Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Molecular Medicine

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Zsuzsanna Pályi-KrekkPéter NagyJános Szöllősi2008-03-13 13:00:00A CD44 szerepe trastuzumab rezisztens emlőtumorban2008-04-16
Zsuzsanna NagyJános Aradi2002-10-18 13:00:00The role of parallel signaling pathways in maintaining lymphoid cell survival2002-10-30
Zsuzsanna NagyGabriella Czifra2014-11-14 14:00:00A Ras jelátviteli útvonalait befolyásoló fehérjék szerepének vizsgálata daganatok kialakulásában2015-02-02
Zsuzsanna KovácsAndrás Guttman2018-05-04 13:30:00Myeloma multiplex gliko-biomarkerek azonosítása kapilláris elektroforézissel2018-05-16
Zsuzsanna Hádáné BirkóSándor Bíró2002-09-20 13:00:00Egy pleiotróp hatású autoregulátor molekuláris genetikai analízise Streptomyces griseusban2002-11-30
Zsuzsanna GéhlLászló Virág2018-09-10 13:00:00Oxidatív stressz és poli (ADP-ribóz) szerepének vizsgálata melanomákban és diabétesz eredetű proliferatív retinopátiában2018-09-26
Zsuzsanna GaálLászló Csernoch2017-09-27 13:00:00Warburg effektusban szerepet játszó mikro-RNS-ek, valamint a HDAC4 és SIRT6 hiszton deacetiláz enzimek szerepe felnőttkori hematológiai malignus betegségek patogenezisében2017-11-08
Zsolt SzíjgyártóPál Gergely2007-10-17 14:00:00A kalcineurin szerepe az in vitro porcdifferenciáció szabályozásában és a humán mononukleáris sejtek jelátviteli folyamataiban2007-11-24
Zsolt SebestyénJános Szöllősi2002-11-01 13:00:00Az áramlási citometriás energia transzfer módszer továbbfejlesztése az autofluoreszcencia sejtenkénti korrekciójával: út a különböző CD45 izoformák T sejt jelátvitelben betöltött szerepének megismerés2002-11-30
Zsolt SarangZsuzsa Szondy2005-03-19 13:00:00Study of apoptosis and phagocytosis in the absence of tissue tranglutaminase, role of extracellular matrix-related proteins in the growth and migration of oral keratinocytes2005-06-04
Zsolt RegdonLászló Virág2021-05-12 13:00:00Az oxidatív stressz által kiváltott, PARiláció-függő sejthalál vizsgálata2021-05-20
Zsolt LengyelLajos Trón2004-04-21 13:00:00PET Investigation of Radiation Induced Sequelae of the Spinal Cord2004-06-04
Zsolt KőszegiIstván Édes2001-05-08 13:00:00Kardiológiai képalkotó vizsgálóeljárások eredményeinek integrált értékelése2001-11-17
Zsanett Mercédesz Máténé SáriPéter Bay2021-04-30 12:00:00Az indol származékok szerepe rosszindulatú emlődaganatok patogenezisében2021-05-20
Zoltán PataiAndrás Guttman2018-12-17 13:00:00A foszfodiészteráz inhibitor drotaverin hatásának vizsgálata az intracelluláris Ca2+ újratöltődési mechanizmusra simaizom preparátumon2019-03-27
Zoltán PaliczPéter Szentesi2017-10-02 13:00:00A Penicillium chrysogenum által termelt antifungális fehérje (PAF) vizsgálata állatmodellben2017-11-08
Zoltán Németh2004-11-23 13:00:00Cellular Mechanisms of the Macrophage Deactivating Effect of Adenosine2005-06-04
Zoltán NagySándor Bíró2002-09-30 13:00:00A penicillium chrysogenum laktóz hasznosításának vizsgálata2002-11-30
Zoltán KónyaFerenc Erdődi2019-12-12 13:00:00Protein foszfatáz-1 és -2A enzimek szabályozása természetes eredetű polifenolokkal, szintetizált peptidekkel és szelenoglikozidokkal2020-01-29
Zoltán GrigerTamás BíróLászló Kovács2007-10-16 13:00:00A protein kináz C izoenzimek szerepe szisztémás lupus erythematosusban és a MonoMac-6 sejtek folyamatainak szabályozásában2007-11-24
Zoltán Dénes PethőZoltán Varga2017-12-13 13:00:00The functional role of Ca2+- and voltage-gated potassium channels in activated human T cells and fibroblast-like synoviocytes2018-01-31
Tünde KovácsPéter Bay2019-06-13 13:00:00Cadaverine and lithocholic acid, metabolites of the microbiome reduce breast cancer aggressiveness2019-06-26
Tsogbadrakh BayasgalanBalázs Pál2021-12-13 09:00:00Neuromodulatory actions on ion channels of neuronal populations of the reticular activating system2022-01-26
Tímea Szendi-SzatmáriPéter Nagy2021-02-04 10:00:00A gerjesztő fényintenzitás és az antitest jelölési arányának hatása kvantitatív fluoreszcenciás mérésekre2021-03-09
Tímea HajduPéter Nagy2021-07-07 13:00:00A sejtmembrán organizáló szerepe az epidermális növekedési faktor és egy lipid támadáspontú gyógyszer, az elisidepsin hatásmechanizmusában2021-09-15
Tímea Erzsébet VáradiPéter Nagy2012-06-18 13:00:00Receptor-orientált daganatterápia vizsgálata ErbB fehérjéket kifejező humán tumorokban2012-06-27
Tímea BácskaiKlára Matesz2004-06-24 13:00:00A vestibularis magok kapcsolatainak vizsgálata békában és patkányban2004-11-27
Tibor HajdúRóza Zákány2022-04-01 13:00:00N-metil-D-aszpartát típusú glutamát receptorok in vitro vizsgálata nem excitábilis sejteken2022-05-11
Tamás Viktor SperkaJózsef Tőzsér2007-12-18 13:00:00A marha leukémia vírus proteáz jellemzése és összehasonlítása más retrovirális proteázokkal2008-04-16
Tamás SzabóTamás Bíró2006-12-19 13:00:00A vanilloid receptor-1 molekuláris farmakológiája in vivo modellekben és in vitr2007-06-02
Tamás OláhLászló Csernoch2012-08-28 13:00:00A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus- és csatornafehérjék overexpressziója esetén2012-09-14
Tamás KovácsPéter Nagy2018-04-12 13:00:00A dipólpotenciál összefüggései az ErbB fehérjecsaláddal és a lipidtutajokkal2018-05-16
Tamás JuhászRóza Zákány2011-01-25 13:00:00Jelátviteli fehérjék expressziójának tranziens transzfekcióval történő módosítása és annak hatásai primer kondrogenikus sejtkultúrában2011-02-11
Tamás GéczyTamás Bíró2013-03-08 13:00:00A diacil-glicerol útvonal intracelluláris effektorainak jelátviteli folyamatokban betöltött funkcionális szerepe és farmakológiai befolyásolásuk új lehetőségei2013-05-08
Tamás FodorPéter Bay2018-05-22 13:00:00Az AMPK szerepe az emlőtumorok metabolikus szabályozásában és a bézs zsírsejtek differenciációjában2018-06-26
Tamás DeliLászló Csernoch2007-02-06 13:00:00Purinerg jelátvitel a sejtek differenciálódásában és malignus transzformációjában: a P2X7 receptor kitüntetett szerepe2007-06-02
Tamás CserniIrén Mikó2007-04-18 13:00:00Kísérletes és klinikai adatok az ileocoecalis junctio gyermeksebészeti vonatkozásaihoz2007-06-02
Szilvia BenkőLászló Nagy2004-06-14 13:00:00Molecular Determinants of Co-regulator Binding and Transcriptional Activity of the Retinoic Acid Receptor - Retinoid X Receptor Heterodimer2004-11-27
Szabolcs SzilágyiZoltán Papp2005-12-16 13:00:00Molecular determinants of myofibrillar contractile function in the heart2006-06-03
Szabolcs SzakállLajos Trón2004-04-26 13:00:00Az FDG-PET-vizsgálatok szerepe a medulláris pajzsmirigyrák diagnosztikájában2004-06-04
Szabolcs LehelLajos Trón2003-03-05 13:00:00Synthesis of fluorine-18 labelled adenosine-receptor ligands2003-05-24
Szabolcs GergelyLászló Virág2015-11-05 13:00:00Antioxidáns és sejtvédő hatású vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerrel és vizsgálatuk emlős sejtmodellekben2015-11-11
Stefan MittermayrAndrás Guttman2013-09-09 13:00:00Comprehensive N-Glycosylation Analysis by High Performance Liquid Separation Techniques2013-09-25
Sándor SomodiGyörgy PanyiZoltán Varga2007-06-18 13:00:00A Kv1.3 csatornák inaktivációjának és farmakológiai tulajdonságainak vizsgálata2007-11-24
Sándor János SipkaIrén Mikó2007-12-13 14:00:00Az immunrendszer egyes elemeinek változásai splenectomizált és lép-autotransplantált egerekben2008-04-16
Sándor Csaba AranyiMiklós Emri2022-07-19 13:00:00Dynamic Causal Modelling alapú neurális modellkereső algoritmusok karakterizálása, és alkalmazása klinikai és preklinikai kutatásokban2022-10-05
Sándor Attila KisMiklós Emri2010-07-06 13:00:00Preklinikai vizsgálatokat szolgáló MiniPET kamera működési paramétereinek analízise Monte-Carlo szimulációs módszerrel2010-09-17
Roland VeressBalázs Horváth2019-12-04 13:00:00Az intracelluláris Ca2+-koncentráció szerepe szívizomsejtek ionáramainak szabályozásában2020-01-29
Roland Ádám TakácsRóza Zákány2020-07-31 13:00:00Comparative Analysis of Chondrogenic Models and Investigation of Calcium Homeostasis in Differentiating Chondrocytes2020-09-25
Róbert Károly BátoriFerenc Erdődi2018-12-04 13:00:00Protein foszfatázok szerepe az endoteliális nitrogén-monoxid szintáz és az endotél barrier funkció szabályozásában2019-01-30
Rita MarincsákTamás Bíró2009-06-25 13:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) ioncsatorna jelentősége a sztomatológiai gyakorlatban2009-09-11
Petra LakatosLászló Virág2017-03-14 13:00:00PARP gátlószerek PARilációtól független hatásai az UVB és az UVA sugárzás által kiváltott sejthalál során2017-05-03
Péter SzűcsMiklós Antal2003-10-02 13:00:00Substance P és neurokinin-1 receptor interakció vizsgálata kombinált elektrofiziológiai és morfológiai módszerekkel, patkány hátsó gyöki ganglionban és gerincvelőben2003-11-29
Péter Béla HajduRezső GáspárGyörgy Panyi2002-12-18 13:00:00K+ csatornák vizsgálata natív és heterológ expressziós rendszerekben2003-05-24
Péter BaiLászló Virág2004-01-09 13:00:00Reaktív nitrogén intermedierek által indukált poli(ADP-ribóz) polimeráz és mátrix metalloproteináz aktiváció vizsgálata in vitro és in vivo2004-06-04
Pál PapGéza Szűcs2010-12-07 13:30:00Kolinerg moduláció vizsgálata patkány nucleus cochlearis óriássejtjein és astrocytáin2010-12-15
Orsolya VörösPéter Béla Hajdu2022-04-13 12:30:00A T-sejtek kationcsatornáinak vizsgálata2022-05-11
Orsolya SzilágyiPéter Béla Hajdu2014-01-27 13:00:00Contribution of voltage-gated cation channels to immunity: function and importance of localization within the membrane2014-02-12
Olga RuzsnavszkyLászló Csernoch2013-09-11 13:00:00A külső károsító tényezők hatása a HaCaT keratinociták kalcium homeosztázisára2013-09-25
Odeh FrancisMiklós Antal2003-04-17 13:00:00Projections of the ventrolateral periaqueductal gray matter to various areas of the brainstem in rats2003-05-24
Norbert SzentandrássyJános Magyar2003-10-22 13:00:00Timol hatásának vizsgálata szívizmon és vázizmon2003-11-29
Norbert NémethIrén Mikó2004-03-03 00:00:00Haemorheologiai faktorok és a microcirculatio vizsgálata kísérletes végtagi ischaemia-reperfusiós modelleken2004-06-04
Nóra DobrosiTamás Bíró2011-04-29 13:00:00Az endocannabinoid rendszer szerepe humán bőr eredetű sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában2011-05-06
Nikoletta Margit SzalókiGyörgy Vámosi2015-12-15 13:30:00c-Fos transzkripciós faktor hetero- és homodimerizációjának kvantitatív vizsgálata élő HeLa sejtekben2016-01-27
Nikolett VasasTamás Bíró2022-12-02 13:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid (TRPV)-3 ioncsatorna szerepe humán epidermális keratinociták gyulladásos folyamatainak szabályozásában2022-12-16
Nikolett KirályAnita Boratkó2022-04-08 12:00:00A TIMAP, mint a protein foszfatáz 1 regulátor szerepének vizsgálata tüdő artéria endotél sejtekben2022-05-11
Mónika Tünde SztretyePéter Szentesi2010-03-23 13:00:00A kalciumfelszabadulás elemi eseményeinek szabályozása és módosulása normál és pathológiás körülmények között2010-04-09
Mónika KatkóZsuzsa VargaGyörgy Paragh2016-09-20 13:00:00A nikkel hatásának vizsgálata a homocisztein metabolizmusra hemodializált vesebetegekben és in vitro perifériás mononukleáris sejtekben2016-11-09
Mónika GöncziLászló Csernoch2003-04-23 13:00:00Az intracelluláris kálciumhomeosztázis szabályozása humán immortalizált keratinocytákon2003-05-24
Monika BéresováLászló BalkayErvin Berényi2019-10-22 14:00:00Textúra analízis alkalmazhatósága orvosi képeken2019-11-13
Miklós SzokolyIstván FurkaIrén Mikó2007-04-24 13:00:00Az acut végtagi ischaemia reperfusio vizsgálata kísérletes modelleken. A végtagi traumás amputátumok életképesség megőrzésének lehetőségei.2007-06-02
Miklós PetrásJános SzöllősiÁlmos Péter Klekner2013-05-03 14:30:00Molecular interactions of ErbB receptor tyrosine kinases and integrin β1: implications for tumor therapy2013-05-08
Miklós EmriTeréz Márián2004-04-22 13:00:00Agyaktiválásos PET-vizsgálatok protokolljának optimalizálása2004-06-04
Miklós BagdányRezső GáspárGyörgy Panyi2005-04-21 12:00:00A humán T limfociták Kv1.3 csatornájának farmakológiai és sejtfelszíni topológiai vizsgálata2005-06-04
Márta Zsuzsa KerékgyártóAndrás Guttman2017-05-02 14:00:00New aspects in analysis of N-glycans using capillary gel electrophoresis2017-06-28
Márta FüziLászló CsernochGyörgy Paragh2022-06-07 10:00:00A fluvastatin hatása a patkány vázizom funkcióra- hypercholesterinaemiás állatmodell használata2022-06-29
Márk BarokJános Szöllősi2008-01-29 13:00:00Az antitestfüggő sejtközvetített citotoxicitás (ADCC) szerepe a trastuzumab hatásmechanizmusában2008-04-16
Margit PéterCsilla Csortos2017-04-10 13:00:00A protein foszfatáz 1-TIMAP komplex új kölcsönható partnereinek azonosítása és jellemzése endotél sejtekben2017-05-03
Magdolna SzántóPéter Bay2012-06-01 13:00:00Role of Poly(ADP-ribose) Polymerase (PARP)-2 in Mitochondrial Metabolism and in Doxorubicin-induced Vascular Damage2012-06-27
Lóránt SzékvölgyiGábor Szabó2007-01-19 13:00:00The Role of Persistent Nicks at the Boundaries of Interphase Chromatin Loops and Their Possible Involvement in Pathological Gene Rearrangements2007-06-02
Lívia KosztkaZoltán Rusznák2012-03-27 13:00:00A TASK-3-csatornák mitokondriális expressziójának, valamint a sejtek életképességében és proliferációjában betöltött szerepének vizsgálata melanoma malignum sejttenyészetben2012-04-27
Lina FadelGyörgy Vámosi2022-03-24 10:00:00Agonist binding directs dynamic competition among nuclear receptors for heterodimerization with their common partner, retinoid X receptor2022-05-11
Lilla Nikoletta NagyPéter Bay2017-09-26 13:00:00Novel metabolic effects of glycogen phosphorylase inhibitors2017-11-08
Lídia Kardosné AmbrusTamás Bíró2019-10-14 11:00:00A TRPC6 és a melegszenzitív TRPV csatornák szerepe humán podocyták biológiai folyamatainak szabályozásában2019-11-13
Laura JankóPéter Bay2022-01-25 13:00:00A PARP-2 enzim szerepe az autofágia és a mitokondriális morfológia szabályozásában2022-03-30
László NovákLajos Trón2004-10-21 13:00:00In vivo agyi anyagcseretérképek összehasonlító vizsgálata idegsebészeti kórképekben2004-11-27
László KovácsViktor Dombrádi2010-10-22 13:00:00A kalpain és a protein kináz/foszfatáz rendszerek vizsgálata - Kölcsönhatás a posztszintetikus fehérje módosító rendszerek között2010-10-28
Krisztina VácziJános Magyar2016-11-25 13:00:00A kalcium-függő klorid áram szerepe szívizomsejteken2016-12-21
Krisztina Tóthné SzabóViktor Dombrádi2020-09-07 13:00:00Egy gomba specifikus protein foszfatáz vizsgálata2020-09-25
Krisztina TarCsilla Csortos2005-06-08 13:00:00A protein foszfatáz 2A (PP2A) szerepe tüdő artéria endothel sejtek citoszkeleton szerkezetének szabályozásában2005-11-26
Krisztina Szentesiné SzirákAndrás Penyige2013-04-30 14:00:00A fehérje mono-ADP-riboziláció fiziológiai szerepének vizsgálata Streptomyces coelicolor-ban2013-05-08
Krisztina PocsaiZoltán Rusznák2007-03-21 13:00:00Immuncitokémiai, immunhisztokémiai és morfológiai vizsgálatok alkalmazásával kapott eredmények és azok alkalmazhatósága különböző K+-csatorna-alegységek megoszlásának és potenciális jelentőségének tan2007-06-02
Kornél KistamásJános Magyar2015-03-16 13:00:00A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa2015-04-13
Katalin PetrényiViktor Dombrádi2017-07-03 13:00:00A protein foszfatáz Z szerepe és regulációja Candida albicans-ban2017-10-04
Katalin PetőIrén Mikó2007-12-12 14:00:00Az érfal és a veseparenchyma funkcionális és morfológiai változásainak elemzése a veseartéria átmeneti leszorítását követően2008-04-16
Katalin LudányiÉva RajnavölgyiZsuzsa Szondy2004-04-14 13:00:00T sejt aktiváció és apoptózis: a döntés molekuláris háttere2004-06-04
Katalin KovácsLászló Virág2014-11-25 13:00:00A poli - ADP - riboziláció és a hidrogén - peroxid központi szerepe az osteogén differenciációban és a dohányfüst toxikus hatásaiban2015-02-02
Katalin ErdélyiLászló Virág2010-01-11 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 és a poli(ADP-ribóz) glikohidroláz szerepének vizsgálata a sejthalál és a gyulladásos mediátorok expressziójának szabályozásában2010-02-19
Karolina CseriLászló CsernochSzilvia Benkő2022-07-18 14:00:00A gyulladásos környezet és a pravasztatin hatása a vázizom regenerációs képességére2022-10-05
Julianna VolkóGyörgy VámosiLászló Damjanovich2020-01-14 13:00:00Interleukin receptorok összeszerelődése és működése az endoplazmatikus retikulumtól a sejtmembránig2020-03-27

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )