Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes Sárosi-BlágaImre Kovách2020-09-30 12:00:00Lokális identitás és vidékfejlesztés a székelyföldi Felcsík kistérségben2020-11-04
Kinga MandelPéter Tibor Nagy2005-10-19 12:00:00A román felsőoktatás-politika változásai 1990-2003 között2005-11-07
Lajos KelemenLászló Balogh2007-10-18 12:00:00Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései2008-04-16
Ferenc PénzesOttó Hévizi2012-09-06 15:00:00Friedrich Wilhelm Nietzsche politikai gondolkodása2012-09-26
Éva Andrea FarkasErika Juhász2007-06-27 12:00:00Rendszerváltás a szakképzésben2007-09-21
Anikó VidraGabriella Kiss2006-12-06 12:00:00A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásában2007-06-02
Sándor SupliczLászló Tóth2013-04-03 12:00:00Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel2013-05-08
Tibor LadancsikJudit Csoba2020-12-18 10:00:00A nemzeti identitás formálódása a magyar-szerb vegyes házasságokban2021-01-28
Marianna MoraveczÁgoston Nagy2022-01-05 15:00:00A mindennapos testnevelés tapasztalatai az észak- alföldi régióban élő hallgatók egészségtudatosságának és tanulmányi eredményességének tükrében2022-01-26
Judit MolnárGyőző Pék2014-06-17 11:00:00Posztpartum szorongás az anyák kötődési jellemzőinek tükrében2014-09-22
Gábor ErdeiTamás Kozma2008-04-16 12:00:00A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban2008-05-13
Tünde CsihaMelinda Szekeres2011-02-02 12:00:00Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban2011-02-23
Erika FigulaIstván Czigler2001-10-19 12:00:00Tanári magatartástípusok2001-10-24
Gabriella Mária StarkTamás Kozma2019-02-27 12:00:00Kisebbségi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalai (összehasonlító megközelítésben)2019-03-27
Erika SzabóÁkos Münnich2010-04-21 12:00:00A munkahelyi egészségpszichológia és egészségfejlesztés rendszere a Magyar Köztársaság Rendőrségén, valamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei2010-05-05
Anikó Vargáné NagyLászló Brezsnyánszky2013-12-18 12:00:00Jausz Béla a pedagógus professzor. Az 1919–1959 közötti szakmai életút elemzése2014-02-12
Tímea Harmatiné OlajosLászló Balogh2006-03-22 12:00:00A szocio-emocionális okokból történő alulteljesítés összefüggéseinek vizsgálata az iskolában2006-05-10
Bella Emerencia HéjjaJudit Páskuné Kiss2022-11-08 15:00:00A zeneművészeti szakgimnazista tanulók pályaalakulásával kapcsolatos mutatói a szociál-kognitív pályamodell mentén2022-11-09
Zsuzsanna KovácsCsaba Szabó2014-12-18 11:00:00Malignus emlődaganatos betegek életminőséghez kapcsolódó korrelátumai és a multidiszciplináris pszichoszociális intervenciók hatása a gyógyulási folyamatban2015-02-02
Norbert MakkErzsébet Rózsa2008-09-19 13:00:00A jel rendszere Hegelnél2008-09-24
András RónaiGergely Angyalosi2011-06-10 13:30:00A kifejezés2011-06-29
Ágnes NótinJudit Páskuné Kiss2015-09-24 11:00:00Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál2015-11-11
Zsuzsanna Kovácsné TörökGyőző Pék2009-04-15 13:00:00Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére2009-04-29
Hajnalka Zsuzsanna HollósiHajnalka Fényes2011-10-12 12:00:00A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. A kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata.2011-10-26
Irén SipekiIbolya Czibere2018-06-25 11:00:00Társadalmi egyenlőtlenségek és pályaválasztás2018-09-26
Ilona Dóra Dabney-FeketeMária Czellér2019-06-19 14:00:00Oktatók tudományos együttműködésének hálózatai a felsőoktatásban2019-06-26
Erzsébet RákóKatalin Mojzesné Székely2010-10-13 12:00:00Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményeinek vizsgálata2010-10-27
János Kristóf BodnárIstván Kelemen2014-06-05 14:00:00A hallgatás radikalitása - Közelítések a wittgensteini gondolatrendszer terapikus olvasatához2014-09-22
Tamás Csaba SántaBalázs Krémer2021-11-22 12:00:00NEET-JELENSÉG. Magyarországi PNEET és NEET fiatalok vizsgálata szocializációjuk aspektusából2022-01-26
Bence BalassaJózsef Pólik2016-10-20 11:00:00A tudat komfortzónáján kívül – Nietzsche perspektivizmusa2016-11-09
Mária RieszLászló Balogh2008-07-01 13:00:00Tanulásban akadályozott 7-8. osztályos tanulók érzelmi képesség struktúrájának vizsgálata normál képességű tanulókéval való összehasonlítás alapján2008-09-24
Alice HausmannLászló Tamás Szabó2012-01-18 12:00:00Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között2012-01-25
Izolda TakácsIbolya Czibere2019-12-04 11:00:00Nők az akadémiai elitben2020-01-29
László DornerGyőző Pék2020-10-29 11:00:00Az önkéntesség lélektani aspektusainak empirikus vizsgálatai2020-11-04
Erzsébet Edit PortikImre Fenyő2017-06-07 14:00:00"Jó" gyermekek - felnőtt szemmel2017-06-28
Edit Szélesné FerenczAntal Bugán2007-10-16 12:00:00A pszichológiai immunrendszer vizsgálata, a koragyermekkori emlékek individuálpszichológiai értelmezésén keresztül2008-04-16
Szabina PéterGergely Angyalosi2019-01-11 13:00:00A sokaság képei – Művészet és filozófia komplementaritása2019-01-30
Szabolcs UrbánGyőző Pék2013-07-12 13:00:00A vallásosság kötődéselméleti megközelítése2013-09-25
Ildikó Fekete DeákIbolya Czibere2021-04-13 10:00:00Infokommunikációs eszközök használatának hatása a szülő-gyermek kapcsolatra szülői percepciók alapján2021-05-20
Balázs István CzékmánAndrás Buda2022-06-24 11:00:00Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában - Intézményi szintű implementáció és integráció, pedagógiai-módszertani háttér és tanulókra gyakorolt hatá2022-06-29
Magda RobuGyőző Pék2014-10-20 11:00:00Az istenreprezentáció kognitív szempontú vizsgálata2014-11-12
Zečevič SvetlanaTamás Mihálydeák2008-06-19 13:00:00Meaning and modality by Carnap and Kripke2008-06-25
Irén Gerda SzéplakiMihály Vajda2011-04-14 14:45:00Az ember teste. A test státusza a filozófiai tradícióban2011-04-27
Anita HorkaiMihály Fónai2008-12-10 12:00:00Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon2008-12-17
Tamás VinczeLászló Brezsnyánszky2011-07-06 11:00:00Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában2011-09-21
Attila Zoltán KenyeresErika Juhász2019-05-02 12:00:00Televízió és tanulás. A televízió és a posztklasszikus dokumentumfilmek szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak informális tanulásában2019-05-13
Adriána CsinádyIstván Czigler2010-07-14 11:00:00Emóciók és evolúciósan megalapozott menekülési válasz 5-8 évesekkel végzett téves vélekedés tesztekben2010-09-29
Sándor SoósIstván Bugár2014-04-10 14:00:00A zen mint filozófia, illetve a zen buddhizmus mint tudati háttér fogalmának vizsgálata Nisida Kitaró Dzen no Kenkjú című írásának szemelvényei alapján2014-05-14
Ildikó BihariJudit Csoba2021-07-27 13:00:00A hátrányos helyzetű tanulók nem-kognitív készségeinek fejlődése a tanodában2021-09-15
Gábor DragonyJudit Váradi2023-01-12 13:00:00A népzeneoktatás dimenziói a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris színterein – A népzeneoktatás és népzenészképzés empirikus vizsgálata
Zsanett Ágnes BicsákLászló Brezsnyánszky2015-05-27 12:00:00Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában2015-09-16
Judit FinánczTamás Kozma2009-04-22 12:00:00Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők helyzete2009-04-29
Beáta Tóthné KosztinLászló Tóth2011-11-16 14:00:00Egy kísérleti oktatási módszer hatásai a természettudományos fogalmi fejlődésre, problémamegoldásra és más pszichológiai tényezőkre2011-11-30
Imre TódorGabriella Pusztai2019-09-11 12:00:00Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben2019-09-25
Nóra KósLászló Tóth2020-09-10 11:00:00A személyiségjellemzők alakulása differenciált oktatásban részesülő felső tagozatos tanulóknál2020-09-25
Emese Hajnalka BelényiIldikó Pető2017-02-01 12:00:00Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben2017-02-08
Éva HogyinszkiÉva Biróné Kaszás2008-01-18 12:00:00A közösség-elvű társadalomkritika lehetőségei „Az erény nyomában” tervezet2008-04-16
Csaba JancsákTamás Kozma2012-06-27 12:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen. A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái2012-09-26
Anita Rusinné FedorMihály Fónai2013-03-27 12:00:00„Kettős kötődés” – A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja.2013-05-08
Mária Magdolna BenkeTamás Kozma2020-12-17 15:00:00A tanulórégió – kihívás és lehetőség. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek fejlesztésének tapasztalatai Magyarországon az európai uniós csatlakozás időszakában2021-01-28
Irén BarkasziLászló Balázs2017-07-07 13:00:00Effects of extreme environments on cognitive processes using the method of event-related potentials2017-10-04
Tünde-Julianna BarabásiLászló Balogh2006-09-06 12:00:00Az elmélet és gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben2006-11-25
Laura MorvaiGabriella Pusztai2018-01-24 12:00:00Ora et labora? Egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően2018-01-31
Anikó Fülekiné JoóErzsébet Bujdosóné Dani2019-02-07 12:00:00Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére2019-03-27
Márta Takács-MiklósiErika Juhász2010-04-21 12:00:00Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben - Az Észak-Alföldi intézmények esete2010-05-05
Nóra Veronika NémethKatalin Mojzesné Székely2013-10-16 12:00:00Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban2013-11-13
Tünde BulyákiPéter Molnár2021-06-03 11:00:00Utazás a mentális zavarból a felépülés irányába2021-07-01
Viktória PaczáriIbolya Czibere2022-10-19 14:00:00A civil kezdeményezésű társadalmi innovációk működési mechanizmusai és társadalmi beágyazottsága Magyarországon2022-11-09
Andrea HomokiIbolya Gönczi2014-12-17 12:00:00A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban2015-02-02
Anikó BenyákLászló Balogh2008-09-17 11:00:00A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál2008-09-24
Veronika BocsiIldikó Szabó2009-02-25 12:00:00Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata2009-03-18
Ilona CsörszPéter Molnár2011-09-23 11:00:00Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei2011-10-26
Anita GalánJudit Csoba2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében2018-09-26
Edit SchranzIbolya Czibere2019-06-03 11:00:00Külföldön munkát vállaló fiatal diplomás nők életkezdési esélyei2019-06-26
Zoltán PranczGergely Angyalosi2010-09-10 12:30:00A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal Gondolataiban2010-09-29
Nóra PatakyJudit Inántsy-Pap2014-04-14 13:30:00A rideg/érzéketlen vonások vizsgálata serdülő fiúknál iskolai és javítóintézeti közegben2014-05-14
Dániel KrivánikTamás Valastyán2021-09-27 14:00:00A láthatatlan labirintus – Gondolatok művészetről, vallásról, tudatról a hegeli fenomenológia tükrében2021-11-11
Attila SzabóIstván Kelemen2016-09-23 14:00:00Phenomemology and psychosomatics: a Jungian and post-Jungian approach2016-11-09
Annamária Máténé PusztaiAntal Bugán2009-06-26 13:00:00Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek elemzése2009-09-30
Sarolta DeczkiMihály Vajda2011-12-16 14:00:00A kezdet és a cogito. Az affirmáció fenomenológiája.2012-01-25
Valéria MarkosHajnalka Fényes2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata2019-11-13
Ágota SillóHajnalka Fényes2020-10-12 11:00:00Önkéntesség a Csíki-medence fiataljai körében2020-11-04
Viktória Tamusné MolnárMagdolna Rébay2017-04-26 12:00:00Művészeti nevelés az Egyetem falai között és azon túl, A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-19492017-05-03
László SiposTamás Kozma2008-02-20 12:00:00Alapítványok az iskolákban Harmincnégy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolai alapítvány vizsgálata2008-04-16
Judit PáliLászló Tóth2012-11-21 11:00:00A gondolkodás stratégiai fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskoal átmenet időszakában2012-11-28
Zsuzsa Orsika PauwlikAntal Bugán2009-12-03 10:30:00Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál2009-12-16
Réka-Anna Lukács-MártonPál Szabó2013-07-10 12:00:00Speciális csoportok evészavarai különs tekintettel a szépségiparban dolgozókra és a várandós kismamákra2013-09-25
András György BalázsBalázs Krémer2021-02-08 13:00:00Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Gettó-e a szegregátum?2021-03-09
Krisztina SebestyénMagdolna Chrappán2022-06-15 14:00:00Nyelvválasztás és nyelvtanulási motiváció Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érettségit adó képzéseiben2022-06-29
József PántyaJudit Molnárné Kovács2014-09-29 11:00:00Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata2014-11-12
Szilvia Péter-SzarkaLászló Balogh2008-06-13 11:00:00Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos életkorban2008-06-25
Dóra Viktória SzanatiBeáta Erika Nagy2011-01-17 12:00:00Koraszülött csecsemők és kisgyermekek receptív és expresszív kommunikációjának elemzése egészségpszichológiai szemszögből2011-01-19
Péter TánczosGergely Angyalosi2017-12-01 13:30:00Szubverzió a modern filozófiában: Felforgató gondolatalakzatok Friedrich Schlegel, Soren Kierkegaard és Friedrich Nietzsche munkáiban2018-01-31
Krisztina NagyGabriella Pusztai2008-10-29 12:00:00Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a "Partiumban"2008-10-29
Rita SzebeniLászló Tóth2011-06-15 10:00:00A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiségháttere2011-06-29
Erzsébet CeglédiLászló Balogh2018-05-03 11:00:00Oktatáspszichológiai háttértényezők szerepe a biológiatanítás hatékonyságában2018-05-16
Karolina Eszter KovácsBeáta Erika Nagy2019-04-16 12:00:00Mens Sana In Corpore Sano? A magyar sportiskolai rendszer tanulóinak egészségtudatossági és tanulmányi eredményességének összefüggései2019-05-13
Ágnes Vargáné EnglerGabriella Pusztai2010-06-30 12:00:00Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálata2010-09-29
Erika GaramiZoltán Györgyi2014-02-26 12:00:00Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre2014-04-09
Andor SzőcsHajnalka Fényes2021-07-02 15:00:00Hallgatói munkavállalás a felsőoktatási expanziót követő években - Tanulás melletti munka jellemzői a Debreceni Egyetemen2021-09-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )