Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Molecular Medicine

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Attila ForgácsLászló Balkay2019-05-28 13:00:0018F-FDG Avid Léziók Textúra Analízise Humán PET/CT Vizsgálatok Esetében2019-06-26
Eleonóra Bartalné DeákAndrás Penyige2004-10-26 13:00:00A béta-laktamáz enzim szerepének és a béta-laktám antibiotikumok hatásának vizsgálata a Streptomyces griseus NRRL B-2682-es törzsben2004-11-27
Bernadett BlaskóLászló Fésüs2004-02-04 13:00:00A C. elegans protein diszulfid izomeráz transzglutamináz aktivitásának vizsgálata2004-06-04
Annamária BódiIstván ÉdesZoltán Papp2004-12-06 13:00:00A Ca2+-érzékenyítő levosimendan és a myocardium gbs-adrenerg jelátviteli rendszere közötti interakciók2005-06-04
Zsuzsanna Pályi-KrekkPéter NagyJános Szöllősi2008-03-13 13:00:00A CD44 szerepe trastuzumab rezisztens emlőtumorban2008-04-16
Enikő PalkóAndrás Penyige2020-09-04 13:00:00A cholesteatoma progressziójában résztvevő tumorszupresszor, protoonkogén, citokeratin és proteáz fehérjéket kódoló gének vizsgálata2020-09-25
Tamás GéczyTamás Bíró2013-03-08 13:00:00A diacil-glicerol útvonal intracelluláris effektorainak jelátviteli folyamatokban betöltött funkcionális szerepe és farmakológiai befolyásolásuk új lehetőségei2013-05-08
Tamás KovácsPéter Nagy2018-04-12 13:00:00A dipólpotenciál összefüggései az ErbB fehérjecsaláddal és a lipidtutajokkal2018-05-16
Judit VágóRóza Zákány2022-11-14 13:00:00A DNS metiláció és a cirkadián óra szabályozó mechanizmusainak vizsgálata a porcfejlődés során2022-12-16
Krisztina Szentesiné SzirákAndrás Penyige2013-04-30 14:00:00A fehérje mono-ADP-riboziláció fiziológiai szerepének vizsgálata Streptomyces coelicolor-ban2013-05-08
Márta FüziLászló CsernochGyörgy Paragh2022-06-07 10:00:00A fluvastatin hatása a patkány vázizom funkcióra- hypercholesterinaemiás állatmodell használata2022-06-29
Annamária KakukGyörgy Vereb2008-10-16 13:00:00A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának sejtmagi/nukleoláris lokalizációja és transzport mechanizmusa2008-10-30
Zoltán PataiAndrás Guttman2018-12-17 13:00:00A foszfodiészteráz inhibitor drotaverin hatásának vizsgálata az intracelluláris Ca2+ újratöltődési mechanizmusra simaizom preparátumon2019-03-27
Tímea Szendi-SzatmáriPéter Nagy2021-02-04 10:00:00A gerjesztő fényintenzitás és az antitest jelölési arányának hatása kvantitatív fluoreszcenciás mérésekre2021-03-09
Ádám SiposTibor Docsa2022-08-26 11:00:00A glikogén-foszforiláz inhibitorok új alkalmazása: nátrium-glükóz kotranszport gátlása vesében2022-10-05
Karolina CseriLászló CsernochSzilvia Benkő2022-07-18 14:00:00A gyulladásos környezet és a pravasztatin hatása a vázizom regenerációs képességére2022-10-05
Arnold MarkovicsTamás Bíró2020-03-13 13:00:00A humán faggyúmirigy-biológia új aspektusainak vizsgálata: fókuszban a nem-pszichotróp fitokannabinoidok és a nikotinsav2020-03-27
Anita FehérJózsef Tőzsér2004-04-27 13:00:00A humán immundeficiencia vírus és egér leukémia vírus proteináz működési sajátságainak in vitro tanulmányozása2004-06-04
András KovácsAndrás Guttman2014-05-15 13:00:00A humán plazmaproteomot reprezentáló analitkönyvtár létrehozása, jellemzése és felhasználása monoklonális antitestek antigénjeinek azonosítására2014-06-18
Miklós BagdányRezső GáspárGyörgy Panyi2005-04-21 12:00:00A humán T limfociták Kv1.3 csatornájának farmakológiai és sejtfelszíni topológiai vizsgálata2005-06-04
Bernadett KolozsváriÉva Bakó2012-11-13 13:00:00A kalcineurin szerepe a miozin foszfatáz és az endotél barrier funkció szabályozásában2012-12-06
Zsolt SzíjgyártóPál Gergely2007-10-17 14:00:00A kalcineurin szerepe az in vitro porcdifferenciáció szabályozásában és a humán mononukleáris sejtek jelátviteli folyamataiban2007-11-24
Krisztina VácziJános Magyar2016-11-25 13:00:00A kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken2016-12-21
Mónika Tünde SztretyePéter Szentesi2010-03-23 13:00:00A kalciumfelszabadulás elemi eseményeinek szabályozása és módosulása normál és pathológiás körülmények között2010-04-09
Csaba MattaRóza Zákány2009-05-27 13:00:00A kalciumhomeosztázis és a poli(ADP-riboz)ilációs folyamatok vizsgálata porcosodó mesenchymalis sejtkultúrákban2009-06-19
Adrienn TóthLászló Csernoch2015-10-20 13:00:00A kalciumhomeosztázis regulációjában szerepet játszó fehérjék vizsgálata porc- és vázizomsejtekben2015-11-11
János FodorLászló Csernoch2009-03-30 13:00:00A kalciumhomeosztázis szabályozásában szerepet játszó fehérjék vizsgálata mesenchymalis eredetű, differenciálódó sejtmodellekben2009-05-08
László KovácsViktor Dombrádi2010-10-22 13:00:00A kalpain és a protein kináz/foszfatáz rendszerek vizsgálata - Kölcsönhatás a posztszintetikus fehérje módosító rendszerek között2010-10-28
Attila OláhTamás Bíró2016-02-29 14:00:00A kannabinoid szignalizáció szerepe a humán bőr egyes (kór)élettani folyamataiban2016-03-16
Kornél KistamásJános Magyar2015-03-16 13:00:00A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa2015-04-13
Olga RuzsnavszkyLászló Csernoch2013-09-11 13:00:00A külső károsító tényezők hatása a HaCaT keratinociták kalcium homeosztázisára2013-09-25
Ferenc PappGyörgy Panyi2009-12-15 13:00:00A Kv1.2 és Kv1.3 K+-csatornák toxin-szelektivitásának molekuláris meghatározói2010-01-19
Sándor SomodiGyörgy PanyiZoltán Varga2007-06-18 13:00:00A Kv1.3 csatornák inaktivációjának és farmakológiai tulajdonságainak vizsgálata2007-11-24
András BalajthyPéter Béla Hajdu2016-10-13 13:00:00A Kv1.3 ioncsatornák szterolok általi szabályozásának vizsgálata in vitro és ex vivo rendszerekben2016-11-09
Ágnes TóthGyörgy PanyiZoltán Krasznai2012-12-05 13:00:00A Kv1.3 K+ csatornák kapuzásának és expressziójának jellemzése T sejtekben2012-12-06
Tamás Viktor SperkaJózsef Tőzsér2007-12-18 13:00:00A marha leukémia vírus proteáz jellemzése és összehasonlítása más retrovirális proteázokkal2008-04-16
Beáta LontayFerenc Erdődi2005-03-17 13:00:00A miozin foszfatáz lokalizációja és szabályozása nem-izom sejtekben2005-06-04
Dániel HorváthBeáta Lontay2019-06-04 12:00:00A miozin foszfatáz szerepe a sebzáródásban és a neurotranszmitter-kibocsátás folyamatában2019-06-26
Mónika KatkóZsuzsa VargaGyörgy Paragh2016-09-20 13:00:00A nikkel hatásának vizsgálata a homocisztein metabolizmusra hemodializált vesebetegekben és in vitro perifériás mononukleáris sejtekben2016-11-09
Csilla BordásBalázs Pál2017-10-25 13:00:00A nucleus pedunculopontinus direkt neuronális és indirekt, asztrocitafüggő neuromodulációs mechanizmusainak vizsgálata2017-11-08
Brigitta BaksaBalázs Pál2020-03-09 13:00:00A nucleus pedunculopontinus kolinerg neuronjai, mint az orexinerg neuromoduláció célpontjai2020-03-27
Henrietta NagyGábor Szabó2004-03-04 13:00:00A P-glikoprotein konformáció-változásai antitestek kompetíciójának tükrében2004-06-04
Laura JankóPéter Bay2022-01-25 13:00:00A PARP-2 enzim szerepe az autofágia és a mitokondriális morfológia szabályozásában2022-03-30
Zoltán PaliczPéter Szentesi2017-10-02 13:00:00A Penicillium chrysogenum által termelt antifungális fehérje (PAF) vizsgálata állatmodellben2017-11-08
Zoltán NagySándor Bíró2002-09-30 13:00:00A penicillium chrysogenum laktóz hasznosításának vizsgálata2002-11-30
Katalin KovácsLászló Virág2014-11-25 13:00:00A poli - ADP - riboziláció és a hidrogén - peroxid központi szerepe az osteogén differenciációban és a dohányfüst toxikus hatásaiban2015-02-02
Katalin ErdélyiLászló Virág2010-01-11 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 és a poli(ADP-ribóz) glikohidroláz szerepének vizsgálata a sejthalál és a gyulladásos mediátorok expressziójának szabályozásában2010-02-19
Attila BrunyánszkiPéter Bay2011-06-29 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 (PARP-1) szerepe a transzkripció szabályozásában2011-09-16
Csaba HegedűsLászló Virág2008-12-05 13:00:00A poli-ADP-riboziláció szerepe a DNS károsodás által kiváltott sejthalálban2008-12-12
Margit PéterCsilla Csortos2017-04-10 13:00:00A protein foszfatáz 1-TIMAP komplex új kölcsönható partnereinek azonosítása és jellemzése endotél sejtekben2017-05-03
Krisztina TarCsilla Csortos2005-06-08 13:00:00A protein foszfatáz 2A (PP2A) szerepe tüdő artéria endothel sejtek citoszkeleton szerkezetének szabályozásában2005-11-26
Katalin PetrényiViktor Dombrádi2017-07-03 13:00:00A protein foszfatáz Z szerepe és regulációja Candida albicans-ban2017-10-04
Emese TóthAndrea Kiss2022-04-11 13:30:00A protein foszfatáz-1 aktiválási és gátlási mechanizmusainak szerepe sejtfolyamatok szabályozásában2022-05-11
Gabriella CzifraTamás Bíró2006-05-22 13:00:00A protein kináz C izoenzimek differenciált szerepe vázizom- és porcsejtek in vitro és in vivo növekedésének szabályozásában2006-11-25
Helga PappTamás Bíró2004-10-25 13:00:00A protein kináz C izoenzimek szerepe humán HaCaT keratinocyták sejtműködéseinek szabályozásában2004-11-27
Zoltán GrigerTamás BíróLászló Kovács2007-10-16 13:00:00A protein kináz C izoenzimek szerepe szisztémás lupus erythematosusban és a MonoMac-6 sejtek folyamatainak szabályozásában2007-11-24
Zsuzsanna NagyGabriella Czifra2014-11-14 14:00:00A Ras jelátviteli útvonalait befolyásoló fehérjék szerepének vizsgálata daganatok kialakulásában2015-02-02
József LázárTamás Bíró2004-01-08 13:00:00A rekombináns vanilloid receptor (VR1) működésének és szabályozásának vizsgálata heterológ expressziós rendszerekben2004-06-04
Tímea HajduPéter Nagy2021-07-07 13:00:00A sejtmembrán organizáló szerepe az epidermális növekedési faktor és egy lipid támadáspontú gyógyszer, az elisidepsin hatásmechanizmusában2021-09-15
Evelin MajorBeáta Lontay2022-04-19 10:00:00A smoothelin-szerű fehérje 1 szerepének vizsgálata a vázizomban hipertireózis során2022-05-11
Gábor MogyorósyIstván Édes2002-06-03 13:00:00A szívbeteg gyermekek ellátásának kritikus elemzése Hajdú-Bihar megyében2002-11-30
Dénes Zsolt KissJános Magyar2022-06-27 13:00:00A szívizom akciós potenciálját kialakító ionáramprofilok összehasonlítása és azok kalciumfüggése2022-10-05
Bence HegyiNorbert Szentandrássy2014-12-01 13:00:00A szívizom L - típusú kalciumcsatornájának tetrodotoxin - érzékenysége2015-02-02
Orsolya VörösPéter Béla Hajdu2022-04-13 12:30:00A T-sejtek kationcsatornáinak vizsgálata2022-05-11
Lívia KosztkaZoltán Rusznák2012-03-27 13:00:00A TASK-3-csatornák mitokondriális expressziójának, valamint a sejtek életképességében és proliferációjában betöltött szerepének vizsgálata melanoma malignum sejttenyészetben2012-04-27
István CzikoraCsilla Csortos2011-07-06 13:00:00A TIMAP fehérje szerepe a protein foszfatáz 1 és az endotél barrier funkció szabályozásában2011-09-16
Nikolett KirályAnita Boratkó2022-04-08 12:00:00A TIMAP, mint a protein foszfatáz 1 regulátor szerepének vizsgálata tüdő artéria endotél sejtekben2022-05-11
Nikolett VasasTamás Bíró2022-12-02 13:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid (TRPV)-3 ioncsatorna szerepe humán epidermális keratinociták gyulladásos folyamatainak szabályozásában2022-12-16
Rita MarincsákTamás Bíró2009-06-25 13:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) ioncsatorna jelentősége a sztomatológiai gyakorlatban2009-09-11
István Balázs TóthTamás Bíró2009-12-16 14:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) szerepe a humán szebociták és dendritikus sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában2010-02-19
Imre Lőrinc SzabóTamás Bíró2022-11-18 13:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid-4 ioncsatorna élettani és farmakológiai jelentőségének vizsgálata humán szőrtüszőn2022-12-16
Lídia Kardosné AmbrusTamás Bíró2019-10-14 11:00:00A TRPC6 és a melegszenzitív TRPV csatornák szerepe humán podocyták biológiai folyamatainak szabályozásában2019-11-13
Ágnes JenesIstván NagyLászló Csernoch2014-05-13 13:00:00A TRPV1 ioncsatorna aktivitását befolyásoló egyes regulátorok vizsgálata érzőneuronokon2014-05-14
Enikő BodóTamás Bíró2005-01-17 13:00:00A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a humán szőrtüsző biológiai folyamatainak szabályozásában2005-06-04
Tamás SzabóTamás Bíró2006-12-19 13:00:00A vanilloid receptor-1 molekuláris farmakológiája in vivo modellekben és in vitr2007-06-02
Dána Al-GaadiPéter Szentesi2020-12-14 14:00:00A vázizmok elektromechanikai kapcsolatának változása idős korban, egerekben2021-01-28
Dóra BodnárPéter Szentesi2015-05-05 13:00:00A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus fehérjék expressziójának megváltozása esetén2015-05-13
Tamás OláhLászló Csernoch2012-08-28 13:00:00A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus- és csatornafehérjék overexpressziója esetén2012-09-14
János AlmássyIstván Jóna2009-01-07 13:00:00A vázizomgyengeség és a rianodin receptor kapcsolata krónikus szívelégtelenségben2009-03-06
Tímea BácskaiKlára Matesz2004-06-24 13:00:00A vestibularis magok kapcsolatainak vizsgálata békában és patkányban2004-11-27
Gábor György HalasiKlára Matesz2005-12-19 13:00:00A vestibularis rendszer centrális kapcsolatai és regenerációja2006-06-03
Anita BoratkóCsilla Csortos2013-10-11 13:00:00Adaptor fehérjék vizsgálata a vaszkuláris endotéliumban2013-11-13
Gergely SzentesiLászló MátyusAttila Péter Jenei2006-01-23 13:00:00Adatértékelő eljárások sejtfelszíni fehérjemintázatok analízisére2006-06-03
Ferenc RuzsnavszkyJános Magyar2014-09-30 13:00:00Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra2014-11-12
Lina FadelGyörgy Vámosi2022-03-24 10:00:00Agonist binding directs dynamic competition among nuclear receptors for heterodimerization with their common partner, retinoid X receptor2022-05-11
Miklós EmriTeréz Márián2004-04-22 13:00:00Agyaktiválásos PET-vizsgálatok protokolljának optimalizálása2004-06-04
Attila BorbélyZoltán Papp2005-09-16 13:00:00Alternations in myocardial function and contractile proteins during human heart failure2005-11-26
DocsaTiborPál Gergely2012-01-25 13:00:00Antihiperglikaemiás szerek tervezése és vizsgálata a glikogén foszforilázra ható inhibitorokkal2012-02-10
Szabolcs GergelyLászló Virág2015-11-05 13:00:00Antioxidáns és sejtvédő hatású vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerrel és vizsgálatuk emlős sejtmodellekben2015-11-11
Gábor HorváthJános SzöllősiGyörgy Vereb2005-10-11 13:00:00Áramlási citometriás FRET mérések optimalizálása és alkalmazása a majdnem teljes ErB2 molekula modellezésében2005-11-26
Balázs CsókaGyörgy Haskó2011-06-22 14:00:00Az A2A adenozin receptor szerepe a szepszis regulációjában2011-09-16
Miklós SzokolyIstván FurkaIrén Mikó2007-04-24 13:00:00Az acut végtagi ischaemia reperfusio vizsgálata kísérletes modelleken. A végtagi traumás amputátumok életképesség megőrzésének lehetőségei.2007-06-02
Tamás FodorPéter Bay2018-05-22 13:00:00Az AMPK szerepe az emlőtumorok metabolikus szabályozásában és a bézs zsírsejtek differenciációjában2018-06-26
Márk BarokJános Szöllősi2008-01-29 13:00:00Az antitestfüggő sejtközvetített citotoxicitás (ADCC) szerepe a trastuzumab hatásmechanizmusában2008-04-16
Zsolt SebestyénJános Szöllősi2002-11-01 13:00:00Az áramlási citometriás energia transzfer módszer továbbfejlesztése az autofluoreszcencia sejtenkénti korrekciójával: út a különböző CD45 izoformák T sejt jelátvitelben betöltött szerepének megismerés2002-11-30
Gergely SzabóTamás Bányász2009-10-13 13:00:00Az emlős kamrai szívizomszövet területi és nemi inhomogenitása2009-10-29
Nóra DobrosiTamás Bíró2011-04-29 13:00:00Az endocannabinoid rendszer szerepe humán bőr eredetű sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában2011-05-06
Adrienn KovácsBalázs Pál2015-11-30 13:00:00Az endokannabinoid és kolinerg neuromodulációs mechanizmusok vizsgálata az egér nucleus pedunculopontinus neuronjain és asztrocitáin2016-01-27
Ágnes AngyalAttila Oláh2022-07-06 14:00:00Az endokannabinoid jelátvitel új aspektusainak vizsgálata humán korneális epitélsejteken és szebocitákon2022-10-05
Ágnes Tímea Nagyné SzabóJános SzöllősiPéter Nagy2011-05-04 13:00:00Az ErbB receptorok konstitutív és ligand indukált asszociációinak kvantitatív jellemzése2011-05-09

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )