkeIstván Komlósi2006-02-02 10:00:00A variancia és a beltenyésztettség vizsgálata számítógépes szimulációval2006-06-03
István MonoriAndrás JávorAndrás Nábrádi2010-10-22 11:00:00Alföldi juhászatok technológiai színvonalának és gazdálkodásának elemzése2010-10-29
Csilla TóthGéza Nagy2004-10-21 10:00:00Az évjárat és a hasznosítás hatásának értékelése hortobágyi gyepeken2004-11-27
István ErdélyiJános Gundel2007-10-19 10:00:00Az expandálás hatása a pulykahizlaló takarmányok gyártásától felhasználásáig2007-10-25
Atila HarcsaAndrás JávorIstván Komlósi2004-05-04 10:00:00Az Ile de France, Suffolk és Bábolna Tetra juhfajta teljesítményének elemzése2004-06-04
Szilárd BodóAndrás Jávor2003-04-25 10:00:00Az in-vitro embrió-előállítás és embriópiopszia alkalmazásának lehetősége a szarvasmarha-tenyésztésben2003-05-24
Gábor Bence CsatáriAndrás JávorAndrás Nábrádi2010-12-06 10:30:00Az innováció gazdasági kérdései a juhtenyésztésben2011-05-09
Tamás BartaJános GundelIstván Majzinger2012-12-13 11:00:00Az őz (Capreolus capreolus) táplálkozása alföldi élőhelyeken2013-02-14
Carol DarócziAndrás JávorJános Nagy2007-05-25 10:00:00Bihor (Bihar)megye állattenyésztésének helyzete az uniós csatlakozás idején, különös tekintettel a juhtenyésztésre2007-06-02
Anikó Borosné GyőriJános Gundel2009-10-19 10:00:00Egy funkcionális sertéstakarmány kifejlesztésének lehetősége2009-11-05
László VáradiLászló Pócsi2001-04-12 10:00:00Erőforrás kímélő haltermelő rendszerek fejlesztése, különös tekintettel az integrációra2001-06-02
Ádám CsikósLevente Czeglédi2016-01-26 11:00:00Fajazonosítás élelmiszerekből PCR SSCP metodika fejlesztésével2016-01-27
Sándor VargaLajos JuhászJános Tanyi2008-05-08 11:30:00Galambfélék jelenléte állattenyésztő telepeken2008-05-13
Gabriella GulyásAndrás Jávor2014-10-29 11:00:00Gazdasági állatfajok vizsgálata proteomikai módszerek alkalmazásával2014-11-12
Katalin Kornélia AliczkiSándor MihókAndrás Hidas2007-04-05 11:30:00Genetikai variabilitás vizsgálata réghonosult magyar lúdállományokban mikroszatellitekkel2007-06-02
László ArdóGalina JeneyLászló Stündl2013-04-30 09:30:00Gyógynövénykivonatok alkalmazása halak egészségi állapotának és természetes immunválaszának javítására2013-05-08
Bojána Nóra SipiczkiJános Gundel2006-06-27 10:00:00Hazai szénák penészfertőzöttségének vizsgálata és a vizsgálati módszerek fejlesztése2006-11-25
Zsófia Rózsáné VárszegiAndrás Jávor2003-10-31 10:00:00Keresztezett bárányok vágott test- és húsminősége2003-11-29
Dénes GálLászló Váradi2007-04-24 10:00:00Környezetbarát, kombinált tavi haltermelő rendszerek fejlesztése2007-06-02
Gergely GyimóthyAndrás KovácsKároly Magyar2011-04-04 11:00:00Különböző genotípusú nőivarú juhok szaporodási szezonalitása2011-05-09
Péter BársonyAndrás SzabóLászló Pócsi2006-05-02 10:00:00Különböző nagyságú ezüstkárász (Carassius auratus gibelio Bloch) populációk hatása az egynyaras ponty (Cyprinus carpio L.) termelésére2006-06-03
Márta AlexyJános GundelGéza Nagy2004-10-19 10:00:00Legelőre alapozott tenyészsüldő és -kocatartás eredményei2004-11-27
Anikó NagyAndrás JávorZoltán Csiki2015-12-09 11:00:00Lehetőségek a juhágazat helyzetének javítására humán diagnosztikai eszköz adaptálásával illetve a bárányhús minőségének befolyásolásával takarmánykiegészítésen keresztül2016-01-27
Judit PálinkásJános Posta2017-04-11 13:00:00Lovak hippoterápiára való kiválasztásának kidolgozása, valamint a hippoterápia hatékonyságának értékelése mozgásvizsgáló rendszer alkalmazásával2017-05-03
Anita Rudiné MezeiSándor Mihók2016-01-13 10:30:00Lovak tenyészértékbecslése a díjugrató sportban elért teljesítmény alapján2016-01-27
Ágnes Baginé HunyadiSzilvia KuszaPéter Balogh2017-03-07 11:30:00Magyar nagyfehér, duroc, pietrain kocák genetikai értékelése és egyes termelési paramétereinek statisztikai vizsgálata2017-05-03
Nikolett SziszkoszAndrás Jávor2018-01-22 11:30:00Mitokondriális DNS vizsgálat hagyományos magyarországi lófajták genetikai variabilitásának meghatározására2018-01-31
Mariann ÁrnyasiLászló FésüsAndrás Jávor2003-10-31 14:00:00Molekuláris genetikai eszközök alkalmazása a booroola (FecB) mutációt hordozók azonosítására a szapora merinó fajtában2003-11-29
Péter SzabóIstván Komlósi2006-10-20 10:00:00Néhány környezeti tényező hatása a sertéshizlalás eredményeire2006-11-25
László NánássyAndrás JávorZoltán Macháty2007-05-04 10:00:00Parthenogenetikus sertés embriók előállításának vizsgálata2007-06-02
Sándor GordaLászló Pócsi2004-10-19 13:00:00Pontyfajták, tájfajták és hibridek összehasonlító teljesítményvizsgálata2004-11-27
Tadeusz Gudaj RyszardIstván KomlósiEndre Brydl2013-04-29 11:00:00Study of Animal Welfare Status and Lameness in Dairy Cow Herds in Hungary2013-05-08
István ForgóTamás Bánszki2009-04-15 11:00:00Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyepgazdálkodásának változása 1990-2005 között2009-05-07
Andrea RadácsiImre BodóBéla Béri2008-05-07 11:30:00Szarv- és szőrszínváltozatok a magyar szürke szarvasmarhafajtában2008-05-13
Tímea GálGábor GrasselliIstván Komlósi2012-10-18 10:00:00Tejelő szarvasmarha-telepek hatékonyságának elemzése és anyagáramlási folyamatainak modellezése2012-10-25
Anna PécsiKároly MagyarGyula Huszenicza2007-10-16 11:30:00Tejelő tehenek méhgyulladásának hatása a szaporodásbiológiai teljesítményre2007-10-25
János PostaSándor MihókIstván Komlósi2008-04-24 10:30:00Tenyészértékbecslés a magyar sportlótenyésztésben2008-05-13
Sándor HarangiBéla Béri2013-10-18 11:00:00Ultrahangos mérési technika alkalmazása szarvasmarhák hústermelő képességének és vágóértékének vizsgálatára2013-11-13
Csilla BudaiAndrás KovácsJózsef Rátky2014-09-04 11:00:00Zselatinok, antioxidánsok és környezeti tényezők hatása kosok andrológiai paramétereire2014-09-22

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )