Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Gábor DragonyJudit Váradi2023-01-12 13:00:00A népzeneoktatás dimenziói a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris színterein – A népzeneoktatás és népzenészképzés empirikus vizsgálata
Tamás Szalai-PreiszJudit Váradi2022-12-07 15:00:00Az Orff koncepció módszertani elemeinek zenei képességfejlődésre gyakorolt hatása az általános iskolai ének-zene órák tükrében2022-12-16
Brigitta KissCsilla Csukonyi2022-11-09 11:00:00A kézilabda játékosok pszichológiai kompetenciáinak módszerspecifikus feltáró vizsgálata2022-12-16
Bella Emerencia HéjjaJudit Páskuné Kiss2022-11-08 15:00:00A zeneművészeti szakgimnazista tanulók pályaalakulásával kapcsolatos mutatói a szociál-kognitív pályamodell mentén2022-11-09
Viktória PaczáriIbolya Czibere2022-10-19 14:00:00A civil kezdeményezésű társadalmi innovációk működési mechanizmusai és társadalmi beágyazottsága Magyarországon2022-11-09
Fanni MaszlagJudit Csoba2022-09-09 11:00:00A cigányok önazonosságának változása – Identitásmintázatok oláh cigány nők három generációjában2022-10-05
Miriam Ivett JánváriJudit Molnárné Kovács2022-08-29 11:30:00A tanári lelkesedéstől a csalásig2022-10-05
Balázs István CzékmánAndrás Buda2022-06-24 11:00:00Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában - Intézményi szintű implementáció és integráció, pedagógiai-módszertani háttér és tanulókra gyakorolt hatá2022-06-29
Krisztina SebestyénMagdolna Chrappán2022-06-15 14:00:00Nyelvválasztás és nyelvtanulási motiváció Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érettségit adó képzéseiben2022-06-29
Katalin PallayKlára Kovács-Nagy2022-04-01 15:00:00Karrierépítés és mobilitási döntés, A Balassi Intézet egykori kárpátaljai hallgatóinak tanulmányi pályafutása, munkaerőpiaci elhelyezkedése és társadalmi beágyazódása a végleges letelepedés tükrében2022-05-11
Marianna MoraveczÁgoston Nagy2022-01-05 15:00:00A mindennapos testnevelés tapasztalatai az észak- alföldi régióban élő hallgatók egészségtudatosságának és tanulmányi eredményességének tükrében2022-01-26
Tamás Csaba SántaBalázs Krémer2021-11-22 12:00:00NEET-JELENSÉG. Magyarországi PNEET és NEET fiatalok vizsgálata szocializációjuk aspektusából2022-01-26
Dániel KrivánikTamás Valastyán2021-09-27 14:00:00A láthatatlan labirintus – Gondolatok művészetről, vallásról, tudatról a hegeli fenomenológia tükrében2021-11-11
Győző KuruczÁkos Münnich2021-09-27 12:00:00A ROT-modell: a rejtett oksági tényezők szerepének modellezése a kovariancia-alapú oksági tanulás során2021-11-11
Petra BalujaIbolya Czibere2021-09-08 11:00:00Színművésznők. Siker és karrier egyenlőtlenségei a vidéki kőszínházakban2021-09-15
Ildikó BihariJudit Csoba2021-07-27 13:00:00A hátrányos helyzetű tanulók nem-kognitív készségeinek fejlődése a tanodában2021-09-15
Andor SzőcsHajnalka Fényes2021-07-02 15:00:00Hallgatói munkavállalás a felsőoktatási expanziót követő években - Tanulás melletti munka jellemzői a Debreceni Egyetemen2021-09-15
János FarkasMária Czellér2021-07-01 15:00:00A gazdasági szaknyelvoktatás helyzete a közép-kelet-európai országok felsőoktatási intézményeinek rendszerében (Magyarország, Szlovákia, Románia összehasonlító vizsgálata)2021-09-15
Tünde BulyákiPéter Molnár2021-06-03 11:00:00Utazás a mentális zavarból a felépülés irányába2021-07-01
Dávid RábaiImre Fenyő2021-05-21 15:00:00A hazai labdarúgó akadémiák tehetséggondozó tevékenysége, Labdarúgó akadémisták pedagógiai fókuszú vizsgálata fővárosi és vidéki akadémiák összehasonlításában2021-07-01
Attila DobosGábor Biczó2021-04-28 14:00:00Interkulturalitás az egészségügyben – egy filozófiai hermeneutikai analízis2021-05-20
Ildikó Fekete DeákIbolya Czibere2021-04-13 10:00:00Infokommunikációs eszközök használatának hatása a szülő-gyermek kapcsolatra szülői percepciók alapján2021-05-20
András György BalázsBalázs Krémer2021-02-08 13:00:00Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Gettó-e a szegregátum?2021-03-09
Gyöngyvér PatakiIstván Polónyi2021-01-15 15:00:00A rendszerváltás utáni generáció közéleti magatartásmintái: két eltérő szervezésű felsőoktatási kollégium lakóinak kvalitatív vizsgálata alapján2021-01-28
Tibor LadancsikJudit Csoba2020-12-18 10:00:00A nemzeti identitás formálódása a magyar-szerb vegyes házasságokban2021-01-28
Mária Magdolna BenkeTamás Kozma2020-12-17 15:00:00A tanulórégió – kihívás és lehetőség. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek fejlesztésének tapasztalatai Magyarországon az európai uniós csatlakozás időszakában2021-01-28
Rita Sápiné BényeiIbolya Revákné Markóczi2020-11-26 14:00:00A Témacentrikus Interakció (TCI) módszer használata a tanításban – tanulási stílusjellemzők és szociális kompetenciaelemek változása a tanulókban2021-01-28
Fruzsina SzabóIldikó Csépes2020-10-30 12:00:00A nyelvérzék és a nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy kelet-magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál2020-11-04
László DornerGyőző Pék2020-10-29 11:00:00Az önkéntesség lélektani aspektusainak empirikus vizsgálatai2020-11-04
Katalin ZollerKatinka Bacskai2020-10-14 15:00:00Tanárok és iskoláik, A tanári munkavégzés és a tanári munkával való elégedettség vizsgálata romániai pedagógusok körében2020-11-04
Ágota SillóHajnalka Fényes2020-10-12 11:00:00Önkéntesség a Csíki-medence fiataljai körében2020-11-04
Ágnes Sárosi-BlágaImre Kovách2020-09-30 12:00:00Lokális identitás és vidékfejlesztés a székelyföldi Felcsík kistérségben2020-11-04
Nóra KósLászló Tóth2020-09-10 11:00:00A személyiségjellemzők alakulása differenciált oktatásban részesülő felső tagozatos tanulóknál2020-09-25
Kinga BakosFruzsina Albert2019-12-20 12:00:00Hargita megyei magyar pedagógusok szakmai életminősége2020-01-29
Izolda TakácsIbolya Czibere2019-12-04 11:00:00Nők az akadémiai elitben2020-01-29
Valéria MarkosHajnalka Fényes2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata2019-11-13
Győző Sándor BánfalviIbolya Czibere2019-10-21 11:00:00Szegénység a Berettyóújfalui kistérségben a pénzügyi és gazdasági válság időszakában2019-11-13
Éva MolnárIbolya Czibere2019-10-16 11:00:00Párválasztás és családalapítás elszegényedett, elszigetelődött társadalmi térben2019-11-13
Imre TódorGabriella Pusztai2019-09-11 12:00:00Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben2019-09-25
Rita Diána KósaJudit Csoba2019-07-30 11:00:00„Autonómia és szabálykövetés” az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei2019-09-25
Csaba SósTamás Valastyán2019-07-11 14:00:00Distancia és ellenirányúság Montaigne, Diderot és Sade gondolkodásában2019-09-25
Ilona Dóra Dabney-FeketeMária Czellér2019-06-19 14:00:00Oktatók tudományos együttműködésének hálózatai a felsőoktatásban2019-06-26
Edit SchranzIbolya Czibere2019-06-03 11:00:00Külföldön munkát vállaló fiatal diplomás nők életkezdési esélyei2019-06-26
Rita Kattein-PornóiMagdolna Rébay2019-05-22 12:00:00Az országos magyar falusi tehetségmentés története2019-06-26
Ágnes Harsányiné PetneháziJudit Páskuné Kiss2019-05-21 11:00:00Hátrányos helyzetű tehetséges tanulók szociális-érzelmi intelligenciájának vizsgálata a társas háló tükrében2019-06-26
Attila Zoltán KenyeresErika Juhász2019-05-02 12:00:00Televízió és tanulás. A televízió és a posztklasszikus dokumentumfilmek szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak informális tanulásában2019-05-13
Karolina Eszter KovácsBeáta Erika Nagy2019-04-16 12:00:00Mens Sana In Corpore Sano? A magyar sportiskolai rendszer tanulóinak egészségtudatossági és tanulmányi eredményességének összefüggései2019-05-13
Ágnes Inántsy-PapGabriella Pusztai2019-04-10 12:00:00Kontinuitás és pedagógiai érzékenység.A magyarországi görögkatolikus iskolák társadalmi funkciója2019-05-13
Gabriella Mária StarkTamás Kozma2019-02-27 12:00:00Kisebbségi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalai (összehasonlító megközelítésben)2019-03-27
Anikó Fülekiné JoóErzsébet Bujdosóné Dani2019-02-07 12:00:00Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére2019-03-27
Edina Mária KovácsMagdolna Chrappán2019-01-30 12:00:00A társadalmi nem hatása a pedagógusok szakmai céljaira, karrierútjára és elkötelezettségére2019-03-27
Szabina PéterGergely Angyalosi2019-01-11 13:00:00A sokaság képei – Művészet és filozófia komplementaritása2019-01-30
Erzsébet LestyánImre Dávid2019-01-10 11:00:00Tanulási jellemzők fejlődése 10 – 14 éves korban differenciált foglalkoztatási programban résztvevő tanulóknál2019-01-30
Roland HegedűsKároly TepericsZoltán Györgyi2018-12-19 13:00:00Hátrányos helyzetűek a közép- és felsőfokú oktatásban Hátrányos helyzetű tanulók középiskolai teljesítménye és felsőoktatásba való bejutásuk jellemzői, különös tekintettel a területi különbségekre2019-01-30
Andrea UjvárosiVeronika Bocsi2018-10-24 12:00:00Az idegen nyelvű interpretáció a magánének tanításában2018-11-07
Anita GalánJudit Csoba2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében2018-09-26
Irén SipekiIbolya Czibere2018-06-25 11:00:00Társadalmi egyenlőtlenségek és pályaválasztás2018-09-26
Tímea CeglédiHajnalka Fényes2018-06-15 14:00:00Reziliencia és felsőoktatás. Beteljesül a reziliencia ígérete vagy élesednek a társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban?2018-09-26
Szilvia Urbinné BorbélyMihály Fónai2018-05-23 12:00:00A mindennapi testnevelés implementációjának megítélése az észak-alföldi régióban2018-09-26
Tímea SzűcsMihály DuffekErika Juhász2018-05-09 12:00:00Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete Egy esélynövelő iskolatípus?2018-05-16
Erzsébet CeglédiLászló Balogh2018-05-03 11:00:00Oktatáspszichológiai háttértényezők szerepe a biológiatanítás hatékonyságában2018-05-16
Gábor János FintorJózsef Szabó2018-03-28 12:00:00Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban2018-05-16
Emese Beáta BereiGábor FlóraIbolya Gönczi2018-02-21 12:00:00A méltányosság percepciói és befogadással kapcsolatos attitűdök felsőoktatási hallgatók körében2018-03-28
Laura MorvaiGabriella Pusztai2018-01-24 12:00:00Ora et labora? Egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően2018-01-31
Katalin MezőLászló Tóth2018-01-10 11:00:00A kreativitás időbeli aspektusai2018-01-31
Andrea BordásLászló Tamás Szabó2017-12-20 12:00:00Romániai magyar pedagógusok szakmai fejlődése – narratívák a rendszeren belülről2018-01-31
Ágnes Réka Deákné DusaIldikó SzabóÁgnes Engler2017-12-06 12:00:00Nemzetköziesedés a Debreceni Egyetemen: A hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze2018-01-31
Péter TánczosGergely Angyalosi2017-12-01 13:30:00Szubverzió a modern filozófiában: Felforgató gondolatalakzatok Friedrich Schlegel, Soren Kierkegaard és Friedrich Nietzsche munkáiban2018-01-31
Veronika SztancsikGyőző Pék2017-10-04 12:00:00A szkizofrénia betegség reprezentációja és a megbélyegzés2017-11-08
Irén BarkasziLászló Balázs2017-07-07 13:00:00Effects of extreme environments on cognitive processes using the method of event-related potentials2017-10-04
Rita Gizella PásztorJudit Csoba2017-06-21 14:00:00Kisebbségi és kettős kisebbségi létben élő fiatalok továbbtanulási aspirációi egy hátrányos helyzetű térségben2017-06-28
Bernadett MohácsiAnita Szemán-NagyJános Máth2017-06-19 13:00:00A policisztás ovárium szindrómával élők életminőségét negatív irányba befolyásoló tényezők kvantitatív és kvalitatív vizsgálata2017-06-28
Erzsébet Edit PortikImre Fenyő2017-06-07 14:00:00"Jó" gyermekek - felnőtt szemmel2017-06-28
Viktória Tamusné MolnárMagdolna Rébay2017-04-26 12:00:00Művészeti nevelés az Egyetem falai között és azon túl, A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-19492017-05-03
Andrea Szelesné ÁrokszállásiIstván Murányi2017-03-22 12:00:00Rekrutáció és pályaszocializáció regionális összehasonlításban. Mentőtiszt szakirányon tanuló hallgatók érték- és pályaorientációja2017-04-12
Emese Hajnalka BelényiIldikó Pető2017-02-01 12:00:00Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben2017-02-08
Zsófia Irén HorváthÁgnes Engler2016-12-14 12:00:00A kisebbségi magyar közoktatás regionális vetületei A romániai magyar általános iskolás tanulók családi és iskolai környezetének szerepe az egyéni és közösségi identitás alakulásában2016-12-21
Renátó TámbaMagdolna Rébay2016-12-07 12:00:00Gyermekkor és gyermeknevelés a vásznakon. A dualizmuskori gyermekszemlélet megjelenítése egy festőiskola példáján2016-12-21
Bence BalassaJózsef Pólik2016-10-20 11:00:00A tudat komfortzónáján kívül – Nietzsche perspektivizmusa2016-11-09
Attila SzabóIstván Kelemen2016-09-23 14:00:00Phenomemology and psychosomatics: a Jungian and post-Jungian approach2016-11-09
Éva Lívia PodlovicsTibor Schwendtner2016-09-09 13:30:00Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája2016-09-21
Ágnes Hőgye-NagyÁkos Münnich2016-09-02 11:00:00A biztonságos közúti viselkedést befolyásoló tényezők és a közlekedés biztonsági kultúrájának vizsgálata, módszertani megfontolásai2016-09-21
Zoltán KarapErzsébet RózsaPéter Csobó2016-07-01 13:30:00A XX. századi zene kritikai fordulata eszmetörténeti kontextusban2016-09-21
Péter SoltészOttó Hévizi2016-02-05 13:30:00A világnézet fogalmának szerepe Friedrich Wilhelm Nietzsche II. világháború előtti magyar recepciójában.2016-03-16
Krisztina Kecskés-KovácsIstván Czigler2015-12-18 13:30:00A vizuális automatikus változás detekció elektrofiziológiai vizsgálata2016-01-27
Ágnes NótinJudit Páskuné Kiss2015-09-24 11:00:00Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál2015-11-11
Zoltán TőzsérTamás KozmaGábor Erdei2015-06-24 12:00:00Részidősek a felsőoktatásban - Egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a vizsgálata2015-09-16
Judit NesztGábor Orosz2015-06-17 12:00:00A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig2015-09-16
Tamara TakácsLászló Brezsnyánszky2015-06-03 12:00:00Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben2015-09-16
Zsanett Ágnes BicsákLászló Brezsnyánszky2015-05-27 12:00:00Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában2015-09-16
Gergely Sándor SzabóCsaba Szabó2015-04-28 13:30:00Az elvárások és a hanginger szerepe a binaurális ütemek fenomenológiai hatásaiban2015-05-13
Gábor PappJudit Molnárné Kovács2015-01-23 11:00:00A jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatása2015-02-02
Zsuzsanna KovácsCsaba Szabó2014-12-18 11:00:00Malignus emlődaganatos betegek életminőséghez kapcsolódó korrelátumai és a multidiszciplináris pszichoszociális intervenciók hatása a gyógyulási folyamatban2015-02-02
Andrea HomokiIbolya Gönczi2014-12-17 12:00:00A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban2015-02-02
Klára KovácsIldikó Szabó2014-12-10 12:00:00A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban2015-02-02
Ágnes BernáthJudit Molnárné Kovács2014-11-27 11:00:00Az elmeolvasás és az elmeolvasásra irányuló igény szerepe egészséges felnőtt személyek társas viselkedésében2015-02-02
Magda RobuGyőző Pék2014-10-20 11:00:00Az istenreprezentáció kognitív szempontú vizsgálata2014-11-12
József PántyaJudit Molnárné Kovács2014-09-29 11:00:00Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata2014-11-12
Zsuzsanna AlmássyGyőző Pék2014-06-23 13:00:00Nehézségek a szülővé válás útján: a férfiak depressziójának vizsgálata normatív és paranormatív krízis mentén2014-09-22
Judit MolnárGyőző Pék2014-06-17 11:00:00Posztpartum szorongás az anyák kötődési jellemzőinek tükrében2014-09-22

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )