Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date




 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Anita Rusinné FedorMihály Fónai2013-03-27 12:00:00„Kettős kötődés” – A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja.2013-05-08
Rita Diána KósaJudit Csoba2019-07-30 11:00:00„Autonómia és szabálykövetés” az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei2019-09-25
Zsanett Ágnes BicsákLászló Brezsnyánszky2015-05-27 12:00:00Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában2015-09-16
Valéria MarkosHajnalka Fényes2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata2019-11-13
Tünde BulyákiPéter Molnár2021-06-03 11:00:00Utazás a mentális zavarból a felépülés irányába2021-07-01
Szilvia SimándiErika Juhász2010-04-14 12:00:00Turizmus és tanulás - Egy vidéki város középiskolásainak turisztikai magatartása2010-05-05
Judit FinánczTamás Kozma2009-04-22 12:00:00Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők helyzete2009-04-29
Imre FenyőFerenc Nyizsnyánszky2009-02-11 13:30:00Tudás és társadalom a posztmodernitás korában - Zygmunt Bauman metaforikus társadalomelmélete2009-02-18
Emese Hajnalka BelényiIldikó Pető2017-02-01 12:00:00Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben2017-02-08
Attila Zoltán KenyeresErika Juhász2019-05-02 12:00:00Televízió és tanulás. A televízió és a posztklasszikus dokumentumfilmek szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak informális tanulásában2019-05-13
Irén SipekiIbolya Czibere2018-06-25 11:00:00Társadalmi egyenlőtlenségek és pályaválasztás2018-09-26
Erzsébet LestyánImre Dávid2019-01-10 11:00:00Tanulási jellemzők fejlődése 10 – 14 éves korban differenciált foglalkoztatási programban résztvevő tanulóknál2019-01-30
Mária RieszLászló Balogh2008-07-01 13:00:00Tanulásban akadályozott 7-8. osztályos tanulók érzelmi képesség struktúrájának vizsgálata normál képességű tanulókéval való összehasonlítás alapján2008-09-24
Sándor SupliczLászló Tóth2013-04-03 12:00:00Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel2013-05-08
Katalin ZollerKatinka Bacskai2020-10-14 15:00:00Tanárok és iskoláik, A tanári munkavégzés és a tanári munkával való elégedettség vizsgálata romániai pedagógusok körében2020-11-04
Csaba JancsákTamás Kozma2012-06-27 12:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen. A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái2012-09-26
Erika FigulaIstván Czigler2001-10-19 12:00:00Tanári magatartástípusok2001-10-24
Balázs István CzékmánAndrás Buda2022-06-24 11:00:00Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában - Intézményi szintű implementáció és integráció, pedagógiai-módszertani háttér és tanulókra gyakorolt hatá2022-06-29
Zsuzsanna Kovácsné TörökGyőző Pék2009-04-15 13:00:00Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére2009-04-29
Péter TánczosGergely Angyalosi2017-12-01 13:30:00Szubverzió a modern filozófiában: Felforgató gondolatalakzatok Friedrich Schlegel, Soren Kierkegaard és Friedrich Nietzsche munkáiban2018-01-31
Zsuzsa Orsika PauwlikAntal Bugán2009-12-03 10:30:00Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál2009-12-16
Petra BalujaIbolya Czibere2021-09-08 11:00:00Színművésznők. Siker és karrier egyenlőtlenségei a vidéki kőszínházakban2021-09-15
Győző Sándor BánfalviIbolya Czibere2019-10-21 11:00:00Szegénység a Berettyóújfalui kistérségben a pénzügyi és gazdasági válság időszakában2019-11-13
Réka-Anna Lukács-MártonPál Szabó2013-07-10 12:00:00Speciális csoportok evészavarai különs tekintettel a szépségiparban dolgozókra és a várandós kismamákra2013-09-25
Krisztina NagyGabriella Pusztai2008-10-29 12:00:00Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a "Partiumban"2008-10-29
Andrea BordásLászló Tamás Szabó2017-12-20 12:00:00Romániai magyar pedagógusok szakmai fejlődése – narratívák a rendszeren belülről2018-01-31
Tímea CeglédiHajnalka Fényes2018-06-15 14:00:00Reziliencia és felsőoktatás. Beteljesül a reziliencia ígérete vagy élesednek a társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban?2018-09-26
Zoltán TőzsérTamás KozmaGábor Erdei2015-06-24 12:00:00Részidősek a felsőoktatásban - Egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a vizsgálata2015-09-16
Éva Andrea FarkasErika Juhász2007-06-27 12:00:00Rendszerváltás a szakképzésben2007-09-21
Erzsébet PetrikaPál Szabó2012-09-26 12:00:00Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés empirikus vizsgálata2012-10-24
Andrea Szelesné ÁrokszállásiIstván Murányi2017-03-22 12:00:00Rekrutáció és pályaszocializáció regionális összehasonlításban. Mentőtiszt szakirányon tanuló hallgatók érték- és pályaorientációja2017-04-12
Judit MolnárGyőző Pék2014-06-17 11:00:00Posztpartum szorongás az anyák kötődési jellemzőinek tükrében2014-09-22
Attila SzabóIstván Kelemen2016-09-23 14:00:00Phenomemology and psychosomatics: a Jungian and post-Jungian approach2016-11-09
Nóra Veronika NémethKatalin Mojzesné Székely2013-10-16 12:00:00Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban2013-11-13
Balázs MolnárMagdolna Chrappán2011-12-14 12:00:00Pedagógushallgatók internethasználata és internetalapú tanulási tevékenységei a debreceni egyetem gyermeknevelési és felnőttképzési karán2012-01-25
Éva MolnárIbolya Czibere2019-10-16 11:00:00Párválasztás és családalapítás elszegényedett, elszigetelődött társadalmi térben2019-11-13
Zoltán Sebestyén NovákErzsébet Rózsa2011-11-11 13:00:00Oswald Spengler filozófiája és a dinamikus jogszemlélet2011-11-30
Laura MorvaiGabriella Pusztai2018-01-24 12:00:00Ora et labora? Egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően2018-01-31
Ágota SillóHajnalka Fényes2020-10-12 11:00:00Önkéntesség a Csíki-medence fiataljai körében2020-11-04
Anikó Fülekiné JoóErzsébet Bujdosóné Dani2019-02-07 12:00:00Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére2019-03-27
Ilona Dóra Dabney-FeketeMária Czellér2019-06-19 14:00:00Oktatók tudományos együttműködésének hálózatai a felsőoktatásban2019-06-26
Erzsébet CeglédiLászló Balogh2018-05-03 11:00:00Oktatáspszichológiai háttértényezők szerepe a biológiatanítás hatékonyságában2018-05-16
Krisztina SebestyénMagdolna Chrappán2022-06-15 14:00:00Nyelvválasztás és nyelvtanulási motiváció Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érettségit adó képzéseiben2022-06-29
Endre FlaiszErzsébet Rózsa2008-03-07 12:00:00Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig2008-04-16
Izolda TakácsIbolya Czibere2019-12-04 11:00:00Nők az akadémiai elitben2020-01-29
Ágnes Réka Deákné DusaIldikó SzabóÁgnes Engler2017-12-06 12:00:00Nemzetköziesedés a Debreceni Egyetemen: A hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze2018-01-31
Zsuzsanna AlmássyGyőző Pék2014-06-23 13:00:00Nehézségek a szülővé válás útján: a férfiak depressziójának vizsgálata normatív és paranormatív krízis mentén2014-09-22
Tamás Csaba SántaBalázs Krémer2021-11-22 12:00:00NEET-JELENSÉG. Magyarországi PNEET és NEET fiatalok vizsgálata szocializációjuk aspektusából2022-01-26
Tibor PávayFerenc Nyizsnyánszky2012-01-12 14:00:00Mythos Contra Factum, a posztmodern mítoszszövés hermeneutikája2012-01-25
Viktória Tamusné MolnárMagdolna Rébay2017-04-26 12:00:00Művészeti nevelés az Egyetem falai között és azon túl, A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-19492017-05-03
János KissAntal Bugán2008-07-01 13:00:00Munkaérték preferenciák strukturális változásai a professzionalizáció mértékének és a képzés tartalmi változásainak tükrében2008-09-24
Katinka BacskaiGabriella Pusztai2014-04-09 12:00:00Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban2014-05-14
Márta Takács-MiklósiErika Juhász2010-04-21 12:00:00Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben - Az Észak-Alföldi intézmények esete2010-05-05
Karolina Eszter KovácsBeáta Erika Nagy2019-04-16 12:00:00Mens Sana In Corpore Sano? A magyar sportiskolai rendszer tanulóinak egészségtudatossági és tanulmányi eredményességének összefüggései2019-05-13
Zečevič SvetlanaTamás Mihálydeák2008-06-19 13:00:00Meaning and modality by Carnap and Kripke2008-06-25
Zsuzsanna KovácsCsaba Szabó2014-12-18 11:00:00Malignus emlődaganatos betegek életminőséghez kapcsolódó korrelátumai és a multidiszciplináris pszichoszociális intervenciók hatása a gyógyulási folyamatban2015-02-02
Ágnes Sárosi-BlágaImre Kovách2020-09-30 12:00:00Lokális identitás és vidékfejlesztés a székelyföldi Felcsík kistérségben2020-11-04
Péter MekisMihály Vajda2008-06-09 14:00:00Logikai és nyelvfilozófiai problémák a Logikai-filozófiai értekezésekben2008-06-25
Sándor RáczIstván Bujalos2014-04-09 15:00:00Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása? Erkölcsi érvelés a demokratikus politikában2014-05-14
János Zoltán SzabóLászló Tamás Szabó2012-06-13 14:00:00Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái2012-06-27
Edit SchranzIbolya Czibere2019-06-03 11:00:00Külföldön munkát vállaló fiatal diplomás nők életkezdési esélyei2019-06-26
Balázs BerkovicsGergely Angyalosi2013-02-01 14:00:00Kritika és módszer Foucault-nál2013-03-19
Tamara TakácsLászló Brezsnyánszky2015-06-03 12:00:00Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben2015-09-16
Dóra Viktória SzanatiBeáta Erika Nagy2011-01-17 12:00:00Koraszülött csecsemők és kisgyermekek receptív és expresszív kommunikációjának elemzése egészségpszichológiai szemszögből2011-01-19
Ágnes Inántsy-PapGabriella Pusztai2019-04-10 12:00:00Kontinuitás és pedagógiai érzékenység.A magyarországi görögkatolikus iskolák társadalmi funkciója2019-05-13
Attila KörmendiGyőző Pék2011-06-27 11:00:00Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál2011-06-29
Ede PetrásGabriella Pusztai2010-02-17 12:00:00Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön2010-02-24
Erika GaramiZoltán Györgyi2014-02-26 12:00:00Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre2014-04-09
Ágnes Vargáné EnglerGabriella Pusztai2010-06-30 12:00:00Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálata2010-09-29
Gabriella Mária StarkTamás Kozma2019-02-27 12:00:00Kisebbségi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalai (összehasonlító megközelítésben)2019-03-27
Rita Gizella PásztorJudit Csoba2017-06-21 14:00:00Kisebbségi és kettős kisebbségi létben élő fiatalok továbbtanulási aspirációi egy hátrányos helyzetű térségben2017-06-28
Tamás VinczeLászló Brezsnyánszky2011-07-06 11:00:00Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában2011-09-21
Katalin PallayKlára Kovács-Nagy2022-04-01 15:00:00Karrierépítés és mobilitási döntés, A Balassi Intézet egykori kárpátaljai hallgatóinak tanulmányi pályafutása, munkaerőpiaci elhelyezkedése és társadalmi beágyazódása a végleges letelepedés tükrében2022-05-11
Anikó Vargáné NagyLászló Brezsnyánszky2013-12-18 12:00:00Jausz Béla a pedagógus professzor. Az 1919–1959 közötti szakmai életút elemzése2014-02-12
Alice HausmannLászló Tamás Szabó2012-01-18 12:00:00Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között2012-01-25
Ágnes NótinJudit Páskuné Kiss2015-09-24 11:00:00Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál2015-11-11
Judit HerczeghAndrás Buda2013-10-02 12:00:00Internethasználat és elektronikus kommunikáció a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatói körében2013-11-13
Attila DobosGábor Biczó2021-04-28 14:00:00Interkulturalitás az egészségügyben – egy filozófiai hermeneutikai analízis2021-05-20
Anita Szemán-NagyPéter Molnár2009-05-08 11:00:00Intergenerációs spirálok szerepe az antenatális depresszió létrejöttében2009-05-27
Ildikó Fekete DeákIbolya Czibere2021-04-13 10:00:00Infokommunikációs eszközök használatának hatása a szülő-gyermek kapcsolatra szülői percepciók alapján2021-05-20
Gábor János FintorJózsef Szabó2018-03-28 12:00:00Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban2018-05-16
Anita HorkaiMihály Fónai2008-12-10 12:00:00Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon2008-12-17
József PántyaJudit Molnárné Kovács2014-09-29 11:00:00Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata2014-11-12
Éva Lívia PodlovicsTibor Schwendtner2016-09-09 13:30:00Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája2016-09-21
Roland HegedűsKároly TepericsZoltán Györgyi2018-12-19 13:00:00Hátrányos helyzetűek a közép- és felsőfokú oktatásban Hátrányos helyzetű tanulók középiskolai teljesítménye és felsőoktatásba való bejutásuk jellemzői, különös tekintettel a területi különbségekre2019-01-30
Ágnes Harsányiné PetneháziJudit Páskuné Kiss2019-05-21 11:00:00Hátrányos helyzetű tehetséges tanulók szociális-érzelmi intelligenciájának vizsgálata a társas háló tükrében2019-06-26
Kinga BakosFruzsina Albert2019-12-20 12:00:00Hargita megyei magyar pedagógusok szakmai életminősége2020-01-29
Andor SzőcsHajnalka Fényes2021-07-02 15:00:00Hallgatói munkavállalás a felsőoktatási expanziót követő években - Tanulás melletti munka jellemzői a Debreceni Egyetemen2021-09-15
Erzsébet RákóKatalin Mojzesné Székely2010-10-13 12:00:00Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményeinek vizsgálata2010-10-27
Renátó TámbaMagdolna Rébay2016-12-07 12:00:00Gyermekkor és gyermeknevelés a vásznakon. A dualizmuskori gyermekszemlélet megjelenítése egy festőiskola példáján2016-12-21
Ferenc PénzesOttó Hévizi2012-09-06 15:00:00Friedrich Wilhelm Nietzsche politikai gondolkodása2012-09-26
Adriána CsinádyIstván Czigler2010-07-14 11:00:00Emóciók és evolúciósan megalapozott menekülési válasz 5-8 évesekkel végzett téves vélekedés tesztekben2010-09-29
Judit Szilágyiné SzemkeőTamás Kozma2008-06-25 12:00:00Életvilágok és a nevelés (kísérlet az intézményes nevelés modellezésére)2008-06-25
László NemesIstván BujalosPéter Molnár2009-08-25 13:00:00Egy tudománykutatáson alapuló bioetika körvonalai2009-09-30
Sándor József MártonJános Kiss2013-09-18 12:00:00Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában2013-09-25
Edit NagyLászló Brezsnyánszky2007-12-05 12:00:00Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából2008-04-16
Beáta Tóthné KosztinLászló Tóth2011-11-16 14:00:00Egy kísérleti oktatási módszer hatásai a természettudományos fogalmi fejlődésre, problémamegoldásra és más pszichológiai tényezőkre2011-11-30
Irén BarkasziLászló Balázs2017-07-07 13:00:00Effects of extreme environments on cognitive processes using the method of event-related potentials2017-10-04
Csaba SósTamás Valastyán2019-07-11 14:00:00Distancia és ellenirányúság Montaigne, Diderot és Sade gondolkodásában2019-09-25
Anita GalánJudit Csoba2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében2018-09-26

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )