Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Gábor DragonyJudit Váradi2023-01-12 13:00:00A népzeneoktatás dimenziói a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris színterein – A népzeneoktatás és népzenészképzés empirikus vizsgálata
Erika FigulaIstván Czigler2001-10-19 12:00:00Tanári magatartástípusok2001-10-24
Ildikó OroszLászló Tamás Szabó2001-10-10 12:00:00A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999)2001-10-29
Kinga MandelPéter Tibor Nagy2005-10-19 12:00:00A román felsőoktatás-politika változásai 1990-2003 között2005-11-07
Tímea Harmatiné OlajosLászló Balogh2006-03-22 12:00:00A szocio-emocionális okokból történő alulteljesítés összefüggéseinek vizsgálata az iskolában2006-05-10
Tünde-Julianna BarabásiLászló Balogh2006-09-06 12:00:00Az elmélet és gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben2006-11-25
Magdolna Éva RébayGábor Orosz2007-04-25 12:00:00A leány-középiskolák jogi szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben az 1870-es évektől 1945-ig2007-06-02
Anikó VidraGabriella Kiss2006-12-06 12:00:00A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásában2007-06-02
Éva Andrea FarkasErika Juhász2007-06-27 12:00:00Rendszerváltás a szakképzésben2007-09-21
Endre FlaiszErzsébet Rózsa2008-03-07 12:00:00Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig2008-04-16
Éva HogyinszkiÉva Biróné Kaszás2008-01-18 12:00:00A közösség-elvű társadalomkritika lehetőségei „Az erény nyomában” tervezet2008-04-16
Lajos KelemenLászló Balogh2007-10-18 12:00:00Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései2008-04-16
Edit NagyLászló Brezsnyánszky2007-12-05 12:00:00Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából2008-04-16
László SiposTamás Kozma2008-02-20 12:00:00Alapítványok az iskolákban Harmincnégy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolai alapítvány vizsgálata2008-04-16
Edit Szélesné FerenczAntal Bugán2007-10-16 12:00:00A pszichológiai immunrendszer vizsgálata, a koragyermekkori emlékek individuálpszichológiai értelmezésén keresztül2008-04-16
Ildikó TarAntal Bugán2008-01-30 12:00:00Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással2008-04-16
Gábor ErdeiTamás Kozma2008-04-16 12:00:00A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban2008-05-13
Zečevič SvetlanaTamás Mihálydeák2008-06-19 13:00:00Meaning and modality by Carnap and Kripke2008-06-25
Irén VirágLászló Brezsnyánszky2008-06-18 12:00:00Az arisztokrácia neveltetése Magyarországon2008-06-25
Judit Szilágyiné SzemkeőTamás Kozma2008-06-25 12:00:00Életvilágok és a nevelés (kísérlet az intézményes nevelés modellezésére)2008-06-25
Péter MekisMihály Vajda2008-06-09 14:00:00Logikai és nyelvfilozófiai problémák a Logikai-filozófiai értekezésekben2008-06-25
Szilvia Péter-SzarkaLászló Balogh2008-06-13 11:00:00Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos életkorban2008-06-25
Mária RieszLászló Balogh2008-07-01 13:00:00Tanulásban akadályozott 7-8. osztályos tanulók érzelmi képesség struktúrájának vizsgálata normál képességű tanulókéval való összehasonlítás alapján2008-09-24
János KissAntal Bugán2008-07-01 13:00:00Munkaérték preferenciák strukturális változásai a professzionalizáció mértékének és a képzés tartalmi változásainak tükrében2008-09-24
Anikó BenyákLászló Balogh2008-09-17 11:00:00A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál2008-09-24
Norbert MakkErzsébet Rózsa2008-09-19 13:00:00A jel rendszere Hegelnél2008-09-24
István DrimálErzsébet Rózsa2008-09-19 14:30:00A tudat struktúra Hegelnél és Heideggernél2008-09-24
Krisztina NagyGabriella Pusztai2008-10-29 12:00:00Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a "Partiumban"2008-10-29
Anita HorkaiMihály Fónai2008-12-10 12:00:00Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon2008-12-17
Imre FenyőFerenc Nyizsnyánszky2009-02-11 13:30:00Tudás és társadalom a posztmodernitás korában - Zygmunt Bauman metaforikus társadalomelmélete2009-02-18
Veronika BocsiIldikó Szabó2009-02-25 12:00:00Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata2009-03-18
Zsuzsanna Kovácsné TörökGyőző Pék2009-04-15 13:00:00Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére2009-04-29
Katalin LányiAntal Bugán2009-03-25 14:00:00A környezetvédő viselkedés és az egészségviselkedés összefüggése2009-04-29
Dóra Rózsa Lászlóné SzabóLászló Balogh2009-03-18 15:00:00A zenei tehetség fejlődését és kibontakozását befolyásoló tényezők vizsgálata2009-04-29
Judit FinánczTamás Kozma2009-04-22 12:00:00Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők helyzete2009-04-29
Anita Szemán-NagyPéter Molnár2009-05-08 11:00:00Intergenerációs spirálok szerepe az antenatális depresszió létrejöttében2009-05-27
Csilla CsukonyiÁkos Münnich2009-06-03 11:00:00A társas orientáció (individualizmus és kollektivizmus) és a "cultural trade off"-hipotézis tudatos alkalmazhatóságának vizsgálati lépései: Magunkért legyünk vagy másokért; vagy mások legyenek értünk?2009-06-24
Annamária Máténé PusztaiAntal Bugán2009-06-26 13:00:00Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek elemzése2009-09-30
László NemesIstván BujalosPéter Molnár2009-08-25 13:00:00Egy tudománykutatáson alapuló bioetika körvonalai2009-09-30
Gabriella DarócziGergely Angyalosi2009-02-04 12:30:00Az alteritás művészete: Weöres Sándor/Psyché2009-10-28
Zsuzsa Orsika PauwlikAntal Bugán2009-12-03 10:30:00Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál2009-12-16
Ede PetrásGabriella Pusztai2010-02-17 12:00:00Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön2010-02-24
Róbert OroszJános MáthLászló Balogh2009-08-31 11:00:00A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata2010-03-31
Szilvia SimándiErika Juhász2010-04-14 12:00:00Turizmus és tanulás - Egy vidéki város középiskolásainak turisztikai magatartása2010-05-05
Márta Takács-MiklósiErika Juhász2010-04-21 12:00:00Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben - Az Észak-Alföldi intézmények esete2010-05-05
Erika SzabóÁkos Münnich2010-04-21 12:00:00A munkahelyi egészségpszichológia és egészségfejlesztés rendszere a Magyar Köztársaság Rendőrségén, valamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei2010-05-05
Zoltán AndrejkaFerenc Nyizsnyánszky2010-06-09 13:00:00Apollón és Diké nyomában - hermeneutikai gondolatkísérlet a görög tragédiáról Hegel interpretációinak tükrében2010-06-23
Orsolya KoósJudit Inántsy-Pap2010-09-13 11:00:00A dezorganizált kötődés kialakulása csecsemőkorban2010-09-29
Zoltán PranczGergely Angyalosi2010-09-10 12:30:00A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal Gondolataiban2010-09-29
Adriána CsinádyIstván Czigler2010-07-14 11:00:00Emóciók és evolúciósan megalapozott menekülési válasz 5-8 évesekkel végzett téves vélekedés tesztekben2010-09-29
Ágnes Vargáné EnglerGabriella Pusztai2010-06-30 12:00:00Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálata2010-09-29
Judit FutóJudit Inántsy-Pap2010-08-30 11:00:00A jelölt gondozó-csecsemő interakciók szerepe a gyermekek fogalmi fejlődésében és repreztációs képességeik alakulásában2010-09-29
Erzsébet RákóKatalin Mojzesné Székely2010-10-13 12:00:00Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményeinek vizsgálata2010-10-27
Bernadett KovácsBeáta Erika Nagy2011-01-17 10:00:00A vallásosság/spiritualitás protektív szerepének vizsgálata a kiégéssel kapcsolatban2011-01-19
Dóra Viktória SzanatiBeáta Erika Nagy2011-01-17 12:00:00Koraszülött csecsemők és kisgyermekek receptív és expresszív kommunikációjának elemzése egészségpszichológiai szemszögből2011-01-19
Tünde CsihaMelinda Szekeres2011-02-02 12:00:00Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban2011-02-23
Kornélia GömöryLászló Balogh2011-04-27 12:00:00Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban2011-04-27
Irén Gerda SzéplakiMihály Vajda2011-04-14 14:45:00Az ember teste. A test státusza a filozófiai tradícióban2011-04-27
András RónaiGergely Angyalosi2011-06-10 13:30:00A kifejezés2011-06-29
Tímea KrizbaiPál Szabó2011-06-14 13:00:00Az evészavarok egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai, különös tekintettel az önéletrajzi emlékezetre2011-06-29
Rita SzebeniLászló Tóth2011-06-15 10:00:00A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiségháttere2011-06-29
Lajos HorváthIstván KelemenAttila Bánfalvi2011-06-23 14:00:00A tudat metamorfózisa2011-06-29
Attila KörmendiGyőző Pék2011-06-27 11:00:00Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál2011-06-29
Sándor KőmüvesGergely Angyalosi2011-06-14 12:00:00A művészet intézményi elmélete2011-06-29
Tamás VinczeLászló Brezsnyánszky2011-07-06 11:00:00Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában2011-09-21
József Zoltán MálikTamás Mihálydeák2011-09-29 13:00:00A matematika informális háttere2011-10-26
Ilona CsörszPéter Molnár2011-09-23 11:00:00Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei2011-10-26
Hajnalka Zsuzsanna HollósiHajnalka Fényes2011-10-12 12:00:00A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. A kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata.2011-10-26
Zoltán Sebestyén NovákErzsébet Rózsa2011-11-11 13:00:00Oswald Spengler filozófiája és a dinamikus jogszemlélet2011-11-30
Henrik FarkasGergely Angyalosi2011-11-29 14:00:00A gondolkodás tere. Perspektivizmus, mozgás és affektivitás a filozófiai gondolkodásban.2011-11-30
Beáta Tóthné KosztinLászló Tóth2011-11-16 14:00:00Egy kísérleti oktatási módszer hatásai a természettudományos fogalmi fejlődésre, problémamegoldásra és más pszichológiai tényezőkre2011-11-30
Sarolta DeczkiMihály Vajda2011-12-16 14:00:00A kezdet és a cogito. Az affirmáció fenomenológiája.2012-01-25
Balázs MolnárMagdolna Chrappán2011-12-14 12:00:00Pedagógushallgatók internethasználata és internetalapú tanulási tevékenységei a debreceni egyetem gyermeknevelési és felnőttképzési karán2012-01-25
Tibor PongráczMihály Vajda2011-12-05 13:30:00Daimonoisz toposz2012-01-25
Alice HausmannLászló Tamás Szabó2012-01-18 12:00:00Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között2012-01-25
Tibor PávayFerenc Nyizsnyánszky2012-01-12 14:00:00Mythos Contra Factum, a posztmodern mítoszszövés hermeneutikája2012-01-25
János Zoltán SzabóLászló Tamás Szabó2012-06-13 14:00:00Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái2012-06-27
Csaba JancsákTamás Kozma2012-06-27 12:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen. A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái2012-09-26
Ferenc PénzesOttó Hévizi2012-09-06 15:00:00Friedrich Wilhelm Nietzsche politikai gondolkodása2012-09-26
Erzsébet PetrikaPál Szabó2012-09-26 12:00:00Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés empirikus vizsgálata2012-10-24
Judit PáliLászló Tóth2012-11-21 11:00:00A gondolkodás stratégiai fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskoal átmenet időszakában2012-11-28
Krisztina Julianna JankóTamás KozmaKatalin Forray R.2012-12-19 12:00:00Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai2013-02-14
Dóra MedvésJudit Molnárné Kovács2012-12-19 14:00:00A környezettudatosság pszichológiai meghatározói. A társas értékorientáció, a környezeti attitűdök, az észlelt jelentőség és a szokások szerepe.2013-02-14
Balázs BerkovicsGergely Angyalosi2013-02-01 14:00:00Kritika és módszer Foucault-nál2013-03-19
Anita Rusinné FedorMihály Fónai2013-03-27 12:00:00„Kettős kötődés” – A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja.2013-05-08
Sándor SupliczLászló Tóth2013-04-03 12:00:00Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel2013-05-08
Dolli MesterEde Frecska2013-06-18 11:00:00A jövő-orientáció háttértényezőinek vizsgálata főiskolai hallgatók körében2013-06-27
Réka-Anna Lukács-MártonPál Szabó2013-07-10 12:00:00Speciális csoportok evészavarai különs tekintettel a szépségiparban dolgozókra és a várandós kismamákra2013-09-25
Szabolcs UrbánGyőző Pék2013-07-12 13:00:00A vallásosság kötődéselméleti megközelítése2013-09-25
Sándor József MártonJános Kiss2013-09-18 12:00:00Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában2013-09-25
Judit HerczeghAndrás Buda2013-10-02 12:00:00Internethasználat és elektronikus kommunikáció a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatói körében2013-11-13
Nóra Veronika NémethKatalin Mojzesné Székely2013-10-16 12:00:00Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban2013-11-13
Éva SzolárTamás Kozma2014-01-15 12:00:00A Bologna-folyamat Magyarországon. Felsőoktatási reformviták (1999-2009)2014-02-12
Anikó Vargáné NagyLászló Brezsnyánszky2013-12-18 12:00:00Jausz Béla a pedagógus professzor. Az 1919–1959 közötti szakmai életút elemzése2014-02-12
Erika GaramiZoltán Györgyi2014-02-26 12:00:00Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre2014-04-09
Sándor SoósIstván Bugár2014-04-10 14:00:00A zen mint filozófia, illetve a zen buddhizmus mint tudati háttér fogalmának vizsgálata Nisida Kitaró Dzen no Kenkjú című írásának szemelvényei alapján2014-05-14
Sándor RáczIstván Bujalos2014-04-09 15:00:00Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása? Erkölcsi érvelés a demokratikus politikában2014-05-14
Katinka BacskaiGabriella Pusztai2014-04-09 12:00:00Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban2014-05-14
Nóra PatakyJudit Inántsy-Pap2014-04-14 13:30:00A rideg/érzéketlen vonások vizsgálata serdülő fiúknál iskolai és javítóintézeti közegben2014-05-14
Judit MolnárGyőző Pék2014-06-17 11:00:00Posztpartum szorongás az anyák kötődési jellemzőinek tükrében2014-09-22

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )