Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Human Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Zsuzsanna Kovácsné TörökGyőző Pék2009-04-15 13:00:00Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére2009-04-29
Zsuzsanna KovácsCsaba Szabó2014-12-18 11:00:00Malignus emlődaganatos betegek életminőséghez kapcsolódó korrelátumai és a multidiszciplináris pszichoszociális intervenciók hatása a gyógyulási folyamatban2015-02-02
Zsuzsanna AlmássyGyőző Pék2014-06-23 13:00:00Nehézségek a szülővé válás útján: a férfiak depressziójának vizsgálata normatív és paranormatív krízis mentén2014-09-22
Zsuzsa Orsika PauwlikAntal Bugán2009-12-03 10:30:00Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál2009-12-16
Zsófia Irén HorváthÁgnes Engler2016-12-14 12:00:00A kisebbségi magyar közoktatás regionális vetületei A romániai magyar általános iskolás tanulók családi és iskolai környezetének szerepe az egyéni és közösségi identitás alakulásában2016-12-21
Zsanett Ágnes BicsákLászló Brezsnyánszky2015-05-27 12:00:00Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában2015-09-16
Zoltán TőzsérTamás KozmaGábor Erdei2015-06-24 12:00:00Részidősek a felsőoktatásban - Egy határon átnyúló régió részidős hallgatóinak a vizsgálata2015-09-16
Zoltán Sebestyén NovákErzsébet Rózsa2011-11-11 13:00:00Oswald Spengler filozófiája és a dinamikus jogszemlélet2011-11-30
Zoltán PranczGergely Angyalosi2010-09-10 12:30:00A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal Gondolataiban2010-09-29
Zoltán KarapErzsébet RózsaPéter Csobó2016-07-01 13:30:00A XX. századi zene kritikai fordulata eszmetörténeti kontextusban2016-09-21
Zoltán AndrejkaFerenc Nyizsnyánszky2010-06-09 13:00:00Apollón és Diké nyomában - hermeneutikai gondolatkísérlet a görög tragédiáról Hegel interpretációinak tükrében2010-06-23
Zečevič SvetlanaTamás Mihálydeák2008-06-19 13:00:00Meaning and modality by Carnap and Kripke2008-06-25
Viktória Tamusné MolnárMagdolna Rébay2017-04-26 12:00:00Művészeti nevelés az Egyetem falai között és azon túl, A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-19492017-05-03
Viktória PaczáriIbolya Czibere2022-10-19 14:00:00A civil kezdeményezésű társadalmi innovációk működési mechanizmusai és társadalmi beágyazottsága Magyarországon2022-11-09
Veronika SztancsikGyőző Pék2017-10-04 12:00:00A szkizofrénia betegség reprezentációja és a megbélyegzés2017-11-08
Veronika BocsiIldikó Szabó2009-02-25 12:00:00Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata2009-03-18
Valéria MarkosHajnalka Fényes2019-11-06 12:00:00Úton az aktív állampolgári lét felé - A középiskolás diákok iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata2019-11-13
Tünde-Julianna BarabásiLászló Balogh2006-09-06 12:00:00Az elmélet és gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben2006-11-25
Tünde CsihaMelinda Szekeres2011-02-02 12:00:00Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban2011-02-23
Tünde BulyákiPéter Molnár2021-06-03 11:00:00Utazás a mentális zavarból a felépülés irányába2021-07-01
Tímea SzűcsMihály DuffekErika Juhász2018-05-09 12:00:00Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete Egy esélynövelő iskolatípus?2018-05-16
Tímea KrizbaiPál Szabó2011-06-14 13:00:00Az evészavarok egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai, különös tekintettel az önéletrajzi emlékezetre2011-06-29
Tímea Harmatiné OlajosLászló Balogh2006-03-22 12:00:00A szocio-emocionális okokból történő alulteljesítés összefüggéseinek vizsgálata az iskolában2006-05-10
Tímea CeglédiHajnalka Fényes2018-06-15 14:00:00Reziliencia és felsőoktatás. Beteljesül a reziliencia ígérete vagy élesednek a társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban?2018-09-26
Tibor PongráczMihály Vajda2011-12-05 13:30:00Daimonoisz toposz2012-01-25
Tibor PávayFerenc Nyizsnyánszky2012-01-12 14:00:00Mythos Contra Factum, a posztmodern mítoszszövés hermeneutikája2012-01-25
Tibor LadancsikJudit Csoba2020-12-18 10:00:00A nemzeti identitás formálódása a magyar-szerb vegyes házasságokban2021-01-28
Tamás VinczeLászló Brezsnyánszky2011-07-06 11:00:00Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában2011-09-21
Tamás Szalai-PreiszJudit Váradi2022-12-07 15:00:00Az Orff koncepció módszertani elemeinek zenei képességfejlődésre gyakorolt hatása az általános iskolai ének-zene órák tükrében2022-12-16
Tamás Csaba SántaBalázs Krémer2021-11-22 12:00:00NEET-JELENSÉG. Magyarországi PNEET és NEET fiatalok vizsgálata szocializációjuk aspektusából2022-01-26
Tamara TakácsLászló Brezsnyánszky2015-06-03 12:00:00Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben2015-09-16
Szilvia Urbinné BorbélyMihály Fónai2018-05-23 12:00:00A mindennapi testnevelés implementációjának megítélése az észak-alföldi régióban2018-09-26
Szilvia SimándiErika Juhász2010-04-14 12:00:00Turizmus és tanulás - Egy vidéki város középiskolásainak turisztikai magatartása2010-05-05
Szilvia Péter-SzarkaLászló Balogh2008-06-13 11:00:00Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos életkorban2008-06-25
Szabolcs UrbánGyőző Pék2013-07-12 13:00:00A vallásosság kötődéselméleti megközelítése2013-09-25
Szabina PéterGergely Angyalosi2019-01-11 13:00:00A sokaság képei – Művészet és filozófia komplementaritása2019-01-30
Sarolta DeczkiMihály Vajda2011-12-16 14:00:00A kezdet és a cogito. Az affirmáció fenomenológiája.2012-01-25
Sándor SupliczLászló Tóth2013-04-03 12:00:00Tanárok pszichológiai jellemzői diákszemmel2013-05-08
Sándor SoósIstván Bugár2014-04-10 14:00:00A zen mint filozófia, illetve a zen buddhizmus mint tudati háttér fogalmának vizsgálata Nisida Kitaró Dzen no Kenkjú című írásának szemelvényei alapján2014-05-14
Sándor RáczIstván Bujalos2014-04-09 15:00:00Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása? Erkölcsi érvelés a demokratikus politikában2014-05-14
Sándor KőmüvesGergely Angyalosi2011-06-14 12:00:00A művészet intézményi elmélete2011-06-29
Sándor József MártonJános Kiss2013-09-18 12:00:00Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában2013-09-25
Roland HegedűsKároly TepericsZoltán Györgyi2018-12-19 13:00:00Hátrányos helyzetűek a közép- és felsőfokú oktatásban Hátrányos helyzetű tanulók középiskolai teljesítménye és felsőoktatásba való bejutásuk jellemzői, különös tekintettel a területi különbségekre2019-01-30
Róbert OroszJános MáthLászló Balogh2009-08-31 11:00:00A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata2010-03-31
Rita SzebeniLászló Tóth2011-06-15 10:00:00A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiségháttere2011-06-29
Rita Sápiné BényeiIbolya Revákné Markóczi2020-11-26 14:00:00A Témacentrikus Interakció (TCI) módszer használata a tanításban – tanulási stílusjellemzők és szociális kompetenciaelemek változása a tanulókban2021-01-28
Rita Kattein-PornóiMagdolna Rébay2019-05-22 12:00:00Az országos magyar falusi tehetségmentés története2019-06-26
Rita Gizella PásztorJudit Csoba2017-06-21 14:00:00Kisebbségi és kettős kisebbségi létben élő fiatalok továbbtanulási aspirációi egy hátrányos helyzetű térségben2017-06-28
Rita Diána KósaJudit Csoba2019-07-30 11:00:00„Autonómia és szabálykövetés” az általános iskolai szocializáció főbb irányai és esélyei2019-09-25
Renátó TámbaMagdolna Rébay2016-12-07 12:00:00Gyermekkor és gyermeknevelés a vásznakon. A dualizmuskori gyermekszemlélet megjelenítése egy festőiskola példáján2016-12-21
Réka-Anna Lukács-MártonPál Szabó2013-07-10 12:00:00Speciális csoportok evészavarai különs tekintettel a szépségiparban dolgozókra és a várandós kismamákra2013-09-25
Petra BalujaIbolya Czibere2021-09-08 11:00:00Színművésznők. Siker és karrier egyenlőtlenségei a vidéki kőszínházakban2021-09-15
Péter TánczosGergely Angyalosi2017-12-01 13:30:00Szubverzió a modern filozófiában: Felforgató gondolatalakzatok Friedrich Schlegel, Soren Kierkegaard és Friedrich Nietzsche munkáiban2018-01-31
Péter SoltészOttó Hévizi2016-02-05 13:30:00A világnézet fogalmának szerepe Friedrich Wilhelm Nietzsche II. világháború előtti magyar recepciójában.2016-03-16
Péter MekisMihály Vajda2008-06-09 14:00:00Logikai és nyelvfilozófiai problémák a Logikai-filozófiai értekezésekben2008-06-25
Orsolya KoósJudit Inántsy-Pap2010-09-13 11:00:00A dezorganizált kötődés kialakulása csecsemőkorban2010-09-29
Norbert MakkErzsébet Rózsa2008-09-19 13:00:00A jel rendszere Hegelnél2008-09-24
Nóra Veronika NémethKatalin Mojzesné Székely2013-10-16 12:00:00Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban2013-11-13
Nóra PatakyJudit Inántsy-Pap2014-04-14 13:30:00A rideg/érzéketlen vonások vizsgálata serdülő fiúknál iskolai és javítóintézeti közegben2014-05-14
Nóra KósLászló Tóth2020-09-10 11:00:00A személyiségjellemzők alakulása differenciált oktatásban részesülő felső tagozatos tanulóknál2020-09-25
Miriam Ivett JánváriJudit Molnárné Kovács2022-08-29 11:30:00A tanári lelkesedéstől a csalásig2022-10-05
Márta Takács-MiklósiErika Juhász2010-04-21 12:00:00Minőségirányítás és akkreditáció a felnőttképzésben - Az Észak-Alföldi intézmények esete2010-05-05
Marianna MoraveczÁgoston Nagy2022-01-05 15:00:00A mindennapos testnevelés tapasztalatai az észak- alföldi régióban élő hallgatók egészségtudatosságának és tanulmányi eredményességének tükrében2022-01-26
Mária RieszLászló Balogh2008-07-01 13:00:00Tanulásban akadályozott 7-8. osztályos tanulók érzelmi képesség struktúrájának vizsgálata normál képességű tanulókéval való összehasonlítás alapján2008-09-24
Mária Magdolna BenkeTamás Kozma2020-12-17 15:00:00A tanulórégió – kihívás és lehetőség. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek fejlesztésének tapasztalatai Magyarországon az európai uniós csatlakozás időszakában2021-01-28
Magdolna Éva RébayGábor Orosz2007-04-25 12:00:00A leány-középiskolák jogi szabályozása Magyarországon és nemzetközi kitekintésben az 1870-es évektől 1945-ig2007-06-02
Magda RobuGyőző Pék2014-10-20 11:00:00Az istenreprezentáció kognitív szempontú vizsgálata2014-11-12
Laura MorvaiGabriella Pusztai2018-01-24 12:00:00Ora et labora? Egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően2018-01-31
László SiposTamás Kozma2008-02-20 12:00:00Alapítványok az iskolákban Harmincnégy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolai alapítvány vizsgálata2008-04-16
László NemesIstván BujalosPéter Molnár2009-08-25 13:00:00Egy tudománykutatáson alapuló bioetika körvonalai2009-09-30
László DornerGyőző Pék2020-10-29 11:00:00Az önkéntesség lélektani aspektusainak empirikus vizsgálatai2020-11-04
Lajos KelemenLászló Balogh2007-10-18 12:00:00Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései2008-04-16
Lajos HorváthIstván KelemenAttila Bánfalvi2011-06-23 14:00:00A tudat metamorfózisa2011-06-29
Krisztina SebestyénMagdolna Chrappán2022-06-15 14:00:00Nyelvválasztás és nyelvtanulási motiváció Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érettségit adó képzéseiben2022-06-29
Krisztina NagyGabriella Pusztai2008-10-29 12:00:00Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a "Partiumban"2008-10-29
Krisztina Kecskés-KovácsIstván Czigler2015-12-18 13:30:00A vizuális automatikus változás detekció elektrofiziológiai vizsgálata2016-01-27
Krisztina Julianna JankóTamás KozmaKatalin Forray R.2012-12-19 12:00:00Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai2013-02-14
Kornélia GömöryLászló Balogh2011-04-27 12:00:00Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban2011-04-27
Klára KovácsIldikó Szabó2014-12-10 12:00:00A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban2015-02-02
Kinga MandelPéter Tibor Nagy2005-10-19 12:00:00A román felsőoktatás-politika változásai 1990-2003 között2005-11-07
Kinga BakosFruzsina Albert2019-12-20 12:00:00Hargita megyei magyar pedagógusok szakmai életminősége2020-01-29
Katinka BacskaiGabriella Pusztai2014-04-09 12:00:00Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban2014-05-14
Katalin ZollerKatinka Bacskai2020-10-14 15:00:00Tanárok és iskoláik, A tanári munkavégzés és a tanári munkával való elégedettség vizsgálata romániai pedagógusok körében2020-11-04
Katalin PallayKlára Kovács-Nagy2022-04-01 15:00:00Karrierépítés és mobilitási döntés, A Balassi Intézet egykori kárpátaljai hallgatóinak tanulmányi pályafutása, munkaerőpiaci elhelyezkedése és társadalmi beágyazódása a végleges letelepedés tükrében2022-05-11
Katalin MezőLászló Tóth2018-01-10 11:00:00A kreativitás időbeli aspektusai2018-01-31
Katalin LányiAntal Bugán2009-03-25 14:00:00A környezetvédő viselkedés és az egészségviselkedés összefüggése2009-04-29
Karolina Eszter KovácsBeáta Erika Nagy2019-04-16 12:00:00Mens Sana In Corpore Sano? A magyar sportiskolai rendszer tanulóinak egészségtudatossági és tanulmányi eredményességének összefüggései2019-05-13
Judit Szilágyiné SzemkeőTamás Kozma2008-06-25 12:00:00Életvilágok és a nevelés (kísérlet az intézményes nevelés modellezésére)2008-06-25
Judit PáliLászló Tóth2012-11-21 11:00:00A gondolkodás stratégiai fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskoal átmenet időszakában2012-11-28
Judit NesztGábor Orosz2015-06-17 12:00:00A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig2015-09-16
Judit MolnárGyőző Pék2014-06-17 11:00:00Posztpartum szorongás az anyák kötődési jellemzőinek tükrében2014-09-22
Judit HerczeghAndrás Buda2013-10-02 12:00:00Internethasználat és elektronikus kommunikáció a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatói körében2013-11-13
Judit FutóJudit Inántsy-Pap2010-08-30 11:00:00A jelölt gondozó-csecsemő interakciók szerepe a gyermekek fogalmi fejlődésében és repreztációs képességeik alakulásában2010-09-29
Judit FinánczTamás Kozma2009-04-22 12:00:00Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők helyzete2009-04-29
József Zoltán MálikTamás Mihálydeák2011-09-29 13:00:00A matematika informális háttere2011-10-26
József PántyaJudit Molnárné Kovács2014-09-29 11:00:00Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata2014-11-12
János Zoltán SzabóLászló Tamás Szabó2012-06-13 14:00:00Kulturális fesztiválok mint a művelődés új formái2012-06-27
János Kristóf BodnárIstván Kelemen2014-06-05 14:00:00A hallgatás radikalitása - Közelítések a wittgensteini gondolatrendszer terapikus olvasatához2014-09-22
János KissAntal Bugán2008-07-01 13:00:00Munkaérték preferenciák strukturális változásai a professzionalizáció mértékének és a képzés tartalmi változásainak tükrében2008-09-24
János FarkasMária Czellér2021-07-01 15:00:00A gazdasági szaknyelvoktatás helyzete a közép-kelet-európai országok felsőoktatási intézményeinek rendszerében (Magyarország, Szlovákia, Románia összehasonlító vizsgálata)2021-09-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )