Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Gábor DragonyJudit Váradi2023-01-12 13:00:00A népzeneoktatás dimenziói a művészeti nevelés kurrikuláris és extrakurrikuláris színterein – A népzeneoktatás és népzenészképzés empirikus vizsgálata
Tamás Szalai-PreiszJudit Váradi2022-12-07 15:00:00Az Orff koncepció módszertani elemeinek zenei képességfejlődésre gyakorolt hatása az általános iskolai ének-zene órák tükrében2022-12-16
Dániel KrivánikTamás Valastyán2021-09-27 14:00:00A láthatatlan labirintus – Gondolatok művészetről, vallásról, tudatról a hegeli fenomenológia tükrében2021-11-11
Csaba SósTamás Valastyán2019-07-11 14:00:00Distancia és ellenirányúság Montaigne, Diderot és Sade gondolkodásában2019-09-25
Irén Gerda SzéplakiMihály Vajda2011-04-14 14:45:00Az ember teste. A test státusza a filozófiai tradícióban2011-04-27
Sarolta DeczkiMihály Vajda2011-12-16 14:00:00A kezdet és a cogito. Az affirmáció fenomenológiája.2012-01-25
Tibor PongráczMihály Vajda2011-12-05 13:30:00Daimonoisz toposz2012-01-25
Péter MekisMihály Vajda2008-06-09 14:00:00Logikai és nyelvfilozófiai problémák a Logikai-filozófiai értekezésekben2008-06-25
Sándor SupliczLászló Tóth2013-04-03 12:00:00Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel2013-05-08
Beáta Tóthné KosztinLászló Tóth2011-11-16 14:00:00Egy kísérleti oktatási módszer hatásai a természettudományos fogalmi fejlődésre, problémamegoldásra és más pszichológiai tényezőkre2011-11-30
Nóra KósLászló Tóth2020-09-10 11:00:00A személyiségjellemzők alakulása differenciált oktatásban részesülő felső tagozatos tanulóknál2020-09-25
Judit PáliLászló Tóth2012-11-21 11:00:00A gondolkodás stratégiai fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskoal átmenet időszakában2012-11-28
Rita SzebeniLászló Tóth2011-06-15 10:00:00A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiségháttere2011-06-29
Katalin MezőLászló Tóth2018-01-10 11:00:00A kreativitás időbeli aspektusai2018-01-31
Roland HegedűsKároly TepericsZoltán Györgyi2018-12-19 13:00:00Hátrányos helyzetűek a közép- és felsőfokú oktatásban Hátrányos helyzetű tanulók középiskolai teljesítménye és felsőoktatásba való bejutásuk jellemzői, különös tekintettel a területi különbségekre2019-01-30
Bernadett MohácsiAnita Szemán-NagyJános Máth2017-06-19 13:00:00A policisztás ovárium szindrómával élők életminőségét negatív irányba befolyásoló tényezők kvantitatív és kvalitatív vizsgálata2017-06-28
Tünde CsihaMelinda Szekeres2011-02-02 12:00:00Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban2011-02-23
Réka-Anna Lukács-MártonPál Szabó2013-07-10 12:00:00Speciális csoportok evészavarai különs tekintettel a szépségiparban dolgozókra és a várandós kismamákra2013-09-25
Erzsébet PetrikaPál Szabó2012-09-26 12:00:00Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés empirikus vizsgálata2012-10-24
Tímea KrizbaiPál Szabó2011-06-14 13:00:00Az evészavarok egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai, különös tekintettel az önéletrajzi emlékezetre2011-06-29
Alice HausmannLászló Tamás Szabó2012-01-18 12:00:00Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között2012-01-25
Ildikó OroszLászló Tamás Szabó2001-10-10 12:00:00A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999)2001-10-29
János Zoltán SzabóLászló Tamás Szabó2012-06-13 14:00:00Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái2012-06-27
Andrea BordásLászló Tamás Szabó2017-12-20 12:00:00Romániai magyar pedagógusok szakmai fejlődése – narratívák a rendszeren belülről2018-01-31
Gábor János FintorJózsef Szabó2018-03-28 12:00:00Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban2018-05-16
Ágnes Réka Deákné DusaIldikó SzabóÁgnes Engler2017-12-06 12:00:00Nemzetköziesedés a Debreceni Egyetemen: A hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze2018-01-31
Veronika BocsiIldikó Szabó2009-02-25 12:00:00Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata2009-03-18
Klára KovácsIldikó Szabó2014-12-10 12:00:00A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban2015-02-02
Zsuzsanna KovácsCsaba Szabó2014-12-18 11:00:00Malignus emlődaganatos betegek életminőséghez kapcsolódó korrelátumai és a multidiszciplináris pszichoszociális intervenciók hatása a gyógyulási folyamatban2015-02-02
Gergely Sándor SzabóCsaba Szabó2015-04-28 13:30:00Az elvárások és a hanginger szerepe a binaurális ütemek fenomenológiai hatásaiban2015-05-13
Éva Lívia PodlovicsTibor Schwendtner2016-09-09 13:30:00Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája2016-09-21
Norbert MakkErzsébet Rózsa2008-09-19 13:00:00A jel rendszere Hegelnél2008-09-24
Zoltán KarapErzsébet RózsaPéter Csobó2016-07-01 13:30:00A XX. századi zene kritikai fordulata eszmetörténeti kontextusban2016-09-21
Endre FlaiszErzsébet Rózsa2008-03-07 12:00:00Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig2008-04-16
István DrimálErzsébet Rózsa2008-09-19 14:30:00A tudat struktúra Hegelnél és Heideggernél2008-09-24
Zoltán Sebestyén NovákErzsébet Rózsa2011-11-11 13:00:00Oswald Spengler filozófiája és a dinamikus jogszemlélet2011-11-30
Rita Sápiné BényeiIbolya Revákné Markóczi2020-11-26 14:00:00A Témacentrikus Interakció (TCI) módszer használata a tanításban – tanulási stílusjellemzők és szociális kompetenciaelemek változása a tanulókban2021-01-28
Viktória Tamusné MolnárMagdolna Rébay2017-04-26 12:00:00Művészeti nevelés az Egyetem falai között és azon túl, A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-19492017-05-03
Rita Kattein-PornóiMagdolna Rébay2019-05-22 12:00:00Az országos magyar falusi tehetségmentés története2019-06-26
Renátó TámbaMagdolna Rébay2016-12-07 12:00:00Gyermekkor és gyermeknevelés a vásznakon. A dualizmuskori gyermekszemlélet megjelenítése egy festőiskola példáján2016-12-21
Imre TódorGabriella Pusztai2019-09-11 12:00:00Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben2019-09-25
Laura MorvaiGabriella Pusztai2018-01-24 12:00:00Ora et labora? Egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően2018-01-31
Krisztina NagyGabriella Pusztai2008-10-29 12:00:00Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a "Partiumban"2008-10-29
Ágnes Vargáné EnglerGabriella Pusztai2010-06-30 12:00:00Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányi beruházásainak és hozamainak nevelésszociológiai vizsgálata2010-09-29
Katinka BacskaiGabriella Pusztai2014-04-09 12:00:00Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban2014-05-14
Ágnes Inántsy-PapGabriella Pusztai2019-04-10 12:00:00Kontinuitás és pedagógiai érzékenység.A magyarországi görögkatolikus iskolák társadalmi funkciója2019-05-13
Ede PetrásGabriella Pusztai2010-02-17 12:00:00Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön2010-02-24
Gyöngyvér PatakiIstván Polónyi2021-01-15 15:00:00A rendszerváltás utáni generáció közéleti magatartásmintái: két eltérő szervezésű felsőoktatási kollégium lakóinak kvalitatív vizsgálata alapján2021-01-28
Bence BalassaJózsef Pólik2016-10-20 11:00:00A tudat komfortzónáján kívül – Nietzsche perspektivizmusa2016-11-09
Emese Hajnalka BelényiIldikó Pető2017-02-01 12:00:00Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben2017-02-08
Judit MolnárGyőző Pék2014-06-17 11:00:00Posztpartum szorongás az anyák kötődési jellemzőinek tükrében2014-09-22
Zsuzsanna Kovácsné TörökGyőző Pék2009-04-15 13:00:00Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére2009-04-29
László DornerGyőző Pék2020-10-29 11:00:00Az önkéntesség lélektani aspektusainak empirikus vizsgálatai2020-11-04
Magda RobuGyőző Pék2014-10-20 11:00:00Az istenreprezentáció kognitív szempontú vizsgálata2014-11-12
Szabolcs UrbánGyőző Pék2013-07-12 13:00:00A vallásosság kötődéselméleti megközelítése2013-09-25
Veronika SztancsikGyőző Pék2017-10-04 12:00:00A szkizofrénia betegség reprezentációja és a megbélyegzés2017-11-08
Zsuzsanna AlmássyGyőző Pék2014-06-23 13:00:00Nehézségek a szülővé válás útján: a férfiak depressziójának vizsgálata normatív és paranormatív krízis mentén2014-09-22
Attila KörmendiGyőző Pék2011-06-27 11:00:00Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál2011-06-29
Bella Emerencia HéjjaJudit Páskuné Kiss2022-11-08 15:00:00A zeneművészeti szakgimnazista tanulók pályaalakulásával kapcsolatos mutatói a szociál-kognitív pályamodell mentén2022-11-09
Ágnes NótinJudit Páskuné Kiss2015-09-24 11:00:00Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál2015-11-11
Ágnes Harsányiné PetneháziJudit Páskuné Kiss2019-05-21 11:00:00Hátrányos helyzetű tehetséges tanulók szociális-érzelmi intelligenciájának vizsgálata a társas háló tükrében2019-06-26
Magdolna Éva RébayGábor Orosz2007-04-25 12:00:00A leány-középiskolák jogi szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben az 1870-es évektől 1945-ig2007-06-02
Judit NesztGábor Orosz2015-06-17 12:00:00A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig2015-09-16
Imre FenyőFerenc Nyizsnyánszky2009-02-11 13:30:00Tudás és társadalom a posztmodernitás korában - Zygmunt Bauman metaforikus társadalomelmélete2009-02-18
Zoltán AndrejkaFerenc Nyizsnyánszky2010-06-09 13:00:00Apollón és Diké nyomában - hermeneutikai gondolatkísérlet a görög tragédiáról Hegel interpretációinak tükrében2010-06-23
Tibor PávayFerenc Nyizsnyánszky2012-01-12 14:00:00Mythos Contra Factum, a posztmodern mítoszszövés hermeneutikája2012-01-25
Kinga MandelPéter Tibor Nagy2005-10-19 12:00:00A román felsőoktatás-politika változásai 1990-2003 között2005-11-07
Dóra Viktória SzanatiBeáta Erika Nagy2011-01-17 12:00:00Koraszülött csecsemők és kisgyermekek receptív és expresszív kommunikációjának elemzése egészségpszichológiai szemszögből2011-01-19
Karolina Eszter KovácsBeáta Erika Nagy2019-04-16 12:00:00Mens Sana In Corpore Sano? A magyar sportiskolai rendszer tanulóinak egészségtudatossági és tanulmányi eredményességének összefüggései2019-05-13
Bernadett KovácsBeáta Erika Nagy2011-01-17 10:00:00A vallásosság/spiritualitás protektív szerepének vizsgálata a kiégéssel kapcsolatban2011-01-19
Marianna MoraveczÁgoston Nagy2022-01-05 15:00:00A mindennapos testnevelés tapasztalatai az észak- alföldi régióban élő hallgatók egészségtudatosságának és tanulmányi eredményességének tükrében2022-01-26
Andrea Szelesné ÁrokszállásiIstván Murányi2017-03-22 12:00:00Rekrutáció és pályaszocializáció regionális összehasonlításban. Mentőtiszt szakirányon tanuló hallgatók érték- és pályaorientációja2017-04-12
Erika SzabóÁkos Münnich2010-04-21 12:00:00A munkahelyi egészségpszichológia és egészségfejlesztés rendszere a Magyar Köztársaság Rendőrségén, valamint a szubjektíve észlelt munkahelyi stresszterheltség jellegzetességei2010-05-05
Győző KuruczÁkos Münnich2021-09-27 12:00:00A ROT-modell: a rejtett oksági tényezők szerepének modellezése a kovariancia-alapú oksági tanulás során2021-11-11
Csilla CsukonyiÁkos Münnich2009-06-03 11:00:00A társas orientáció (individualizmus és kollektivizmus) és a "cultural trade off"-hipotézis tudatos alkalmazhatóságának vizsgálati lépései: Magunkért legyünk vagy másokért; vagy mások legyenek értünk?2009-06-24
Ágnes Hőgye-NagyÁkos Münnich2016-09-02 11:00:00A biztonságos közúti viselkedést befolyásoló tényezők és a közlekedés biztonsági kultúrájának vizsgálata, módszertani megfontolásai2016-09-21
József PántyaJudit Molnárné Kovács2014-09-29 11:00:00Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata2014-11-12
Gábor PappJudit Molnárné Kovács2015-01-23 11:00:00A jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatása2015-02-02
Dóra MedvésJudit Molnárné Kovács2012-12-19 14:00:00A környezettudatosság pszichológiai meghatározói. A társas értékorientáció, a környezeti attitűdök, az észlelt jelentőség és a szokások szerepe.2013-02-14
Ágnes BernáthJudit Molnárné Kovács2014-11-27 11:00:00Az elmeolvasás és az elmeolvasásra irányuló igény szerepe egészséges felnőtt személyek társas viselkedésében2015-02-02
Miriam Ivett JánváriJudit Molnárné Kovács2022-08-29 11:30:00A tanári lelkesedéstől a csalásig2022-10-05
Tünde BulyákiPéter Molnár2021-06-03 11:00:00Utazás a mentális zavarból a felépülés irányába2021-07-01
Ilona CsörszPéter Molnár2011-09-23 11:00:00Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei2011-10-26
Anita Szemán-NagyPéter Molnár2009-05-08 11:00:00Intergenerációs spirálok szerepe az antenatális depresszió létrejöttében2009-05-27
Erzsébet RákóKatalin Mojzesné Székely2010-10-13 12:00:00Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményeinek vizsgálata2010-10-27
Nóra Veronika NémethKatalin Mojzesné Székely2013-10-16 12:00:00Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban2013-11-13
Zečevič SvetlanaTamás Mihálydeák2008-06-19 13:00:00Meaning and modality by Carnap and Kripke2008-06-25
József Zoltán MálikTamás Mihálydeák2011-09-29 13:00:00A matematika informális háttere2011-10-26
Róbert OroszJános MáthLászló Balogh2009-08-31 11:00:00A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata2010-03-31
Tamás Csaba SántaBalázs Krémer2021-11-22 12:00:00NEET-JELENSÉG. Magyarországi PNEET és NEET fiatalok vizsgálata szocializációjuk aspektusából2022-01-26
András György BalázsBalázs Krémer2021-02-08 13:00:00Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Gettó-e a szegregátum?2021-03-09
Gábor ErdeiTamás Kozma2008-04-16 12:00:00A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban2008-05-13
Gabriella Mária StarkTamás Kozma2019-02-27 12:00:00Kisebbségi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalai (összehasonlító megközelítésben)2019-03-27
Krisztina Julianna JankóTamás KozmaKatalin Forray R.2012-12-19 12:00:00Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai2013-02-14
Judit FinánczTamás Kozma2009-04-22 12:00:00Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők helyzete2009-04-29
Csaba JancsákTamás Kozma2012-06-27 12:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen. A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái2012-09-26
Mária Magdolna BenkeTamás Kozma2020-12-17 15:00:00A tanulórégió – kihívás és lehetőség. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek fejlesztésének tapasztalatai Magyarországon az európai uniós csatlakozás időszakában2021-01-28
Zoltán TőzsérTamás KozmaGábor Erdei2015-06-24 12:00:00Részidősek a felsőoktatásban - Egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a vizsgálata2015-09-16
László SiposTamás Kozma2008-02-20 12:00:00Alapítványok az iskolákban Harmincnégy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolai alapítvány vizsgálata2008-04-16
Judit Szilágyiné SzemkeőTamás Kozma2008-06-25 12:00:00Életvilágok és a nevelés (kísérlet az intézményes nevelés modellezésére)2008-06-25

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )