Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Kinga BakosFruzsina Albert2019-12-20 12:00:00Hargita megyei magyar pedagógusok szakmai életminősége2020-01-29
András RónaiGergely Angyalosi2011-06-10 13:30:00A kifejezés2011-06-29
Szabina PéterGergely Angyalosi2019-01-11 13:00:00A sokaság képei – Művészet és filozófia komplementaritása2019-01-30
Zoltán PranczGergely Angyalosi2010-09-10 12:30:00A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal Gondolataiban2010-09-29
Péter TánczosGergely Angyalosi2017-12-01 13:30:00Szubverzió a modern filozófiában: Felforgató gondolatalakzatok Friedrich Schlegel, Soren Kierkegaard és Friedrich Nietzsche munkáiban2018-01-31
Henrik FarkasGergely Angyalosi2011-11-29 14:00:00A gondolkodás tere. Perspektivizmus, mozgás és affektivitás a filozófiai gondolkodásban.2011-11-30
Balázs BerkovicsGergely Angyalosi2013-02-01 14:00:00Kritika és módszer Foucault-nál2013-03-19
Sándor KőmüvesGergely Angyalosi2011-06-14 12:00:00A művészet intézményi elmélete2011-06-29
Gabriella DarócziGergely Angyalosi2009-02-04 12:30:00Az alteritás művészete: Weöres Sándor/Psyché2009-10-28
Katalin ZollerKatinka Bacskai2020-10-14 15:00:00Tanárok és iskoláik, A tanári munkavégzés és a tanári munkával való elégedettség vizsgálata romániai pedagógusok körében2020-11-04
Irén BarkasziLászló Balázs2017-07-07 13:00:00Effects of extreme environments on cognitive processes using the method of event-related potentials2017-10-04
Lajos KelemenLászló Balogh2007-10-18 12:00:00Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései2008-04-16
Tímea Harmatiné OlajosLászló Balogh2006-03-22 12:00:00A szocio-emocionális okokból történő alulteljesítés összefüggéseinek vizsgálata az iskolában2006-05-10
Mária RieszLászló Balogh2008-07-01 13:00:00Tanulásban akadályozott 7-8. osztályos tanulók érzelmi képesség struktúrájának vizsgálata normál képességű tanulókéval való összehasonlítás alapján2008-09-24
Tünde-Julianna BarabásiLászló Balogh2006-09-06 12:00:00Az elmélet és gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben2006-11-25
Anikó BenyákLászló Balogh2008-09-17 11:00:00A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál2008-09-24
Szilvia Péter-SzarkaLászló Balogh2008-06-13 11:00:00Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos életkorban2008-06-25
Erzsébet CeglédiLászló Balogh2018-05-03 11:00:00Oktatáspszichológiai háttértényezők szerepe a biológiatanítás hatékonyságában2018-05-16
Dóra Rózsa Lászlóné SzabóLászló Balogh2009-03-18 15:00:00A zenei tehetség fejlődését és kibontakozását befolyásoló tényezők vizsgálata2009-04-29
Kornélia GömöryLászló Balogh2011-04-27 12:00:00Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban2011-04-27
Attila DobosGábor Biczó2021-04-28 14:00:00Interkulturalitás az egészségügyben – egy filozófiai hermeneutikai analízis2021-05-20
Éva HogyinszkiÉva Biróné Kaszás2008-01-18 12:00:00A közösség-elvű társadalomkritika lehetőségei „Az erény nyomában” tervezet2008-04-16
Andrea UjvárosiVeronika Bocsi2018-10-24 12:00:00Az idegen nyelvű interpretáció a magánének tanításában2018-11-07
Anikó Vargáné NagyLászló Brezsnyánszky2013-12-18 12:00:00Jausz Béla a pedagógus professzor. Az 1919–1959 közötti szakmai életút elemzése2014-02-12
Tamás VinczeLászló Brezsnyánszky2011-07-06 11:00:00Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában2011-09-21
Zsanett Ágnes BicsákLászló Brezsnyánszky2015-05-27 12:00:00Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában2015-09-16
Edit NagyLászló Brezsnyánszky2007-12-05 12:00:00Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából2008-04-16
Irén VirágLászló Brezsnyánszky2008-06-18 12:00:00Az arisztokrácia neveltetése Magyarországon2008-06-25
Tamara TakácsLászló Brezsnyánszky2015-06-03 12:00:00Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben2015-09-16
Balázs István CzékmánAndrás Buda2022-06-24 11:00:00Tablettel támogatott tanulási környezet általános iskolában - Intézményi szintű implementáció és integráció, pedagógiai-módszertani háttér és tanulókra gyakorolt hatá2022-06-29
Judit HerczeghAndrás Buda2013-10-02 12:00:00Internethasználat és elektronikus kommunikáció a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatói körében2013-11-13
Edit Szélesné FerenczAntal Bugán2007-10-16 12:00:00A pszichológiai immunrendszer vizsgálata, a koragyermekkori emlékek individuálpszichológiai értelmezésén keresztül2008-04-16
Annamária Máténé PusztaiAntal Bugán2009-06-26 13:00:00Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek elemzése2009-09-30
Zsuzsa Orsika PauwlikAntal Bugán2009-12-03 10:30:00Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál2009-12-16
Katalin LányiAntal Bugán2009-03-25 14:00:00A környezetvédő viselkedés és az egészségviselkedés összefüggése2009-04-29
János KissAntal Bugán2008-07-01 13:00:00Munkaérték preferenciák strukturális változásai a professzionalizáció mértékének és a képzés tartalmi változásainak tükrében2008-09-24
Ildikó TarAntal Bugán2008-01-30 12:00:00Az idegennyelv-tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással2008-04-16
Sándor SoósIstván Bugár2014-04-10 14:00:00A zen mint filozófia, illetve a zen buddhizmus mint tudati háttér fogalmának vizsgálata Nisida Kitaró Dzen no Kenkjú című írásának szemelvényei alapján2014-05-14
László NemesIstván BujalosPéter Molnár2009-08-25 13:00:00Egy tudománykutatáson alapuló bioetika körvonalai2009-09-30
Sándor RáczIstván Bujalos2014-04-09 15:00:00Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása? Erkölcsi érvelés a demokratikus politikában2014-05-14
Anikó Fülekiné JoóErzsébet Bujdosóné Dani2019-02-07 12:00:00Olvasás és közösségi interakció: a perszuazív kommunikáció hatása általános és középiskolás fiútanulók olvasási attitűdjére2019-03-27
Krisztina SebestyénMagdolna Chrappán2022-06-15 14:00:00Nyelvválasztás és nyelvtanulási motiváció Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érettségit adó képzéseiben2022-06-29
Edina Mária KovácsMagdolna Chrappán2019-01-30 12:00:00A társadalmi nem hatása a pedagógusok szakmai céljaira, karrierútjára és elkötelezettségére2019-03-27
Balázs MolnárMagdolna Chrappán2011-12-14 12:00:00Pedagógushallgatók internethasználata és internetalapú tanulási tevékenységei a debreceni egyetem gyermeknevelési és felnőttképzési karán2012-01-25
Fruzsina SzabóIldikó Csépes2020-10-30 12:00:00A nyelvérzék és a nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy kelet-magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál2020-11-04
Tibor LadancsikJudit Csoba2020-12-18 10:00:00A nemzeti identitás formálódása a magyar-szerb vegyes házasságokban2021-01-28
Ildikó BihariJudit Csoba2021-07-27 13:00:00A hátrányos helyzetű tanulók nem-kognitív készségeinek fejlődése a tanodában2021-09-15
Anita GalánJudit Csoba2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében2018-09-26
Rita Diána KósaJudit Csoba2019-07-30 11:00:00„Autonómia és szabálykövetés” az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei2019-09-25
Rita Gizella PásztorJudit Csoba2017-06-21 14:00:00Kisebbségi és kettős kisebbségi létben élő fiatalok továbbtanulási aspirációi egy hátrányos helyzetű térségben2017-06-28
Fanni MaszlagJudit Csoba2022-09-09 11:00:00A cigányok önazonosságának változása – Identitásmintázatok oláh cigány nők három generációjában2022-10-05
Brigitta KissCsilla Csukonyi2022-11-09 11:00:00A kézilabda játékosok pszichológiai kompetenciáinak módszerspecifikus feltáró vizsgálata2022-12-16
Ilona Dóra Dabney-FeketeMária Czellér2019-06-19 14:00:00Oktatók tudományos együttműködésének hálózatai a felsőoktatásban2019-06-26
János FarkasMária Czellér2021-07-01 15:00:00A gazdasági szaknyelvoktatás helyzete a közép-kelet-európai országok felsőoktatási intézményeinek rendszerében (Magyarország, Szlovákia, Románia összehasonlító vizsgálata)2021-09-15
Irén SipekiIbolya Czibere2018-06-25 11:00:00Társadalmi egyenlőtlenségek és pályaválasztás2018-09-26
Izolda TakácsIbolya Czibere2019-12-04 11:00:00Nők az akadémiai elitben2020-01-29
Ildikó Fekete DeákIbolya Czibere2021-04-13 10:00:00Infokommunikációs eszközök használatának hatása a szülő-gyermek kapcsolatra szülői percepciók alapján2021-05-20
Viktória PaczáriIbolya Czibere2022-10-19 14:00:00A civil kezdeményezésű társadalmi innovációk működési mechanizmusai és társadalmi beágyazottsága Magyarországon2022-11-09
Edit SchranzIbolya Czibere2019-06-03 11:00:00Külföldön munkát vállaló fiatal diplomás nők életkezdési esélyei2019-06-26
Győző Sándor BánfalviIbolya Czibere2019-10-21 11:00:00Szegénység a Berettyóújfalui kistérségben a pénzügyi és gazdasági válság időszakában2019-11-13
Petra BalujaIbolya Czibere2021-09-08 11:00:00Színművésznők. Siker és karrier egyenlőtlenségei a vidéki kőszínházakban2021-09-15
Éva MolnárIbolya Czibere2019-10-16 11:00:00Párválasztás és családalapítás elszegényedett, elszigetelődött társadalmi térben2019-11-13
Erika FigulaIstván Czigler2001-10-19 12:00:00Tanári magatartástípusok2001-10-24
Adriána CsinádyIstván Czigler2010-07-14 11:00:00Emóciók és evolúciósan megalapozott menekülési válasz 5-8 évesekkel végzett téves vélekedés tesztekben2010-09-29
Krisztina Kecskés-KovácsIstván Czigler2015-12-18 13:30:00A vizuális automatikus változás detekció elektrofiziológiai vizsgálata2016-01-27
Erzsébet LestyánImre Dávid2019-01-10 11:00:00Tanulási jellemzők fejlődése 10 – 14 éves korban differenciált foglalkoztatási programban résztvevő tanulóknál2019-01-30
Tímea SzűcsMihály DuffekErika Juhász2018-05-09 12:00:00Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete Egy esélynövelő iskolatípus?2018-05-16
Zsófia Irén HorváthÁgnes Engler2016-12-14 12:00:00A kisebbségi magyar közoktatás regionális vetületei A romániai magyar általános iskolás tanulók családi és iskolai környezetének szerepe az egyéni és közösségi identitás alakulásában2016-12-21
Hajnalka Zsuzsanna HollósiHajnalka Fényes2011-10-12 12:00:00A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. A kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata.2011-10-26
Valéria MarkosHajnalka Fényes2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata2019-11-13
Ágota SillóHajnalka Fényes2020-10-12 11:00:00Önkéntesség a Csíki-medence fiataljai körében2020-11-04
Andor SzőcsHajnalka Fényes2021-07-02 15:00:00Hallgatói munkavállalás a felsőoktatási expanziót követő években - Tanulás melletti munka jellemzői a Debreceni Egyetemen2021-09-15
Tímea CeglédiHajnalka Fényes2018-06-15 14:00:00Reziliencia és felsőoktatás. Beteljesül a reziliencia ígérete vagy élesednek a társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban?2018-09-26
Erzsébet Edit PortikImre Fenyő2017-06-07 14:00:00"Jó" gyermekek - felnőtt szemmel2017-06-28
Dávid RábaiImre Fenyő2021-05-21 15:00:00A hazai labdarúgó akadémiák tehetséggondozó tevékenysége, Labdarúgó akadémisták pedagógiai fókuszú vizsgálata fővárosi és vidéki akadémiák összehasonlításában2021-07-01
Emese Beáta BereiGábor FlóraIbolya Gönczi2018-02-21 12:00:00A méltányosság percepciói és befogadással kapcsolatos attitűdök felsőoktatási hallgatók körében2018-03-28
Anita HorkaiMihály Fónai2008-12-10 12:00:00Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon2008-12-17
Anita Rusinné FedorMihály Fónai2013-03-27 12:00:00„Kettős kötődés” – A munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig. A kisgyermekes nők munkavállalási attitűdjei és integrációja.2013-05-08
Szilvia Urbinné BorbélyMihály Fónai2018-05-23 12:00:00A mindennapi testnevelés implementációjának megítélése az észak-alföldi régióban2018-09-26
Dolli MesterEde Frecska2013-06-18 11:00:00A jövő-orientáció háttértényezőinek vizsgálata főiskolai hallgatók körében2013-06-27
Andrea HomokiIbolya Gönczi2014-12-17 12:00:00A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban2015-02-02
Erika GaramiZoltán Györgyi2014-02-26 12:00:00Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre2014-04-09
Ferenc PénzesOttó Hévizi2012-09-06 15:00:00Friedrich Wilhelm Nietzsche politikai gondolkodása2012-09-26
Péter SoltészOttó Hévizi2016-02-05 13:30:00A világnézet fogalmának szerepe Friedrich Wilhelm Nietzsche II. világháború előtti magyar recepciójában.2016-03-16
Nóra PatakyJudit Inántsy-Pap2014-04-14 13:30:00A rideg/érzéketlen vonások vizsgálata serdülő fiúknál iskolai és javítóintézeti közegben2014-05-14
Orsolya KoósJudit Inántsy-Pap2010-09-13 11:00:00A dezorganizált kötődés kialakulása csecsemőkorban2010-09-29
Judit FutóJudit Inántsy-Pap2010-08-30 11:00:00A jelölt gondozó-csecsemő interakciók szerepe a gyermekek fogalmi fejlődésében és repreztációs képességeik alakulásában2010-09-29
Éva Andrea FarkasErika Juhász2007-06-27 12:00:00Rendszerváltás a szakképzésben2007-09-21
Attila Zoltán KenyeresErika Juhász2019-05-02 12:00:00Televízió és tanulás. A televízió és a posztklasszikus dokumentumfilmek szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak informális tanulásában2019-05-13
Márta Takács-MiklósiErika Juhász2010-04-21 12:00:00Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben - Az Észak-Alföldi intézmények esete2010-05-05
Szilvia SimándiErika Juhász2010-04-14 12:00:00Turizmus és tanulás - Egy vidéki város középiskolásainak turisztikai magatartása2010-05-05
János Kristóf BodnárIstván Kelemen2014-06-05 14:00:00A hallgatás radikalitása - Közelítések a wittgensteini gondolatrendszer terapikus olvasatához2014-09-22
Lajos HorváthIstván KelemenAttila Bánfalvi2011-06-23 14:00:00A tudat metamorfózisa2011-06-29
Attila SzabóIstván Kelemen2016-09-23 14:00:00Phenomemology and psychosomatics: a Jungian and post-Jungian approach2016-11-09
Anikó VidraGabriella Kiss2006-12-06 12:00:00A bevásárlóközpontok szerepe a budapesti fiatalok szabadidő-felhasználásában2007-06-02
Sándor József MártonJános Kiss2013-09-18 12:00:00Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában2013-09-25
Ágnes Sárosi-BlágaImre Kovách2020-09-30 12:00:00Lokális identitás és vidékfejlesztés a székelyföldi Felcsík kistérségben2020-11-04
Katalin PallayKlára Kovács-Nagy2022-04-01 15:00:00Karrierépítés és mobilitási döntés, A Balassi Intézet egykori kárpátaljai hallgatóinak tanulmányi pályafutása, munkaerőpiaci elhelyezkedése és társadalmi beágyazódása a végleges letelepedés tükrében2022-05-11
Gábor ErdeiTamás Kozma2008-04-16 12:00:00A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban2008-05-13
Gabriella Mária StarkTamás Kozma2019-02-27 12:00:00Kisebbségi magyar pedagógusjelöltek tanulási útvonalai (összehasonlító megközelítésben)2019-03-27

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )