Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Molecular Medicine

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Tibor HajdúRóza Zákány2022-04-01 13:00:00N-metil-D-aszpartát típusú glutamát receptorok in vitro vizsgálata nem excitábilis sejteken2022-05-11
Roland Ádám TakácsRóza Zákány2020-07-31 13:00:00Comparative Analysis of Chondrogenic Models and Investigation of Calcium Homeostasis in Differentiating Chondrocytes2020-09-25
Judit VágóRóza Zákány2022-11-14 13:00:00A DNS metiláció és a cirkadián óra szabályozó mechanizmusainak vizsgálata a porcfejlődés során2022-12-16
Csaba MattaRóza Zákány2009-05-27 13:00:00A kalciumhomeosztázis és a poli(ADP-riboz)ilációs folyamatok vizsgálata porcosodó mesenchymalis sejtkultúrákban2009-06-19
Tamás JuhászRóza Zákány2011-01-25 13:00:00Jelátviteli fehérjék expressziójának tranziens transzfekcióval történő módosítása és annak hatásai primer kondrogenikus sejtkultúrában2011-02-11
Szabolcs GergelyLászló Virág2015-11-05 13:00:00Antioxidáns és sejtvédő hatású vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerrel és vizsgálatuk emlős sejtmodellekben2015-11-11
Katalin KovácsLászló Virág2014-11-25 13:00:00A poli - ADP - riboziláció és a hidrogén - peroxid központi szerepe az osteogén differenciációban és a dohányfüst toxikus hatásaiban2015-02-02
Csaba HegedűsLászló Virág2008-12-05 13:00:00A poli-ADP-riboziláció szerepe a DNS károsodás által kiváltott sejthalálban2008-12-12
Zsuzsanna GéhlLászló Virág2018-09-10 13:00:00Oxidatív stressz és poli (ADP-ribóz) szerepének vizsgálata melanomákban és diabétesz eredetű proliferatív retinopátiában2018-09-26
Péter BaiLászló Virág2004-01-09 13:00:00Reaktív nitrogén intermedierek által indukált poli(ADP-ribóz) polimeráz és mátrix metalloproteináz aktiváció vizsgálata in vitro és in vivo2004-06-04
Edina BakondiLászló Virág2003-10-08 13:00:00Oxidatív stressz hatása a poli(ADP-ribóz) metabolizmusra és a kalcium homeosztázisra humán keratinocita és egér makrofág sejtvonalakban2003-11-29
Zsolt RegdonLászló Virág2021-05-12 13:00:00Az oxidatív stressz által kiváltott, PARiláció-függő sejthalál vizsgálata2021-05-20
Katalin ErdélyiLászló Virág2010-01-11 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 és a poli(ADP-ribóz) glikohidroláz szerepének vizsgálata a sejthalál és a gyulladásos mediátorok expressziójának szabályozásában2010-02-19
Petra LakatosLászló Virág2017-03-14 13:00:00PARP gátlószerek PARilációtól független hatásai az UVB és az UVA sugárzás által kiváltott sejthalál során2017-05-03
Barbara ZsebikGyörgy Vereb2006-11-28 13:00:00Emlőtumorok kombinált terápiájának újabb lehetőségei2007-06-02
Annamária KakukGyörgy Vereb2008-10-16 13:00:00A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának sejtmagi/nukleoláris lokalizációja és transzport mechanizmusa2008-10-30
Mónika KatkóZsuzsa VargaGyörgy Paragh2016-09-20 13:00:00A nikkel hatásának vizsgálata a homocisztein metabolizmusra hemodializált vesebetegekben és in vitro perifériás mononukleáris sejtekben2016-11-09
Ádám BartókZoltán Varga2014-09-15 13:00:00Kv1.3 csatorna-gátló skorpiótoxinok farmakológiai vizsgálata2014-09-22
Zoltán Dénes PethőZoltán Varga2017-12-13 13:00:00The functional role of Ca2+- and voltage-gated potassium channels in activated human T cells and fibroblast-like synoviocytes2018-01-31
Julianna VolkóGyörgy VámosiLászló Damjanovich2020-01-14 13:00:00Interleukin receptorok összeszerelődése és működése az endoplazmatikus retikulumtól a sejtmembránig2020-03-27
Nikoletta Margit SzalókiGyörgy Vámosi2015-12-15 13:30:00c-Fos transzkripciós faktor hetero- és homodimerizációjának kvantitatív vizsgálata élő HeLa sejtekben2016-01-27
Lina FadelGyörgy Vámosi2022-03-24 10:00:00Agonist binding directs dynamic competition among nuclear receptors for heterodimerization with their common partner, retinoid X receptor2022-05-11
Gábor MocsárGyörgy Vámosi2017-09-04 13:00:00IL-2 és -15 receptorok kölcsönhatásainak vizsgálata humán T limfóma sejteken2017-10-04
Ádám KeneseiGyörgy Vámosi2023-01-26 15:00:00Interleukin-15 transz-prezentáció vizsgálata2023-02-01
István HajduGyörgy VámosiJózsef Kollár2014-09-08 13:00:00MR-kontrasztanyagok tumorspecifikus célbajuttatására alkalmas nanorészecskék előállítása és in vitro, in vivo tesztelése2014-09-22
László NovákLajos Trón2004-10-21 13:00:00In vivo agyi anyagcseretérképek összehasonlító vizsgálata idegsebészeti kórképekben2004-11-27
Szabolcs LehelLajos Trón2003-03-05 13:00:00Synthesis of fluorine-18 labelled adenosine-receptor ligands2003-05-24
Szabolcs SzakállLajos Trón2004-04-26 13:00:00Az FDG-PET-vizsgálatok szerepe a medulláris pajzsmirigyrák diagnosztikájában2004-06-04
Zsolt LengyelLajos Trón2004-04-21 13:00:00PET Investigation of Radiation Induced Sequelae of the Spinal Cord2004-06-04
Tamás Viktor SperkaJózsef Tőzsér2007-12-18 13:00:00A marha leukémia vírus proteáz jellemzése és összehasonlítása más retrovirális proteázokkal2008-04-16
Anita FehérJózsef Tőzsér2004-04-27 13:00:00A humán immundeficiencia vírus és egér leukémia vírus proteináz működési sajátságainak in vitro tanulmányozása2004-06-04
János KádasJózsef Tőzsér2004-06-24 13:00:00Humán retrovírusok proteolitikus enzimeinek vizsgálata2004-11-27
Gábor József ZahuczkyJózsef Tőzsér2003-05-09 13:00:00Retrovirális proteinázok és kaszpázok specifitásának vizsgálata molekuláris biológiai, enzimológiai és molekuláris modellezési módszerekkel2003-11-29
Balázs KelemenIstván Balázs Tóth2021-05-21 13:00:00Tranziens Receptor Potenciál Melasztatin 3 ioncsatorna farmakológiai vizsgálata és szerepe a szomatoszenzoros érzékelésben2021-07-01
Abdennour DouidaKrisztina Tar2021-06-28 13:00:00Exploring the diverse cellular functions of the proteasome activator PA2002021-09-15
Azzam AladdinKrisztina Tar2021-09-07 13:00:00The role of proteasomal complexes in the neurodegenerative Huntington’s disease2021-09-15
Pál PapGéza Szűcs2010-12-07 13:30:00Kolinerg moduláció vizsgálata patkány nucleus cochlearis óriássejtjein és astrocytáin2010-12-15
Dénes NagyGéza SzűcsZoltán Rusznák2015-04-09 13:00:00TASK-3 csatornák és muszkarinos kolinerg receptorok szerepe a melanoma sejtek funkciójában2015-05-13
Zsolt SarangZsuzsa Szondy2005-03-19 13:00:00Study of apoptosis and phagocytosis in the absence of tissue tranglutaminase, role of extracellular matrix-related proteins in the growth and migration of oral keratinocytes2005-06-04
Márk BarokJános Szöllősi2008-01-29 13:00:00Az antitestfüggő sejtközvetített citotoxicitás (ADCC) szerepe a trastuzumab hatásmechanizmusában2008-04-16
Gábor HorváthJános SzöllősiGyörgy Vereb2005-10-11 13:00:00Áramlási citometriás FRET mérések optimalizálása és alkalmazása a majdnem teljes ErB2 molekula modellezésében2005-11-26
Ágnes Tímea Nagyné SzabóJános SzöllősiPéter Nagy2011-05-04 13:00:00Az ErbB receptorok konstitutív és ligand indukált asszociációinak kvantitatív jellemzése2011-05-09
Miklós PetrásJános SzöllősiÁlmos Péter Klekner2013-05-03 14:30:00Molecular interactions of ErbB receptor tyrosine kinases and integrin β1: implications for tumor therapy2013-05-08
Ákos István FábiánJános Szöllősi2013-05-06 13:00:00Optimizing fluorescence resonance energy transfer measurements2013-05-08
Zsolt SebestyénJános Szöllősi2002-11-01 13:00:00Az áramlási citometriás energia transzfer módszer továbbfejlesztése az autofluoreszcencia sejtenkénti korrekciójával: út a különböző CD45 izoformák T sejt jelátvitelben betöltött szerepének megismerés2002-11-30
Mónika Tünde SztretyePéter Szentesi2010-03-23 13:00:00A kalciumfelszabadulás elemi eseményeinek szabályozása és módosulása normál és pathológiás körülmények között2010-04-09
Dána Al-GaadiPéter Szentesi2020-12-14 14:00:00A vázizmok elektromechanikai kapcsolatának változása idős korban, egerekben2021-01-28
Dóra BodnárPéter Szentesi2015-05-05 13:00:00A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus fehérjék expressziójának megváltozása esetén2015-05-13
Zoltán PaliczPéter Szentesi2017-10-02 13:00:00A Penicillium chrysogenum által termelt antifungális fehérje (PAF) vizsgálata állatmodellben2017-11-08
Bence HegyiNorbert Szentandrássy2014-12-01 13:00:00A szívizom L - típusú kalciumcsatornájának tetrodotoxin - érzékenysége2015-02-02
Lóránt SzékvölgyiGábor Szabó2007-01-19 13:00:00The Role of Persistent Nicks at the Boundaries of Interphase Chromatin Loops and Their Possible Involvement in Pathological Gene Rearrangements2007-06-02
Henrietta NagyGábor Szabó2004-03-04 13:00:00A P-glikoprotein konformáció-változásai antitestek kompetíciójának tükrében2004-06-04
Áron KőszeghyZoltán Rusznák2013-04-18 13:00:00Patkány nucleus cochlearis dorsalis szemcse- és Purkinje-szerű sejtjeinek vizsgálata képalkotó és elektrofiziológiai módszerek kombinált alkalmazásával2013-05-08
Gábor BakondiZoltán Rusznák2008-07-02 13:00:00Feszültségvezérelt K+-csatornaalegységek expressziós mintázata a ganglion spiraleban és nucleus cochlearisban2008-09-12
Lívia KosztkaZoltán Rusznák2012-03-27 13:00:00A TASK-3-csatornák mitokondriális expressziójának, valamint a sejtek életképességében és proliferációjában betöltött szerepének vizsgálata melanoma malignum sejttenyészetben2012-04-27
Balázs Zoltán PálZoltán Rusznák2004-06-23 13:00:00HCN- és TASK-csatornák molekuláris szerkezetének, megoszlásának és funkciójának vizsgálata a központi idegrendszerben2004-11-27
Ágnes PórZoltán RusznákGéza Szűcs2005-04-27 13:00:00Az intracelluláris Ca2+-koncentráció szabályozása patkány nucleus cochlearis neuronokban2005-06-04
Krisztina PocsaiZoltán Rusznák2007-03-21 13:00:00Immuncitokémiai, immunhisztokémiai és morfológiai vizsgálatok alkalmazásával kapott eredmények és azok alkalmazhatósága különböző K+-csatorna-alegységek megoszlásának és potenciális jelentőségének tan2007-06-02
Katalin LudányiÉva RajnavölgyiZsuzsa Szondy2004-04-14 13:00:00T sejt aktiváció és apoptózis: a döntés molekuláris háttere2004-06-04
Enikő PalkóAndrás Penyige2020-09-04 13:00:00A cholesteatoma progressziójában résztvevő tumorszupresszor, protoonkogén, citokeratin és proteáz fehérjéket kódoló gének vizsgálata2020-09-25
Krisztina Szentesiné SzirákAndrás Penyige2013-04-30 14:00:00A fehérje mono-ADP-riboziláció fiziológiai szerepének vizsgálata Streptomyces coelicolor-ban2013-05-08
Eleonóra Bartalné DeákAndrás Penyige2004-10-26 13:00:00A béta-laktamáz enzim szerepének és a béta-laktám antibiotikumok hatásának vizsgálata a Streptomyces griseus NRRL B-2682-es törzsben2004-11-27
Szabolcs SzilágyiZoltán Papp2005-12-16 13:00:00Molecular determinants of myofibrillar contractile function in the heart2006-06-03
Attila BorbélyZoltán Papp2005-09-16 13:00:00Alternations in myocardial function and contractile proteins during human heart failure2005-11-26
Judit BartaZoltán Papp2004-04-15 13:00:00Humán myocardiális fehérjék µ-calpain-mediált proteolízisének in vitro elemzése2004-06-04
Emese ZsirosGyörgy Panyi2011-04-28 12:00:00Ion channels in native environment: characterization of ion channels in dendritic and endothelial cells2011-05-06
Sándor SomodiGyörgy PanyiZoltán Varga2007-06-18 13:00:00A Kv1.3 csatornák inaktivációjának és farmakológiai tulajdonságainak vizsgálata2007-11-24
Ferenc PappGyörgy Panyi2009-12-15 13:00:00A Kv1.2 és Kv1.3 K+-csatornák toxin-szelektivitásának molekuláris meghatározói2010-01-19
Florina ZákányGyörgy Panyi2020-11-20 14:00:00Feszültségkapuzott káliumcsatornák kapuzásának vizsgálata modern biofizikai módszerekkel2021-01-28
Ágnes TóthGyörgy PanyiZoltán Krasznai2012-12-05 13:00:00A Kv1.3 K+ csatornák kapuzásának és expressziójának jellemzése T sejtekben2012-12-06
Brigitta BaksaBalázs Pál2020-03-09 13:00:00A nucleus pedunculopontinus kolinerg neuronjai, mint az orexinerg neuromoduláció célpontjai2020-03-27
Tsogbadrakh BayasgalanBalázs Pál2021-12-13 09:00:00Neuromodulatory actions on ion channels of neuronal populations of the reticular activating system2022-01-26
Adrienn KovácsBalázs Pál2015-11-30 13:00:00Az endokannabinoid és kolinerg neuromodulációs mechanizmusok vizsgálata az egér nucleus pedunculopontinus neuronjain és asztrocitáin2016-01-27
Csilla BordásBalázs Pál2017-10-25 13:00:00A nucleus pedunculopontinus direkt neuronális és indirekt, asztrocitafüggő neuromodulációs mechanizmusainak vizsgálata2017-11-08
Ágnes AngyalAttila Oláh2022-07-06 14:00:00Az endokannabinoid jelátvitel új aspektusainak vizsgálata humán korneális epitélsejteken és szebocitákon2022-10-05
Tímea Szendi-SzatmáriPéter Nagy2021-02-04 10:00:00A gerjesztő fényintenzitás és az antitest jelölési arányának hatása kvantitatív fluoreszcenciás mérésekre2021-03-09
Tímea Erzsébet VáradiPéter Nagy2012-06-18 13:00:00Receptor-orientált daganatterápia vizsgálata ErbB fehérjéket kifejező humán tumorokban2012-06-27
Tamás KovácsPéter Nagy2018-04-12 13:00:00A dipólpotenciál összefüggései az ErbB fehérjecsaláddal és a lipidtutajokkal2018-05-16
Zsuzsanna Pályi-KrekkPéter NagyJános Szöllősi2008-03-13 13:00:00A CD44 szerepe trastuzumab rezisztens emlőtumorban2008-04-16
Tímea HajduPéter Nagy2021-07-07 13:00:00A sejtmembrán organizáló szerepe az epidermális növekedési faktor és egy lipid támadáspontú gyógyszer, az elisidepsin hatásmechanizmusában2021-09-15
Attila SzántóLászló Nagy2004-12-10 13:00:00Role of Nuclear Receptors in Macrophage Development and Function2005-06-04
Szilvia BenkőLászló Nagy2004-06-14 13:00:00Molecular Determinants of Co-regulator Binding and Transcriptional Activity of the Retinoic Acid Receptor - Retinoid X Receptor Heterodimer2004-11-27
Bálint László BálintLászló Nagy2006-01-17 13:00:00Epigenetic Regulation of Hormonal Response2006-06-03
Ágnes JenesIstván NagyLászló Csernoch2014-05-13 13:00:00A TRPV1 ioncsatorna aktivitását befolyásoló egyes regulátorok vizsgálata érzőneuronokon2014-05-14
Tamás CserniIrén Mikó2007-04-18 13:00:00Kísérletes és klinikai adatok az ileocoecalis junctio gyermeksebészeti vonatkozásaihoz2007-06-02
Sándor János SipkaIrén Mikó2007-12-13 14:00:00Az immunrendszer egyes elemeinek változásai splenectomizált és lép-autotransplantált egerekben2008-04-16
Katalin PetőIrén Mikó2007-12-12 14:00:00Az érfal és a veseparenchyma funkcionális és morfológiai változásainak elemzése a veseartéria átmeneti leszorítását követően2008-04-16
Norbert NémethIrén Mikó2004-03-03 00:00:00Haemorheologiai faktorok és a microcirculatio vizsgálata kísérletes végtagi ischaemia-reperfusiós modelleken2004-06-04
József Pap-SzekeresIrén Mikó2006-03-21 13:00:00Prevaszkularizáció - Új modell a nyelőcső reszekciók biztonságosabbá tételére cseplesz-lebeny mikrosebészeti módszerrel történő előzetes átültetésével2006-06-03
Gergely SzentesiLászló MátyusAttila Péter Jenei2006-01-23 13:00:00Adatértékelő eljárások sejtfelszíni fehérjemintázatok analízisére2006-06-03
Gábor György HalasiKlára Matesz2005-12-19 13:00:00A vestibularis rendszer centrális kapcsolatai és regenerációja2006-06-03
Tímea BácskaiKlára Matesz2004-06-24 13:00:00A vestibularis magok kapcsolatainak vizsgálata békában és patkányban2004-11-27
Miklós EmriTeréz Márián2004-04-22 13:00:00Agyaktiválásos PET-vizsgálatok protokolljának optimalizálása2004-06-04
Ferenc RuzsnavszkyJános Magyar2014-09-30 13:00:00Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra2014-11-12
Krisztina VácziJános Magyar2016-11-25 13:00:00A kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken2016-12-21
Kornél KistamásJános Magyar2015-03-16 13:00:00A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa2015-04-13
Dénes Zsolt KissJános Magyar2022-06-27 13:00:00A szívizom akciós potenciálját kialakító ionáramprofilok összehasonlítása és azok kalciumfüggése2022-10-05
Norbert SzentandrássyJános Magyar2003-10-22 13:00:00Timol hatásának vizsgálata szívizmon és vázizmon2003-11-29
Gábor HarmatiJános Magyar2011-11-16 13:00:00Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira2011-12-09
Adrienn SiposBeáta Lontay2017-06-16 14:00:00Investigation of novel functions of myosin phosphatase and smoothelin-like 1 protein2017-06-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )