Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Erzsébet Edit PortikImre Fenyő2017-06-07 14:00:00"Jó" gyermekek - felnőtt szemmel2017-06-28
Anikó VidraGabriella Kiss2006-12-06 12:00:00A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásában2007-06-02
Ágnes Hőgye-NagyÁkos Münnich2016-09-02 11:00:00A biztonságos közúti viselkedést befolyásoló tényezők és a közlekedés biztonsági kultúrájának vizsgálata, módszertani megfontolásai2016-09-21
Éva SzolárTamás Kozma2014-01-15 12:00:00A Bologna-folyamat Magyarországon. Felsőoktatási reformviták (1999-2009)2014-02-12
Fanni MaszlagJudit Csoba2022-09-09 11:00:00A cigányok önazonosságának változása – Identitásmintázatok oláh cigány nők három generációjában2022-10-05
Viktória PaczáriIbolya Czibere2022-10-19 14:00:00A civil kezdeményezésű társadalmi innovációk működési mechanizmusai és társadalmi beágyazottsága Magyarországon2022-11-09
Orsolya KoósJudit Inántsy-Pap2010-09-13 11:00:00A dezorganizált kötődés kialakulása csecsemőkorban2010-09-29
János FarkasMária Czellér2021-07-01 15:00:00A gazdasági szaknyelvoktatás helyzete a közép-kelet-európai országok felsőoktatási intézményeinek rendszerében (Magyarország, Szlovákia, Románia összehasonlító vizsgálata)2021-09-15
Judit PáliLászló Tóth2012-11-21 11:00:00A gondolkodás stratégiai fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskoal átmenet időszakában2012-11-28
Henrik FarkasGergely Angyalosi2011-11-29 14:00:00A gondolkodás tere. Perspektivizmus, mozgás és affektivitás a filozófiai gondolkodásban.2011-11-30
Andrea HomokiIbolya Gönczi2014-12-17 12:00:00A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban2015-02-02
János Kristóf BodnárIstván Kelemen2014-06-05 14:00:00A hallgatás radikalitása - Közelítések a wittgensteini gondolatrendszer terapikus olvasatához2014-09-22
Ildikó BihariJudit Csoba2021-07-27 13:00:00A hátrányos helyzetű tanulók nem-kognitív készségeinek fejlődése a tanodában2021-09-15
Dávid RábaiImre Fenyő2021-05-21 15:00:00A hazai labdarúgó akadémiák tehetséggondozó tevékenysége, Labdarúgó akadémisták pedagógiai fókuszú vizsgálata fővárosi és vidéki akadémiák összehasonlításában2021-07-01
Anikó BenyákLászló Balogh2008-09-17 11:00:00A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál2008-09-24
Norbert MakkErzsébet Rózsa2008-09-19 13:00:00A jel rendszere Hegelnél2008-09-24
Judit FutóJudit Inántsy-Pap2010-08-30 11:00:00A jelölt gondozó-csecsemő interakciók szerepe a gyermekek fogalmi fejlődésében és repreztációs képességeik alakulásában2010-09-29
Gábor PappJudit Molnárné Kovács2015-01-23 11:00:00A jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatása2015-02-02
Dolli MesterEde Frecska2013-06-18 11:00:00A jövő-orientáció háttértényezőinek vizsgálata főiskolai hallgatók körében2013-06-27
Sarolta DeczkiMihály Vajda2011-12-16 14:00:00A kezdet és a cogito. Az affirmáció fenomenológiája.2012-01-25
Brigitta KissCsilla Csukonyi2022-11-09 11:00:00A kézilabda játékosok pszichológiai kompetenciáinak módszerspecifikus feltáró vizsgálata2022-12-16
András RónaiGergely Angyalosi2011-06-10 13:30:00A kifejezés2011-06-29
Zsófia Irén HorváthÁgnes Engler2016-12-14 12:00:00A kisebbségi magyar közoktatás regionális vetületei A romániai magyar általános iskolás tanulók családi és iskolai környezetének szerepe az egyéni és közösségi identitás alakulásában2016-12-21
Rita SzebeniLászló Tóth2011-06-15 10:00:00A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiségháttere2011-06-29
Dóra MedvésJudit Molnárné Kovács2012-12-19 14:00:00A környezettudatosság pszichológiai meghatározói. A társas értékorientáció, a környezeti attitűdök, az észlelt jelentőség és a szokások szerepe.2013-02-14
Katalin LányiAntal Bugán2009-03-25 14:00:00A környezetvédő viselkedés és az egészségviselkedés összefüggése2009-04-29
Judit NesztGábor Orosz2015-06-17 12:00:00A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig2015-09-16
Éva HogyinszkiÉva Biróné Kaszás2008-01-18 12:00:00A közösség-elvű társadalomkritika lehetőségei „Az erény nyomában” tervezet2008-04-16
Katalin MezőLászló Tóth2018-01-10 11:00:00A kreativitás időbeli aspektusai2018-01-31
Róbert OroszJános MáthLászló Balogh2009-08-31 11:00:00A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata2010-03-31
Dániel KrivánikTamás Valastyán2021-09-27 14:00:00A láthatatlan labirintus – Gondolatok művészetről, vallásról, tudatról a hegeli fenomenológia tükrében2021-11-11
Magdolna Éva RébayGábor Orosz2007-04-25 12:00:00A leány-középiskolák jogi szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben az 1870-es évektől 1945-ig2007-06-02
Hajnalka Zsuzsanna HollósiHajnalka Fényes2011-10-12 12:00:00A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. A kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata.2011-10-26
Ildikó OroszLászló Tamás Szabó2001-10-10 12:00:00A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999)2001-10-29
József Zoltán MálikTamás Mihálydeák2011-09-29 13:00:00A matematika informális háttere2011-10-26
Emese Beáta BereiGábor FlóraIbolya Gönczi2018-02-21 12:00:00A méltányosság percepciói és befogadással kapcsolatos attitűdök felsőoktatási hallgatók körében2018-03-28
Szilvia Urbinné BorbélyMihály Fónai2018-05-23 12:00:00A mindennapi testnevelés implementációjának megítélése az észak-alföldi régióban2018-09-26
Marianna MoraveczÁgoston Nagy2022-01-05 15:00:00A mindennapos testnevelés tapasztalatai az észak- alföldi régióban élő hallgatók egészségtudatosságának és tanulmányi eredményességének tükrében2022-01-26
Erika SzabóÁkos Münnich2010-04-21 12:00:00A munkahelyi egészségpszichológia és egészségfejlesztés rendszere a Magyar Köztársaság Rendőrségén, valamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei2010-05-05
Sándor KőmüvesGergely Angyalosi2011-06-14 12:00:00A művészet intézményi elmélete2011-06-29
Tibor LadancsikJudit Csoba2020-12-18 10:00:00A nemzeti identitás formálódása a magyar-szerb vegyes házasságokban2021-01-28
Gábor DragonyJudit Váradi2023-01-12 13:00:00A népzeneoktatás dimenziói a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris színterein – A népzeneoktatás és népzenészképzés empirikus vizsgálata
Fruzsina SzabóIldikó Csépes2020-10-30 12:00:00A nyelvérzék és a nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy kelet-magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál2020-11-04
Bernadett MohácsiAnita Szemán-NagyJános Máth2017-06-19 13:00:00A policisztás ovárium szindrómával élők életminőségét negatív irányba befolyásoló tényezők kvantitatív és kvalitatív vizsgálata2017-06-28
Edit Szélesné FerenczAntal Bugán2007-10-16 12:00:00A pszichológiai immunrendszer vizsgálata, a koragyermekkori emlékek individuálpszichológiai értelmezésén keresztül2008-04-16
Gyöngyvér PatakiIstván Polónyi2021-01-15 15:00:00A rendszerváltás utáni generáció közéleti magatartásmintái: két eltérő szervezésű felsőoktatási kollégium lakóinak kvalitatív vizsgálata alapján2021-01-28
Nóra PatakyJudit Inántsy-Pap2014-04-14 13:30:00A rideg/érzéketlen vonások vizsgálata serdülő fiúknál iskolai és javítóintézeti közegben2014-05-14
Kinga MandelPéter Tibor Nagy2005-10-19 12:00:00A román felsőoktatás-politika változásai 1990-2003 között2005-11-07
Győző KuruczÁkos Münnich2021-09-27 12:00:00A ROT-modell: a rejtett oksági tényezők szerepének modellezése a kovariancia-alapú oksági tanulás során2021-11-11
Szabina PéterGergely Angyalosi2019-01-11 13:00:00A sokaság képei – Művészet és filozófia komplementaritása2019-01-30
Klára KovácsIldikó Szabó2014-12-10 12:00:00A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban2015-02-02
Nóra KósLászló Tóth2020-09-10 11:00:00A személyiségjellemzők alakulása differenciált oktatásban részesülő felső tagozatos tanulóknál2020-09-25
Veronika SztancsikGyőző Pék2017-10-04 12:00:00A szkizofrénia betegség reprezentációja és a megbélyegzés2017-11-08
Tímea Harmatiné OlajosLászló Balogh2006-03-22 12:00:00A szocio-emocionális okokból történő alulteljesítés összefüggéseinek vizsgálata az iskolában2006-05-10
Miriam Ivett JánváriJudit Molnárné Kovács2022-08-29 11:30:00A tanári lelkesedéstől a csalásig2022-10-05
Mária Magdolna BenkeTamás Kozma2020-12-17 15:00:00A tanulórégió – kihívás és lehetőség. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek fejlesztésének tapasztalatai Magyarországon az európai uniós csatlakozás időszakában2021-01-28
Edina Mária KovácsMagdolna Chrappán2019-01-30 12:00:00A társadalmi nem hatása a pedagógusok szakmai céljaira, karrierútjára és elkötelezettségére2019-03-27
Csilla CsukonyiÁkos Münnich2009-06-03 11:00:00A társas orientáció (individualizmus és kollektivizmus) és a "cultural trade off"-hipotézis tudatos alkalmazhatóságának vizsgálati lépései: Magunkért legyünk vagy másokért; vagy mások legyenek értünk?2009-06-24
Rita Sápiné BényeiIbolya Revákné Markóczi2020-11-26 14:00:00A Témacentrikus Interakció (TCI) módszer használata a tanításban – tanulási stílusjellemzők és szociális kompetenciaelemek változása a tanulókban2021-01-28
Bence BalassaJózsef Pólik2016-10-20 11:00:00A tudat komfortzónáján kívül – Nietzsche perspektivizmusa2016-11-09
Lajos HorváthIstván KelemenAttila Bánfalvi2011-06-23 14:00:00A tudat metamorfózisa2011-06-29
István DrimálErzsébet Rózsa2008-09-19 14:30:00A tudat struktúra Hegelnél és Heideggernél2008-09-24
Gábor ErdeiTamás Kozma2008-04-16 12:00:00A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban2008-05-13
Szabolcs UrbánGyőző Pék2013-07-12 13:00:00A vallásosság kötődéselméleti megközelítése2013-09-25
Bernadett KovácsBeáta Erika Nagy2011-01-17 10:00:00A vallásosság/spiritualitás protektív szerepének vizsgálata a kiégéssel kapcsolatban2011-01-19
Zoltán PranczGergely Angyalosi2010-09-10 12:30:00A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal Gondolataiban2010-09-29
Péter SoltészOttó Hévizi2016-02-05 13:30:00A világnézet fogalmának szerepe Friedrich Wilhelm Nietzsche II. világháború előtti magyar recepciójában.2016-03-16
Krisztina Kecskés-KovácsIstván Czigler2015-12-18 13:30:00A vizuális automatikus változás detekció elektrofiziológiai vizsgálata2016-01-27
Zoltán KarapErzsébet RózsaPéter Csobó2016-07-01 13:30:00A XX. századi zene kritikai fordulata eszmetörténeti kontextusban2016-09-21
Sándor SoósIstván Bugár2014-04-10 14:00:00A zen mint filozófia, illetve a zen buddhizmus mint tudati háttér fogalmának vizsgálata Nisida Kitaró Dzen no Kenkjú című írásának szemelvényei alapján2014-05-14
Dóra Rózsa Lászlóné SzabóLászló Balogh2009-03-18 15:00:00A zenei tehetség fejlődését és kibontakozását befolyásoló tényezők vizsgálata2009-04-29
Bella Emerencia HéjjaJudit Páskuné Kiss2022-11-08 15:00:00A zeneművészeti szakgimnazista tanulók pályaalakulásával kapcsolatos mutatói a szociál-kognitív pályamodell mentén2022-11-09
László SiposTamás Kozma2008-02-20 12:00:00Alapítványok az iskolákban Harmincnégy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolai alapítvány vizsgálata2008-04-16
Zoltán AndrejkaFerenc Nyizsnyánszky2010-06-09 13:00:00Apollón és Diké nyomában - hermeneutikai gondolatkísérlet a görög tragédiáról Hegel interpretációinak tükrében2010-06-23
Tímea SzűcsMihály DuffekErika Juhász2018-05-09 12:00:00Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete Egy esélynövelő iskolatípus?2018-05-16
Gabriella DarócziGergely Angyalosi2009-02-04 12:30:00Az alteritás művészete: Weöres Sándor/Psyché2009-10-28
Irén VirágLászló Brezsnyánszky2008-06-18 12:00:00Az arisztokrácia neveltetése Magyarországon2008-06-25
Tünde-Julianna BarabásiLászló Balogh2006-09-06 12:00:00Az elmélet és gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben2006-11-25
Ágnes BernáthJudit Molnárné Kovács2014-11-27 11:00:00Az elmeolvasás és az elmeolvasásra irányuló igény szerepe egészséges felnőtt személyek társas viselkedésében2015-02-02
Gergely Sándor SzabóCsaba Szabó2015-04-28 13:30:00Az elvárások és a hanginger szerepe a binaurális ütemek fenomenológiai hatásaiban2015-05-13
Irén Gerda SzéplakiMihály Vajda2011-04-14 14:45:00Az ember teste. A test státusza a filozófiai tradícióban2011-04-27
Tímea KrizbaiPál Szabó2011-06-14 13:00:00Az evészavarok egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai, különös tekintettel az önéletrajzi emlékezetre2011-06-29
Andrea UjvárosiVeronika Bocsi2018-10-24 12:00:00Az idegen nyelvű interpretáció a magánének tanításában2018-11-07
Szilvia Péter-SzarkaLászló Balogh2008-06-13 11:00:00Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos életkorban2008-06-25
Ildikó TarAntal Bugán2008-01-30 12:00:00Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással2008-04-16
Veronika BocsiIldikó Szabó2009-02-25 12:00:00Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata2009-03-18
Kornélia GömöryLászló Balogh2011-04-27 12:00:00Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban2011-04-27
Krisztina Julianna JankóTamás KozmaKatalin Forray R.2012-12-19 12:00:00Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai2013-02-14
Imre TódorGabriella Pusztai2019-09-11 12:00:00Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben2019-09-25
Magda RobuGyőző Pék2014-10-20 11:00:00Az istenreprezentáció kognitív szempontú vizsgálata2014-11-12
László DornerGyőző Pék2020-10-29 11:00:00Az önkéntesség lélektani aspektusainak empirikus vizsgálatai2020-11-04
Tünde CsihaMelinda Szekeres2011-02-02 12:00:00Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban2011-02-23
Tamás Szalai-PreiszJudit Váradi2022-12-07 15:00:00Az Orff koncepció módszertani elemeinek zenei képességfejlődésre gyakorolt hatása az általános iskolai ének-zene órák tükrében2022-12-16
Rita Kattein-PornóiMagdolna Rébay2019-05-22 12:00:00Az országos magyar falusi tehetségmentés története2019-06-26
Ilona CsörszPéter Molnár2011-09-23 11:00:00Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei2011-10-26
Lajos KelemenLászló Balogh2007-10-18 12:00:00Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései2008-04-16
Annamária Máténé PusztaiAntal Bugán2009-06-26 13:00:00Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek elemzése2009-09-30
András György BalázsBalázs Krémer2021-02-08 13:00:00Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Gettó-e a szegregátum?2021-03-09
Tibor PongráczMihály Vajda2011-12-05 13:30:00Daimonoisz toposz2012-01-25
Anita GalánJudit Csoba2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében2018-09-26

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )