Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Roth Gyula Doctoral School of Forestry and Wildlife Management Sciences

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Gyula KovácsSándor Faragó2013-01-18 10:30:00A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja2013-01-18
Zsolt BarkóczyBéla Marosvölgyi2009-05-19 13:00:00A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése2009-07-03
László TirjákSándor Faragó2016-04-26 13:00:00A Dévaványai túzokvédelmi mintaterületi működtetésének ökológiai alapvetése2016-06-20
Judit Mizseiné NyiriBéla Márkus2008-07-14 11:00:00A földegyenérték - mint birtokrendezési elem2008-12-08
Krisztina Markóné NagySzabolcs Varga2013-06-13 10:00:00A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)2013-06-27
Ádám FolczNorbert Frank2017-09-07 14:00:00A gyérítések rövidtávú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére2018-01-19
Viktor Kerényi-NagyDénes Bartha2016-04-11 10:00:00A kárpát-medencei Crataegus taxonok revíziója2016-06-20
Tibor SzépMagdolna Stark2010-06-03 10:00:00A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai2010-06-14
Szabolcs Péter NagySándor Faragó2008-02-13 11:00:00A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja és az EU-csatlakozás várható hatásai a mezei madárfajokra Magyarországon2008-02-27
Attila BenkeCsaba Mátyás2015-03-03 13:00:00A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata2015-06-16
Katalin Szakálosné MátyásJános Rumpf2012-06-07 11:00:00A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására2012-06-13
Lilla BarabásSándor Faragó2012-12-04 10:00:00A MAGYARORSZÁGON FÉSZKELŐ RÉCEFAJOK (ANATINAE) ELTERJEDÉSE, VALAMINT ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI AZ AUGUSZTUSI VÍZIMADÁR-MONITORINGADATOK ALAPJÁN2013-01-15
Péter SzűcsAndrás Bidló2013-06-11 10:00:00A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben2013-06-27
László DremmelAndrás Náhlik2015-04-13 11:00:00A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben2015-06-16
Attila HegedűsMagdolna Stark2008-01-30 10:00:00A nem-fa erdei termékek és szolgáltatások hasznosítása és marketingje2008-02-27
Gábor BárányAntal Bondor2011-06-08 13:00:00A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei2011-06-21
Anikó Baranyai-NagyGergely Király2013-03-21 11:00:00A nyugat-dunántúli patakmenti égerligetek tájtörténeti, növényföldrajzi és társulástani vizsgálata2013-05-15
Dávid SchmidtDénes Bartha2013-12-02 14:00:00A Pannonhalmi-dombság félszáraz gyepjeinek összehasonlító vizsgálata2014-01-31
Viktória TóthFerenc Lakatos2014-06-02 14:00:00A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger 1870) populációgenetikai vizsgálata2014-06-11
Attila MesterházyDénes Bartha2013-03-22 11:00:00A rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata2013-05-15
Miklós MolnárSzabolcs Varga2015-02-24 11:00:00A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei2015-06-16
Géza KirályIstván Márkus2008-05-21 09:30:00A távérzékelés erdészeti alkalmazása2008-06-23
Endre SósSándor Faragó2012-06-26 13:00:00A túzok (OTIS TARDA LINNAEUS, 1758) állat-egészségügyi vizsgálata Magyarországon2012-07-05
Norbert RiezingGergely Király2011-04-27 13:00:00A Vértesalja erdeinek vizsgálata, tájhasználat és vegetáció kapcsolata2011-06-06
Zsuzsanna BallókAndrás Náhlik2012-01-16 14:00:00A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület-használatában2012-01-18
Zsuzsanna GyimóthyFerenc Jánoska2013-06-03 13:00:00A vörösbegy Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) őszi vonulásának vizsgálata Magyarországon2013-06-27
Éva HartlMagdolna Stark2008-08-27 11:00:00A „Környezetünk az erdő” pedagógus továbbképzés környezettudatos nevelésben betöltött helye, szerepe és hatékonysága2008-12-08
Mónika Pozsgainé HarsányiLevente AlbertZsolt István Németh2008-05-21 13:00:00Abiotikus hatások kémiai vizsgálata a kocsányos törgy (Quercus robur L.) makk tárolása és korai ontogenezise folyamán2008-06-17
Tamás VargaMagdolna Stark2010-06-08 11:00:00Az állami erdőgazdálkodás közönségkapcsolatának vizsgálata a parkerdőkön és az erdészeti erdei iskolákon keresztül2010-06-14
Balázs Attila VelekeiFerenc LakatosMiklós Puky2016-12-19 13:30:00Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kár-pát-medencében2017-01-06
Ferenc FacskóLászló Jáger2014-06-10 11:00:00Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege2014-06-11
Zoltán PatocskaiGábor Kovács2012-12-12 10:15:00Az erdészeti és mezőgazdasági földértékelési rendszer ökológiai alapjainak összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai2013-01-15
Pál BenkőBéla Lett2008-01-30 13:00:00Az erdőgazdálkodás számviteli és finanszírozási sajátosságai2008-02-27
Lajos PuskásBotond Héjj2008-06-06 11:00:00Az erdők rekreációs értékmeghatározásának módszertana és az erdei turizmus jellemzése2008-06-17
Barbara Győri-KoószSándor Faragó2016-02-25 10:00:00Az ürge [Spermophilus citellus (LINNAEUS, 1766)] táplálékpreferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel2016-06-20
Eszter Visiné RajcziLevente Albert2008-06-08 11:00:00Bükk (Fagus sylvatica L.) extraktanyagok képződése, akkumulációja és megoszlása2008-06-17
Mónika PappDénes Bartha2013-04-25 14:00:00Cseres-kocsánytalan tölgyes és tölgy-kőris-szil ligeterdők különböző égtáji kitettségű szegélyeinek vizsgálata2013-05-15
László NagyCsaba Mátyás2011-05-18 13:00:00Éghajlati alkalmazkodóképesség és válaszreakció előrejelzése erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációkon2011-06-06
Klára CsekeAttila Borovics2013-11-29 10:30:00Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése2014-01-31
Tamás TobischJózsef Koloszár2009-06-04 14:00:00Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló felújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben2009-07-03
Viktória PappBéla MarosvölgyiGábor Németh2018-06-14 10:00:00Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai2018-06-25
Gabriella Mária NagyBotond Héjj2015-09-08 10:30:00Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása2015-12-16
Tamás SzekrényesGábor Veperdi2012-06-01 10:00:00Erdőszerkezet változásának vizsgálata, különös tekintettel a feketefenyő és cser fajok esetében a Balaton-felvidéken2012-06-13
Dániel NagySzabolcs Varga2008-06-02 10:00:00Erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek ökológiai és ökonómiai vizsgálata2008-06-23
Katalin MolnárBotond Héjj2009-06-03 10:30:00Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében2009-07-03
László JungBéla Marosvölgyi2008-05-27 11:00:00Fabázisú centralizált áramtermelés logisztikája és annak hatása az Egererdő Erdészeti Zrt. fahasználati tevékenységére2008-05-27
Péter CsáfordiZoltán GribovszkiPéter Kalicz2014-05-26 13:00:00Factors influencing sediment transport on the headwater catchments of Rák Brook, Sopron2014-06-11
Gábor Béla BrollyKornél Czimber2013-06-11 13:00:00Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi lézeres letapogatás adataiból2013-06-27
Mariann Kondorné SzenkovitsAntal Bondor2007-09-24 11:00:00Fafaj-összehasonlító kísérletek értékelése2007-12-06
Győző SzélSándor Faragó2012-05-22 10:00:00Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-project (Mosonszolnok) területén2012-06-13
Bence Kálmán BollaPéter Kalicz2017-12-05 11:00:00Hidrológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén lévő erdőállományok természetvédelmi kezeléséhez2018-01-19
Leonardo BereczkyAndrás Náhlik2016-06-13 14:00:00Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations?2016-06-20
Gergely MarkóJózsef Péterfalvi2007-06-13 14:00:00Informatika az erdészeti feltáróhálózatok tervezésében és nyilvántartásában2007-12-06
Tamás BazsóKornél Czimber2018-04-27 11:00:00Korszerű műszerek és mérési módszerek vizsgálata az erdőtérképezésben2018-06-25
Bálint Győző HorváthFerenc Lakatos2015-11-26 15:00:00Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata2015-12-16
Katalin TubaFerenc Lakatos2012-06-04 15:00:00Különböző nyárfajok és –klónok herbivor rovarközösségei különös tekintettel a Populus nigra származásokra2012-06-13
Géza KelemenSzabolcs Varga2015-01-16 10:00:00Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata2015-01-26
Tamás KollárNorbert Frank2018-11-23 10:00:00Lékek természetes felújulásának vizsgálata átmeneti üzemmódú kocsányos tölgyes, kocsánytalan tölgyes és cseres állományokban a Délnyugat-Dunántúlon
Dénes MolnárNorbert Frank2018-06-14 14:00:00Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdő-ben2018-06-25
Gábor ÓnodiDániel Winkler2017-03-30 10:00:00Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata invázi-ós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben2017-06-14
Zoltán BörcsökGergely Király2009-06-04 10:00:00Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor s.l.) levélmorfológiai vizsgálata, kitekintéssel az őshonos fajokra2009-07-03
Ferenc HorváthGábor Veperdi2012-06-25 11:00:00Módszertani fejlesztések az erdőrezervátum-kutatásban2012-07-05
Balázs KisfaludiJózsef Péterfalvi2018-05-30 10:00:00Nagy látogatottságú erdészeti feltáróutak közjóléti forgalmának mérése és elemzése2018-06-25
András BőhmSándor Faragó2012-05-21 13:00:00Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon2012-06-13
Péter Albert CépányiBéla Lett2018-04-03 14:00:00Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél2018-06-25
Péter PrimuszJózsef Péterfalvi2013-01-14 14:00:00Pályaszerkezet-gazdálkodás az erdészeti feltáróhálózatokon2013-01-15
Mátyás SzépligetiDénes BarthaSándor Bartha2016-11-30 11:00:00Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nem-zeti Park gyepterületein2017-01-06
Attila László HorváthBéla Horváth2015-12-10 09:30:00Többműveletes fakitermelő gépek a hazai lombos állományok fahasználatában2015-12-16
Tamás MajorBéla Horváth2014-06-11 10:00:00Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése2014-06-11
Viktor TakácsNorbert Frank2008-06-05 13:00:00Útfásítások közlekedésbiztonsági vizsgálata a Sopron-Fertőd Kistérség területén2008-06-17
Sándor HorváthBéla Lett2011-06-09 11:00:00Vállalkozások szerepe és fejlődése az erdőgazdálkodásban2011-06-21
Tamás HorváthGábor Veperdi2012-06-01 13:00:00Versengésvizsgálatok a Soproni-hegyvidék hosszúlejáratú kísérleti területein2012-06-13
Judit Sárándi-KovácsFerenc LakatosIlona Szabó2015-07-20 11:00:00Vízi és talajban élő Phytophthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában2015-07-22
László NagyKatalin TubaMiklós Molnár2017-06-12 10:00:00„A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata2017-06-14

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )