Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Molecular Medicine

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Enikő KissFerenc Erdődi2003-03-17 13:00:00Az integrinekhez kapcsolódó kináz szerepe a miozin foszfatáz szabályozásában2003-05-24
Áron KőszeghyZoltán Rusznák2013-04-18 13:00:00Patkány nucleus cochlearis dorsalis szemcse- és Purkinje-szerű sejtjeinek vizsgálata képalkotó és elektrofiziológiai módszerek kombinált alkalmazásával2013-05-08
Zsuzsanna KovácsAndrás Guttman2018-05-04 13:30:00Myeloma multiplex gliko-biomarkerek azonosítása kapilláris elektroforézissel2018-05-16
Nikolett VasasTamás Bíró2022-12-02 13:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid (TRPV)-3 ioncsatorna szerepe humán epidermális keratinociták gyulladásos folyamatainak szabályozásában2022-12-16
Zsuzsanna Hádáné BirkóSándor Bíró2002-09-20 13:00:00Egy pleiotróp hatású autoregulátor molekuláris genetikai analízise Streptomyces griseusban2002-11-30
Márk BarokJános Szöllősi2008-01-29 13:00:00Az antitestfüggő sejtközvetített citotoxicitás (ADCC) szerepe a trastuzumab hatásmechanizmusában2008-04-16
Ildikó GaraiLászló Galuska2004-09-20 13:00:00Kvantitatív radioizotópos keringésvizsgálatok2004-11-27
Szabolcs GergelyLászló Virág2015-11-05 13:00:00Antioxidáns és sejtvédő hatású vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerrel és vizsgálatuk emlős sejtmodellekben2015-11-11
Ádám BartókZoltán Varga2014-09-15 13:00:00Kv1.3 csatorna-gátló skorpiótoxinok farmakológiai vizsgálata2014-09-22
Mónika Tünde SztretyePéter Szentesi2010-03-23 13:00:00A kalciumfelszabadulás elemi eseményeinek szabályozása és módosulása normál és pathológiás körülmények között2010-04-09
Zsanett Mercédesz Máténé SáriPéter Bay2021-04-30 12:00:00Az indol származékok szerepe rosszindulatú emlődaganatok patogenezisében2021-05-20
Tünde KovácsPéter Bay2019-06-13 13:00:00Cadaverine and lithocholic acid, metabolites of the microbiome reduce breast cancer aggressiveness2019-06-26
Barbara ZsebikGyörgy Vereb2006-11-28 13:00:00Emlőtumorok kombinált terápiájának újabb lehetőségei2007-06-02
Tsogbadrakh BayasgalanBalázs Pál2021-12-13 09:00:00Neuromodulatory actions on ion channels of neuronal populations of the reticular activating system2022-01-26
Brigitta BaksaBalázs Pál2020-03-09 13:00:00A nucleus pedunculopontinus kolinerg neuronjai, mint az orexinerg neuromoduláció célpontjai2020-03-27
Szabolcs SzilágyiZoltán Papp2005-12-16 13:00:00Molecular determinants of myofibrillar contractile function in the heart2006-06-03
Csaba HegedűsLászló Virág2008-12-05 13:00:00A poli-ADP-riboziláció szerepe a DNS károsodás által kiváltott sejthalálban2008-12-12
Tamás Viktor SperkaJózsef Tőzsér2007-12-18 13:00:00A marha leukémia vírus proteáz jellemzése és összehasonlítása más retrovirális proteázokkal2008-04-16
Áron Krisztián KrizsánLászló Balkay2016-04-26 14:00:00Investigation of image quality optimization methods for Positron Emission Tomography in hybrid medical imaging2016-05-11
Katalin KovácsLászló Virág2014-11-25 13:00:00A poli - ADP - riboziláció és a hidrogén - peroxid központi szerepe az osteogén differenciációban és a dohányfüst toxikus hatásaiban2015-02-02
Adrienn SiposBeáta Lontay2017-06-16 14:00:00Investigation of novel functions of myosin phosphatase and smoothelin-like 1 protein2017-06-28
Éva KerekesViktor Dombrádi2015-10-22 13:00:00Fehérje módosító enzimek vizsgálata Drosophila fajokban2015-11-11
Enikő BodóTamás Bíró2005-01-17 13:00:00A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a humán szőrtüsző biológiai folyamatainak szabályozásában2005-06-04
Zoltán NagySándor Bíró2002-09-30 13:00:00A penicillium chrysogenum laktóz hasznosításának vizsgálata2002-11-30
Evelin MajorBeáta Lontay2022-04-19 10:00:00A smoothelin-szerű fehérje 1 szerepének vizsgálata a vázizomban hipertireózis során2022-05-11
Tímea Szendi-SzatmáriPéter Nagy2021-02-04 10:00:00A gerjesztő fényintenzitás és az antitest jelölési arányának hatása kvantitatív fluoreszcenciás mérésekre2021-03-09
Péter SzűcsMiklós Antal2003-10-02 13:00:00Substance P és neurokinin-1 receptor interakció vizsgálata kombinált elektrofiziológiai és morfológiai módszerekkel, patkány hátsó gyöki ganglionban és gerincvelőben2003-11-29
Krisztina TarCsilla Csortos2005-06-08 13:00:00A protein foszfatáz 2A (PP2A) szerepe tüdő artéria endothel sejtek citoszkeleton szerkezetének szabályozásában2005-11-26
Tímea Erzsébet VáradiPéter Nagy2012-06-18 13:00:00Receptor-orientált daganatterápia vizsgálata ErbB fehérjéket kifejező humán tumorokban2012-06-27
Attila AmbrusLászló Fésüs2001-06-29 13:00:00Structural Investigation of Transglutaminases2001-11-17
Endre KókaiViktor Dombrádi2006-10-16 13:00:00Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila melanogaster-ben2006-11-25
József LázárTamás Bíró2004-01-08 13:00:00A rekombináns vanilloid receptor (VR1) működésének és szabályozásának vizsgálata heterológ expressziós rendszerekben2004-06-04
Zoltán Dénes PethőZoltán Varga2017-12-13 13:00:00The functional role of Ca2+- and voltage-gated potassium channels in activated human T cells and fibroblast-like synoviocytes2018-01-31
Ádám SiposTibor Docsa2022-08-26 11:00:00A glikogén-foszforiláz inhibitorok új alkalmazása: nátrium-glükóz kotranszport gátlása vesében2022-10-05
István Balázs TóthTamás Bíró2009-12-16 14:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) szerepe a humán szebociták és dendritikus sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában2010-02-19
Róbert Károly BátoriFerenc Erdődi2018-12-04 13:00:00Protein foszfatázok szerepe az endoteliális nitrogén-monoxid szintáz és az endotél barrier funkció szabályozásában2019-01-30
Abdennour DouidaKrisztina Tar2021-06-28 13:00:00Exploring the diverse cellular functions of the proteasome activator PA2002021-09-15
Erika LisztesTamás Bíró2019-12-05 13:00:00Új, komplex mechanizmusok felderítése a hajnövekedés szabályozásában – fókuszban a külső gyökérhüvely keratinociták2020-01-29
Attila SzántóLászló Nagy2004-12-10 13:00:00Role of Nuclear Receptors in Macrophage Development and Function2005-06-04
Gábor BakondiZoltán Rusznák2008-07-02 13:00:00Feszültségvezérelt K+-csatornaalegységek expressziós mintázata a ganglion spiraleban és nucleus cochlearisban2008-09-12
Csaba ÁdámViktor Dombrádi2011-10-12 13:00:00Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila fajokban2011-11-04
Adrienn KovácsBalázs Pál2015-11-30 13:00:00Az endokannabinoid és kolinerg neuromodulációs mechanizmusok vizsgálata az egér nucleus pedunculopontinus neuronjain és asztrocitáin2016-01-27
Ferenc RuzsnavszkyJános Magyar2014-09-30 13:00:00Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra2014-11-12
Pál PapGéza Szűcs2010-12-07 13:30:00Kolinerg moduláció vizsgálata patkány nucleus cochlearis óriássejtjein és astrocytáin2010-12-15
Miklós EmriTeréz Márián2004-04-22 13:00:00Agyaktiválásos PET-vizsgálatok protokolljának optimalizálása2004-06-04
Kornél KistamásJános Magyar2015-03-16 13:00:00A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa2015-04-13
Attila BrunyánszkiPéter Bay2011-06-29 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 (PARP-1) szerepe a transzkripció szabályozásában2011-09-16
András HorváthJános Aradi2005-06-03 13:00:00Egy új, HIV replikációt gátló oligonukleotid szintézise, kémiai és biológiai jellemzése2005-11-26
Tibor HajdúRóza Zákány2022-04-01 13:00:00N-metil-D-aszpartát típusú glutamát receptorok in vitro vizsgálata nem excitábilis sejteken2022-05-11
Enikő PalkóAndrás Penyige2020-09-04 13:00:00A cholesteatoma progressziójában résztvevő tumorszupresszor, protoonkogén, citokeratin és proteáz fehérjéket kódoló gének vizsgálata2020-09-25
Csaba TóthIstván Édes2002-12-13 13:00:00Echocardiographiaval szerzett tapasztalatok és klinikai megfigyelések acut myocardialis infarctusban2003-05-24
Lívia KosztkaZoltán Rusznák2012-03-27 13:00:00A TASK-3-csatornák mitokondriális expressziójának, valamint a sejtek életképességében és proliferációjában betöltött szerepének vizsgálata melanoma malignum sejttenyészetben2012-04-27
Krisztina VácziJános Magyar2016-11-25 13:00:00A kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken2016-12-21
Tamás CserniIrén Mikó2007-04-18 13:00:00Kísérletes és klinikai adatok az ileocoecalis junctio gyermeksebészeti vonatkozásaihoz2007-06-02
Zsolt SzíjgyártóPál Gergely2007-10-17 14:00:00A kalcineurin szerepe az in vitro porcdifferenciáció szabályozásában és a humán mononukleáris sejtek jelátviteli folyamataiban2007-11-24
Tamás OláhLászló Csernoch2012-08-28 13:00:00A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus- és csatornafehérjék overexpressziója esetén2012-09-14
Lilla Nikoletta NagyPéter Bay2017-09-26 13:00:00Novel metabolic effects of glycogen phosphorylase inhibitors2017-11-08
Gyula DiszháziJános Almássy2022-06-21 11:00:00Kalcium függő ioncsatornák szerepe szekretoros epitélsejtek működésében2022-06-29
Gábor MogyorósyIstván Édes2002-06-03 13:00:00A szívbeteg gyermekek ellátásának kritikus elemzése Hajdú-Bihar megyében2002-11-30
Balázs HorváthTamás Bányász2009-09-29 13:00:00Káliumáramok szerepe kutya bal kamrai szívizomsejtek repolarizációjában2009-10-29
Tamás GéczyTamás Bíró2013-03-08 13:00:00A diacil-glicerol útvonal intracelluláris effektorainak jelátviteli folyamatokban betöltött funkcionális szerepe és farmakológiai befolyásolásuk új lehetőségei2013-05-08
Tamás KovácsPéter Nagy2018-04-12 13:00:00A dipólpotenciál összefüggései az ErbB fehérjecsaláddal és a lipidtutajokkal2018-05-16
Imre Lőrinc SzabóTamás Bíró2022-11-18 13:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid-4 ioncsatorna élettani és farmakológiai jelentőségének vizsgálata humán szőrtüszőn2022-12-16
Mónika GöncziLászló Csernoch2003-04-23 13:00:00Az intracelluláris kálciumhomeosztázis szabályozása humán immortalizált keratinocytákon2003-05-24
Attila ForgácsLászló Balkay2019-05-28 13:00:0018F-FDG Avid Léziók Textúra Analízise Humán PET/CT Vizsgálatok Esetében2019-06-26
Enikő NizsalóczkiAndrea Dóczy-Bodnár2021-11-04 14:00:00Az IL-9R sejtfelszíni elrendeződésének és molekuláris kölcsönhatásainak kvantitatív analízise humán T limfóma sejteken2021-11-11
Attila BorbélyZoltán Papp2005-09-16 13:00:00Alternations in myocardial function and contractile proteins during human heart failure2005-11-26
Andrea KissFerenc Erdődi2008-12-04 13:00:00Protein foszfatáz-1 szabályozása a regulátor alegység foszforilációjával és katalitikus alegységhez kötődő inhibitorokkal2008-12-12
Sándor János SipkaIrén Mikó2007-12-13 14:00:00Az immunrendszer egyes elemeinek változásai splenectomizált és lép-autotransplantált egerekben2008-04-16
Zsuzsanna NagyGabriella Czifra2014-11-14 14:00:00A Ras jelátviteli útvonalait befolyásoló fehérjék szerepének vizsgálata daganatok kialakulásában2015-02-02
Emese ZsirosGyörgy Panyi2011-04-28 12:00:00Ion channels in native environment: characterization of ion channels in dendritic and endothelial cells2011-05-06
Olga RuzsnavszkyLászló Csernoch2013-09-11 13:00:00A külső károsító tényezők hatása a HaCaT keratinociták kalcium homeosztázisára2013-09-25
Márta Zsuzsa KerékgyártóAndrás Guttman2017-05-02 14:00:00New aspects in analysis of N-glycans using capillary gel electrophoresis2017-06-28
Adrienn TóthLászló Csernoch2015-10-20 13:00:00A kalciumhomeosztázis regulációjában szerepet játszó fehérjék vizsgálata porc- és vázizomsejtekben2015-11-11
Henrietta SzappanosLászló Csernoch2004-06-23 13:15:00Az intracelluláris kalciumhomeosztázis szabályozása vázizomsejteken2004-10-05
Orsolya VörösPéter Béla Hajdu2022-04-13 12:30:00A T-sejtek kationcsatornáinak vizsgálata2022-05-11
Dána Al-GaadiPéter Szentesi2020-12-14 14:00:00A vázizmok elektromechanikai kapcsolatának változása idős korban, egerekben2021-01-28
Gábor György HalasiKlára Matesz2005-12-19 13:00:00A vestibularis rendszer centrális kapcsolatai és regenerációja2006-06-03
Magdolna SzántóPéter Bay2012-06-01 13:00:00Role of Poly(ADP-ribose) Polymerase (PARP)-2 in Mitochondrial Metabolism and in Doxorubicin-induced Vascular Damage2012-06-27
Goran Ilija PetrovskiLászló Fésüs2007-09-21 13:00:00Clearance of Dying Autophagic Cells of Different Origin by Human Professional and non-Professional Phagocytes2007-11-24
Tamás DeliLászló Csernoch2007-02-06 13:00:00Purinerg jelátvitel a sejtek differenciálódásában és malignus transzformációjában: a P2X7 receptor kitüntetett szerepe2007-06-02
Anita FehérJózsef Tőzsér2004-04-27 13:00:00A humán immundeficiencia vírus és egér leukémia vírus proteináz működési sajátságainak in vitro tanulmányozása2004-06-04
Csilla BordásBalázs Pál2017-10-25 13:00:00A nucleus pedunculopontinus direkt neuronális és indirekt, asztrocitafüggő neuromodulációs mechanizmusainak vizsgálata2017-11-08
Sándor Csaba AranyiMiklós Emri2022-07-19 13:00:00Dynamic Causal Modelling alapú neurális modellkereső algoritmusok karakterizálása, és alkalmazása klinikai és preklinikai kutatásokban2022-10-05
Anita KásaCsilla Csortos2013-12-16 13:00:00The role of protein phosphatase 2A in the lung endothelial barrier regulation2014-02-12
Ferenc PappGyörgy Panyi2009-12-15 13:00:00A Kv1.2 és Kv1.3 K+-csatornák toxin-szelektivitásának molekuláris meghatározói2010-01-19
Krisztina Szentesiné SzirákAndrás Penyige2013-04-30 14:00:00A fehérje mono-ADP-riboziláció fiziológiai szerepének vizsgálata Streptomyces coelicolor-ban2013-05-08
Zsuzsanna GéhlLászló Virág2018-09-10 13:00:00Oxidatív stressz és poli (ADP-ribóz) szerepének vizsgálata melanomákban és diabétesz eredetű proliferatív retinopátiában2018-09-26
Szilvia BenkőLászló Nagy2004-06-14 13:00:00Molecular Determinants of Co-regulator Binding and Transcriptional Activity of the Retinoic Acid Receptor - Retinoid X Receptor Heterodimer2004-11-27
Bálint RubovszkyZoltán Krasznai2004-06-18 00:00:00Ioncsatornák szerepe egyes sejtfunkciók aktivációjában2004-11-27
Nikoletta Margit SzalókiGyörgy Vámosi2015-12-15 13:30:00c-Fos transzkripciós faktor hetero- és homodimerizációjának kvantitatív vizsgálata élő HeLa sejtekben2016-01-27
Attila Gábor SzöllősiTamás Bíró2014-09-17 13:00:00The role of the endocannabinoid system in regulating the biological processes of the skin2014-09-22
László KovácsViktor Dombrádi2010-10-22 13:00:00A kalpain és a protein kináz/foszfatáz rendszerek vizsgálata - Kölcsönhatás a posztszintetikus fehérje módosító rendszerek között2010-10-28
Balázs KelemenIstván Balázs Tóth2021-05-21 13:00:00Tranziens Receptor Potenciál Melasztatin 3 ioncsatorna farmakológiai vizsgálata és szerepe a szomatoszenzoros érzékelésben2021-07-01
Dóra DedinszkiFerenc Erdődi2015-02-17 13:00:00Protein foszfatázok szabályozó szerepe leukémiás sejtek kemoszenzitivitásában és keratinociták patológiás folyamataiban2015-04-13
Balázs CsókaGyörgy Haskó2011-06-22 14:00:00Az A2A adenozin receptor szerepe a szepszis regulációjában2011-09-16
Ilona TárkányiJános Aradi2005-12-20 13:00:00Pharmacological Regulation of Telomerase: Induction of Telomerase Dependent Cell Death Using Chimeric Oligonucleotides or All-Trans-Retinoic-Acid|Arsenic-Trioxide Combination Treatment2006-06-03
Lina FadelGyörgy Vámosi2022-03-24 10:00:00Agonist binding directs dynamic competition among nuclear receptors for heterodimerization with their common partner, retinoid X receptor2022-05-11
Roland Ádám TakácsRóza Zákány2020-07-31 13:00:00Comparative Analysis of Chondrogenic Models and Investigation of Calcium Homeostasis in Differentiating Chondrocytes2020-09-25
István Czuriga2003-09-15 13:00:00Újabb klinikai eredmények béta-receptor blokkolókkal2003-11-29

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )